Zostałeś oszukany przez firmę pożyczkową – złóż skargę do UOKiK

5 min. czytania

Z pewnością dziś już nie zdarza się to zbyt często, ale jaka już się zdarzy to, co możemy z tym zrobić? O czym mowa? Mowa o oszustwach ze strony firm pożyczkowych. Jeśli się na taką natkniemy i być może nawet zostaniemy oszukani to, co możemy zrobić? W większości przypadków osoby pokrzywdzone pierwsze swoje kroki kierują do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKiK], jednak ta instytucja rozpozna sprawę dopiero w momencie jak będzie miała charakter systemowy. Czy są jeszcze inne rozwiązania? Co jeszcze możemy zrobić z nieuczciwą firmą pożyczkową?

W którym momencie postępowania można zwrócić się do UOKiK?

UOKiK działa na podstawie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Skargę na nieuczciwą działalność przedsiębiorstwa może złożyć każdy, kto tylko powziął wiedzę na temat takich nieuczciwych poczynań i doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Co to oznacza?

Nic innego jak to, że przedsiębiorca dopuścił się bezprawnego postępowania wobec licznej grupy ewentualnie ogółu konsumenckiego. Postępowanie to uregulowane jest w art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Kiedy możemy składać skargę a kiedy będzie ona niezasadna?

UOKiK nie uzna szkody za uzasadnioną, jeśli będzie chodziło o błąd w konkretnej umowie, choćby ten sam błąd powtarzał się w wielu jej egzemplarzach. Wówczas prawa do uznania reklamacji klient będzie musiał dochodzić indywidualnie.

Może się okazać, że w takich przypadkach wystarczy skontaktować się z firmą pożyczkową, zgłosić reklamację bądź zadzwonić na infolinię w celu wyjaśnienia sprawy.

Inaczej się sprawy mają, jeśli firma w sposób systemowy zablokuje klientom możliwość reklamowania produktów z uwagi na błędy w umowie i jeżeli taki problem dotyczy wielu poszkodowanych, wówczas mamy podstawy do złożenia skargi do UOKiK. Nie oznacza to jednak, że prezes UOKiK rozpoznaje tylko sprawy zbiorcze.

Każdy, kto tylko ma podejrzenie nieuczciwego postępowania przez przedsiębiorcę może zgłosić skargę. Taki pojedynczy przypadek może wskazywać na proceder dotyczący szerszego grona konsumentów.

Z reguły spory z firmami rozpoznawane są na korzyść konsumenta, jednak nieco inaczej wyglądają takie sprawy, jeśli po drugiej stronie stoi bank czy inna instytucja finansowa. Tego typu sprawy oznaczają dla nich spore straty. Dlatego postępowania takie toczą się jeszcze przed Rzecznikiem Finansowym, którego stanowisko zostało powołane właśnie do uczestniczenia w takich sporach.

Jak powinna wyglądać prawidłowo sformułowana skarga do UOKiK i gdzie możemy ją złożyć?

Charakter takiej skargi nie jest zbyt oryginalny. Jak większość pism powinna zawierać pewne elementy, aby mogło być skuteczne. Skarga taka przede wszystkim powinna zawierać dane przedsiębiorstwa, które podejrzewamy o nadużycia praw konsumentów i oczywiście dane osoby zgłaszającej naruszenie tych praw.

W takim zawiadomieniu należy też wskazać, w jaki sposób przedsiębiorca dopuścił się naruszenia przepisów ze wskazaniem, jakich dokładnie przepisów to postępowanie dotyczy. Należałoby też uprawdopodobnić ich naruszenie, na przykład poprzez dołączenie dowodów. Składając taką skargę do UOKiK nie stajemy się stroną tego postępowania a jedynie przedsiębiorca, którego zgłoszenie dotyczy.

Taką skargę możemy składać na wiele sposobów. Jeśli już dopatrzyliśmy się nieprawidłowości w postępowaniu któregoś z przedsiębiorstw, czy to operator sieci komórkowej czy firma pożyczkowa ze skargą możemy się udać osobiście do siedziby urzędu w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1 lub w innej delegaturze UOKiK.

W takim przypadku skarga może być sformułowana na piśmie, ale też możemy ją zgłosić osobiście do protokołu. Skargę możemy nadać listem tradycyjnym, wskazując adres jak wyżej – centrali lub delegatury. Może to też być email lub skrzynka podawcza ePUAP.

Takie postępowanie jest podejmowane przez prezesa UOKiK z urzędu. Jednak nie dojdzie ono do skutku, jeśli okaże się, że przedsiębiorca samoczynnie zaprzestał takiego procederu i nie kontynuuje go już, od co najmniej roku.

Inne sposoby na nieuczciwych przedsiębiorców

Czy są jeszcze inne sposoby na nieuczciwych przedsiębiorców? Jak w inny sposób możemy sobie z nimi poradzić? Jeśli dopatrzyliśmy się nieprawidłowości w naszej umowie, zawsze możemy się zwrócić do przedsiębiorcy z reklamacją. Taka powinna zostać rozpoznana w ciągu 30 dni. Jeśli tak się nie stanie oznacza, że automatycznie została rozpoznana na korzyść klienta.

W trudniejszych sprawach czas ten może zostać wydłużony do 60 dni. Jednak wówczas firma musi wyjaśnić klientowi, co jest przyczyną wydłużenia tego terminu.

A co jeśli nasza reklamacja zostanie rozpatrzony na naszą niekorzyść? Wówczas, jeśli mamy problem z firmą finansową jak bank czy firma pozabankowa, możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. W innych przypadkach możemy zwrócić się z powództwem do sądu, a jeśli naruszenie dotyczy przestępstwa z Kodeksu Karnego wówczas zawiadomienie składamy na policji.

Gdybyśmy zorientowali się, że zostaliśmy oszukani na przykład przez sklep internetowy, wówczas możemy skorzystać z usługi charge back. Co to takiego? Założenie jest takie, że każda operacja dokonana kartą płatniczą czy kredytową jest ubezpieczona przez wystawcę takiej karty.

Jeśli cokolwiek podejrzewamy warto skontaktować się z Visa lub Mastercard i wtedy zostanie wszczęta procedura charge back. Wówczas naszych racji dochodzić będzie ubezpieczyciel wystawcy karty.

Jakie nieuczciwe praktyki stosują firmy wobec konsumentów?

Oto kilka przykładowych naruszeń interesu zbiorowego:

  • Firma nie informuje konsumentów o zmianie warunków umowy w czasie jej trwania.
  • Firma może uzależnić obowiązywanie jednej umowy od zawarcia drugiej, np. zostanie nam udzielony kredyt w momencie jak wykupimy jego ubezpieczenie.
  • Misselling.
Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Z pewnością dziś już nie zdarza się to zbyt często, ale jaka już się zdarzy to, co możemy z tym zrobić? O czym mowa? Mowa o oszustwach ze strony firm pożyczkowych. Jeśli się na taką natkniemy i być może nawet zostaniemy oszukani to, co możemy zrobić? W większości przypadków osoby pokrzywdzone pierwsze swoje kroki kierują do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKiK], jednak ta instytucja rozpozna sprawę dopiero w momencie jak będzie miała charakter systemowy. Czy są jeszcze inne rozwiązania? Co jeszcze możemy zrobić z nieuczciwą firmą pożyczkową?

W którym momencie postępowania można zwrócić się do UOKiK?

UOKiK działa na podstawie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Skargę na nieuczciwą działalność przedsiębiorstwa może złożyć każdy, kto tylko powziął wiedzę na temat takich nieuczciwych poczynań i doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Co to oznacza?

Nic innego jak to, że przedsiębiorca dopuścił się bezprawnego postępowania wobec licznej grupy ewentualnie ogółu konsumenckiego. Postępowanie to uregulowane jest w art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Kiedy możemy składać skargę a kiedy będzie ona niezasadna?

UOKiK nie uzna szkody za uzasadnioną, jeśli będzie chodziło o błąd w konkretnej umowie, choćby ten sam błąd powtarzał się w wielu jej egzemplarzach. Wówczas prawa do uznania reklamacji klient będzie musiał dochodzić indywidualnie.

Może się okazać, że w takich przypadkach wystarczy skontaktować się z firmą pożyczkową, zgłosić reklamację bądź zadzwonić na infolinię w celu wyjaśnienia sprawy.

Inaczej się sprawy mają, jeśli firma w sposób systemowy zablokuje klientom możliwość reklamowania produktów z uwagi na błędy w umowie i jeżeli taki problem dotyczy wielu poszkodowanych, wówczas mamy podstawy do złożenia skargi do UOKiK. Nie oznacza to jednak, że prezes UOKiK rozpoznaje tylko sprawy zbiorcze.

Każdy, kto tylko ma podejrzenie nieuczciwego postępowania przez przedsiębiorcę może zgłosić skargę. Taki pojedynczy przypadek może wskazywać na proceder dotyczący szerszego grona konsumentów.

Z reguły spory z firmami rozpoznawane są na korzyść konsumenta, jednak nieco inaczej wyglądają takie sprawy, jeśli po drugiej stronie stoi bank czy inna instytucja finansowa. Tego typu sprawy oznaczają dla nich spore straty. Dlatego postępowania takie toczą się jeszcze przed Rzecznikiem Finansowym, którego stanowisko zostało powołane właśnie do uczestniczenia w takich sporach.

Jak powinna wyglądać prawidłowo sformułowana skarga do UOKiK i gdzie możemy ją złożyć?

Charakter takiej skargi nie jest zbyt oryginalny. Jak większość pism powinna zawierać pewne elementy, aby mogło być skuteczne. Skarga taka przede wszystkim powinna zawierać dane przedsiębiorstwa, które podejrzewamy o nadużycia praw konsumentów i oczywiście dane osoby zgłaszającej naruszenie tych praw.

W takim zawiadomieniu należy też wskazać, w jaki sposób przedsiębiorca dopuścił się naruszenia przepisów ze wskazaniem, jakich dokładnie przepisów to postępowanie dotyczy. Należałoby też uprawdopodobnić ich naruszenie, na przykład poprzez dołączenie dowodów. Składając taką skargę do UOKiK nie stajemy się stroną tego postępowania a jedynie przedsiębiorca, którego zgłoszenie dotyczy.

Taką skargę możemy składać na wiele sposobów. Jeśli już dopatrzyliśmy się nieprawidłowości w postępowaniu któregoś z przedsiębiorstw, czy to operator sieci komórkowej czy firma pożyczkowa ze skargą możemy się udać osobiście do siedziby urzędu w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1 lub w innej delegaturze UOKiK.

W takim przypadku skarga może być sformułowana na piśmie, ale też możemy ją zgłosić osobiście do protokołu. Skargę możemy nadać listem tradycyjnym, wskazując adres jak wyżej – centrali lub delegatury. Może to też być email lub skrzynka podawcza ePUAP.

Takie postępowanie jest podejmowane przez prezesa UOKiK z urzędu. Jednak nie dojdzie ono do skutku, jeśli okaże się, że przedsiębiorca samoczynnie zaprzestał takiego procederu i nie kontynuuje go już, od co najmniej roku.

Inne sposoby na nieuczciwych przedsiębiorców

Czy są jeszcze inne sposoby na nieuczciwych przedsiębiorców? Jak w inny sposób możemy sobie z nimi poradzić? Jeśli dopatrzyliśmy się nieprawidłowości w naszej umowie, zawsze możemy się zwrócić do przedsiębiorcy z reklamacją. Taka powinna zostać rozpoznana w ciągu 30 dni. Jeśli tak się nie stanie oznacza, że automatycznie została rozpoznana na korzyść klienta.

W trudniejszych sprawach czas ten może zostać wydłużony do 60 dni. Jednak wówczas firma musi wyjaśnić klientowi, co jest przyczyną wydłużenia tego terminu.

A co jeśli nasza reklamacja zostanie rozpatrzony na naszą niekorzyść? Wówczas, jeśli mamy problem z firmą finansową jak bank czy firma pozabankowa, możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. W innych przypadkach możemy zwrócić się z powództwem do sądu, a jeśli naruszenie dotyczy przestępstwa z Kodeksu Karnego wówczas zawiadomienie składamy na policji.

Gdybyśmy zorientowali się, że zostaliśmy oszukani na przykład przez sklep internetowy, wówczas możemy skorzystać z usługi charge back. Co to takiego? Założenie jest takie, że każda operacja dokonana kartą płatniczą czy kredytową jest ubezpieczona przez wystawcę takiej karty.

Jeśli cokolwiek podejrzewamy warto skontaktować się z Visa lub Mastercard i wtedy zostanie wszczęta procedura charge back. Wówczas naszych racji dochodzić będzie ubezpieczyciel wystawcy karty.

Jakie nieuczciwe praktyki stosują firmy wobec konsumentów?

Oto kilka przykładowych naruszeń interesu zbiorowego:

  • Firma nie informuje konsumentów o zmianie warunków umowy w czasie jej trwania.
  • Firma może uzależnić obowiązywanie jednej umowy od zawarcia drugiej, np. zostanie nam udzielony kredyt w momencie jak wykupimy jego ubezpieczenie.
  • Misselling.
Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 52 = 57

error: