Wywiadownia gospodarcza – kiedy warto z niej korzystać?

3 min. czytania

Wykonałeś usługę lub sprzedałeś towar, lecz w dalszym ciągu czekasz na zapłatę? Niestety twoja sytuacja nie jest wyjątkowa. Mówi się, że nawet połowa przedsiębiorców czeka na spłatę należności ponad dwa miesiące! Łatwo w takim przypadku utracić płynność finansową, a nawet zbankrutować, jeśli zapłata za fakturę ciągle nie ląduje na firmowym koncie. Są jednak sposoby, aby zmniejszać ryzyko znalezienia się w takiej sytuacji. Jednym z nich jest wywiadownia gospodarcza, której poświęcamy dzisiejszy artykuł.

Na czym polega działalność wywiadowni gospodarczej?

Działanie wywiadowni gospodarczych polega na gromadzeniu informacji pochodzących z legalnych i dostępnych źródeł, a następnie poddanie ich ocenie i sporządzenie raportu o danym przedsiębiorstwie. Wywiadownie oferują zarówno ogólne wywiady środowiskowe, na podstawie których poznamy takie kwestie jak wiarygodność i terminowość naszego kontrahenta, jak i specjalistyczne wywiady windykacyjne. W tym drugim przypadku wywiadownie skupiają się na majątku dłużnika oraz szansach na odzyskanie ewentualnych należności.

Informacje, które trafiają do raportu, pochodzą ze zróżnicowanych źródeł, takich jak: ewidencja, potwierdzająca legalność danej działalności, rejestry, gromadzące dane o finansach i zobowiązaniach firmy, zbiory informacji o zdarzeniach prawnych, bazy opisujące powiązania pomiędzy kilkoma firmami oraz dane prasowe.

Jakie informacje dostarcza wywiadownia gospodarcza?

Raport wychodzący z wywiadowni gospodarczej zawiera szereg informacji związanych z analizowaną organizacją, jej statusem prawnym i finansowym oraz jej wiarygodnością. Znajdziemy w nim m.in. następujące informacje:

  • o przedmiocie działalności firmy,
  • forma prawna, struktura własności i kapitał firmy,
  • o powiązaniach z innymi firmami,
  • o kierownictwie i osobach posiadających prawo reprezentacji przedsiębiorstwa,
  • na temat zatrudnienia, inwestycji, kierunków importu i eksportu,
  • o wypłacalności, obecności w rejestrach długów, doświadczeniach z windykacją,
  • o zwyczajach płatniczych,
  • wskaźnikach ekonomicznych.

Korzystając z wywiadowni, uzyskujemy wiedzę, czy nasz potencjalny kontrahent posiada jakieś zaległości. Jeśli tak, możemy poprosić go o przedpłatę na poczet wykonywanej usługi czy wydawanego towaru. Dzięki temu unikniemy problemów z dopominaniem się o zapłatę należności.

Kiedy korzystać z wywiadowni gospodarczej?

Wywiad gospodarczy najlepiej zlecić, kiedy przymierzamy się do rozpoczęcia współpracy z nowym kontrahentem. W Europie Zachodniej jest to właściwie norma. Korzystając z wywiadowni gospodarczej, oszczędzamy mnóstwo czasu, który w przeciwnym razie musielibyśmy poświęcić na samodzielne szukanie informacji na temat naszego potencjalnego partnera biznesowego. Dzięki wywiadowni gospodarczej możemy w krótkim czasie zdobyć sporo istotnych informacji na temat naszego klienta, na podstawie których podejmiemy decyzję o rozpoczęciu współpracy i jej warunków.

Raport, który uzyskamy z wywiadowni gospodarczej stanowi dla przedsiębiorców jasną wskazówkę odnośnie do przyszłego kontrahenta. Na jej podstawie możemy przewidzieć, jak będzie wyglądała nasza współpraca. Poza tym dzięki wywiadowi zdobywamy wiedzę na temat sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa oraz tego, czy ma ono w zwyczaju zalegać z płatnościami.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Wykonałeś usługę lub sprzedałeś towar, lecz w dalszym ciągu czekasz na zapłatę? Niestety twoja sytuacja nie jest wyjątkowa. Mówi się, że nawet połowa przedsiębiorców czeka na spłatę należności ponad dwa miesiące! Łatwo w takim przypadku utracić płynność finansową, a nawet zbankrutować, jeśli zapłata za fakturę ciągle nie ląduje na firmowym koncie. Są jednak sposoby, aby zmniejszać ryzyko znalezienia się w takiej sytuacji. Jednym z nich jest wywiadownia gospodarcza, której poświęcamy dzisiejszy artykuł.

Na czym polega działalność wywiadowni gospodarczej?

Działanie wywiadowni gospodarczych polega na gromadzeniu informacji pochodzących z legalnych i dostępnych źródeł, a następnie poddanie ich ocenie i sporządzenie raportu o danym przedsiębiorstwie. Wywiadownie oferują zarówno ogólne wywiady środowiskowe, na podstawie których poznamy takie kwestie jak wiarygodność i terminowość naszego kontrahenta, jak i specjalistyczne wywiady windykacyjne. W tym drugim przypadku wywiadownie skupiają się na majątku dłużnika oraz szansach na odzyskanie ewentualnych należności.

Informacje, które trafiają do raportu, pochodzą ze zróżnicowanych źródeł, takich jak: ewidencja, potwierdzająca legalność danej działalności, rejestry, gromadzące dane o finansach i zobowiązaniach firmy, zbiory informacji o zdarzeniach prawnych, bazy opisujące powiązania pomiędzy kilkoma firmami oraz dane prasowe.

Jakie informacje dostarcza wywiadownia gospodarcza?

Raport wychodzący z wywiadowni gospodarczej zawiera szereg informacji związanych z analizowaną organizacją, jej statusem prawnym i finansowym oraz jej wiarygodnością. Znajdziemy w nim m.in. następujące informacje:

  • o przedmiocie działalności firmy,
  • forma prawna, struktura własności i kapitał firmy,
  • o powiązaniach z innymi firmami,
  • o kierownictwie i osobach posiadających prawo reprezentacji przedsiębiorstwa,
  • na temat zatrudnienia, inwestycji, kierunków importu i eksportu,
  • o wypłacalności, obecności w rejestrach długów, doświadczeniach z windykacją,
  • o zwyczajach płatniczych,
  • wskaźnikach ekonomicznych.

Korzystając z wywiadowni, uzyskujemy wiedzę, czy nasz potencjalny kontrahent posiada jakieś zaległości. Jeśli tak, możemy poprosić go o przedpłatę na poczet wykonywanej usługi czy wydawanego towaru. Dzięki temu unikniemy problemów z dopominaniem się o zapłatę należności.

Kiedy korzystać z wywiadowni gospodarczej?

Wywiad gospodarczy najlepiej zlecić, kiedy przymierzamy się do rozpoczęcia współpracy z nowym kontrahentem. W Europie Zachodniej jest to właściwie norma. Korzystając z wywiadowni gospodarczej, oszczędzamy mnóstwo czasu, który w przeciwnym razie musielibyśmy poświęcić na samodzielne szukanie informacji na temat naszego potencjalnego partnera biznesowego. Dzięki wywiadowni gospodarczej możemy w krótkim czasie zdobyć sporo istotnych informacji na temat naszego klienta, na podstawie których podejmiemy decyzję o rozpoczęciu współpracy i jej warunków.

Raport, który uzyskamy z wywiadowni gospodarczej stanowi dla przedsiębiorców jasną wskazówkę odnośnie do przyszłego kontrahenta. Na jej podstawie możemy przewidzieć, jak będzie wyglądała nasza współpraca. Poza tym dzięki wywiadowi zdobywamy wiedzę na temat sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa oraz tego, czy ma ono w zwyczaju zalegać z płatnościami.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 13 = 22

error: