W jaki sposób banki minimalizują ryzyko kredytowe?

2 min. czytania

Nie da się ukryć, że banki to instytucje, które żyją z klientów. Dlatego też zrobią wszystko, aby pozyskać jak największą liczbę klientów i zmaksymalizować swój zysk. Należy jednak pamiętać, że nie liczy się tylko i wyłącznie zysk, ale również i minimalizacja ryzyka kredytowego. To również bowiem przekłada się na zyski banku. Jednak na sam początek warto zapoznać się z definicją ryzyka kredytowego.

Ryzyko kredytowe, to nic innego jak fakt, że osoba która otrzymała kredyt lub pożyczkę w banku nie odda go w terminie, lub w ogóle nie ma zamiaru spłacać zobowiązania. Oczywiście w ostateczności bank może wyegzekwować należność na drodze postępowania sądowego, ale i to niekiedy bywa albo utrudnione, albo wręcz niemożliwe.

Dlatego też warto wiedzieć w jaki sposób sam bank stara się zminimalizować ryzyko kredytowe. A robi to na kilka sposobów.

Dokładne sprawdzenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy

Analiza polega przede wszystkim na sprawdzeniu dochodów wnioskodawcy i porównaniu jej z jego wydatkami. Ponadto bierze się pod uwagę wiek kredytobiorcy, wykształcenie, miejsce pracy, okres na jaki ma zawartą umowę o pracę, długość stażu pracy u jednego pracodawcy itp.

Analiza historii kredytowej w BIK

Wszystkie banki od wielu lat muszą przekazywać dane na temat historii kredytowej do Biura Informacji Kredytowej. Dzięki temu w BIK powstaje „obraz” osoby, która później będzie starała się o kredyt bankowy. Dzięki temu każdy bank może szybko i wygodnie prześwietlić potencjalnego klienta, czy ma kredyt w innym banku, czy spłaca go w terminie.

W ten sposób można łatwo i szybko wychwycić te osoby, które później mogą okazać się nierzetelne i będą miały kłopot ze spłatą kredytu.

Odpowiednie zabezpieczenie pożyczki

Ma to na celu minimalizację ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu w terminie, bank będzie mógł łatwo odzyskać pożyczone pieniądze. Tu najpopularniejszym zabezpieczeniem jest: weksel, poręczenie, hipoteka pod nieruchomością.

Oczywiste jest to, że banki nigdy nie wyeliminują całkowicie ryzyka kredytowego, ale mogą je w dużej mierze ograniczyć do minimum.

Ryzyko kredytowe nigdy nie zostanie ograniczone do zera. Ale banki mogę je zminimalizować. I robią wszystko, aby zawsze pożyczone pieniądze trafiły do nich z powrotem.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Nie da się ukryć, że banki to instytucje, które żyją z klientów. Dlatego też zrobią wszystko, aby pozyskać jak największą liczbę klientów i zmaksymalizować swój zysk. Należy jednak pamiętać, że nie liczy się tylko i wyłącznie zysk, ale również i minimalizacja ryzyka kredytowego. To również bowiem przekłada się na zyski banku. Jednak na sam początek warto zapoznać się z definicją ryzyka kredytowego.

Ryzyko kredytowe, to nic innego jak fakt, że osoba która otrzymała kredyt lub pożyczkę w banku nie odda go w terminie, lub w ogóle nie ma zamiaru spłacać zobowiązania. Oczywiście w ostateczności bank może wyegzekwować należność na drodze postępowania sądowego, ale i to niekiedy bywa albo utrudnione, albo wręcz niemożliwe.

Dlatego też warto wiedzieć w jaki sposób sam bank stara się zminimalizować ryzyko kredytowe. A robi to na kilka sposobów.

Dokładne sprawdzenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy

Analiza polega przede wszystkim na sprawdzeniu dochodów wnioskodawcy i porównaniu jej z jego wydatkami. Ponadto bierze się pod uwagę wiek kredytobiorcy, wykształcenie, miejsce pracy, okres na jaki ma zawartą umowę o pracę, długość stażu pracy u jednego pracodawcy itp.

Analiza historii kredytowej w BIK

Wszystkie banki od wielu lat muszą przekazywać dane na temat historii kredytowej do Biura Informacji Kredytowej. Dzięki temu w BIK powstaje „obraz” osoby, która później będzie starała się o kredyt bankowy. Dzięki temu każdy bank może szybko i wygodnie prześwietlić potencjalnego klienta, czy ma kredyt w innym banku, czy spłaca go w terminie.

W ten sposób można łatwo i szybko wychwycić te osoby, które później mogą okazać się nierzetelne i będą miały kłopot ze spłatą kredytu.

Odpowiednie zabezpieczenie pożyczki

Ma to na celu minimalizację ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu w terminie, bank będzie mógł łatwo odzyskać pożyczone pieniądze. Tu najpopularniejszym zabezpieczeniem jest: weksel, poręczenie, hipoteka pod nieruchomością.

Oczywiste jest to, że banki nigdy nie wyeliminują całkowicie ryzyka kredytowego, ale mogą je w dużej mierze ograniczyć do minimum.

Ryzyko kredytowe nigdy nie zostanie ograniczone do zera. Ale banki mogę je zminimalizować. I robią wszystko, aby zawsze pożyczone pieniądze trafiły do nich z powrotem.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 7 = 10

error: