Zarobki Polaków – średnia krajowa w 2018 roku

6 min. czytania

Ile wynosi średnia krajowa? Na to z pozoru proste i często stawiane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Podawane kwoty różnią się w zależności od ośrodka, który je bada. Najpełniejsze dane, które mamy do dyspozycji dotyczą ostatniego pełnego roku, a dane za 2018 dopiero są w trakcie badania. Pewne wnioski możemy jednak wyciągnąć z informacji dotyczących pierwszego kwartału bieżącego roku. Z takim wzrostem średniej krajowej nie mieliśmy do czynienia od lat.

Wysokość średniej krajowej pensji

Od zawsze wiąże się z dużymi emocjami oraz kontrowersjami. Dla wielu osób wskaźnik ten jest niemiarodajny i niewiarygodny, a przede wszystkim nie odzwierciedla sytuacji na rynku pracy. A jednak wartość średniej krajowej niezmiernie interesuje Polaków i jest wskaźnikiem, do którego odnosimy się przy wielu okazjach.

Czy ostra krytyka średniej płacy ma jednak uzasadnienie?

W pewnym sensie tak. Sceptycyzm wobec średniej krajowej wynika przede wszystkim z braku spójności danych, spowodowanego faktem, że ogromna część Polaków otrzymuje płacę minimalną oraz pracuje na umowach śmieciowych, a nie umowach o pracę. Poza tym nie ma jednego sposobu na obliczanie średniej krajowej.

Średni krajowa nie cieszy się zbytnią renomą z tego względu, że często podchodzi się do niej wybiórczo, na rzecz wzbudzenia sensacji w mediach czy Internecie. Najczęstszym przypadkiem jest faworyzowanie sektora przedsiębiorstw, mimo iż pracuje w nim nieco ponad 6 milionów pracowników z ogólnej liczby 16 miliona zatrudnionych.

6 milionów osób pracujących

Wprawdzie 6 milionów osób pracujących to sporo, ale liczba ta nie stanowi nawet połowy wszystkich pracujących. Dane dotyczące średniej krajowej odnoszące się do sektora przedsiębiorstw nie są zatem w stanie trafnie oddać specyfiki całego rynku pracy, tylko jej części. Warto jednak mieć na uwadze, że dane pochodzące z GUS-u podają również osobną wartość średniej krajowej dla całej polskiej gospodarki.

Nie zmienia to jednak faktu, że podawanie do wiadomości publicznej informacji na temat aktualnej średniej krajowej zawsze prowadzi do ciekawych dyskusji dotyczących zarówno rynku pracy, jak i problemów, z jakimi zmagają się polscy pracownicy.

Ile wyniosła średnia krajowa w I. kwartale 2018 roku?

Pierwsze dane dotyczące wartości średniej krajowej w pierwszym kwartale 2018 roku, czyli okresu od stycznie do marca, pojawiły się już na początku lipca. Wówczas to Główny Urząd Statystyczny podał, że średnia płaca w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 4.622 zł brutto, czyli 3.287 zł netto. Było to o 106 zł więcej niż w tym samym okresie w 2017 roku.

Przyjrzyjmy się zatem, jak średnia krajowa prezentuje się w samym sektorze przedsiębiorstw. Wedle dostępnych danych, w pierwszym kwartale 2018 roku średnie wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 4.699 zł brutto, co daje kwotę 3.341 zł na rękę.

Jak się ma to do danych za rok 2017?

Przyjrzyjmy się informacjom podawanym przez GUS: – średnia krajowa dla sektora przedsiębiorstw w roku 2017 wyniosła 4.513 zł brutto, czyli 3.210 zł netto. Zestawiając poprzedni i bieżący rok wyraźnie widać, że również sektor przedsiębiorstw odnotował spory wzrost średniej krajowej. Wedle statystyk GUS-u w 2018 roku pracownicy tego sektora zarobili każdego miesiąca średnio o 270 zł netto więcej niż rok temu.

Dane GUS wydają się bardzo optymistyczne

Jednak porównując je z informacjami udostępnianymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, widzimy spore różnice w wysokości średniej krajowej. I to pomimo tego, że dane z obu instytucji dotyczą tego samego sektora. Średnia krajowa dla sektora przedsiębiorstw w 2017 według danych PARP, które uwzględniają również małe firmy zatrudniające mniej niż 10 osób, wyniosła 3.862 zł brutto, co daje kwotę 2.758 zł netto.

Skąd te dysproporcje w średniej krajowej?

Otóż musimy pamiętać, że do danych z GUS-u musimy podchodzić z pewnym dystansem, gdyż nie uwzględniają one różnych kategorii zatrudnionych, takich jak np.: osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, pracownicy małych firm.

Średnia pensja a wiek, płeć i wykształcenie

Przyjrzymy się dokładniej danym dotyczącym średniego wynagrodzenia, między innymi temu, jak kształtuje się ten wskaźnik w zależności od płci, wieku i wykształcenia.

Analizując dane dostarczane przez PARP w 2017 roku łatwo zauważyć spore różnice w wartościach średniej krajowej, właśnie pod względem wyżej wymienionych czynników.

Dokładne dane ze względu na wykształcenie prezentujemy poniżej:

Kobiety:

  • 18 – 35 lat – średnia pensja 2.250 zł, wykształcenie podstawowe 1.460 zł, średnie 2.001 zł, wyższe 2.566 zł.
  • 36 – 54 lat – średnia pensja 2.522 zł, wykształcenie podstawowe 1.735 zł, średnim 2.080 zł, z wyższe 3.435 zł.
  • 55 – 70 lat – średnia pensja 2.252 zł, wykształcenie podstawowe 1.505 zł, średnim 2.185 zł, z wyższe 3.711 zł.

Mężczyźni:

  • 18 – 35 lat – średnia pensja 3.088 zł, wykształcenie podstawowe 2.483 zł, średnie 2.880 zł, wyższe 3.996 zł.
  • 36 – 54 lat – średnia pensja 3.344 zł, wykształcenie podstawowe 2.541 zł, średnie 3.196 zł, wyższe 5.036 zł.
  • 55 – 70 lat – średnia pensja 2.775 zł, wykształcenie podstawowe 2.218 zł, średnie 3.051 zł, wyższe 4.721 zł.

Różnice w płacy pomiędzy kobietami a mężczyznami są ogromne.

Problematyczna średnia krajowa

W danych podawanych przez GUS największy problem stanowi fakt, że są one zawyżone przez osoby najlepiej zarabiające. To właśnie wynagrodzenie tych osób w wyraźny sposób zakrzywia sytuację na polskim rynku płac. Czytając dokładane opracowania dotyczące średniej krajowej, najczęściej możemy natknąć się na informację, która podkreśla, że ponad połowa osób zatrudnionych w Polsce pracowników zarabia o wiele mniej, niż wynosi średnia krajowa.

Pomimo tego, jak widać na podstawie danych z 2017 oraz początku 2018 roku wartość średniej krajowej nieustannie rośnie. Jednak wraz z tym rośną również składki na ZUS, co oznacza, że podwyżka pensji bywa niemalże nieodczuwalna.

Na to wpływa również to, że przedsiębiorcy coraz częściej mają poważne trudności ze znalezieniem rąk do pracy. Nieustannie przybywa branż, które boleśnie odczuwają ten problem i to bez względu na to, czy wynagrodzenia w danej firmie plasują się poniżej, czy powyżej średniej krajowej. Okazuje się, że nawet przedsiębiorstwa, które oferują relatywnie wysokie zarobki, również cierpią na niedobór pracowników. Oznaczałoby to, że wzrost płac powinien jeszcze bardziej przyśpieszyć i to na różnych płaszczyznach gospodarki.

Co sami Polscy sądzą na temat zarobków

W jednym z badań zapytano, jaka pensja jest wystarczająca do zapewnienia życia na poziomie pozwalającym na egzystencję na średnim i dostatnim poziomie. Z danych opublikowanych przez CBOS wynika, że badani uważają, iż najmniejsza miesięczna pensja, która jest w stanie zapewnić podstawowe potrzeby, wynosi 1.470 zł netto.

Przeprowadzane badanie pokazało również, że osoby, które wskazały podobną wartość, często korzystają z szybkich pożyczek. Poza tym badani wskazali, że do życia na średnim poziomie wystarczy kwota 2.320 zł netto. Natomiast do dostatniego życia, wedle ankietowanych, potrzeba pensji na poziomie 3.600 zł netto miesięcznie.

Foto: Shutterstock
6 min. czytania

Ile wynosi średnia krajowa? Na to z pozoru proste i często stawiane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Podawane kwoty różnią się w zależności od ośrodka, który je bada. Najpełniejsze dane, które mamy do dyspozycji dotyczą ostatniego pełnego roku, a dane za 2018 dopiero są w trakcie badania. Pewne wnioski możemy jednak wyciągnąć z informacji dotyczących pierwszego kwartału bieżącego roku. Z takim wzrostem średniej krajowej nie mieliśmy do czynienia od lat.

Wysokość średniej krajowej pensji

Od zawsze wiąże się z dużymi emocjami oraz kontrowersjami. Dla wielu osób wskaźnik ten jest niemiarodajny i niewiarygodny, a przede wszystkim nie odzwierciedla sytuacji na rynku pracy. A jednak wartość średniej krajowej niezmiernie interesuje Polaków i jest wskaźnikiem, do którego odnosimy się przy wielu okazjach.

Czy ostra krytyka średniej płacy ma jednak uzasadnienie?

W pewnym sensie tak. Sceptycyzm wobec średniej krajowej wynika przede wszystkim z braku spójności danych, spowodowanego faktem, że ogromna część Polaków otrzymuje płacę minimalną oraz pracuje na umowach śmieciowych, a nie umowach o pracę. Poza tym nie ma jednego sposobu na obliczanie średniej krajowej.

Średni krajowa nie cieszy się zbytnią renomą z tego względu, że często podchodzi się do niej wybiórczo, na rzecz wzbudzenia sensacji w mediach czy Internecie. Najczęstszym przypadkiem jest faworyzowanie sektora przedsiębiorstw, mimo iż pracuje w nim nieco ponad 6 milionów pracowników z ogólnej liczby 16 miliona zatrudnionych.

6 milionów osób pracujących

Wprawdzie 6 milionów osób pracujących to sporo, ale liczba ta nie stanowi nawet połowy wszystkich pracujących. Dane dotyczące średniej krajowej odnoszące się do sektora przedsiębiorstw nie są zatem w stanie trafnie oddać specyfiki całego rynku pracy, tylko jej części. Warto jednak mieć na uwadze, że dane pochodzące z GUS-u podają również osobną wartość średniej krajowej dla całej polskiej gospodarki.

Nie zmienia to jednak faktu, że podawanie do wiadomości publicznej informacji na temat aktualnej średniej krajowej zawsze prowadzi do ciekawych dyskusji dotyczących zarówno rynku pracy, jak i problemów, z jakimi zmagają się polscy pracownicy.

Ile wyniosła średnia krajowa w I. kwartale 2018 roku?

Pierwsze dane dotyczące wartości średniej krajowej w pierwszym kwartale 2018 roku, czyli okresu od stycznie do marca, pojawiły się już na początku lipca. Wówczas to Główny Urząd Statystyczny podał, że średnia płaca w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 4.622 zł brutto, czyli 3.287 zł netto. Było to o 106 zł więcej niż w tym samym okresie w 2017 roku.

Przyjrzyjmy się zatem, jak średnia krajowa prezentuje się w samym sektorze przedsiębiorstw. Wedle dostępnych danych, w pierwszym kwartale 2018 roku średnie wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 4.699 zł brutto, co daje kwotę 3.341 zł na rękę.

Jak się ma to do danych za rok 2017?

Przyjrzyjmy się informacjom podawanym przez GUS: – średnia krajowa dla sektora przedsiębiorstw w roku 2017 wyniosła 4.513 zł brutto, czyli 3.210 zł netto. Zestawiając poprzedni i bieżący rok wyraźnie widać, że również sektor przedsiębiorstw odnotował spory wzrost średniej krajowej. Wedle statystyk GUS-u w 2018 roku pracownicy tego sektora zarobili każdego miesiąca średnio o 270 zł netto więcej niż rok temu.

Dane GUS wydają się bardzo optymistyczne

Jednak porównując je z informacjami udostępnianymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, widzimy spore różnice w wysokości średniej krajowej. I to pomimo tego, że dane z obu instytucji dotyczą tego samego sektora. Średnia krajowa dla sektora przedsiębiorstw w 2017 według danych PARP, które uwzględniają również małe firmy zatrudniające mniej niż 10 osób, wyniosła 3.862 zł brutto, co daje kwotę 2.758 zł netto.

Skąd te dysproporcje w średniej krajowej?

Otóż musimy pamiętać, że do danych z GUS-u musimy podchodzić z pewnym dystansem, gdyż nie uwzględniają one różnych kategorii zatrudnionych, takich jak np.: osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, pracownicy małych firm.

Średnia pensja a wiek, płeć i wykształcenie

Przyjrzymy się dokładniej danym dotyczącym średniego wynagrodzenia, między innymi temu, jak kształtuje się ten wskaźnik w zależności od płci, wieku i wykształcenia.

Analizując dane dostarczane przez PARP w 2017 roku łatwo zauważyć spore różnice w wartościach średniej krajowej, właśnie pod względem wyżej wymienionych czynników.

Dokładne dane ze względu na wykształcenie prezentujemy poniżej:

Kobiety:

  • 18 – 35 lat – średnia pensja 2.250 zł, wykształcenie podstawowe 1.460 zł, średnie 2.001 zł, wyższe 2.566 zł.
  • 36 – 54 lat – średnia pensja 2.522 zł, wykształcenie podstawowe 1.735 zł, średnim 2.080 zł, z wyższe 3.435 zł.
  • 55 – 70 lat – średnia pensja 2.252 zł, wykształcenie podstawowe 1.505 zł, średnim 2.185 zł, z wyższe 3.711 zł.

Mężczyźni:

  • 18 – 35 lat – średnia pensja 3.088 zł, wykształcenie podstawowe 2.483 zł, średnie 2.880 zł, wyższe 3.996 zł.
  • 36 – 54 lat – średnia pensja 3.344 zł, wykształcenie podstawowe 2.541 zł, średnie 3.196 zł, wyższe 5.036 zł.
  • 55 – 70 lat – średnia pensja 2.775 zł, wykształcenie podstawowe 2.218 zł, średnie 3.051 zł, wyższe 4.721 zł.

Różnice w płacy pomiędzy kobietami a mężczyznami są ogromne.

Problematyczna średnia krajowa

W danych podawanych przez GUS największy problem stanowi fakt, że są one zawyżone przez osoby najlepiej zarabiające. To właśnie wynagrodzenie tych osób w wyraźny sposób zakrzywia sytuację na polskim rynku płac. Czytając dokładane opracowania dotyczące średniej krajowej, najczęściej możemy natknąć się na informację, która podkreśla, że ponad połowa osób zatrudnionych w Polsce pracowników zarabia o wiele mniej, niż wynosi średnia krajowa.

Pomimo tego, jak widać na podstawie danych z 2017 oraz początku 2018 roku wartość średniej krajowej nieustannie rośnie. Jednak wraz z tym rośną również składki na ZUS, co oznacza, że podwyżka pensji bywa niemalże nieodczuwalna.

Na to wpływa również to, że przedsiębiorcy coraz częściej mają poważne trudności ze znalezieniem rąk do pracy. Nieustannie przybywa branż, które boleśnie odczuwają ten problem i to bez względu na to, czy wynagrodzenia w danej firmie plasują się poniżej, czy powyżej średniej krajowej. Okazuje się, że nawet przedsiębiorstwa, które oferują relatywnie wysokie zarobki, również cierpią na niedobór pracowników. Oznaczałoby to, że wzrost płac powinien jeszcze bardziej przyśpieszyć i to na różnych płaszczyznach gospodarki.

Co sami Polscy sądzą na temat zarobków

W jednym z badań zapytano, jaka pensja jest wystarczająca do zapewnienia życia na poziomie pozwalającym na egzystencję na średnim i dostatnim poziomie. Z danych opublikowanych przez CBOS wynika, że badani uważają, iż najmniejsza miesięczna pensja, która jest w stanie zapewnić podstawowe potrzeby, wynosi 1.470 zł netto.

Przeprowadzane badanie pokazało również, że osoby, które wskazały podobną wartość, często korzystają z szybkich pożyczek. Poza tym badani wskazali, że do życia na średnim poziomie wystarczy kwota 2.320 zł netto. Natomiast do dostatniego życia, wedle ankietowanych, potrzeba pensji na poziomie 3.600 zł netto miesięcznie.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

2 + 4 =

error: