Z czego składa się oprocentowanie kredytu hipotecznego?

2 min. czytania

Wybierając kredyt hipoteczny kierujemy się różnymi czynnikami, jednym z najważniejszych jest oprocentowanie. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że na jego wysokość składają się dwa elementy. A jeszcze mniej kredytobiorców zdaje sobie sprawę, że kwestia wysokości oprocentowania kredytu hipotecznego podlega negocjacjom.

Co wpływa na koszt kredytu hipotecznego?

Spłacając kredyt hipoteczny, oddajemy bankowi nie tylko pożyczony kapitał, ale i naliczone od niego odsetki. Ich wysokość zależy od stóp procentowych. Z punktu widzenia banku, odsetki to wynagrodzenie za udzielone nam dofinansowanie. Z kolei dla kredytobiorcy stanowią one cenę, jaką należy zapłacić za otrzymanie kredytu.

Z zaciągnięciem kredytu hipotecznego wiążą się pewne koszty. Na ich ostateczną wysokość w dużej mierze wpływają właśnie odsetki. Ich charakter może być stały, wtedy też mówimy o stałej stopie oprocentowania lub zmienny, czyli o zmiennej stopie oprocentowania.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch czynników. Są to:

  • stopa bazowa,
  • marża bankowa.

Marża bankowa

Oprocentowanie kredytu hipotecznego zależy od marży, jaką pobiera bank. Każdy z kredytodawców ustala indywidualnie jej wysokość, co oznacza, że może ona podlegać negocjacjom.

Bank może zgodzić się na obniżenie marży, jeśli mamy:

  • wysoki wkład własny,
  • zdolność kredytową,
  • dobrą historię kredytową.

Poza tym w niektórych przypadkach możemy liczyć na mniejszą marżę bankową, o ile do kredytu hipotecznego dobierzemy dodatkowe usługi, takie jak założenie konta osobistego lub oszczędnościowego, czy wyrobienie karty kredytowej. A im marża bankowa będzie niższa, tym ostateczna wysokość oprocentowania będzie mniejsza. A przez to nasz kredyt hipoteczny stanie się atrakcyjniejszy.

Stopa bazowa zależy od WIBOR

Na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego wpływa stopa procentowa (referencyjna), czyli właśnie stopa bazowa. Stanowi ona cenę, którą płacimy za pożyczany od banku kapitał. W przypadku niskich stóp procentowych koszt zaciąganego kredytu jest tańszy. Dzięki temu więcej osób może sobie na taki kredyt pozwolić, a banki uzyskują łatwiejszy dostęp do środków.

Biorąc kredyt hipoteczny w złotówkach, stopa procentowa zależy od wskaźnika WIBOR. Jego wysokość jest zmienna i zależy od Rady Polityki Pieniężnej. Wskaźnik WIBOR jest ustalany na okres m.in. 3 lub 6 miesięcy.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Wybierając kredyt hipoteczny kierujemy się różnymi czynnikami, jednym z najważniejszych jest oprocentowanie. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że na jego wysokość składają się dwa elementy. A jeszcze mniej kredytobiorców zdaje sobie sprawę, że kwestia wysokości oprocentowania kredytu hipotecznego podlega negocjacjom.

Co wpływa na koszt kredytu hipotecznego?

Spłacając kredyt hipoteczny, oddajemy bankowi nie tylko pożyczony kapitał, ale i naliczone od niego odsetki. Ich wysokość zależy od stóp procentowych. Z punktu widzenia banku, odsetki to wynagrodzenie za udzielone nam dofinansowanie. Z kolei dla kredytobiorcy stanowią one cenę, jaką należy zapłacić za otrzymanie kredytu.

Z zaciągnięciem kredytu hipotecznego wiążą się pewne koszty. Na ich ostateczną wysokość w dużej mierze wpływają właśnie odsetki. Ich charakter może być stały, wtedy też mówimy o stałej stopie oprocentowania lub zmienny, czyli o zmiennej stopie oprocentowania.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch czynników. Są to:

  • stopa bazowa,
  • marża bankowa.

Marża bankowa

Oprocentowanie kredytu hipotecznego zależy od marży, jaką pobiera bank. Każdy z kredytodawców ustala indywidualnie jej wysokość, co oznacza, że może ona podlegać negocjacjom.

Bank może zgodzić się na obniżenie marży, jeśli mamy:

  • wysoki wkład własny,
  • zdolność kredytową,
  • dobrą historię kredytową.

Poza tym w niektórych przypadkach możemy liczyć na mniejszą marżę bankową, o ile do kredytu hipotecznego dobierzemy dodatkowe usługi, takie jak założenie konta osobistego lub oszczędnościowego, czy wyrobienie karty kredytowej. A im marża bankowa będzie niższa, tym ostateczna wysokość oprocentowania będzie mniejsza. A przez to nasz kredyt hipoteczny stanie się atrakcyjniejszy.

Stopa bazowa zależy od WIBOR

Na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego wpływa stopa procentowa (referencyjna), czyli właśnie stopa bazowa. Stanowi ona cenę, którą płacimy za pożyczany od banku kapitał. W przypadku niskich stóp procentowych koszt zaciąganego kredytu jest tańszy. Dzięki temu więcej osób może sobie na taki kredyt pozwolić, a banki uzyskują łatwiejszy dostęp do środków.

Biorąc kredyt hipoteczny w złotówkach, stopa procentowa zależy od wskaźnika WIBOR. Jego wysokość jest zmienna i zależy od Rady Polityki Pieniężnej. Wskaźnik WIBOR jest ustalany na okres m.in. 3 lub 6 miesięcy.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: