Za pomocą jakich wskaźników ocenia się wypłacalność firmy?

3 min. czytania

Analizując sytuację finansową firm, można wysnuć wnioski, że zdecydowanie większość z nich jest w jakimś stopniu zadłużona. I mamy tu na myśli zarówno pożyczki i kredyty, jak i wszelkiego rodzaju zobowiązania wobec dostawców i partnerów biznesowych. Oczywiście to, że nasza firma posiada jakieś zobowiązania, nie jest niczym złym, o ile jesteśmy w stanie je na bieżąco regulować, a dodatkowo ich wartość nie jest większa od majątku przedsiębiorstwa. Tylko jak sprawdzić, czy nasze zadłużenie jest jeszcze na bezpiecznym poziomie, czy może znajdujemy się na granicy wypłacalności firmy? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Poznaj stopień zadłużenia przedsiębiorstwa

Chcąc poznać politykę finansową danego przedsiębiorstwa, warto przeanalizować stopień jej zadłużenia. W ten sposób bez większych trudności poznamy poziom zadłużenia firmy oraz dowiemy się, na ile jest ona zdolna do obsługi własnych długów.

Taka analiza poziomu zadłużenia nie jest skomplikowana i polega na wyliczeniu kilku wskaźników. Są to wskaźniki:

  • zadłużenia długoterminowego,
  • ogólnego zadłużenia,
  • zadłużenia środków trwałych,
  • zadłużenia kapitału własnego.

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza wskaźnik zadłużenia ogólnego i zadłużenia długoterminowego, zatem przyjrzyjmy im się bliżej.

Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego?

Pierwszym ze wskaźników jest zadłużenie długoterminowe, czyli inaczej wskaźnik ryzyka. Pokazuje on poziom pokrycia zobowiązań długoterminowych własnym kapitałem. Aby poznać wartość tego wskaźnika, należy podzielić kwotę posiadanych zobowiązań przez sumę kapitału własnego. Jeśli uzyskany wskaźnik wynosi około 0,5, to jest to wynik jak najbardziej zadowalający.

Z kolei wskaźnik zadłużenia długoterminowego na poziomie 1,0 oznacza, że dane przedsiębiorstwo jest poważnie zadłużone. Do wyżej wymienionych wskaźników, możemy dołożyć jeszcze inne, za pomocą których możemy poznać kolejne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa pod względem finansowym, takie jak płynność finansowa firmy, jej rentowność oraz aktywność na rynku.

Dokładnie analizując wszystkie te czynniki, jesteśmy w stanie dosyć dokładnie ocenić stan finansowy danego przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Zadłużenie ogólne, w skrócie DR, pokazuje strukturę finansowania majątku przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten jest przedstawiany jako stosunek zobowiązań do aktywów. Im niższa wartość tego wskaźnika, tym firma jest bardziej stabilna pod względem finansowym. I odwrotnie. Im wyższa wartość wskaźnika DR, tym z większym ryzykiem musi liczyć się kredytodawca.

Przyjmuje się, że jeśli wskaźnik zadłużenia ogólnego danej firmy jest większy niż 0,66, to przyznanie jej kredytu wiąże się z nadmiernym ryzykiem. Jeśli wartość wskaźnika DR mieści się w przedziale 0,55 – 0,66, to sytuacja finansowa przedsiębiorstwa uznawana jest za optymalną, gdyż panuje w nim równowaga pomiędzy kapitałem własnym a obcym.

Oczywiście, aby wyliczyć wskaźniki, o których wspominamy w dzisiejszym artykule, potrzebne nam będą odpowiednie dane, pochodzące chociażby z bieżących raportów finansowych. Poza tym część informacji jesteśmy w stanie uzyskać w biurach informacji gospodarczej.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Analizując sytuację finansową firm, można wysnuć wnioski, że zdecydowanie większość z nich jest w jakimś stopniu zadłużona. I mamy tu na myśli zarówno pożyczki i kredyty, jak i wszelkiego rodzaju zobowiązania wobec dostawców i partnerów biznesowych. Oczywiście to, że nasza firma posiada jakieś zobowiązania, nie jest niczym złym, o ile jesteśmy w stanie je na bieżąco regulować, a dodatkowo ich wartość nie jest większa od majątku przedsiębiorstwa. Tylko jak sprawdzić, czy nasze zadłużenie jest jeszcze na bezpiecznym poziomie, czy może znajdujemy się na granicy wypłacalności firmy? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Poznaj stopień zadłużenia przedsiębiorstwa

Chcąc poznać politykę finansową danego przedsiębiorstwa, warto przeanalizować stopień jej zadłużenia. W ten sposób bez większych trudności poznamy poziom zadłużenia firmy oraz dowiemy się, na ile jest ona zdolna do obsługi własnych długów.

Taka analiza poziomu zadłużenia nie jest skomplikowana i polega na wyliczeniu kilku wskaźników. Są to wskaźniki:

  • zadłużenia długoterminowego,
  • ogólnego zadłużenia,
  • zadłużenia środków trwałych,
  • zadłużenia kapitału własnego.

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza wskaźnik zadłużenia ogólnego i zadłużenia długoterminowego, zatem przyjrzyjmy im się bliżej.

Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego?

Pierwszym ze wskaźników jest zadłużenie długoterminowe, czyli inaczej wskaźnik ryzyka. Pokazuje on poziom pokrycia zobowiązań długoterminowych własnym kapitałem. Aby poznać wartość tego wskaźnika, należy podzielić kwotę posiadanych zobowiązań przez sumę kapitału własnego. Jeśli uzyskany wskaźnik wynosi około 0,5, to jest to wynik jak najbardziej zadowalający.

Z kolei wskaźnik zadłużenia długoterminowego na poziomie 1,0 oznacza, że dane przedsiębiorstwo jest poważnie zadłużone. Do wyżej wymienionych wskaźników, możemy dołożyć jeszcze inne, za pomocą których możemy poznać kolejne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa pod względem finansowym, takie jak płynność finansowa firmy, jej rentowność oraz aktywność na rynku.

Dokładnie analizując wszystkie te czynniki, jesteśmy w stanie dosyć dokładnie ocenić stan finansowy danego przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Zadłużenie ogólne, w skrócie DR, pokazuje strukturę finansowania majątku przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten jest przedstawiany jako stosunek zobowiązań do aktywów. Im niższa wartość tego wskaźnika, tym firma jest bardziej stabilna pod względem finansowym. I odwrotnie. Im wyższa wartość wskaźnika DR, tym z większym ryzykiem musi liczyć się kredytodawca.

Przyjmuje się, że jeśli wskaźnik zadłużenia ogólnego danej firmy jest większy niż 0,66, to przyznanie jej kredytu wiąże się z nadmiernym ryzykiem. Jeśli wartość wskaźnika DR mieści się w przedziale 0,55 – 0,66, to sytuacja finansowa przedsiębiorstwa uznawana jest za optymalną, gdyż panuje w nim równowaga pomiędzy kapitałem własnym a obcym.

Oczywiście, aby wyliczyć wskaźniki, o których wspominamy w dzisiejszym artykule, potrzebne nam będą odpowiednie dane, pochodzące chociażby z bieżących raportów finansowych. Poza tym część informacji jesteśmy w stanie uzyskać w biurach informacji gospodarczej.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

18 + = 28

error: