Zasiłek rodzinny w 2019 roku – niezbędne informacje

5 min. czytania

Jeżeli szukasz dodatkowych pieniędzy na utrzymanie rodziny, warto sprawdzić, czy kwalifikujesz się na zasiłek rodzinny. W wielu sytuacjach nawet niewielka suma pieniędzy ratuje domowy budżet, a złożenie wniosku nic nie kosztuje. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje aktualne na 2019 rok.

Kryteria kwalifikacji do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje tylko rodzinom, które spełnią wszystkie wymagane kryteria. Poniżej lista wszystkich wymogów.

Ograniczenia wiekowe

Ograniczenia wiekowe dotyczą tego, kto kwalifikuje się jako „dzieci” w rodzinie. Ogólna zasada głosi, że zasiłek rodzinny można uzyskiwać do osiągnięcia przez dzieci 18 roku życia.

Istnieją jednak odstępstwa:

  1. jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – granica przesuwa się do 24 roku życia,
  2. jeżeli dziecko kontynuuje naukę po 18 roku życia – granica przesuwa się do 24 roku życia.

Kryterium dochodowe

Pierwsze i najważniejsze kryterium, to tak zwane kryterium dochodowe. Jest to kwota, jaka miesięcznie jest osiągana w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę. W 2019 roku nie ma zmian w tej dziedzinie – tak samo, jak w ubiegłych latach, ta kwota to 674 zł lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością).

Wysokość osiąganego dochodu w rodzinie będzie weryfikowana co 3 lata (co będzie decydować o przyznaniu zasiłku na następny okres).

Nie wszyscy wiedzą, że o zasiłek można się ubiegać także, jeśli przekraczasz kwotę kryterium. Ta opcja obowiązuje od 2016 roku i jest popularnie nazywana „złotówka za złotówkę”. Zasada ta jest bardzo prosta – o tyle, o ile kwota osiąganych przez Twoją rodzinę dochodów miesięcznych w przeliczeniu na osobę, o tyle kwota przyznanego zasiłku będzie niższa. Jest jednak pewne obostrzenie – kwota przekraczająca próg pomnożona przez liczbę osób w Twojej rodzinie, nie może być wyższa od łącznej sumy uzyskiwanego zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Kwota przyznanego zasiłku nie będzie wypłacana także, jeśli będzie niższa niż 20 zł.

Dodatkowe kryteria

Istnieją dodatkowe powody, które mogą decydować o nieprzyznaniu zasiłku rodzinnego. Do takich powodów zaliczamy:

  1. dziecko przebywa pod opieką zastępczą,
  2. przebywanie dziecka pod opieką instytucji zapewniającej mu całodobowe utrzymanie,
  3. wzięcie przez dziecko ślubu,
  4. pełnoletnie dziecko (niepełnosprawne lub kontynuujące naukę) pobiera zasiłek na własne dziecko,
  5. samotny opiekun dziecka nie dostał przyznanych sądownie alimentów od drugiego opiekuna.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny (o ile zostaną spełnione wszystkie kryteria) może zostać przyznany:

  • rodzicom,
  • jednemu z rodziców,
  • opiekunowi prawnemu,
  • pełnoletnia osoba ucząca się, jeżeli nie może być utrzymywana przez rodziców ze względu na ich śmierć lub sądowe ustalenie alimentów.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Mogłeś przeczytać, że przyznanie zasiłku rodzinnego zależy od miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. Co to znaczy „dochód”? Jest to łączna kwota przychodów matki i ojca razem, pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Jeżeli spełniasz wszystkie kryteria, zastanawiasz się pewnie, ile wynosi kwota, która należy się Twojej rodzinie. Oto ustalone kwoty:

  • 95 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do 5 roku życia,
  • 124 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie między 5 a 18 rokiem życia,
  • 135 zł miesięcznie na każde dziecko od 18 do 24 roku życia (oczywiście, o ile kontynuuje naukę lub ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, lub znacznym).

Zasiłek rodzinny nie podlega podatkowi dochodowemu.

Jak ubiegać się o zasiłek?

Ubieganie się o zasiłek rodzinny wcale nie jest trudne. Należy jedynie wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek (który znajdziesz na stronie ministerstwa pod tym linkiem). Wypełniony wniosek składa się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta odpowiednim do miejsca zamieszkania. Są także inne instytucje, które dodatkowo zajmują się weryfikacją takich wniosków – na przykład ośrodki pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Są to skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, czy zaświadczenie o dochodzie rodziny. Czasem są niezbędne także inne dokumenty – chociażby oświadczenie o niepełnosprawności dziecka.

Jeżeli masz wątpliwości podczas wypełniania wniosku lub wątpliwości dotyczące tego, jakie dokumenty powinieneś załączyć – zawsze możesz dopytać o wszystkie szczegóły w miejscu składania wniosku. Jeżeli wniosek będzie wypełniony niepoprawnie, dostaniesz pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia.

Zasiłki rodzinne są przyznawane na okres od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Zasiłek przysługuje Ci od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, do końca danego okresu (czyli do końca października kolejnego roku).

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny w wymienionych wyżej kwotach to nie jest maksymalna kwota, jaka może zostać przyznana rodzinie. Poza tym istnieje szereg dodatków przyznawanych w różnych sytuacjach.

Lista możliwych dodatków do zasiłku rodzinnego:

  • za opiekę nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie na:
   • 24 miesiące (standardowo),
   • 36 miesięcy (jeżeli ciąża była mnoga),
   • 72 miesiące (jeżeli dziecko uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności),
  • za podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
   • 113 zł miesięcznie na dziecko, za zamieszkanie w miejscu, gdzie jest szkoła,
   • 69 zł miesięcznie na dziecko, za dojazdy z miejsca zamieszkania do szkoły,
  • za samotne wychowywanie dziecka – 193 zł miesięcznie za każde dziecko (ale maksymalnie 386 zł za wszystkie dzieci),
   • dodatkowo 80 zł na każde dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • za urodzenie dziecka (tak zwane „becikowe”) – 1.000 zł jednorazowo,
  • za wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko,
  • za kształcenie i rehabilitację dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności:
   • 95 zł miesięcznie do 5 roku życia dziecka,
   • 110 zł miesięcznie na dziecko między 5 a 24 rokiem życia,
  • za rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł na dziecko (raz na każdy rok szkolny).
Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Jeżeli szukasz dodatkowych pieniędzy na utrzymanie rodziny, warto sprawdzić, czy kwalifikujesz się na zasiłek rodzinny. W wielu sytuacjach nawet niewielka suma pieniędzy ratuje domowy budżet, a złożenie wniosku nic nie kosztuje. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje aktualne na 2019 rok.

Kryteria kwalifikacji do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje tylko rodzinom, które spełnią wszystkie wymagane kryteria. Poniżej lista wszystkich wymogów.

Ograniczenia wiekowe

Ograniczenia wiekowe dotyczą tego, kto kwalifikuje się jako „dzieci” w rodzinie. Ogólna zasada głosi, że zasiłek rodzinny można uzyskiwać do osiągnięcia przez dzieci 18 roku życia.

Istnieją jednak odstępstwa:

  1. jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – granica przesuwa się do 24 roku życia,
  2. jeżeli dziecko kontynuuje naukę po 18 roku życia – granica przesuwa się do 24 roku życia.

Kryterium dochodowe

Pierwsze i najważniejsze kryterium, to tak zwane kryterium dochodowe. Jest to kwota, jaka miesięcznie jest osiągana w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę. W 2019 roku nie ma zmian w tej dziedzinie – tak samo, jak w ubiegłych latach, ta kwota to 674 zł lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością).

Wysokość osiąganego dochodu w rodzinie będzie weryfikowana co 3 lata (co będzie decydować o przyznaniu zasiłku na następny okres).

Nie wszyscy wiedzą, że o zasiłek można się ubiegać także, jeśli przekraczasz kwotę kryterium. Ta opcja obowiązuje od 2016 roku i jest popularnie nazywana „złotówka za złotówkę”. Zasada ta jest bardzo prosta – o tyle, o ile kwota osiąganych przez Twoją rodzinę dochodów miesięcznych w przeliczeniu na osobę, o tyle kwota przyznanego zasiłku będzie niższa. Jest jednak pewne obostrzenie – kwota przekraczająca próg pomnożona przez liczbę osób w Twojej rodzinie, nie może być wyższa od łącznej sumy uzyskiwanego zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Kwota przyznanego zasiłku nie będzie wypłacana także, jeśli będzie niższa niż 20 zł.

Dodatkowe kryteria

Istnieją dodatkowe powody, które mogą decydować o nieprzyznaniu zasiłku rodzinnego. Do takich powodów zaliczamy:

  1. dziecko przebywa pod opieką zastępczą,
  2. przebywanie dziecka pod opieką instytucji zapewniającej mu całodobowe utrzymanie,
  3. wzięcie przez dziecko ślubu,
  4. pełnoletnie dziecko (niepełnosprawne lub kontynuujące naukę) pobiera zasiłek na własne dziecko,
  5. samotny opiekun dziecka nie dostał przyznanych sądownie alimentów od drugiego opiekuna.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny (o ile zostaną spełnione wszystkie kryteria) może zostać przyznany:

  • rodzicom,
  • jednemu z rodziców,
  • opiekunowi prawnemu,
  • pełnoletnia osoba ucząca się, jeżeli nie może być utrzymywana przez rodziców ze względu na ich śmierć lub sądowe ustalenie alimentów.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Mogłeś przeczytać, że przyznanie zasiłku rodzinnego zależy od miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. Co to znaczy „dochód”? Jest to łączna kwota przychodów matki i ojca razem, pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Jeżeli spełniasz wszystkie kryteria, zastanawiasz się pewnie, ile wynosi kwota, która należy się Twojej rodzinie. Oto ustalone kwoty:

  • 95 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do 5 roku życia,
  • 124 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie między 5 a 18 rokiem życia,
  • 135 zł miesięcznie na każde dziecko od 18 do 24 roku życia (oczywiście, o ile kontynuuje naukę lub ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, lub znacznym).

Zasiłek rodzinny nie podlega podatkowi dochodowemu.

Jak ubiegać się o zasiłek?

Ubieganie się o zasiłek rodzinny wcale nie jest trudne. Należy jedynie wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek (który znajdziesz na stronie ministerstwa pod tym linkiem). Wypełniony wniosek składa się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta odpowiednim do miejsca zamieszkania. Są także inne instytucje, które dodatkowo zajmują się weryfikacją takich wniosków – na przykład ośrodki pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Są to skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, czy zaświadczenie o dochodzie rodziny. Czasem są niezbędne także inne dokumenty – chociażby oświadczenie o niepełnosprawności dziecka.

Jeżeli masz wątpliwości podczas wypełniania wniosku lub wątpliwości dotyczące tego, jakie dokumenty powinieneś załączyć – zawsze możesz dopytać o wszystkie szczegóły w miejscu składania wniosku. Jeżeli wniosek będzie wypełniony niepoprawnie, dostaniesz pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia.

Zasiłki rodzinne są przyznawane na okres od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Zasiłek przysługuje Ci od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, do końca danego okresu (czyli do końca października kolejnego roku).

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny w wymienionych wyżej kwotach to nie jest maksymalna kwota, jaka może zostać przyznana rodzinie. Poza tym istnieje szereg dodatków przyznawanych w różnych sytuacjach.

Lista możliwych dodatków do zasiłku rodzinnego:

  • za opiekę nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie na:
   • 24 miesiące (standardowo),
   • 36 miesięcy (jeżeli ciąża była mnoga),
   • 72 miesiące (jeżeli dziecko uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności),
  • za podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
   • 113 zł miesięcznie na dziecko, za zamieszkanie w miejscu, gdzie jest szkoła,
   • 69 zł miesięcznie na dziecko, za dojazdy z miejsca zamieszkania do szkoły,
  • za samotne wychowywanie dziecka – 193 zł miesięcznie za każde dziecko (ale maksymalnie 386 zł za wszystkie dzieci),
   • dodatkowo 80 zł na każde dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • za urodzenie dziecka (tak zwane „becikowe”) – 1.000 zł jednorazowo,
  • za wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko,
  • za kształcenie i rehabilitację dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności:
   • 95 zł miesięcznie do 5 roku życia dziecka,
   • 110 zł miesięcznie na dziecko między 5 a 24 rokiem życia,
  • za rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł na dziecko (raz na każdy rok szkolny).
Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

71 + = 72

error: