Zajęcie komornicze i kwota wolna w 2020 roku

8 min. czytania

Dziś nie trudno wpaść w kłopoty finansowe. Zwłaszcza jak nierozważnie korzysta się z łatwo dostępnych pożyczek online czy chwilówek. Do ich zaciągnięcia czasami wystarczy mieć tylko dowód osobisty i już. A tu już tylko wystarczy jedno potknięcie i kłopoty finansowe gotowe. I do momentu, w którym wciąż wierzyciele czy firmy windykacyjne nas nękają, to możemy się jeszcze czuć w miarę bezpiecznie, bo ich prawa są znacznie ograniczone. Gorzej będzie, jeśli zakończy się postępowanie egzekucyjne przed sądem i sprawą zajmie się już komornik, który działa na podstawie orzeczenia sądu i posiada narzędzia i możliwości, które zwykle są bardzo dolegliwe dla dłużników.

Taką możliwością jest na przykład zajęcie konta osobistego i comiesięczne ściąganie z niego należności.

Ale przecież jest coś takiego jak kwota wolna od zajęć komorniczych. W związku z tym, że w ostatnich latach wzrosło nieco najniższe wynagrodzenie krajowe, to i kwota wolna od zajęcia komorniczego też wynosi więcej. Jednak najniższa krajowa dotyczy głównie osób zatrudnionych na etacie a co z tymi pracującymi na podstawie umów cywilno-prawnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą się poniżej.

Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Na szczęście te czasy, kiedy dłużnik nie miał żadnych praw i zostawał niejednokrotnie tylko z tym, co miał na sobie bezpowrotnie minęły. Dziś dłużnik też ma swoje prawa i nie może zostać bez środków do życia. Komornik nie może zająć mu całego wynagrodzenia za pracę wykonywaną na umowę o pracę, ani emerytury czy renty.

W odmiennej sytuacji są osoby wykonujące czynności na podstawie umów cywilno-prawnych, takich jak umowa zlecenie czy o dzieło.

A czym dokładnie jest kwota wolna od zajęcia komorniczego? To kwota, którą komornik musi pozostawić dłużnikowi na przeżycie. Jest to kwota, która nie podlega ściągnięciu. Gdy na koncie dłużnika są tylko i wyłącznie środki w takiej wysokości to komornik odstępuje od czynności, zwykle do czasu aż te środki się pojawią. Jeśli się nie pojawią, z takiego konta, na którym znajduje się tylko kwota wolna od zajęcia komorniczego, komornik nie zajmie nic.

Generalnie kwota wolna od zajęcia komorniczego to kwota najniższego wynagrodzenia krajowego netto, czyli 1.920 zł. Czyli w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę z najniższym wynagrodzeniem, mogą być spokojne. Im komornik nie zabierze z wynagrodzenia nic.

W przypadku umów cywilno-prawnych brak jest kwoty wolnej od zajęcia ewentualnie jest to kwota równa najniższemu wynagrodzeniu krajowemu. A co z emerytami? Przy najniższej emeryturze brutto, czyli przy 1.200 zł, gdzie netto wynosi 1026 zł, kwota wolna od zajęcia komorniczego to 825 zł.

Kwoty te mogą się jeszcze znacząco różnić, w zależności od tego, jakiego rodzaju to są długi. Nie jest też tak, że osoby zarabiające 10.000 zł z dnia na dzień zostaną z najniższą krajową, bo resztę zajmie im komornik. Poza wyznaczoną kwotą wolną od zajęcia jest jeszcze wyznaczona górna granica procentowa, wskazująca ile komornik może zająć, oczywiście w zależności od rodzaju zobowiązania.

I tak: będąc zatrudnionym na umowę o pracę z tego wszystkiego, co zarabiamy ponad najniższą krajową, przy długach innych niż alimenty, komornik może nam zająć 50% a w przypadku alimentów 60%. W przypadku umów cywilno-prawnych przy każdym rodzaju długu zabierze nam 100%. Nieco lżej mają renciści i emeryci, bo jeśli chodzi o inne długi niż alimenty to komornik może zająć jedynie 25 % a za alimenty 60%.

A jak to będzie wyglądało w przypadku kilku różnych zatrudnień, jeśli na przykład dłużnik pracuje na etacie i oprócz tego robi jeszcze zlecenia? Wiadomo jest, że czasy są ciężkie, zwłaszcza dla tych, którym już nie raz wierzyciele zaglądali przez okna. Podejmują oni pracę jedną, drugą a potem jeszcze kilka zleceń, żeby móc powiązać koniec z końcem. Jednak czasami nie wychodzi. Co wtedy?

Co podlega zajęciu komorniczemu?

Praca komornika to niezbyt wdzięczny zawód. Jego zadaniem jest odzyskanie długu i większość komorników chce tego dokonać za wszelką cenę. Komornik nie czeka, aż dłużnik będzie miał ochotę współpracować czy może jednak zawrzeć ugodę z wierzycielem. Co może zająć? Jeśli mamy cokolwiek, to z pewnością w trudnej sytuacji komornik się tym zaopiekuje.

Zajmie nam nieruchomości, ruchomości a nawet część naszych dochodów, wszystko co będziemy mieli na koncie ponad najniższą krajową. Za dochód w tym przypadku uważa się środki pochodzące z tytułu umowy o pracę, z tytułu umów cywilnoprawnych, renty czy emerytury.

Co możemy potraktować, jako ruchomości? Ruchomością jest wszystko, co przedstawia jakąś wartość i będzie można to spieniężyć. Może to być laptop, samochód czy droga biżuteria albo telewizor. Komornik zajmie przedmioty, które są ruchomościami, przedstawiają jakąś wartość, ale do codziennego życia nie są niezbędnie potrzebne.

Tylko, kto będzie oceniał przydatność tych rzeczy w życiu codziennym. Przecież taki laptop, czy samochód może nam być niezbędnym do wykonywania pracy zawodowej. Okazuje się, że wolne od zajęcia komorniczego mogą być nie tylko środki zgromadzone na koncie. Zwolnione są również przedmioty i inne ruchomości.

Ta kwestia, podobnie jak kwota wolna od zajęcia jest uregulowana prawnie. Nie może zająć przedmiotów, które stanowią podstawę jego funkcjonowania. Co do nich należy? Z pewnością będą to ubrania, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego taki jak lodówka, kuchenka czy pralka a także nie ma możliwości zaboru przedmiotów, które są narzędziem pracy dłużnika jak na przykład laptop dla copywritera czy innej pracy zdalnej.

Podobnie będzie z samochodem, jeśli dłużnik pracuje na nim, jako taksówkarz lub transport przy przeprowadzkach. Komornik sam może odstąpić od zajęcia przedmiotów o wysokiej wartości w momencie, gdy posiada wiedzę, że przedmiot taki zostanie sprzedany dużo poniżej swojej rzeczywistej wartości.

Ile w takich przypadkach zajmie komornik?

Jeśli osoba jest zatrudniona nie w pełnym wymiarze godzinowym, to komornik będzie mógł zająć tylko kwotę proporcjonalną do dochodu. W tym przypadku kwota wolna od zajęcia również będzie proporcjonalnie obniżona do wymiaru zatrudnienia. Gdy osoba pracuje w kilku różnych miejscach i w każdym w niepełnym wymiarze godzinowym, to z każdego z tych miejsc będzie obliczona kwota wolna od zajęcia komorniczego, a pozostała część zajęta.

W przypadku osób zatrudnionych na etacie w niepełnym wymiarze natomiast dorabiających sobie na podstawie umów cywilnoprawnych, znajdują się w takiej sytuacji, że z dochodu z umów cywilnoprawnych nastąpi zajęcie w 100%, jedynie z umowy o pracę odliczona zostanie kwota wolna od zajęcia, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

Jedynie długi powstałe na skutek nie alimentacji traktowane są inaczej. W przypadku takiego zobowiązania nawet z najniższego wynagrodzenia krajowego komornik może zająć 60%, czyli taka osoba zarabiając 1.920 zł po zajęciu 60% wynagrodzenia, na rękę otrzyma około 768 zł.

Jakie jeszcze regulacje dotyczące kwoty wolnej od zajęcia komorniczego możemy spotkać?

W przypadku nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszy alimentacyjnych czy pomocy społecznej, kwota wolna od zajęcia wynosi wówczas 660 zł. W przypadku rencistów i emerytów, jeśli chodzi o długi powstałe na skutek nie alimentacji, to kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 500 zł. Kwota ta wynosi 200 zł w przypadku potrąceń za pobyt w placówkach opiekuńczych czy domach pomocy.

A co z trzynastą emeryturą? Co do zasady komornik długi ściąga z emerytury, jednak to wyjątkowe świadczenie jest traktowane inaczej i pozostaje ono poza zasięgiem komornika. Nie ma prawa po nie sięgnąć.

Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o świadczenie 500+, czy tzw. rodzinne. To świadczenia, które pozostają poza zasięgiem komornika. Jednak, jeśli wiemy, że komornik zajmuje się naszym kontem, należy go poinformować o tym, że na konto wpływa świadczenie z tego tytułu, wówczas bank nie będzie przelewał wyższej kwoty na poczet należności

Jeśli chodzi o zajęcie rachunku bankowego, to musi na nim pozostawać, co miesiąc kwota zwolniona z zajęcia komorniczego. Ta kwota ma pozwolić dłużnikowi na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Emeryci i renciści. Co z ich świadczeniami i zajęciami?

W chwili obecnej najniższa emerytura krajowa wynosi 1.200 zł brutto, co daje nam 1.026 zł netto. W przypadku emerytów kwota wolna od zajęcia komorniczego to 825 zł w przypadku długów innych niż alimenty. Jeśli chodzi o alimenty, to niezależnie od wysokości świadczenia, komornik może zająć 60%. Tak samo sprawa wygląda, jeśli chodzi o rencistów.

Kiedy taryfa ulgowa w przypadku umów cywilnoprawnych?

Jak już wcześniej było wspomniane z wynagrodzenia za pracę z tytułu umów cywilnoprawnych komornik zajmuje 100% wynagrodzenia, jednak tylko w przypadku, gdy taka praca jest pracą dodatkową. Gdy dłużnik utrzymuje się tylko i wyłącznie w taki sposób, to komornik musi mu pozostawić na życie kwotę jak przy zatrudnieniu na umowę o pracę wolną od zajęcia komorniczego i wynoszącą 1.920 zł

Foto: Shutterstock
8 min. czytania

Dziś nie trudno wpaść w kłopoty finansowe. Zwłaszcza jak nierozważnie korzysta się z łatwo dostępnych pożyczek online czy chwilówek. Do ich zaciągnięcia czasami wystarczy mieć tylko dowód osobisty i już. A tu już tylko wystarczy jedno potknięcie i kłopoty finansowe gotowe. I do momentu, w którym wciąż wierzyciele czy firmy windykacyjne nas nękają, to możemy się jeszcze czuć w miarę bezpiecznie, bo ich prawa są znacznie ograniczone. Gorzej będzie, jeśli zakończy się postępowanie egzekucyjne przed sądem i sprawą zajmie się już komornik, który działa na podstawie orzeczenia sądu i posiada narzędzia i możliwości, które zwykle są bardzo dolegliwe dla dłużników.

Taką możliwością jest na przykład zajęcie konta osobistego i comiesięczne ściąganie z niego należności.

Ale przecież jest coś takiego jak kwota wolna od zajęć komorniczych. W związku z tym, że w ostatnich latach wzrosło nieco najniższe wynagrodzenie krajowe, to i kwota wolna od zajęcia komorniczego też wynosi więcej. Jednak najniższa krajowa dotyczy głównie osób zatrudnionych na etacie a co z tymi pracującymi na podstawie umów cywilno-prawnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą się poniżej.

Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Na szczęście te czasy, kiedy dłużnik nie miał żadnych praw i zostawał niejednokrotnie tylko z tym, co miał na sobie bezpowrotnie minęły. Dziś dłużnik też ma swoje prawa i nie może zostać bez środków do życia. Komornik nie może zająć mu całego wynagrodzenia za pracę wykonywaną na umowę o pracę, ani emerytury czy renty.

W odmiennej sytuacji są osoby wykonujące czynności na podstawie umów cywilno-prawnych, takich jak umowa zlecenie czy o dzieło.

A czym dokładnie jest kwota wolna od zajęcia komorniczego? To kwota, którą komornik musi pozostawić dłużnikowi na przeżycie. Jest to kwota, która nie podlega ściągnięciu. Gdy na koncie dłużnika są tylko i wyłącznie środki w takiej wysokości to komornik odstępuje od czynności, zwykle do czasu aż te środki się pojawią. Jeśli się nie pojawią, z takiego konta, na którym znajduje się tylko kwota wolna od zajęcia komorniczego, komornik nie zajmie nic.

Generalnie kwota wolna od zajęcia komorniczego to kwota najniższego wynagrodzenia krajowego netto, czyli 1.920 zł. Czyli w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę z najniższym wynagrodzeniem, mogą być spokojne. Im komornik nie zabierze z wynagrodzenia nic.

W przypadku umów cywilno-prawnych brak jest kwoty wolnej od zajęcia ewentualnie jest to kwota równa najniższemu wynagrodzeniu krajowemu. A co z emerytami? Przy najniższej emeryturze brutto, czyli przy 1.200 zł, gdzie netto wynosi 1026 zł, kwota wolna od zajęcia komorniczego to 825 zł.

Kwoty te mogą się jeszcze znacząco różnić, w zależności od tego, jakiego rodzaju to są długi. Nie jest też tak, że osoby zarabiające 10.000 zł z dnia na dzień zostaną z najniższą krajową, bo resztę zajmie im komornik. Poza wyznaczoną kwotą wolną od zajęcia jest jeszcze wyznaczona górna granica procentowa, wskazująca ile komornik może zająć, oczywiście w zależności od rodzaju zobowiązania.

I tak: będąc zatrudnionym na umowę o pracę z tego wszystkiego, co zarabiamy ponad najniższą krajową, przy długach innych niż alimenty, komornik może nam zająć 50% a w przypadku alimentów 60%. W przypadku umów cywilno-prawnych przy każdym rodzaju długu zabierze nam 100%. Nieco lżej mają renciści i emeryci, bo jeśli chodzi o inne długi niż alimenty to komornik może zająć jedynie 25 % a za alimenty 60%.

A jak to będzie wyglądało w przypadku kilku różnych zatrudnień, jeśli na przykład dłużnik pracuje na etacie i oprócz tego robi jeszcze zlecenia? Wiadomo jest, że czasy są ciężkie, zwłaszcza dla tych, którym już nie raz wierzyciele zaglądali przez okna. Podejmują oni pracę jedną, drugą a potem jeszcze kilka zleceń, żeby móc powiązać koniec z końcem. Jednak czasami nie wychodzi. Co wtedy?

Co podlega zajęciu komorniczemu?

Praca komornika to niezbyt wdzięczny zawód. Jego zadaniem jest odzyskanie długu i większość komorników chce tego dokonać za wszelką cenę. Komornik nie czeka, aż dłużnik będzie miał ochotę współpracować czy może jednak zawrzeć ugodę z wierzycielem. Co może zająć? Jeśli mamy cokolwiek, to z pewnością w trudnej sytuacji komornik się tym zaopiekuje.

Zajmie nam nieruchomości, ruchomości a nawet część naszych dochodów, wszystko co będziemy mieli na koncie ponad najniższą krajową. Za dochód w tym przypadku uważa się środki pochodzące z tytułu umowy o pracę, z tytułu umów cywilnoprawnych, renty czy emerytury.

Co możemy potraktować, jako ruchomości? Ruchomością jest wszystko, co przedstawia jakąś wartość i będzie można to spieniężyć. Może to być laptop, samochód czy droga biżuteria albo telewizor. Komornik zajmie przedmioty, które są ruchomościami, przedstawiają jakąś wartość, ale do codziennego życia nie są niezbędnie potrzebne.

Tylko, kto będzie oceniał przydatność tych rzeczy w życiu codziennym. Przecież taki laptop, czy samochód może nam być niezbędnym do wykonywania pracy zawodowej. Okazuje się, że wolne od zajęcia komorniczego mogą być nie tylko środki zgromadzone na koncie. Zwolnione są również przedmioty i inne ruchomości.

Ta kwestia, podobnie jak kwota wolna od zajęcia jest uregulowana prawnie. Nie może zająć przedmiotów, które stanowią podstawę jego funkcjonowania. Co do nich należy? Z pewnością będą to ubrania, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego taki jak lodówka, kuchenka czy pralka a także nie ma możliwości zaboru przedmiotów, które są narzędziem pracy dłużnika jak na przykład laptop dla copywritera czy innej pracy zdalnej.

Podobnie będzie z samochodem, jeśli dłużnik pracuje na nim, jako taksówkarz lub transport przy przeprowadzkach. Komornik sam może odstąpić od zajęcia przedmiotów o wysokiej wartości w momencie, gdy posiada wiedzę, że przedmiot taki zostanie sprzedany dużo poniżej swojej rzeczywistej wartości.

Ile w takich przypadkach zajmie komornik?

Jeśli osoba jest zatrudniona nie w pełnym wymiarze godzinowym, to komornik będzie mógł zająć tylko kwotę proporcjonalną do dochodu. W tym przypadku kwota wolna od zajęcia również będzie proporcjonalnie obniżona do wymiaru zatrudnienia. Gdy osoba pracuje w kilku różnych miejscach i w każdym w niepełnym wymiarze godzinowym, to z każdego z tych miejsc będzie obliczona kwota wolna od zajęcia komorniczego, a pozostała część zajęta.

W przypadku osób zatrudnionych na etacie w niepełnym wymiarze natomiast dorabiających sobie na podstawie umów cywilnoprawnych, znajdują się w takiej sytuacji, że z dochodu z umów cywilnoprawnych nastąpi zajęcie w 100%, jedynie z umowy o pracę odliczona zostanie kwota wolna od zajęcia, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

Jedynie długi powstałe na skutek nie alimentacji traktowane są inaczej. W przypadku takiego zobowiązania nawet z najniższego wynagrodzenia krajowego komornik może zająć 60%, czyli taka osoba zarabiając 1.920 zł po zajęciu 60% wynagrodzenia, na rękę otrzyma około 768 zł.

Jakie jeszcze regulacje dotyczące kwoty wolnej od zajęcia komorniczego możemy spotkać?

W przypadku nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszy alimentacyjnych czy pomocy społecznej, kwota wolna od zajęcia wynosi wówczas 660 zł. W przypadku rencistów i emerytów, jeśli chodzi o długi powstałe na skutek nie alimentacji, to kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 500 zł. Kwota ta wynosi 200 zł w przypadku potrąceń za pobyt w placówkach opiekuńczych czy domach pomocy.

A co z trzynastą emeryturą? Co do zasady komornik długi ściąga z emerytury, jednak to wyjątkowe świadczenie jest traktowane inaczej i pozostaje ono poza zasięgiem komornika. Nie ma prawa po nie sięgnąć.

Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o świadczenie 500+, czy tzw. rodzinne. To świadczenia, które pozostają poza zasięgiem komornika. Jednak, jeśli wiemy, że komornik zajmuje się naszym kontem, należy go poinformować o tym, że na konto wpływa świadczenie z tego tytułu, wówczas bank nie będzie przelewał wyższej kwoty na poczet należności

Jeśli chodzi o zajęcie rachunku bankowego, to musi na nim pozostawać, co miesiąc kwota zwolniona z zajęcia komorniczego. Ta kwota ma pozwolić dłużnikowi na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Emeryci i renciści. Co z ich świadczeniami i zajęciami?

W chwili obecnej najniższa emerytura krajowa wynosi 1.200 zł brutto, co daje nam 1.026 zł netto. W przypadku emerytów kwota wolna od zajęcia komorniczego to 825 zł w przypadku długów innych niż alimenty. Jeśli chodzi o alimenty, to niezależnie od wysokości świadczenia, komornik może zająć 60%. Tak samo sprawa wygląda, jeśli chodzi o rencistów.

Kiedy taryfa ulgowa w przypadku umów cywilnoprawnych?

Jak już wcześniej było wspomniane z wynagrodzenia za pracę z tytułu umów cywilnoprawnych komornik zajmuje 100% wynagrodzenia, jednak tylko w przypadku, gdy taka praca jest pracą dodatkową. Gdy dłużnik utrzymuje się tylko i wyłącznie w taki sposób, to komornik musi mu pozostawić na życie kwotę jak przy zatrudnieniu na umowę o pracę wolną od zajęcia komorniczego i wynoszącą 1.920 zł

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

1 + 6 =

error: