Zależność między umową użyczenia a kredytem hipotecznym

3 min. czytania

Co to takiego użyczenie? Czy to, to samo, co pożyczka, a może bardziej najem? Nie do końca. Użyczenie to z definicji inne rozwiązanie dla osób potrzebujących lokalu, nieruchomości czy innych pomieszczeń do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a niestety brakuje im funduszy na zakup takowego. Co ciekawe lokal, mieszkanie czy inne pomieszczenie, które zakupiliśmy na raty i wciąż te raty spłacamy może stać się przedmiotem użyczenia.

Użyczyć można nie tylko nieruchomości, ale także ruchome elementy majątku. Jak się dokonuje takich czynności? Jak przy każdej innej czynności dotyczącej operacji na naszym majątku, przede wszystkim warto spisać umowę.

Użyczenie a przepisy Kodeksu Cywilnego

Czynność użyczenia jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Samo użyczenie polega nie mniej nie więcej na tym, że po spisaniu stosownej umowy przekazujemy innej osobie daną ruchomość czy nieruchomość w użytkowanie całkowicie nieodpłatnie. I to ostatnie odróżnia zasadniczo użyczenie od najmu.

Ta różnica polega na tym, że z najmu czerpiemy korzyść finansową a użyczenia dokonujemy zupełnie za darmo. Nawet gdybyśmy spisali umowę użyczenia i z treści by wynikała kwota czynszu to według prawa jest to umowa najmu a nie użyczenia. Użyczenie ma miejsce tylko wtedy, gdy odbywa się bezpłatnie. Umowę użyczenia możemy spisać na czas określony, ale też bezterminowo.

Użyczenie, jako doskonałe rozwiązanie dla osób, które dopiero rozpoczynają dorosłe życie

Takie użyczenie lokalu mieszkalnego to wręcz wymarzone rozwiązanie dla młodych ludzi, wchodzących dopiero w dorosłe życie. Wymarzone i wręcz dla wielu nieosiągalne. Z pewnością w większości przypadków, jeśli nawet dochodzi do takiej sytuacji to z pewnością w obrębie rodziny.

A ilu członków rodziny posiadających nieruchomość chciałoby ją użyczyć nieodpłatnie studentowi, zamiast na niej zarobić. Choć pewnie zdarzają się i takie rodziny.

Choć zdarzają się też takie przypadki, że ktoś wyjeżdża zagranicę i obawia się, że puste mieszkanie bardziej przyciąga nieszczęścia w postaci awarii czy złodziei i woli na ten czas użyczyć komuś mieszkania, komuś, kto będzie opłacał tylko bieżące rachunki jak czynsz czy media i mieszkanie nie będzie stało puste.

Koszty użyczenia dla osoby z niego korzystającej

To, że osoba korzystająca z użyczenia lokalu musi opłacać bieżące rachunki związane z utrzymaniem nieruchomości wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego i umowy użyczenia. Z tych przepisów wynika również to, że osoba taka ma obowiązek utrzymać lokal w takim stanie, w jakim był mu przekazany. Także to jest idealny układ.

Wystarczy tylko regulować rachunki za czynsz i media, dbać o mieszkanie i usuwać na bieżąco wszelkie usterki.

Użyczenie tylko po spisaniu umowy

To, jeżeli użyczenia dokonuje się nieodpłatnie, to czy ta umowa jest naprawdę taka niezbędna? Oczywiście, że tak. Taka umowa zabezpiecza interes obu stron. Warto spisać umowę chociażby po to, żeby móc ją w każdej chwili wypowiedzieć, jeśli stwierdzimy, że lokal jest niewłaściwie użytkowany. W umowie też powinien być zawarty czas, na jaki zostaje zawarta.

Tak jak w każdej innej czynności prawnej tak i w tej bardzo ważne jest, aby umowa została spisana.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Co to takiego użyczenie? Czy to, to samo, co pożyczka, a może bardziej najem? Nie do końca. Użyczenie to z definicji inne rozwiązanie dla osób potrzebujących lokalu, nieruchomości czy innych pomieszczeń do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a niestety brakuje im funduszy na zakup takowego. Co ciekawe lokal, mieszkanie czy inne pomieszczenie, które zakupiliśmy na raty i wciąż te raty spłacamy może stać się przedmiotem użyczenia.

Użyczyć można nie tylko nieruchomości, ale także ruchome elementy majątku. Jak się dokonuje takich czynności? Jak przy każdej innej czynności dotyczącej operacji na naszym majątku, przede wszystkim warto spisać umowę.

Użyczenie a przepisy Kodeksu Cywilnego

Czynność użyczenia jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Samo użyczenie polega nie mniej nie więcej na tym, że po spisaniu stosownej umowy przekazujemy innej osobie daną ruchomość czy nieruchomość w użytkowanie całkowicie nieodpłatnie. I to ostatnie odróżnia zasadniczo użyczenie od najmu.

Ta różnica polega na tym, że z najmu czerpiemy korzyść finansową a użyczenia dokonujemy zupełnie za darmo. Nawet gdybyśmy spisali umowę użyczenia i z treści by wynikała kwota czynszu to według prawa jest to umowa najmu a nie użyczenia. Użyczenie ma miejsce tylko wtedy, gdy odbywa się bezpłatnie. Umowę użyczenia możemy spisać na czas określony, ale też bezterminowo.

Użyczenie, jako doskonałe rozwiązanie dla osób, które dopiero rozpoczynają dorosłe życie

Takie użyczenie lokalu mieszkalnego to wręcz wymarzone rozwiązanie dla młodych ludzi, wchodzących dopiero w dorosłe życie. Wymarzone i wręcz dla wielu nieosiągalne. Z pewnością w większości przypadków, jeśli nawet dochodzi do takiej sytuacji to z pewnością w obrębie rodziny.

A ilu członków rodziny posiadających nieruchomość chciałoby ją użyczyć nieodpłatnie studentowi, zamiast na niej zarobić. Choć pewnie zdarzają się i takie rodziny.

Choć zdarzają się też takie przypadki, że ktoś wyjeżdża zagranicę i obawia się, że puste mieszkanie bardziej przyciąga nieszczęścia w postaci awarii czy złodziei i woli na ten czas użyczyć komuś mieszkania, komuś, kto będzie opłacał tylko bieżące rachunki jak czynsz czy media i mieszkanie nie będzie stało puste.

Koszty użyczenia dla osoby z niego korzystającej

To, że osoba korzystająca z użyczenia lokalu musi opłacać bieżące rachunki związane z utrzymaniem nieruchomości wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego i umowy użyczenia. Z tych przepisów wynika również to, że osoba taka ma obowiązek utrzymać lokal w takim stanie, w jakim był mu przekazany. Także to jest idealny układ.

Wystarczy tylko regulować rachunki za czynsz i media, dbać o mieszkanie i usuwać na bieżąco wszelkie usterki.

Użyczenie tylko po spisaniu umowy

To, jeżeli użyczenia dokonuje się nieodpłatnie, to czy ta umowa jest naprawdę taka niezbędna? Oczywiście, że tak. Taka umowa zabezpiecza interes obu stron. Warto spisać umowę chociażby po to, żeby móc ją w każdej chwili wypowiedzieć, jeśli stwierdzimy, że lokal jest niewłaściwie użytkowany. W umowie też powinien być zawarty czas, na jaki zostaje zawarta.

Tak jak w każdej innej czynności prawnej tak i w tej bardzo ważne jest, aby umowa została spisana.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

24 − = 16

error: