Zmiany dla kredytobiorców w ustawie o kredycie hipotecznym

5 min. czytania

Może się okazać, że to będą dobre wieści dla osób posiadających kredyt hipoteczny. Zmiany w Ustawie o Kredycie Hipotecznym mają być korzystne dla ich posiadaczy. Do tej pory prawo nie do końca regulowało kwestie dotyczące kredytów hipotecznych. Jedyne wzmianki, jakie się pojawiały dotyczyły zapisów o kredycie konsumenckim, jednak to były tylko i wyłącznie wzmianki. Od 2007 roku wszelkie kwestie związane z kredytem hipotecznym regulowała Komisja Nadzoru Finansowego. Nigdy też nie otrzymała rangi ani ustawy ani nawet regularnego aktu prawnego Rekomendacja S wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jedynym powodem, dla którego banki były skłonne jej przestrzegać były możliwe do nałożenia sankcje nadzoru finansowego niedostosowanie się do zaleceń.

Przepisy z Unii Europejskiej

Zaprojektowanie i wprowadzenie w życie Ustawy o Kredycie Hipotecznym niemalże wymusiła na Polsce Unia Europejska. Z jakiego powodu Unia Europejska mogła sobie pozwolić na taką ingerencję w nasze przepisy? Jako członek wspólnoty mamy obowiązek wdrażać rozwiązania zawarte w Dyrektywie 2014/17/UE wydanej w dniu 4 lutego 2014 roku.

Dotyczy ona umów konsumenckich o kredyt gdzie zabezpieczeniem jego spłaty będzie nieruchomość mieszkalna.

Innym argumentem przemawiającym za tym, żeby wprowadzić w życie odrębny przepis dotyczący kredytów hipotecznych jest fakt, że do tej pory, przepisy dotyczące hipotek rozproszone były w wielu miejscach, w różnych aktach prawnych. Ujednolicenie tego aktu prawnego ma za zadanie znacznie poprawić pozycję konsumenta decydującego się na tego typu zobowiązanie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmiany, jakie się wiążą z wejściem w życie Ustawy o Kredycie Hipotecznym dotyczyć będą tylko i wyłącznie osób prywatnych.

Przepisy te nie będą miały zastosowania w przypadku kredytobiorców zaciągających zobowiązania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową. Także, jeśli przedsiębiorca korzystając z kredytu hipotecznego na zakup lokalu użytkowego, to regulacje wynikające z tych przepisów nie będą jego obejmowały.

Nie skorzystają z tych przywilejów również prywatne osoby, które zawarły umowę kredytu hipotecznego przez wejściem w życie nowej ustawy. Z jakiego powodu? A chociażby z takiego, że prawo nie działa wstecz.

Zmiany, jakich możemy się spodziewać

Dużo się mówi o zmianach w związku z wprowadzeniem w życie Ustawy o Kredycie Hipotecznym. A czego konkretnie będą dotyczyły te zmiany? Zmiany będą dotyczyły praktycznie wszystkiego, począwszy od przedstawiania oferty, poprzez udzielenie kredytu, aż po kwestie związane z pośrednictwem finansowym.

Chyba jedną z ciekawszych propozycji zmian jest fakt, że ustawa ma zawierać zapis dotyczący zakazu pobierania dodatkowych opłat czy obciążania klienta za to, że będzie chciał spłacić wcześniej swoje zobowiązanie ze zmienną stopą kredytową.

Zabezpieczenie to będzie skuteczne po trzech latach od momentu zawarcia umowy kredytowej. Natomiast prowizja za wcześniejszą spłatę zostanie zredukowana do rzeczywistych kosztów, jakie poniósł kredytodawca, związanych z wcześniejszą spłatą zobowiązania. Ograniczenie to będzie dotyczyło wszystkich kredytów hipotecznych nie zależnie od stopy procentowej, którą będą objęte.

Uregulowana też ma być wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego. Opracowany będzie wzór, według którego obliczona zostanie maksymalna wartość prowizji za spłatę zobowiązania przed czasem. Wzór ten będzie stosowany do wszystkich kredytów hipotecznych, niezależnie od tego, jaki rodzaj stopy procentowej był zastosowany.

Zabezpieczony interes kredytobiorcy

Zabezpieczony będzie również interes kredytobiorcy, który będzie chciał zaciągnąć zobowiązanie w obcej walucie. Wprowadzone zostanie uprawomocnienie zalecenia KNF. Polegać to będzie mniej więcej na tym, że zobowiązanie w obcej walucie będzie mógł zaciągnąć tylko Polak i nie będzie w związku z tym ponosił odpowiedzialności za wahania kursowe.

Oznacza to nie mniej, nie więcej jak tylko tyle, że obywatel polski będzie mógł zaciągnąć zobowiązanie w walucie, w jakiej będzie miał dochód.

Ustawa będzie również regulowała możliwość odstąpienia od umowy kredytu bez podawania przyczyny. Takie odstąpienie będzie mogło nastąpić w ciągu 14 dni od chwili jej zawarcia. Jedyne, z czym musimy się liczyć to koszt związany z odstąpieniem od umowy z tytułu odsetek za okres, w którym obowiązywała umowa.

Odstąpienie od umowy

Takie odstąpienie od umowy, klient musi złożyć na formularzu, który zwyczajowo jest dołączony do dokumentów związanych z zawarciem umowy kredytowej.

Inną formą zabezpieczenia interesów kredytobiorców jest konieczność uzyskania zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego przez osoby bądź firmy, które chcą trudnić się pośrednictwem przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Taki pośrednik, aby mógł wykonywać swoją działalność, będzie musiał posiada odpowiednie wykształcenie i oczywiście poświadczenie o niekaralności.

A wszystko to dla bezpieczeństwa i podnoszenia, jakości świadczonych usług. KNF będzie też prowadziła rejestr przedsiębiorstw trudniących się pośrednictwem w udzielaniu kredytów hipotecznych. Banki nie będą mogły sprzedawać wraz z kredytem hipotecznym innych produktów bankowych, tak jak robiły to do tej pory.

Jedyne, co będą mogły nam zaoferować przy okazji kredytu hipotecznego, to darmowe konto osobiste, który będzie nam pomocny przy obsłudze kredytu.

Banki nie będą mogły sobie też pozwolić na tak zwaną sprzedaż wiązaną, czyli na przykład przy okazji sprzedaży kredytu hipotecznego oferować polisę. Jednym słowem ustawa taka była potrzebna już dawno. Z pewnością zabezpieczy ona, choć w jakimś stopniu interesy kredytobiorców.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Może się okazać, że to będą dobre wieści dla osób posiadających kredyt hipoteczny. Zmiany w Ustawie o Kredycie Hipotecznym mają być korzystne dla ich posiadaczy. Do tej pory prawo nie do końca regulowało kwestie dotyczące kredytów hipotecznych. Jedyne wzmianki, jakie się pojawiały dotyczyły zapisów o kredycie konsumenckim, jednak to były tylko i wyłącznie wzmianki. Od 2007 roku wszelkie kwestie związane z kredytem hipotecznym regulowała Komisja Nadzoru Finansowego. Nigdy też nie otrzymała rangi ani ustawy ani nawet regularnego aktu prawnego Rekomendacja S wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jedynym powodem, dla którego banki były skłonne jej przestrzegać były możliwe do nałożenia sankcje nadzoru finansowego niedostosowanie się do zaleceń.

Przepisy z Unii Europejskiej

Zaprojektowanie i wprowadzenie w życie Ustawy o Kredycie Hipotecznym niemalże wymusiła na Polsce Unia Europejska. Z jakiego powodu Unia Europejska mogła sobie pozwolić na taką ingerencję w nasze przepisy? Jako członek wspólnoty mamy obowiązek wdrażać rozwiązania zawarte w Dyrektywie 2014/17/UE wydanej w dniu 4 lutego 2014 roku.

Dotyczy ona umów konsumenckich o kredyt gdzie zabezpieczeniem jego spłaty będzie nieruchomość mieszkalna.

Innym argumentem przemawiającym za tym, żeby wprowadzić w życie odrębny przepis dotyczący kredytów hipotecznych jest fakt, że do tej pory, przepisy dotyczące hipotek rozproszone były w wielu miejscach, w różnych aktach prawnych. Ujednolicenie tego aktu prawnego ma za zadanie znacznie poprawić pozycję konsumenta decydującego się na tego typu zobowiązanie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmiany, jakie się wiążą z wejściem w życie Ustawy o Kredycie Hipotecznym dotyczyć będą tylko i wyłącznie osób prywatnych.

Przepisy te nie będą miały zastosowania w przypadku kredytobiorców zaciągających zobowiązania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową. Także, jeśli przedsiębiorca korzystając z kredytu hipotecznego na zakup lokalu użytkowego, to regulacje wynikające z tych przepisów nie będą jego obejmowały.

Nie skorzystają z tych przywilejów również prywatne osoby, które zawarły umowę kredytu hipotecznego przez wejściem w życie nowej ustawy. Z jakiego powodu? A chociażby z takiego, że prawo nie działa wstecz.

Zmiany, jakich możemy się spodziewać

Dużo się mówi o zmianach w związku z wprowadzeniem w życie Ustawy o Kredycie Hipotecznym. A czego konkretnie będą dotyczyły te zmiany? Zmiany będą dotyczyły praktycznie wszystkiego, począwszy od przedstawiania oferty, poprzez udzielenie kredytu, aż po kwestie związane z pośrednictwem finansowym.

Chyba jedną z ciekawszych propozycji zmian jest fakt, że ustawa ma zawierać zapis dotyczący zakazu pobierania dodatkowych opłat czy obciążania klienta za to, że będzie chciał spłacić wcześniej swoje zobowiązanie ze zmienną stopą kredytową.

Zabezpieczenie to będzie skuteczne po trzech latach od momentu zawarcia umowy kredytowej. Natomiast prowizja za wcześniejszą spłatę zostanie zredukowana do rzeczywistych kosztów, jakie poniósł kredytodawca, związanych z wcześniejszą spłatą zobowiązania. Ograniczenie to będzie dotyczyło wszystkich kredytów hipotecznych nie zależnie od stopy procentowej, którą będą objęte.

Uregulowana też ma być wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego. Opracowany będzie wzór, według którego obliczona zostanie maksymalna wartość prowizji za spłatę zobowiązania przed czasem. Wzór ten będzie stosowany do wszystkich kredytów hipotecznych, niezależnie od tego, jaki rodzaj stopy procentowej był zastosowany.

Zabezpieczony interes kredytobiorcy

Zabezpieczony będzie również interes kredytobiorcy, który będzie chciał zaciągnąć zobowiązanie w obcej walucie. Wprowadzone zostanie uprawomocnienie zalecenia KNF. Polegać to będzie mniej więcej na tym, że zobowiązanie w obcej walucie będzie mógł zaciągnąć tylko Polak i nie będzie w związku z tym ponosił odpowiedzialności za wahania kursowe.

Oznacza to nie mniej, nie więcej jak tylko tyle, że obywatel polski będzie mógł zaciągnąć zobowiązanie w walucie, w jakiej będzie miał dochód.

Ustawa będzie również regulowała możliwość odstąpienia od umowy kredytu bez podawania przyczyny. Takie odstąpienie będzie mogło nastąpić w ciągu 14 dni od chwili jej zawarcia. Jedyne, z czym musimy się liczyć to koszt związany z odstąpieniem od umowy z tytułu odsetek za okres, w którym obowiązywała umowa.

Odstąpienie od umowy

Takie odstąpienie od umowy, klient musi złożyć na formularzu, który zwyczajowo jest dołączony do dokumentów związanych z zawarciem umowy kredytowej.

Inną formą zabezpieczenia interesów kredytobiorców jest konieczność uzyskania zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego przez osoby bądź firmy, które chcą trudnić się pośrednictwem przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Taki pośrednik, aby mógł wykonywać swoją działalność, będzie musiał posiada odpowiednie wykształcenie i oczywiście poświadczenie o niekaralności.

A wszystko to dla bezpieczeństwa i podnoszenia, jakości świadczonych usług. KNF będzie też prowadziła rejestr przedsiębiorstw trudniących się pośrednictwem w udzielaniu kredytów hipotecznych. Banki nie będą mogły sprzedawać wraz z kredytem hipotecznym innych produktów bankowych, tak jak robiły to do tej pory.

Jedyne, co będą mogły nam zaoferować przy okazji kredytu hipotecznego, to darmowe konto osobiste, który będzie nam pomocny przy obsłudze kredytu.

Banki nie będą mogły sobie też pozwolić na tak zwaną sprzedaż wiązaną, czyli na przykład przy okazji sprzedaży kredytu hipotecznego oferować polisę. Jednym słowem ustawa taka była potrzebna już dawno. Z pewnością zabezpieczy ona, choć w jakimś stopniu interesy kredytobiorców.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

61 − = 60

error: