Weksel i inne zabezpieczenia pożyczki

4 min. czytania

Weksel to papier wartościowy, którego zadaniem jest ochrona interesów stron transakcji pieniężnej. Powinny się na nim znaleźć dane, dzięki którym możliwe będzie rozstrzygnięcie ewentualnego sporu. Weksel jest często wykorzystywane w przypadku pożyczek prywatnych, choć jego wystawienie nie jest obowiązkowe. Jakie jeszcze zabezpieczenia pożyczek mogą stosować pożyczkodawcy?

Czym jest weksel i co musi się na nim znaleźć?

Zacznijmy jednak od tego, czym weksel w ogóle jest. To papier wartościowy, który wystawia się w celu zobowiązania pożyczkobiorcy do zapłaty danej kwoty pożyczkodawcy. Nie jest to jednak zabezpieczenie w firmach pożyczkowych. Pożyczkodawcy oferujący pożyczki pozabankowe nie mają obowiązku wystawiania weksla pod oferowane pożyczki ratalne czy krótkoterminowe.

Zabezpieczenie w postaci weksla działa w oparciu o prawo wekslowe i służy przede wszystkim do pożyczek prywatnych. Weksle stosowane są w celu rozstrzygania sporów związanych z niespłaconymi należnościami.

Aby weksel był ważny, musi zawierać określone informacje. Należą do nich:

 1. nazwa,
 2. bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej kwoty,
 3. miejsce płatności,
 4. termin płatności,
 5. nazwisko osoby, na której rzecz zapłata ma zostać dokonana,
 6. miejsce wystawienia weksla,
 7. data wystawienia weksla.

Musimy również widzieć, że mamy dwa rodzaje weksli. W przypadku pierwszego z nich, tzw. weksla własnego, to osoba, która wystawia dokument, jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla. Weksel zobowiązuje dłużnika do zapłaty na rzecz odbiorcy zabezpieczenia w wysokości, miejscu i czasie określonym na dokumencie. W drugim rodzaju weksla, tzw. weksla trasowanego, głównym dłużnikiem jest osoba, która przyjmuje weksel. Do czynienia mamy tutaj także z dłużnikiem ubocznym weksla, który przejmuje na siebie odpowiedzialność, gdy dłużnik główny staje się niewypłacalny.

Klauzule wekslowe

Na wekslu, poza wymienionymi wyżej elementami, znajdują się także inne zapisy. Są to klauzule wekslowe, których zadaniem jest ochrona interesów stron dokumentów. Owe klauzule dzielimy na wekslowo skuteczne oraz wekslowo obojętne. Do tych pierwszych należą: klauzula domicylu, klauzula zakazu dalszego zbywania weksla, klauzula ewikcyjna oraz wtórnikowa.

Klauzule wekslowo obojętne to: klauzula nienapisana oraz klauzula, która nie wywołuje skutków ubocznych. Do tego dochodzą jeszcze klauzule unieważniające weksel. Charakteryzują się tym, że naruszają one tzw. bezwarunkowość weksla. W praktyce wiąże się to z tym, że osoba, która wystawia weksel, może zawrzeć w nim zapis, który wymusi na drugiej stronie wykonanie czynności – np. weźmie ślub.

Zabezpieczenie pożyczki prywatnej w formie weksla

Pożyczkobiorcy często obawiają się reakcji osób najbliższych na wieść o ewentualnych problemach finansowych. Z tego powodu wolą zaciągnąć pożyczkę u osób prywatnych. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne, gdy potrzebujemy dodatkowych środków, ale nasza zdolność kredytowa nie prezentuje się najlepiej. Jednak w takim przypadku, również warto się zabezpieczyć, a papier wartościowy bardzo dobrze się do tego celu nadaje. Weksel to dobre zabezpieczenie, choć nie jest ono obowiązkowe w przypadku pożyczek prywatnych.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o pożyczkach prywatnych? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o dokładnym określeniu oprocentowania pożyczki, wyliczeniu jej realnego kosztu wraz z opłatą wstępną. Zawczasu powinniśmy również ustalić wszelkie koszty, które zostaną naliczone w przypadku niedotrzymania terminu spłaty zadłużenia. Nieprecyzyjne określenie warunków pożyczki i jej spłaty, natychmiast powinno wzbudzić naszą czujność.

Popularne sposoby na zabezpieczenie pożyczki

Pożyczkobiorcy często mogą spotkać się z zabezpieczeniami pożyczki, wymaganymi przez banki czy firmy pożyczkowe. Mogą mieć one formę chociażby ubezpieczenia, ale nie tylko. Ubezpieczenie zazwyczaj stosuje się w przypadku, gdy w oczach instytucji finansowej nasza zdolność kredytowa nie będzie odpowiednia.

Innymi formami zabezpieczenia pożyczek są zabezpieczenia osobiste i rzeczowe. Do grupy tych pierwszych należą: poręczenie, pełnomocnictwo, przejęcie długu, gwarancja ze strony banku oraz cesja wierzytelności. Z kolei w przypadku zabezpieczeń rzeczowych wyróżniamy: hipotekę, kaucję, blokadę rachunku bankowego, egzekucję komorniczą, zastaw.

Weksel in blanco a zwykły weksel

Przedsiębiorcy często zabezpieczają swoje interesy przy pomocy weksli in blanco. Weksel in blanco, w przeciwieństwie do zwykłego weksla, jest niekompletny w chwili jego ustanowienia i podpisania. Zazwyczaj nie został na nim podany jeden z obowiązkowych elementów: remitent (wierzyciel weksla), termin lub kwota płatności.

W praktyce weksel in blanco chroni jedynie jedną ze stron. Jeśli remitent zażąda od dłużnika zwrotu większej kwoty, niż zostało to pierwotnie ustalone np. na podstawie umowy ustnej, osoba, której weksel dotyczy, będzie musiała zapłacić sumę, która zostanie wpisana na wekslu. Dlatego warto tak sporządzać umowę wekslową, aby nie narażać się na podobne sytuacje i w prosty sposób rozwiązywać ewentualne spory. W takiej umowie zawsze powinny znaleźć się informacje o tym, na jakich warunkach i w jaki sposób weksel in blanco będzie wypełniany.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Weksel to papier wartościowy, którego zadaniem jest ochrona interesów stron transakcji pieniężnej. Powinny się na nim znaleźć dane, dzięki którym możliwe będzie rozstrzygnięcie ewentualnego sporu. Weksel jest często wykorzystywane w przypadku pożyczek prywatnych, choć jego wystawienie nie jest obowiązkowe. Jakie jeszcze zabezpieczenia pożyczek mogą stosować pożyczkodawcy?

Czym jest weksel i co musi się na nim znaleźć?

Zacznijmy jednak od tego, czym weksel w ogóle jest. To papier wartościowy, który wystawia się w celu zobowiązania pożyczkobiorcy do zapłaty danej kwoty pożyczkodawcy. Nie jest to jednak zabezpieczenie w firmach pożyczkowych. Pożyczkodawcy oferujący pożyczki pozabankowe nie mają obowiązku wystawiania weksla pod oferowane pożyczki ratalne czy krótkoterminowe.

Zabezpieczenie w postaci weksla działa w oparciu o prawo wekslowe i służy przede wszystkim do pożyczek prywatnych. Weksle stosowane są w celu rozstrzygania sporów związanych z niespłaconymi należnościami.

Aby weksel był ważny, musi zawierać określone informacje. Należą do nich:

 1. nazwa,
 2. bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej kwoty,
 3. miejsce płatności,
 4. termin płatności,
 5. nazwisko osoby, na której rzecz zapłata ma zostać dokonana,
 6. miejsce wystawienia weksla,
 7. data wystawienia weksla.

Musimy również widzieć, że mamy dwa rodzaje weksli. W przypadku pierwszego z nich, tzw. weksla własnego, to osoba, która wystawia dokument, jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla. Weksel zobowiązuje dłużnika do zapłaty na rzecz odbiorcy zabezpieczenia w wysokości, miejscu i czasie określonym na dokumencie. W drugim rodzaju weksla, tzw. weksla trasowanego, głównym dłużnikiem jest osoba, która przyjmuje weksel. Do czynienia mamy tutaj także z dłużnikiem ubocznym weksla, który przejmuje na siebie odpowiedzialność, gdy dłużnik główny staje się niewypłacalny.

Klauzule wekslowe

Na wekslu, poza wymienionymi wyżej elementami, znajdują się także inne zapisy. Są to klauzule wekslowe, których zadaniem jest ochrona interesów stron dokumentów. Owe klauzule dzielimy na wekslowo skuteczne oraz wekslowo obojętne. Do tych pierwszych należą: klauzula domicylu, klauzula zakazu dalszego zbywania weksla, klauzula ewikcyjna oraz wtórnikowa.

Klauzule wekslowo obojętne to: klauzula nienapisana oraz klauzula, która nie wywołuje skutków ubocznych. Do tego dochodzą jeszcze klauzule unieważniające weksel. Charakteryzują się tym, że naruszają one tzw. bezwarunkowość weksla. W praktyce wiąże się to z tym, że osoba, która wystawia weksel, może zawrzeć w nim zapis, który wymusi na drugiej stronie wykonanie czynności – np. weźmie ślub.

Zabezpieczenie pożyczki prywatnej w formie weksla

Pożyczkobiorcy często obawiają się reakcji osób najbliższych na wieść o ewentualnych problemach finansowych. Z tego powodu wolą zaciągnąć pożyczkę u osób prywatnych. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne, gdy potrzebujemy dodatkowych środków, ale nasza zdolność kredytowa nie prezentuje się najlepiej. Jednak w takim przypadku, również warto się zabezpieczyć, a papier wartościowy bardzo dobrze się do tego celu nadaje. Weksel to dobre zabezpieczenie, choć nie jest ono obowiązkowe w przypadku pożyczek prywatnych.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o pożyczkach prywatnych? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o dokładnym określeniu oprocentowania pożyczki, wyliczeniu jej realnego kosztu wraz z opłatą wstępną. Zawczasu powinniśmy również ustalić wszelkie koszty, które zostaną naliczone w przypadku niedotrzymania terminu spłaty zadłużenia. Nieprecyzyjne określenie warunków pożyczki i jej spłaty, natychmiast powinno wzbudzić naszą czujność.

Popularne sposoby na zabezpieczenie pożyczki

Pożyczkobiorcy często mogą spotkać się z zabezpieczeniami pożyczki, wymaganymi przez banki czy firmy pożyczkowe. Mogą mieć one formę chociażby ubezpieczenia, ale nie tylko. Ubezpieczenie zazwyczaj stosuje się w przypadku, gdy w oczach instytucji finansowej nasza zdolność kredytowa nie będzie odpowiednia.

Innymi formami zabezpieczenia pożyczek są zabezpieczenia osobiste i rzeczowe. Do grupy tych pierwszych należą: poręczenie, pełnomocnictwo, przejęcie długu, gwarancja ze strony banku oraz cesja wierzytelności. Z kolei w przypadku zabezpieczeń rzeczowych wyróżniamy: hipotekę, kaucję, blokadę rachunku bankowego, egzekucję komorniczą, zastaw.

Weksel in blanco a zwykły weksel

Przedsiębiorcy często zabezpieczają swoje interesy przy pomocy weksli in blanco. Weksel in blanco, w przeciwieństwie do zwykłego weksla, jest niekompletny w chwili jego ustanowienia i podpisania. Zazwyczaj nie został na nim podany jeden z obowiązkowych elementów: remitent (wierzyciel weksla), termin lub kwota płatności.

W praktyce weksel in blanco chroni jedynie jedną ze stron. Jeśli remitent zażąda od dłużnika zwrotu większej kwoty, niż zostało to pierwotnie ustalone np. na podstawie umowy ustnej, osoba, której weksel dotyczy, będzie musiała zapłacić sumę, która zostanie wpisana na wekslu. Dlatego warto tak sporządzać umowę wekslową, aby nie narażać się na podobne sytuacje i w prosty sposób rozwiązywać ewentualne spory. W takiej umowie zawsze powinny znaleźć się informacje o tym, na jakich warunkach i w jaki sposób weksel in blanco będzie wypełniany.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: