Zerowy PIT dla młodych – podatek, o którym warto wiedzieć więcej

3 min. czytania

Podatek PIT dla młodych potocznie zwany zerowym PITem dla młodych został wprowadzony w życie w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Wprowadzenie tego udogodnienia ma na celu aktywację młodych na rynku pracy. Dzięki temu młodzi ludzie mogą zarabiać więcej a tym samym chętniej podejmować legalne zatrudnienie. Zabieg ten też miał na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat. Z perspektywy pracodawcy, taki pracownik jest dużo tańszy w utrzymaniu a jednocześnie może się okazać wydajnym.

Z takiej ulgi można skorzystać spełniając określone warunki. Kilka słów na ten temat poniżej.

Czym jest zerowy PIT dla młodych i kto może z niego skorzystać?

Wszelkich szczegółowych informacji na jego temat możemy się dowiedzieć zapoznając się z ustawą podpisaną 4 lipca 2019 roku. Zerowy PIT dla młodych wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku. To ulga podatkowa przewidziana dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. To, czy ta ulga będzie przysługiwała danej osobie czy też nie, zależy od tego, w jakiej formie jest zatrudniona oraz jaki przychód osiąga.

Z ulgi takiej nie będą mogły skorzystać osoby samo zatrudniające się, prowadzące działalność gospodarczą ani takie, które zostały zatrudnione na umowę o dzieło. Poza nimi niemalże każdy pracownik we wskazanym wieku może skorzystać z tej ulgi – czy to zatrudniony na umowę o pracę, czy uzyskujący dochód ze spółdzielczego, służbowego czy innego stosunku pracy.

Tak samo jest w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy pracy nakładczej. Jeśli jednak przychód osób zatrudnionych w określony sposób przekroczy 85.528 zł w 2020 roku, to niestety nie będą mogły skorzystać z przedmiotowego zwolnienia. W przypadku 2019 roku przychód ten nie powinien przekroczyć 35.636,67 zł z uwagi na to, że przepis obowiązuje od 1 sierpnia.

Za pozostałą część roku, czyli pierwsze 7 miesięcy należy rozliczyć się według wcześniej obowiązujących przepisów.

Co w sytuacji, gdy nasz dochód przekroczy ten magiczny próg 85.528 zł?

Wówczas nie możemy skorzystać z tej ulgi. Przychód taki będzie podlegał zwykłemu opodatkowaniu. W zależności od tego, w jakim stopniu przekroczymy wskazany przychód, to będziemy musieli rozliczyć się uwzględniając skale podatkową i tak zapłacimy 17% w momencie, gdy nie przekroczymy pierwszego progu podatkowego i 32% w przypadku gdybyśmy jednak go przekroczyli.

Czy ilość umów ma znaczenie?

Absolutnie, ilość umów, jakie mamy podpisane w danym roku nie ma znaczenia. Możemy być zatrudnieni na umowę o pracę i dodatkowo realizować dwie, albo i więcej umów zleceń, byleby nasz przychód nie był wyższy niż dozwolony. Najważniejszy jest łączny przychód, jaki osiągnęliśmy w tym okresie. Jeśli nie przekroczyliśmy 85.528 zł, to możemy skorzystać z ulgi przewidzianej dla młodych pracowników.

PIT ZERO a składki społeczne

Takiemu młodemu pracownikowi mogłoby się wydawać, że jeśli jest zwolniony z podatku, to i składki społeczne czy zdrowotne też go nie dotyczą. Zdarza się, że takie młode niedoświadczone osoby myślą, że mają wybór czy chcą opłacać składki do ZUS czy może nie muszą tego robić i wówczas będą miały zdecydowanie większe dochody.

Niestety, zwolnienie z podatku od osób fizycznych w związku z wiekiem nie zwalnia nas od odprowadzania składek społecznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Podatek PIT dla młodych potocznie zwany zerowym PITem dla młodych został wprowadzony w życie w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Wprowadzenie tego udogodnienia ma na celu aktywację młodych na rynku pracy. Dzięki temu młodzi ludzie mogą zarabiać więcej a tym samym chętniej podejmować legalne zatrudnienie. Zabieg ten też miał na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat. Z perspektywy pracodawcy, taki pracownik jest dużo tańszy w utrzymaniu a jednocześnie może się okazać wydajnym.

Z takiej ulgi można skorzystać spełniając określone warunki. Kilka słów na ten temat poniżej.

Czym jest zerowy PIT dla młodych i kto może z niego skorzystać?

Wszelkich szczegółowych informacji na jego temat możemy się dowiedzieć zapoznając się z ustawą podpisaną 4 lipca 2019 roku. Zerowy PIT dla młodych wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku. To ulga podatkowa przewidziana dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. To, czy ta ulga będzie przysługiwała danej osobie czy też nie, zależy od tego, w jakiej formie jest zatrudniona oraz jaki przychód osiąga.

Z ulgi takiej nie będą mogły skorzystać osoby samo zatrudniające się, prowadzące działalność gospodarczą ani takie, które zostały zatrudnione na umowę o dzieło. Poza nimi niemalże każdy pracownik we wskazanym wieku może skorzystać z tej ulgi – czy to zatrudniony na umowę o pracę, czy uzyskujący dochód ze spółdzielczego, służbowego czy innego stosunku pracy.

Tak samo jest w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy pracy nakładczej. Jeśli jednak przychód osób zatrudnionych w określony sposób przekroczy 85.528 zł w 2020 roku, to niestety nie będą mogły skorzystać z przedmiotowego zwolnienia. W przypadku 2019 roku przychód ten nie powinien przekroczyć 35.636,67 zł z uwagi na to, że przepis obowiązuje od 1 sierpnia.

Za pozostałą część roku, czyli pierwsze 7 miesięcy należy rozliczyć się według wcześniej obowiązujących przepisów.

Co w sytuacji, gdy nasz dochód przekroczy ten magiczny próg 85.528 zł?

Wówczas nie możemy skorzystać z tej ulgi. Przychód taki będzie podlegał zwykłemu opodatkowaniu. W zależności od tego, w jakim stopniu przekroczymy wskazany przychód, to będziemy musieli rozliczyć się uwzględniając skale podatkową i tak zapłacimy 17% w momencie, gdy nie przekroczymy pierwszego progu podatkowego i 32% w przypadku gdybyśmy jednak go przekroczyli.

Czy ilość umów ma znaczenie?

Absolutnie, ilość umów, jakie mamy podpisane w danym roku nie ma znaczenia. Możemy być zatrudnieni na umowę o pracę i dodatkowo realizować dwie, albo i więcej umów zleceń, byleby nasz przychód nie był wyższy niż dozwolony. Najważniejszy jest łączny przychód, jaki osiągnęliśmy w tym okresie. Jeśli nie przekroczyliśmy 85.528 zł, to możemy skorzystać z ulgi przewidzianej dla młodych pracowników.

PIT ZERO a składki społeczne

Takiemu młodemu pracownikowi mogłoby się wydawać, że jeśli jest zwolniony z podatku, to i składki społeczne czy zdrowotne też go nie dotyczą. Zdarza się, że takie młode niedoświadczone osoby myślą, że mają wybór czy chcą opłacać składki do ZUS czy może nie muszą tego robić i wówczas będą miały zdecydowanie większe dochody.

Niestety, zwolnienie z podatku od osób fizycznych w związku z wiekiem nie zwalnia nas od odprowadzania składek społecznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

44 + = 47

error: