Współwłaściciel konta a pełnomocnik – różnice

4 min. czytania

Niby rola podobna a jednak tak różna. Prawa i obowiązki, co do konta obydwu przedstawicieli są różne. Jeśli chodzi o udzielanie pełnomocnictwa, to tej czynności można dokonywać na wiele sposobów. Można udzielić pełnomocnictwa w pełnym zakresie – to znaczy, że osoba upoważniona, może w pełni dysponować naszym kontem, wybierać pieniądze, zaciągać zobowiązania, korzystać z kart kredytowych. Można też udzielać pełnomocnictwa w wybranym zakresie, takim, jaki będzie nam odpowiadał.

Poniżej kilka informacji o różnicach między pełnomocnikiem a współwłaścicielem, o tym, co jest dla nas korzystniejsze, bezpieczniejsze – czy udzielenie pełnomocnictwa, czy przygarnięcie współwłaściciela, ewentualnie, jakiego rodzaju pełnomocnictwo wybrać, żeby sobie nie zaszkodzić. Czy w ogóle jest nam to potrzebne i do czego?

Wspólne gospodarstwo domowe – jedno czy dwa konta?

Teoretycznie w przypadku wspólnego gospodarstwa domowego posiadanie jednego konta ma korzystny wpływ na zarządzanie budżetem. Różnie to bywa. Niektóre pary na początku swojej wspólnej drogi czy to w małżeństwie czy w związku partnerskim decydują się na wspólne konto. Inni pozostają przy swoich rachunkach, ale zakładają wspólne konto, na które przelewają część swoich dochodów na wspólne wydatki czy utrzymanie. Zdarzają się też tacy, którzy rezygnują ze swojego konta i przekazują swoje dochody na konto partnera i zostają współwłaścicielami tego konta.

Które z tych rozwiązań jest najlepsze?

Trudno jednoznacznie stwierdzić. Wszystko zależy od partnerów, od tego, jakie relacje ich łączą i jakim zaufaniem się darzą. Trudno też stwierdzić, że posiadanie jednego, wspólnego konta to mniejsze koszty utrzymania konta. Dziś mamy szeroki wachlarz produktów bankowych za zero złotych. Darmowe konto, z darmowymi usługami – bez opłat za przelewy, czy korzystanie z karty debetowej czy prowadzenie konta. A czasy mamy, jakie mamy. Miłość, miłością, ale nie wolno zapominać o sobie.

Jeśli zdecydujemy się uczynić swojego partnera współwłaścicielem konta warto pamiętać o tym, że będzie on miał takie same prawa do konta jak my. Tak samo będzie mógł dysponować środkami, będzie mógł zaciągnąć kredyt odnawialny czy debet. A to nie wszystko. Za zaciągnięte zobowiązania odpowiadają wszyscy współwłaściciele solidarnie. Dlatego wstrzymajmy się z takimi decyzjami do momentu lepszego poznania tej drugiej osoby, nie podejmujmy takich działań na początku znajomości, żebyśmy przypadkiem nie obudzili się z tą przysłowiową ręką w nocniku, z wyczyszczonym, zamkniętym kontem i zaciągniętymi zobowiązaniami do spłacenia.

Współwłaścicielem może zostać każdy, nie tylko mąż czy żona: może być brat, siostra, tata, mama a nawet zupełnie niespokrewniona osoba. Zwracajmy jednak uwagę na to, komu otwieramy dostęp do naszych środków pieniężnych. Tak, więc jeśli już mamy taką potrzebę, aby powierzyć innej osobie dostęp do naszego konta (kierować mogą nami różne powody – czy to wyjazd, czy dłuższy pobyt w szpitalu, ciężka choroba) udzielmy tej osobie pełnomocnictwa szczegółowego.

Pełnomocnik i jego prawa do naszego konta

Pełnomocnictwa do naszego konta możemy udzielać w bardzo różnym zakresie. To wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy i od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa. Możemy udzielić pełnomocnictwa ogólnego, ewentualnie szczegółowego zwanego też rodzajowym.

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego osoba upoważniona ma niemalże takie same prawa jak współwłaściciel – może dysponować środkami, wpłacać, wypłacać, dokonywać przelewów, ma też prawo do zamknięcia rachunku. Takiego pełnomocnictwa można udzielić maksymalnie dwóm osobom jednocześnie. Tego typu pełnomocnictwo różni się od funkcji współwłaściciela tym, że pełnomocnik nie może korzystać z karty debetowej właściciela konta, ani dysponować kontem w przypadku jego śmierci.

A na czym polega pełnomocnictwo szczegółowe?

Ten rodzaj pełnomocnictwa w znacznym stopniu chroni nasze środki przed niepożądanym dostępem. To my decydujemy na ile pozwolimy pełnomocnikowi. Możemy go udzielić do dokonania jednorazowej czynności. Możemy też określić czy upoważniony może wybierać pieniądze z konta, w jakiej kwocie, czy może zamknąć nasz rachunek i w jakich przypadkach może tego dokonać, oraz możemy określić, na jaki okres udzielamy tego pełnomocnictwa.

Nieco odmiennym pełnomocnictwem jest takie udzielane małoletniemu dziecku. Mimo dość szerokiej propozycji kont dla młodocianych, nie wszyscy rodzice się na nie decydują. Niektórzy wolą udzielić pełnomocnictwa dziecku do swojego konta, określając dokładnie limit kwotowy i ilościowy. Wówczas dziecko dostaje kartę płatnicza a rodzice mają kontrolę nad wydatkami dziecka.

Co wybrać? Wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy. Pamiętajmy jednak przede wszystkim o sobie i o własnym bezpieczeństwie. W życiu różnie się układa i zasada ograniczonego zaufania sprawdza się niemalże w każdej dziedzinie życia.

Foto: Pixabay
4 min. czytania

Niby rola podobna a jednak tak różna. Prawa i obowiązki, co do konta obydwu przedstawicieli są różne. Jeśli chodzi o udzielanie pełnomocnictwa, to tej czynności można dokonywać na wiele sposobów. Można udzielić pełnomocnictwa w pełnym zakresie – to znaczy, że osoba upoważniona, może w pełni dysponować naszym kontem, wybierać pieniądze, zaciągać zobowiązania, korzystać z kart kredytowych. Można też udzielać pełnomocnictwa w wybranym zakresie, takim, jaki będzie nam odpowiadał.

Poniżej kilka informacji o różnicach między pełnomocnikiem a współwłaścicielem, o tym, co jest dla nas korzystniejsze, bezpieczniejsze – czy udzielenie pełnomocnictwa, czy przygarnięcie współwłaściciela, ewentualnie, jakiego rodzaju pełnomocnictwo wybrać, żeby sobie nie zaszkodzić. Czy w ogóle jest nam to potrzebne i do czego?

Wspólne gospodarstwo domowe – jedno czy dwa konta?

Teoretycznie w przypadku wspólnego gospodarstwa domowego posiadanie jednego konta ma korzystny wpływ na zarządzanie budżetem. Różnie to bywa. Niektóre pary na początku swojej wspólnej drogi czy to w małżeństwie czy w związku partnerskim decydują się na wspólne konto. Inni pozostają przy swoich rachunkach, ale zakładają wspólne konto, na które przelewają część swoich dochodów na wspólne wydatki czy utrzymanie. Zdarzają się też tacy, którzy rezygnują ze swojego konta i przekazują swoje dochody na konto partnera i zostają współwłaścicielami tego konta.

Które z tych rozwiązań jest najlepsze?

Trudno jednoznacznie stwierdzić. Wszystko zależy od partnerów, od tego, jakie relacje ich łączą i jakim zaufaniem się darzą. Trudno też stwierdzić, że posiadanie jednego, wspólnego konta to mniejsze koszty utrzymania konta. Dziś mamy szeroki wachlarz produktów bankowych za zero złotych. Darmowe konto, z darmowymi usługami – bez opłat za przelewy, czy korzystanie z karty debetowej czy prowadzenie konta. A czasy mamy, jakie mamy. Miłość, miłością, ale nie wolno zapominać o sobie.

Jeśli zdecydujemy się uczynić swojego partnera współwłaścicielem konta warto pamiętać o tym, że będzie on miał takie same prawa do konta jak my. Tak samo będzie mógł dysponować środkami, będzie mógł zaciągnąć kredyt odnawialny czy debet. A to nie wszystko. Za zaciągnięte zobowiązania odpowiadają wszyscy współwłaściciele solidarnie. Dlatego wstrzymajmy się z takimi decyzjami do momentu lepszego poznania tej drugiej osoby, nie podejmujmy takich działań na początku znajomości, żebyśmy przypadkiem nie obudzili się z tą przysłowiową ręką w nocniku, z wyczyszczonym, zamkniętym kontem i zaciągniętymi zobowiązaniami do spłacenia.

Współwłaścicielem może zostać każdy, nie tylko mąż czy żona: może być brat, siostra, tata, mama a nawet zupełnie niespokrewniona osoba. Zwracajmy jednak uwagę na to, komu otwieramy dostęp do naszych środków pieniężnych. Tak, więc jeśli już mamy taką potrzebę, aby powierzyć innej osobie dostęp do naszego konta (kierować mogą nami różne powody – czy to wyjazd, czy dłuższy pobyt w szpitalu, ciężka choroba) udzielmy tej osobie pełnomocnictwa szczegółowego.

Pełnomocnik i jego prawa do naszego konta

Pełnomocnictwa do naszego konta możemy udzielać w bardzo różnym zakresie. To wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy i od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa. Możemy udzielić pełnomocnictwa ogólnego, ewentualnie szczegółowego zwanego też rodzajowym.

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego osoba upoważniona ma niemalże takie same prawa jak współwłaściciel – może dysponować środkami, wpłacać, wypłacać, dokonywać przelewów, ma też prawo do zamknięcia rachunku. Takiego pełnomocnictwa można udzielić maksymalnie dwóm osobom jednocześnie. Tego typu pełnomocnictwo różni się od funkcji współwłaściciela tym, że pełnomocnik nie może korzystać z karty debetowej właściciela konta, ani dysponować kontem w przypadku jego śmierci.

A na czym polega pełnomocnictwo szczegółowe?

Ten rodzaj pełnomocnictwa w znacznym stopniu chroni nasze środki przed niepożądanym dostępem. To my decydujemy na ile pozwolimy pełnomocnikowi. Możemy go udzielić do dokonania jednorazowej czynności. Możemy też określić czy upoważniony może wybierać pieniądze z konta, w jakiej kwocie, czy może zamknąć nasz rachunek i w jakich przypadkach może tego dokonać, oraz możemy określić, na jaki okres udzielamy tego pełnomocnictwa.

Nieco odmiennym pełnomocnictwem jest takie udzielane małoletniemu dziecku. Mimo dość szerokiej propozycji kont dla młodocianych, nie wszyscy rodzice się na nie decydują. Niektórzy wolą udzielić pełnomocnictwa dziecku do swojego konta, określając dokładnie limit kwotowy i ilościowy. Wówczas dziecko dostaje kartę płatnicza a rodzice mają kontrolę nad wydatkami dziecka.

Co wybrać? Wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy. Pamiętajmy jednak przede wszystkim o sobie i o własnym bezpieczeństwie. W życiu różnie się układa i zasada ograniczonego zaufania sprawdza się niemalże w każdej dziedzinie życia.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

47 − = 46

error: