Wspólne konto a śmierć lub zadłużenie współwłaściciela

3 min. czytania

Żyjąc i wspólnie kreując życie z drugą osobą nie zastanawiamy się zazwyczaj, co stanie się jeśli jedna z osób na przykład ulegnie wypadkowi. Warto jednak rozważyć taką możliwość, by oszczędzić sobie przykrości w i tak już trudnej sytuacji.

Charakterystyka wspólnego konta

Wspólny rachunek bankowy niewiele się różni od takiego prowadzonego indywidualnie. Możesz za pomocą tego konta dokonywać dokładnie tych samych działań – wpłacać środki, wypłacać środki, przelewać środki, płacić kartą za zakupy w placówkach handlowo-usługowych i korzystać z funkcji poleceń zapłaty. Jedyną różnicą jest liczba osób uprawnionych do tych działań. Wszystkie osoby mogą posiadać własne, osobne karty z innym numerem PIN i korzystać ze zgromadzonych środków bez ograniczeń.

Z kim wspólne konto?

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wspólne konto z małżonkiem, ale nie jest to jedyna możliwość. Tak na prawdę, z wspólnego konta możesz korzystać z dowolną drugą osobą, bez względu na pokrewieństwo lub inne związki. Mało tego, z wspólnego konta mogą korzystać jednocześnie nawet trzy osoby.

Warto więc w różnych sytuacjach życiowych rozważyć założenie wspólnego konta z małżonkiem, ale może także z przyjacielem, współlokatorem lub którymś z członków rodziny. Niewątpliwie ułatwia to sytuację, gdy dwie lub trzy osoby zarządzają wspólnym budżetem. Aby założyć wspólne konto, wystarczy, że obie osoby są pełnoletnie.

Zakładanie wspólnego konta

Podobnie jak charakterystyka konta, również procedura zakładania takiego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego jest niemalże identyczna z procedurą zakładania konta indywidualnego. Jedynym warunkiem jest osobiste pojawienie się wszystkich współwłaścicieli w banku, celem podpisania umów. Nawet, jeżeli większą część formalności przeprowadzicie przez internet – podpisy w placówce lub w obecności kuriera muszą złożyć osobiście obie osoby. Do tej procedury niezbędne będą także aktualne dowody tożsamości współwłaścicieli.

Śmierć współwłaściciela

Co jednak, jeżeli jeden z współwłaścicieli umrze? Nie ma jednej słusznej odpowiedzi na to pytanie, bo różne banki stosują różne procedury. Często bank niestety blokuje połowę kapitału, aż do momentu zakończenia prawnego postępowania spadkowego.

Dlaczego? Ponieważ w zależności od osobistej sytuacji, może okazać się, że te środki są dziedziczone przez kogoś innego, niż współwłaściciel konta. Bank ma jednak obowiązek, nawet podczas blokowania środków, wypłacić kwotę pokrywającą koszty pogrzebu współwłaściciela konta, który poniósł śmierć (niezbędna będzie do tego odpowiednia dokumentacja kosztów, na przykład  rachunki).

Postępowanie przy zadłużeniu

Kapitał zgromadzony na koncie jest obciążony, w razie postępowania egzekucyjnego komornika. Jednak ten współwłaściciel, który nie jest zadłużony, może złożyć wniosek o uwolnienie części środków (tych, które nie są składnikiem majątku dłużnika). Szczególnym przypadkiem jest także konto prowadzone wspólnie przez małżeństwo, które ma podpisane dokument intercyzy.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Żyjąc i wspólnie kreując życie z drugą osobą nie zastanawiamy się zazwyczaj, co stanie się jeśli jedna z osób na przykład ulegnie wypadkowi. Warto jednak rozważyć taką możliwość, by oszczędzić sobie przykrości w i tak już trudnej sytuacji.

Charakterystyka wspólnego konta

Wspólny rachunek bankowy niewiele się różni od takiego prowadzonego indywidualnie. Możesz za pomocą tego konta dokonywać dokładnie tych samych działań – wpłacać środki, wypłacać środki, przelewać środki, płacić kartą za zakupy w placówkach handlowo-usługowych i korzystać z funkcji poleceń zapłaty. Jedyną różnicą jest liczba osób uprawnionych do tych działań. Wszystkie osoby mogą posiadać własne, osobne karty z innym numerem PIN i korzystać ze zgromadzonych środków bez ograniczeń.

Z kim wspólne konto?

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wspólne konto z małżonkiem, ale nie jest to jedyna możliwość. Tak na prawdę, z wspólnego konta możesz korzystać z dowolną drugą osobą, bez względu na pokrewieństwo lub inne związki. Mało tego, z wspólnego konta mogą korzystać jednocześnie nawet trzy osoby.

Warto więc w różnych sytuacjach życiowych rozważyć założenie wspólnego konta z małżonkiem, ale może także z przyjacielem, współlokatorem lub którymś z członków rodziny. Niewątpliwie ułatwia to sytuację, gdy dwie lub trzy osoby zarządzają wspólnym budżetem. Aby założyć wspólne konto, wystarczy, że obie osoby są pełnoletnie.

Zakładanie wspólnego konta

Podobnie jak charakterystyka konta, również procedura zakładania takiego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego jest niemalże identyczna z procedurą zakładania konta indywidualnego. Jedynym warunkiem jest osobiste pojawienie się wszystkich współwłaścicieli w banku, celem podpisania umów. Nawet, jeżeli większą część formalności przeprowadzicie przez internet – podpisy w placówce lub w obecności kuriera muszą złożyć osobiście obie osoby. Do tej procedury niezbędne będą także aktualne dowody tożsamości współwłaścicieli.

Śmierć współwłaściciela

Co jednak, jeżeli jeden z współwłaścicieli umrze? Nie ma jednej słusznej odpowiedzi na to pytanie, bo różne banki stosują różne procedury. Często bank niestety blokuje połowę kapitału, aż do momentu zakończenia prawnego postępowania spadkowego.

Dlaczego? Ponieważ w zależności od osobistej sytuacji, może okazać się, że te środki są dziedziczone przez kogoś innego, niż współwłaściciel konta. Bank ma jednak obowiązek, nawet podczas blokowania środków, wypłacić kwotę pokrywającą koszty pogrzebu współwłaściciela konta, który poniósł śmierć (niezbędna będzie do tego odpowiednia dokumentacja kosztów, na przykład  rachunki).

Postępowanie przy zadłużeniu

Kapitał zgromadzony na koncie jest obciążony, w razie postępowania egzekucyjnego komornika. Jednak ten współwłaściciel, który nie jest zadłużony, może złożyć wniosek o uwolnienie części środków (tych, które nie są składnikiem majątku dłużnika). Szczególnym przypadkiem jest także konto prowadzone wspólnie przez małżeństwo, które ma podpisane dokument intercyzy.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 67 = 70

error: