Zaległości w ZUS i US wpływają na zdolność kredytową firmy

3 min. czytania

Jeżeli starasz się o kredyt, to z pewnością musisz się liczyć z oceną Twojej zdolności kredytowej, która jest potwierdzeniem Twojej wiarygodności dla instytucji. W szczególnej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy – mają więcej zobowiązań finansowych niż osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, co niestety często przekłada się na zaległości.

W najtrudniejszej sytuacji są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i tacy, którzy są właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Mimo, że nie ma jednolitych wytycznych prawnych dotyczących procedury oceny zdolności kredytowej, są pewne powtarzalne schematy. Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Banki mogą i ustalają różne czynniki, które biorą pod uwagę, gdy oceniają zdolność kredytową klienta. Zdarzają się mniej i bardziej wymagające oferty, nawet takie dla całkiem nowych mikroprzedsiębiorstw. Pamiętaj – takie kredyty są zwykle znacznie droższe, bo w jakiś sposób bank musi sobie zrekompensować wysokie ryzyko udzielenia kredytu.

Co sprawdza bank udzielając kredytu przedsiębiorcy?

Przede wszystkim wyniki finansowe firmy, perspektywy rozwoju, świetnym narzędziem będzie tu porządny biznesplan, sprawdzana jest także historia kredytowa firmy i zdolność kredytową samego właściciela przedsiębiorstwa.

Dokumentacja z ZUSu i Urzędu Skarbowego

Tak jak zostało wspomniane w pierwszym akapicie – przedsiębiorca ma obowiązki, które nie dotyczą tak zwanych „etatowców”. Przede wszystkim przedsiębiorcę obciążają obowiązkowe składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz wpłacenie odpowiedniej wysokości podatku do Urzędu Skarbowego. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i starasz się o kredyt – z dużą dozą pewności zostaniesz poproszony o dokumentację udowadniającą niezaleganie z tymi opłatami. Odpowiednie zaświadczenia możesz uzyskać w placówkach ZUS i Urząd Skarbowy.

Faktoring – sposób na sukces?

Innym sposobem, który może pomóc Ci uporać się z zaległościami Twojej firmy wobec ZUS i US jest faktoring. Faktoring to rozwiązanie pomagające uzyskać niezbędną płynność finansową firmy, która nie może lub nie chce brać kredytu. Instytucja finansowa nazywana faktorem czyli bank albo odpowiednia firma faktoringowa odkupuje faktury od swojego klienta, a następnie przekazuje na jego konto gotówkę – zaliczkę, która jest częścią odkupionych należności.

Co jeśli długi istnieją a przedsiębiorca jednak zalega ze składkami?

W takim przypadku pole działania znacznie się ogranicza. Pierwszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest po prostu terminowe opłacanie wszystkich składek. Jeśli jednak już posiadasz zaległości, najlepiej będzie je spłacić tak szybko, jak to tylko możliwe. Najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem procesu wnioskowania o kredyt.

Jeśli Twoje zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędzie Skarbowym są większe niż jesteś w stanie teraz spłacić, to warto udać się do odpowiedniej placówki i uzgodnić nowy plan spłaty zaległości. Istnieje możliwość, że po uzgodnieniu takiego planu otrzymasz stosowne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, nie ukryjesz jednak przed bankiem informacji o spłacaniu zaległych zobowiązań.

Zaświadczenie uzyskane w taki sposób nie gwarantuje uznania przez bank Twojej wystarczającej zdolności kredytowej. W takiej sytuacji, jeśli naprawdę potrzebujesz dodatkowej gotówki, pozostają instytucje pozabankowe, które stawiają przed przedsiębiorcą dużo niższe wymagania, możesz się tam jednak spotkać z wyższymi kosztami. Możesz spróbować także negocjować z takimi instytucjami jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Płacenie składek Cię co prawda nie ominie, ale być może uda Ci się zaległości rozłożyć na raty, a czasem nawet umorzyć.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Jeżeli starasz się o kredyt, to z pewnością musisz się liczyć z oceną Twojej zdolności kredytowej, która jest potwierdzeniem Twojej wiarygodności dla instytucji. W szczególnej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy – mają więcej zobowiązań finansowych niż osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, co niestety często przekłada się na zaległości.

W najtrudniejszej sytuacji są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i tacy, którzy są właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Mimo, że nie ma jednolitych wytycznych prawnych dotyczących procedury oceny zdolności kredytowej, są pewne powtarzalne schematy. Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Banki mogą i ustalają różne czynniki, które biorą pod uwagę, gdy oceniają zdolność kredytową klienta. Zdarzają się mniej i bardziej wymagające oferty, nawet takie dla całkiem nowych mikroprzedsiębiorstw. Pamiętaj – takie kredyty są zwykle znacznie droższe, bo w jakiś sposób bank musi sobie zrekompensować wysokie ryzyko udzielenia kredytu.

Co sprawdza bank udzielając kredytu przedsiębiorcy?

Przede wszystkim wyniki finansowe firmy, perspektywy rozwoju, świetnym narzędziem będzie tu porządny biznesplan, sprawdzana jest także historia kredytowa firmy i zdolność kredytową samego właściciela przedsiębiorstwa.

Dokumentacja z ZUSu i Urzędu Skarbowego

Tak jak zostało wspomniane w pierwszym akapicie – przedsiębiorca ma obowiązki, które nie dotyczą tak zwanych „etatowców”. Przede wszystkim przedsiębiorcę obciążają obowiązkowe składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz wpłacenie odpowiedniej wysokości podatku do Urzędu Skarbowego. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i starasz się o kredyt – z dużą dozą pewności zostaniesz poproszony o dokumentację udowadniającą niezaleganie z tymi opłatami. Odpowiednie zaświadczenia możesz uzyskać w placówkach ZUS i Urząd Skarbowy.

Faktoring – sposób na sukces?

Innym sposobem, który może pomóc Ci uporać się z zaległościami Twojej firmy wobec ZUS i US jest faktoring. Faktoring to rozwiązanie pomagające uzyskać niezbędną płynność finansową firmy, która nie może lub nie chce brać kredytu. Instytucja finansowa nazywana faktorem czyli bank albo odpowiednia firma faktoringowa odkupuje faktury od swojego klienta, a następnie przekazuje na jego konto gotówkę – zaliczkę, która jest częścią odkupionych należności.

Co jeśli długi istnieją a przedsiębiorca jednak zalega ze składkami?

W takim przypadku pole działania znacznie się ogranicza. Pierwszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest po prostu terminowe opłacanie wszystkich składek. Jeśli jednak już posiadasz zaległości, najlepiej będzie je spłacić tak szybko, jak to tylko możliwe. Najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem procesu wnioskowania o kredyt.

Jeśli Twoje zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędzie Skarbowym są większe niż jesteś w stanie teraz spłacić, to warto udać się do odpowiedniej placówki i uzgodnić nowy plan spłaty zaległości. Istnieje możliwość, że po uzgodnieniu takiego planu otrzymasz stosowne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, nie ukryjesz jednak przed bankiem informacji o spłacaniu zaległych zobowiązań.

Zaświadczenie uzyskane w taki sposób nie gwarantuje uznania przez bank Twojej wystarczającej zdolności kredytowej. W takiej sytuacji, jeśli naprawdę potrzebujesz dodatkowej gotówki, pozostają instytucje pozabankowe, które stawiają przed przedsiębiorcą dużo niższe wymagania, możesz się tam jednak spotkać z wyższymi kosztami. Możesz spróbować także negocjować z takimi instytucjami jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Płacenie składek Cię co prawda nie ominie, ale być może uda Ci się zaległości rozłożyć na raty, a czasem nawet umorzyć.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

58 − 56 =

error: