Zmiany w programie Rodzina 500+ od lipca 2019

4 min. czytania

Od początku lipca świadczenie socjalne 500+ będzie wypłacane na wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od sytuacji finansowej w jakiej znajdują się ich rodzice. Dotyczy to także rodzin posiadających tylko jedno dziecko. Dowiedz się o wszystkich zmianach jakie zajdą w programie Rodzina 500+ od pierwszego lipca 2019 roku.

Jakie elementy programu się nie zmieniają?

Program w swoich założeniach ma wypłacanie pieniędzy regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, czyli do osiemnastego roku życia. Ten element programu nie ulega zmianie w nowelizacji. Świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus nie jest opodatkowane – nie trzeba od niego odprowadzać podatku, ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców, którzy są przedsiębiorcami.

Także rodziny po rozwodzie mogą wnioskować o świadczenie. W przypadku jego przyznania, pieniądze otrzymuje rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem lub oboje rodziców proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki (zgodnie z sądownym planem opieki). Świadczenie w ramach programu dotyczy także dzieci adoptowanych.

Wniosek do programu 500+ na pierwsze dziecko

Główną zmianą w programie, ma być przyznanie prawa do świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ każdemu rodzicowi, niezależnie od ilości posiadanych dzieci – do programu zostaną włączone zatem także rodziny wychowujące tylko jedno dziecko. Możliwość przystąpienia do programu nie będzie także zależała od osiąganych dochodów.

W celu zgłoszenia dziecka, które wcześniej się nie kwalifikowało do programu Rodzina 500+ należy wypełnić dedykowany wniosek. Można tą formalność wypełnić online za pomocą portalu ePUAP lub z poziomu bankowości elektronicznej przez swoje konto internetowe w banku. Można także wniosek złożyć w tradycyjny sposób, stacjonarnie, jednak ta możliwość będzie dostępna później, bo dopiero od pierwszego sierpnia 2019 roku.

Kiedy możemy spodziewać się wypłaty środków?

Wszystko zależy od tego, jak sprawnie do nowelizacji programu przystosują się miejscowe samorządy. Rząd uspokaja jednak, że nawet jeśli zdarzą się opóźnienia i rodzice nie doczekają się wypłaty świadczeń w lipcu czy sierpniu, będą mogli liczyć na wyrównanie tych stawek we wrześniu lub w kolejnych miesiącach.

Więcej czasu na złożenie wniosku po urodzeniu dziecka

Kolejną zmianą, którą wprowadza nowelizacja ustawy, jest wydłużenie czasu na złożenie wniosku o świadczenie po urodzeniu dziecka. Jak wspomniano wyżej, do tej pory rodzice musieli złożyć wniosek o 500 plus w miesiącu, w którym urodziło się dziecko w przeciwnym razie kwota przepadała. Od lipca 2019 roku rodzice będą mieli aż do trzech miesięcy na złożenie odpowiedniego wniosku, bez ryzykowania utratą świadczeń.

Wzrost kosztów programu Rodzina 500+

Jak można się domyślić, rozszerzenie programu 500+ o większą ilość dzieci, podniesie także koszty programu. Aktualne wyliczenia wskazują na to, że budżet państwa zostanie obciążony o co najmniej 20 miliardów złotych więcej. Całość pakietu socjalnego to będzie wydatek rzędu nawet 50 miliardów złotych rocznie. W samym 2019 rozszerzenie programu pochłonie dodatkowe 10 miliardów złotych.

Dotychczasowe zasady programu Rodzina 500+

Do tej pory o świadczenie w ramach programu rodzina 500 plus można było ubiegać się z tytułu posiadania drugiego i każdego kolejnego dziecka. Wyjątkiem byli jedynie rodzice, których miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny był mniejszy niż 800 złotych lub mniejszy niż 1.200 złotych jeżeli dziecko w rodzinie było niepełnosprawne.

W całym 2018 roku realizacja programu Rodzina 500 plus wygenerowała koszty wysokości ok 24 miliardów złotych. Według danych na stronie rządowej, ponad 2 miliony rodzin korzysta ze świadczeń tego programu, a objętych nim jest prawie 4 miliony dzieci.

Wszystkie aktualności dotyczące programu Rodzina 500+ można śledzić na oficjalnej stronie internetowej rodzina500plus.gov.pl.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Od początku lipca świadczenie socjalne 500+ będzie wypłacane na wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od sytuacji finansowej w jakiej znajdują się ich rodzice. Dotyczy to także rodzin posiadających tylko jedno dziecko. Dowiedz się o wszystkich zmianach jakie zajdą w programie Rodzina 500+ od pierwszego lipca 2019 roku.

Jakie elementy programu się nie zmieniają?

Program w swoich założeniach ma wypłacanie pieniędzy regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, czyli do osiemnastego roku życia. Ten element programu nie ulega zmianie w nowelizacji. Świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus nie jest opodatkowane – nie trzeba od niego odprowadzać podatku, ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców, którzy są przedsiębiorcami.

Także rodziny po rozwodzie mogą wnioskować o świadczenie. W przypadku jego przyznania, pieniądze otrzymuje rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem lub oboje rodziców proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki (zgodnie z sądownym planem opieki). Świadczenie w ramach programu dotyczy także dzieci adoptowanych.

Wniosek do programu 500+ na pierwsze dziecko

Główną zmianą w programie, ma być przyznanie prawa do świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ każdemu rodzicowi, niezależnie od ilości posiadanych dzieci – do programu zostaną włączone zatem także rodziny wychowujące tylko jedno dziecko. Możliwość przystąpienia do programu nie będzie także zależała od osiąganych dochodów.

W celu zgłoszenia dziecka, które wcześniej się nie kwalifikowało do programu Rodzina 500+ należy wypełnić dedykowany wniosek. Można tą formalność wypełnić online za pomocą portalu ePUAP lub z poziomu bankowości elektronicznej przez swoje konto internetowe w banku. Można także wniosek złożyć w tradycyjny sposób, stacjonarnie, jednak ta możliwość będzie dostępna później, bo dopiero od pierwszego sierpnia 2019 roku.

Kiedy możemy spodziewać się wypłaty środków?

Wszystko zależy od tego, jak sprawnie do nowelizacji programu przystosują się miejscowe samorządy. Rząd uspokaja jednak, że nawet jeśli zdarzą się opóźnienia i rodzice nie doczekają się wypłaty świadczeń w lipcu czy sierpniu, będą mogli liczyć na wyrównanie tych stawek we wrześniu lub w kolejnych miesiącach.

Więcej czasu na złożenie wniosku po urodzeniu dziecka

Kolejną zmianą, którą wprowadza nowelizacja ustawy, jest wydłużenie czasu na złożenie wniosku o świadczenie po urodzeniu dziecka. Jak wspomniano wyżej, do tej pory rodzice musieli złożyć wniosek o 500 plus w miesiącu, w którym urodziło się dziecko w przeciwnym razie kwota przepadała. Od lipca 2019 roku rodzice będą mieli aż do trzech miesięcy na złożenie odpowiedniego wniosku, bez ryzykowania utratą świadczeń.

Wzrost kosztów programu Rodzina 500+

Jak można się domyślić, rozszerzenie programu 500+ o większą ilość dzieci, podniesie także koszty programu. Aktualne wyliczenia wskazują na to, że budżet państwa zostanie obciążony o co najmniej 20 miliardów złotych więcej. Całość pakietu socjalnego to będzie wydatek rzędu nawet 50 miliardów złotych rocznie. W samym 2019 rozszerzenie programu pochłonie dodatkowe 10 miliardów złotych.

Dotychczasowe zasady programu Rodzina 500+

Do tej pory o świadczenie w ramach programu rodzina 500 plus można było ubiegać się z tytułu posiadania drugiego i każdego kolejnego dziecka. Wyjątkiem byli jedynie rodzice, których miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny był mniejszy niż 800 złotych lub mniejszy niż 1.200 złotych jeżeli dziecko w rodzinie było niepełnosprawne.

W całym 2018 roku realizacja programu Rodzina 500 plus wygenerowała koszty wysokości ok 24 miliardów złotych. Według danych na stronie rządowej, ponad 2 miliony rodzin korzysta ze świadczeń tego programu, a objętych nim jest prawie 4 miliony dzieci.

Wszystkie aktualności dotyczące programu Rodzina 500+ można śledzić na oficjalnej stronie internetowej rodzina500plus.gov.pl.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 1 = 4

error: