Wniosek o umorzenie odsetek od pożyczki lub kredytu

7 min. czytania

Czasami zdarza się tak, że nasze zobowiązania nas przerastają, przekraczają nasze możliwości finansowe. Co wtedy? Nie można się poddawać, ani udawać, że nie ma problemu. Od tego już bardzo cienka linia do zapętlenia się w prawdziwe kłopoty finansowe. O ile dług podstawowy musimy spłacić, o tyle z odsetkami od niego możemy spróbować czegoś innego. A mianowicie wnioskować do pożyczkodawcy o umorzenie odsetek.

Żeby taki wniosek okazał się skuteczny musi być wiarygodny i poparty dowodami. Do tego postępowania należy podejść poważnie i rzetelnie, jeśli chcemy, aby odniosło właściwy skutek. Najlepiej pobrać z internetu stosowny wzór wniosku o umorzenie odsetek i poczytać na temat sposobu porozumiewania się z wierzycielem.

Wzór wniosku o umorzenie odsetek

Poniżej do pobrania wzory wniosków o umorzenie odsetek za opóźnioną spłatę kredytu lub pożyczki:

 

Pliki w formacie Word                                 Plik w formacie PDF

Plik w formacie Worda         Plik w formacie PDF

 

Jak może dojść do naliczenia odsetek za opóźnienie w spłacie?

To nic skomplikowanego. Zaciągając zobowiązanie czy to przez internet czy w tradycyjny sposób mamy zwykle możliwość określenia, jaką kwotę chcemy pożyczyć, no i w jakim okresie chcielibyśmy ją spłacić. Ale może się zdarzyć tak, że przeceniliśmy swoje możliwości finansowe, albo nieopatrznie wybraliśmy zbyt krótki okres i nie udało nam się spłacić zobowiązania w określonym w umowie terminie.

Wówczas pożyczkodawca zaczyna nam naliczać karne odsetki za opóźnienia w spłacie. Nazywając rzeczy po imieniu, dla nas to kara za nieterminową spłatę a dla wierzyciela to rekompensata za to, że nie wywiązaliśmy się z umowy. Wszystkie tego typu postępowania są uregulowane w Kodeksie Cywilnym w art. 481. Według tego przepisu, wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości zaciągniętego zobowiązania i długości opóźnienia w spłacie.

Nie trudno się domyślić, że odsetki odsetkom nie są równe. Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje odsetek: za opóźnienie – to takie, które wynikają z niewywiązania się z umowy kredytowania i brakiem spłaty pożyczki w określonym w umowie terminie; kapitałowe – to te, które są naliczane od zaciągniętego zobowiązania, ich wysokość nie może przekraczać 14%.

W jakim momencie zostają nam naliczane odsetki za zwłokę?

Niestety, już od pierwszego dnia, po terminie, w którym dług stał się wymagalny i będzie je naliczał do czasu, w którym zostanie całkowicie spłacony. Na całe szczęście wysokość odsetek jest uregulowana w przepisach i żaden z wierzycieli nie może sobie dowolnie ustalać ich wysokości.

Żaden z wierzycieli nie może naliczyć nam wyższej stawki a w przypadku gdyby jednak taka sytuacja się zdarzyła, zawsze możemy się powołać na odpowiednie przepisy prawa. Nie kalkuluje się dopuszczać do takich sytuacji, żeby postępowanie windykacyjne czy egzekucyjne zaszło za daleko.

Takie postępowanie zostawi widoczny ślad na naszej historii kredytowej, a co za tym idzie i nasza zdolność kredytowa zostaje zachwiana i możemy mieć kłopot z uzyskaniem innego kredytu czy pożyczki w przyszłości. Nie bagatelizujmy wezwań do zapłaty wysłanych przez wierzyciela. Na tym etapie jeszcze nie ma mowy o postępowaniu komorniczym.

Możemy spłacić całkowicie zobowiązanie i nie będzie po tym najmniejszego śladu. Jednak niestety zdarza się tak, że pożyczkobiorcy nie traktują poważnie takich wezwań licząc na niewiadomo, co. A zwykle takie postępowanie kończy się egzekucją komorniczą.

Czy umorzenie odsetek jest w ogóle możliwe?

Jest możliwe. Możemy też spróbować poczekać na ich przedawnienie. Jednak to dość ryzykowne posunięcie, bo nawet najmniejsza czynność ze strony wierzyciela w sprawie naszego długu przerywa jego bieg. Przysłowiowe chowanie głowy w piasek, to nie jest dobra metoda na problemy finansowe. Lepiej jest podjąć dialog z wierzycielem i próbować wynegocjować umorzenie odsetek.

Powód, jaki podamy musi być prawdziwy, istotny i do udowodnienia. Takim powodem jest na przykład utrata pracy, choroba czy śmierć bliskiej osoby. Każdy wniosek o umorzenie odsetek jest rozpatrywany przez wierzyciela indywidualnie i to, że takowy złożyliśmy nie gwarantuje nam umorzenia tego długu. Wszystko zależy od wierzyciela.

W momencie, w którym wnioskujemy o wydłużenie okresu spłaty, również zostaną nam naliczone dodatkowe odsetki, o których należy pamiętać. Poznamy ich wysokość w momencie jak będziemy spisywać zmianę warunków kredytowania.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony? Czy możemy coś jeszcze zrobić?

I tak może się zdarzyć. Zwykle jest tak, że zadając komuś pytanie oczekujemy odpowiedzi, która nas satysfakcjonuje a tymczasem odpowiedź może być zupełnie inna. W wypadku wniosku o umorzenie odsetek może być tak samo. Wierzyciel nie musi się do niego przychylić.

Jeśli prześlemy wniosek niekompletny, zostanie on nam przesłany powrotem w celu uzupełnienia. Na tą czynność będziemy mieli 7 dni. Jednak uzupełnienie wniosku nie gwarantuje nam pozytywnego załatwienia sprawy.

Jeśli wykazaliśmy we wniosku wszystko, co wydawało nam się istotne, wierzyciel nasz wniosek odrzucił i w związku z powyższym czujemy się pokrzywdzeni, możemy zwrócić się o pomoc do rzecznika finansowego. Ten zbada nasz przypadek na podstawie przekazanych mu dokumentów i jeśli uzna to za właściwe przekaże sprawę do ponownego rozpoznania wierzycielowi.

Jednak warto nie dopuszczać w ogóle do takich sytuacji. Jeśli czujemy, że nasze zobowiązania zaczynają nas przerastać, zawsze możemy się zwrócić o wakacje kredytowe, czy rozejrzeć się za kredytem konsolidacyjnym. Słusznym rozwiązaniem też będzie wydłużenie terminu spłaty.

Nie każda firma pożyczkowa ma takie rozwiązania w swojej ofercie, dlatego też warto o takie rzeczy pytać jeszcze przed złożeniem wniosku o umorzenie odsetek a najlepiej przed podpisaniem umowy pożyczkowej czy kredytowej.

Wniosek o umorzenie odsetek – jak napisać?

To nie musi być laborat na 4 strony formatu A4. Z doświadczenia wiadomo, że każdy czyta i tak kilka pierwszych wersów. Tekst musi być jasny i zrozumiały. Powody, jakie wskażemy, jako przyczynę naszej zapaści finansowej muszą być prawdziwe i proste do udowodnienia, na przykład śmierć bliskiej osoby potwierdzimy aktem zgonu, chorobę – zaświadczeniem lekarskim.

A oto kilka elementów, które powinny się składać na całość wniosku o umorzenie odsetek: z pewności muszą być wskazane dane dłużnika i wierzyciela, wskazanie numeru umowy kredytowej, kwoty zadłużenia, jakie nam pozostało do spłaty, wskazanie czy chcielibyśmy umorzenia odsetek w całości czy wystarczy, choć w części, wniosek ten musimy uzasadnić – to właśnie w tym miejscu wskazujemy powody naszej niemocy finansowej.

Do wniosku powinniśmy dołączyć dowody potwierdzające podane powody. We wniosku możemy też zapewnić o wywiązaniu się z obowiązku we wskazanym terminie i prośbę o pozytywne rozpoznanie naszego podania, jednak, po co składalibyśmy ten wniosek, jeśli nie chcielibyśmy pozytywnego rozpatrzenia. Nie zapomnijmy go podpisać.

Jeśli już jesteśmy gotowi stawić czoła swoim problemom ze spłatą zobowiązania, wniosek mamy gotowy, to możemy go złożyć albo osobiście w siedzibie wierzyciela, albo listem poleconym na adres firmy pożyczkowej. Wierzyciel ma miesiąc na podjęcie decyzji dotyczącej naszego wniosku. Jedynie w trudnych i skomplikowanych sytuacjach okres ten może się wydłużyć do 2 miesięcy.

Za każdym razem powinniśmy zostać poinformowani o etapie postępowania.

Foto: Shutterstock
7 min. czytania

Czasami zdarza się tak, że nasze zobowiązania nas przerastają, przekraczają nasze możliwości finansowe. Co wtedy? Nie można się poddawać, ani udawać, że nie ma problemu. Od tego już bardzo cienka linia do zapętlenia się w prawdziwe kłopoty finansowe. O ile dług podstawowy musimy spłacić, o tyle z odsetkami od niego możemy spróbować czegoś innego. A mianowicie wnioskować do pożyczkodawcy o umorzenie odsetek.

Żeby taki wniosek okazał się skuteczny musi być wiarygodny i poparty dowodami. Do tego postępowania należy podejść poważnie i rzetelnie, jeśli chcemy, aby odniosło właściwy skutek. Najlepiej pobrać z internetu stosowny wzór wniosku o umorzenie odsetek i poczytać na temat sposobu porozumiewania się z wierzycielem.

Wzór wniosku o umorzenie odsetek

Poniżej do pobrania wzory wniosków o umorzenie odsetek za opóźnioną spłatę kredytu lub pożyczki:

 

Pliki w formacie Word                                 Plik w formacie PDF

Plik w formacie Worda         Plik w formacie PDF

 

Jak może dojść do naliczenia odsetek za opóźnienie w spłacie?

To nic skomplikowanego. Zaciągając zobowiązanie czy to przez internet czy w tradycyjny sposób mamy zwykle możliwość określenia, jaką kwotę chcemy pożyczyć, no i w jakim okresie chcielibyśmy ją spłacić. Ale może się zdarzyć tak, że przeceniliśmy swoje możliwości finansowe, albo nieopatrznie wybraliśmy zbyt krótki okres i nie udało nam się spłacić zobowiązania w określonym w umowie terminie.

Wówczas pożyczkodawca zaczyna nam naliczać karne odsetki za opóźnienia w spłacie. Nazywając rzeczy po imieniu, dla nas to kara za nieterminową spłatę a dla wierzyciela to rekompensata za to, że nie wywiązaliśmy się z umowy. Wszystkie tego typu postępowania są uregulowane w Kodeksie Cywilnym w art. 481. Według tego przepisu, wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości zaciągniętego zobowiązania i długości opóźnienia w spłacie.

Nie trudno się domyślić, że odsetki odsetkom nie są równe. Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje odsetek: za opóźnienie – to takie, które wynikają z niewywiązania się z umowy kredytowania i brakiem spłaty pożyczki w określonym w umowie terminie; kapitałowe – to te, które są naliczane od zaciągniętego zobowiązania, ich wysokość nie może przekraczać 14%.

W jakim momencie zostają nam naliczane odsetki za zwłokę?

Niestety, już od pierwszego dnia, po terminie, w którym dług stał się wymagalny i będzie je naliczał do czasu, w którym zostanie całkowicie spłacony. Na całe szczęście wysokość odsetek jest uregulowana w przepisach i żaden z wierzycieli nie może sobie dowolnie ustalać ich wysokości.

Żaden z wierzycieli nie może naliczyć nam wyższej stawki a w przypadku gdyby jednak taka sytuacja się zdarzyła, zawsze możemy się powołać na odpowiednie przepisy prawa. Nie kalkuluje się dopuszczać do takich sytuacji, żeby postępowanie windykacyjne czy egzekucyjne zaszło za daleko.

Takie postępowanie zostawi widoczny ślad na naszej historii kredytowej, a co za tym idzie i nasza zdolność kredytowa zostaje zachwiana i możemy mieć kłopot z uzyskaniem innego kredytu czy pożyczki w przyszłości. Nie bagatelizujmy wezwań do zapłaty wysłanych przez wierzyciela. Na tym etapie jeszcze nie ma mowy o postępowaniu komorniczym.

Możemy spłacić całkowicie zobowiązanie i nie będzie po tym najmniejszego śladu. Jednak niestety zdarza się tak, że pożyczkobiorcy nie traktują poważnie takich wezwań licząc na niewiadomo, co. A zwykle takie postępowanie kończy się egzekucją komorniczą.

Czy umorzenie odsetek jest w ogóle możliwe?

Jest możliwe. Możemy też spróbować poczekać na ich przedawnienie. Jednak to dość ryzykowne posunięcie, bo nawet najmniejsza czynność ze strony wierzyciela w sprawie naszego długu przerywa jego bieg. Przysłowiowe chowanie głowy w piasek, to nie jest dobra metoda na problemy finansowe. Lepiej jest podjąć dialog z wierzycielem i próbować wynegocjować umorzenie odsetek.

Powód, jaki podamy musi być prawdziwy, istotny i do udowodnienia. Takim powodem jest na przykład utrata pracy, choroba czy śmierć bliskiej osoby. Każdy wniosek o umorzenie odsetek jest rozpatrywany przez wierzyciela indywidualnie i to, że takowy złożyliśmy nie gwarantuje nam umorzenia tego długu. Wszystko zależy od wierzyciela.

W momencie, w którym wnioskujemy o wydłużenie okresu spłaty, również zostaną nam naliczone dodatkowe odsetki, o których należy pamiętać. Poznamy ich wysokość w momencie jak będziemy spisywać zmianę warunków kredytowania.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony? Czy możemy coś jeszcze zrobić?

I tak może się zdarzyć. Zwykle jest tak, że zadając komuś pytanie oczekujemy odpowiedzi, która nas satysfakcjonuje a tymczasem odpowiedź może być zupełnie inna. W wypadku wniosku o umorzenie odsetek może być tak samo. Wierzyciel nie musi się do niego przychylić.

Jeśli prześlemy wniosek niekompletny, zostanie on nam przesłany powrotem w celu uzupełnienia. Na tą czynność będziemy mieli 7 dni. Jednak uzupełnienie wniosku nie gwarantuje nam pozytywnego załatwienia sprawy.

Jeśli wykazaliśmy we wniosku wszystko, co wydawało nam się istotne, wierzyciel nasz wniosek odrzucił i w związku z powyższym czujemy się pokrzywdzeni, możemy zwrócić się o pomoc do rzecznika finansowego. Ten zbada nasz przypadek na podstawie przekazanych mu dokumentów i jeśli uzna to za właściwe przekaże sprawę do ponownego rozpoznania wierzycielowi.

Jednak warto nie dopuszczać w ogóle do takich sytuacji. Jeśli czujemy, że nasze zobowiązania zaczynają nas przerastać, zawsze możemy się zwrócić o wakacje kredytowe, czy rozejrzeć się za kredytem konsolidacyjnym. Słusznym rozwiązaniem też będzie wydłużenie terminu spłaty.

Nie każda firma pożyczkowa ma takie rozwiązania w swojej ofercie, dlatego też warto o takie rzeczy pytać jeszcze przed złożeniem wniosku o umorzenie odsetek a najlepiej przed podpisaniem umowy pożyczkowej czy kredytowej.

Wniosek o umorzenie odsetek – jak napisać?

To nie musi być laborat na 4 strony formatu A4. Z doświadczenia wiadomo, że każdy czyta i tak kilka pierwszych wersów. Tekst musi być jasny i zrozumiały. Powody, jakie wskażemy, jako przyczynę naszej zapaści finansowej muszą być prawdziwe i proste do udowodnienia, na przykład śmierć bliskiej osoby potwierdzimy aktem zgonu, chorobę – zaświadczeniem lekarskim.

A oto kilka elementów, które powinny się składać na całość wniosku o umorzenie odsetek: z pewności muszą być wskazane dane dłużnika i wierzyciela, wskazanie numeru umowy kredytowej, kwoty zadłużenia, jakie nam pozostało do spłaty, wskazanie czy chcielibyśmy umorzenia odsetek w całości czy wystarczy, choć w części, wniosek ten musimy uzasadnić – to właśnie w tym miejscu wskazujemy powody naszej niemocy finansowej.

Do wniosku powinniśmy dołączyć dowody potwierdzające podane powody. We wniosku możemy też zapewnić o wywiązaniu się z obowiązku we wskazanym terminie i prośbę o pozytywne rozpoznanie naszego podania, jednak, po co składalibyśmy ten wniosek, jeśli nie chcielibyśmy pozytywnego rozpatrzenia. Nie zapomnijmy go podpisać.

Jeśli już jesteśmy gotowi stawić czoła swoim problemom ze spłatą zobowiązania, wniosek mamy gotowy, to możemy go złożyć albo osobiście w siedzibie wierzyciela, albo listem poleconym na adres firmy pożyczkowej. Wierzyciel ma miesiąc na podjęcie decyzji dotyczącej naszego wniosku. Jedynie w trudnych i skomplikowanych sytuacjach okres ten może się wydłużyć do 2 miesięcy.

Za każdym razem powinniśmy zostać poinformowani o etapie postępowania.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

4 + 5 =

error: