Uprawiasz wolny zawód – czy będzie łatwiej o kredyt?

7 min. czytania

Może to i dziwne, ale jak się okazuje osoby uprawiające wolny zawód są dla banków znacznie atrakcyjniejszymi klientami od tych zatrudnionych na zwykłych stanowiskach, ze zwykłymi umowami o pracę na pełen etat. A co za tym idzie, kredyty proponowane tym klientom często są na dużo korzystniejszych warunkach niż klasyczne kredyty gotówkowe.

Wiemy już o tym, że banki i inne instytucje finansowe trudniące się udzielaniem pożyczek czy kredytów gotówkowych w większości przypadków każdego potencjalnego klienta traktują indywidualnie. Pod rozwagę biorą nie tylko wiek, czy dochód, ale też wykonywany zawód, czy branże, w jakiej pracuje.

W różnych sytuacjach tym osobom mogą być proponowane specjalne produkty na zdecydowanie atrakcyjniejszych warunkach. W taki właśnie wyjątkowy sposób mogą być traktowane osoby uprawiające wolne zawody. Takim produktem jest na przykład kredyt gotówkowy dla lekarzy. Ale czy faktycznie tak jest, że osoby takie mogą się starać o dogodniejsze warunki kredytowania?

Co to takiego ten wolny zawód?

Czy każda osoba, która nie siedzi za biurkiem ośmiu godzin może się uważać za osobę uprawiającą wolny zawód? No niekoniecznie. Zwykle są to osoby wysoko wykwalifikowane w swojej dziedzinie, samo zatrudniające się, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W innym przypadku, osoby uprawiające wolne zawody uznawane są za te, które wykonują zawody zaufania publicznego. To, jakie zawody uznawane są za wolne? Wśród nich znajdziemy:

  • adwokat,
  • architekt,
  • biegły rewident,
  • doradca podatkowy,
  • informatyk,
  • inżynier budownictwa,
  • komornik,
  • kurator sądowy,
  • lekarz,
  • notariusz,
  • pielęgniarka,
  • położna,
  • programista,
  • radca prawny,
  • rolnik,
  • sędzia,
  • weterynarz.

Przeznaczenie kredytu dla wolnych zawodów

Jak już zapewne się zorientowaliśmy kredyt dla wolnych zawodów jest przewidziany dla wolnych zawodów, czyli ich przeznaczenie musi być ściśle związane z wykonywaniem tego zawodu. Zdecydowana większość propozycji tego typu to kredyty dla firm. Także sporym ograniczeniem jest to, że takie zobowiązanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na co dokładnie możemy przeznaczyć te dodatkowe środki?

Za tak uzyskane środki możemy zakupić samochód, jeśli jest on nam niezbędny do prowadzenia działalności, możemy wyremontować pomieszczenia, w których prowadzimy naszą firmę, ewentualnie sfinansować zakup takiego lokalu użytkowego, możemy też zmodernizować proces technologiczny w firmie, to znaczy wymienić stary sprzęt służący nam do produkcji na nowszy itp. a być może będziemy potrzebować dodatkowych środków zwyczajnie na utrzymanie płynności finansowej.

Przy zobowiązaniach zaciągniętych na prowadzenie bądź rozwój prowadzonej działalności gospodarczej nie można ich przeznaczyć na nic innego. Nie można za te pieniądze na przykład wyremontować sobie mieszkania czy przeznaczyć środków na wakacje marzeń czy nowe auto dla żony.

Powinniśmy rozróżnić, że mimo tego, że to jest ta sama osoba, to jest, kim innym starając się o kredyt dla wolnych zawodów a kim innym biorąc kredyt konsumencki, jako osoba fizyczna. Banki czy inne instytucje finansowe w tych dwóch przypadkach mogą mieć skrajnie różne oczekiwania, co do kredytobiorcy.

Jakich korzyści można się spodziewać wnioskując o kredyt dla wolnych zawodów?

Zazwyczaj w większości instytucji finansowych ubieganie się o pożyczkę czy kredyt z jakiejś określonej dziedziny, na przykład kredyt dla wolnych zawodów, czy kredyt konsumencki na samochód – wyglądają bardzo podobnie. I korzyści płynące z faktu skorzystania z tych produktów są zbliżone. A jakie korzyści zaoferuje nam bank, jeśli będziemy chcieli wziąć kredyt dla wolnych zawodów?

Tu w dużej mierze też wpływ będzie miała nasza historia kredytowa, nasza pozycja w branży, którą reprezentujemy i kilka innych czynników. Jeśli naprawdę dobrze się reprezentujemy z powodzeniem możemy się starać o większe pieniądze i dłuższy okres kredytowania, możemy próbować negocjować warunki.

Z pewnością nie będzie od nas bank wymagał tylu formalności, nie będzie od nas wymagał poręczycieli czy innych zabezpieczeń. Taki klient to skarb i należy o niego dbać, więc warto zaproponować mu kredyt bez prowizji, a może jeszcze zmniejszona marża i obniżone oprocentowanie. Dodatkowo korzystne warunki mogą zostać przedstawione również na inne produkty, takiej jak firmowe konto bankowe.

Bank może zaproponować na przykład niższe opłaty za prowadzenie rachunku, albo ciekawy leasing na pojazd firmowy. Przy produktach przewidzianych dla wolnych zawodów RRSO zazwyczaj wynosi do 20%.

Czy kredyty dla wolnych zawodów faktycznie są atrakcyjniejsze?

Faktycznie banki i inne instytucje finansowe są skłonne zaproponować wolnym zawodom atrakcyjniejsze produkty. A z czego to wynika? Takie zawody są bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania naszej gospodarki, dlatego też jest małe ryzyko, że osoby takie utracą zatrudnienie.

W każdym układzie prawnik, informatyk czy lekarz będzie pożądanym zawodem na rynku a osoby reprezentujące takie zawody, jeśli tylko będą naprawdę dobre w tym, co robią, mogą liczyć na stałą, dobrze płatną pracę a tym samym stają się rzetelnym klientem dla banku.

Zwykle też tak dobrze wykwalifikowana osoba jest pożądanym specjalistą a w związku z tym jej dochody znacznie przewyższają dochody przeciętnego Kowalskiego. W związku z tym zdolność kredytowa takiej osoby też jest znacznie wyższa. Dlatego właśnie banki są skłonne zaproponować takiemu klientowi kredyt na zdecydowanie dogodniejszych warunkach.

To dla banku są „wzorcowi klienci”. W ich przypadku ryzyko utraty płynności finansowej jest zdecydowanie ograniczone.

A jeśli jesteśmy osobą fizyczną i uprawiamy wolny zawód?

Jeśli jesteśmy osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej jednak uprawia wolny zawód, również możemy się starać o kredyt dla wolnych zawodów. Różnica jest taka, że będziemy mieli do spełnienia nieco więcej formalności. Z pewnością będziemy musieli przedstawić zaświadczenie o dochodach, chyba, że o kredyt staramy się w tym samym banku, w którym posiadamy rachunek bankowy.

Wtedy bank ma wgląd w naszą historię rachunku. W innym wypadku będziemy musieli przedstawić wyciąg z konta. Być może instytucja bankowa zażąda od nas zaświadczenia o dochodach, które będzie musiał wystawić nam pracodawca.

No i co jest istotne będziemy zobligowani do udokumentowania swoich kwalifikacji poprzez przedłożenie uprawnień zawodowych, dyplomów i licencji, wszystkiego, co potwierdzi, że mamy uprawnienia i pozwolenie do wykonywania tego zawodu. Kolejną niedogodnością w stosunku do osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie czy inną jest to, że musi być zatrudniona, przez co najmniej 3 miesiące, w innym wypadku może się spotkać z odmową.

Czy to się opłaca?

Jak w przypadku każdego innego zobowiązania tak i w tym przypadku nie możemy opierać się na jednej ofercie. Powinniśmy zapoznać się, co najmniej z kilkoma. Praktycznie czy będziemy osobą fizyczną czy jednoosobową działalnością gospodarczą, to formalności przy zaciąganiu kredytu dla wolnych zawodów czy zwykłego gotówkowego będą zbliżone.

Podobnie w obydwu przypadkach nie będziemy mogli czynności dokonać przez internet. W każdym z tych przypadków musimy osobiście pofatygować się do oddziału banku a przy bliższej analizie może się okazać, że takie rozwiązanie dedykowane specjalnie dla osób uprawiających wolny zawód wcale nam nie odpowiada. Być może zupełnie inne rozwiązanie okaże się dla nas korzystniejsze.

Może się zdarzyć tak, że ciekawszą, korzystniejszą ofertę znajdziemy w prywatnej firmie pożyczkowej. Może być atrakcyjniejsza, chociażby pod względem formalności ograniczonych do niezbędnego minimum i tempa rozpatrywania wniosków pożyczkowych. No i w przypadku takiego rozwiązania nie musimy się fatygować do banku, tu wszelkich formalności możemy dokonywać przez internet.

Uprawiamy wolny zawód jako firma. Jakie są wówczas wymagania?

W takim przypadku najistotniejsze dla banku będzie to, jak długo prowadzimy tą działalność. Zwykle ten okres nie powinien być krótszy niż 6 a czasami nawet 24 miesiące. Od czego to zależy? Od banku, od zawodu, jaki wykonujemy a także od kwoty, jaką chcemy pożyczyć.

Nadto osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie zobligowana do przedłożenia pliku dokumentów takich jak: oświadczenie o dochodach – to, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, tylko wtedy, gdy posiadamy rachunek bankowy w innym banku niż staramy się o kredyt; również jak w przypadku osób fizycznych, jako firma powinniśmy przedłożyć zaświadczenia i wszelkie certyfikaty, które poświadczają nasze kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowo powinniśmy złożyć wszelkie dokumenty potwierdzające stan finansowy naszej firmy. Do takich dokumentów zaliczyć można PIT36 albo PIT36L wraz z potwierdzeniami złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Z pewnością przyda się również zestawienie kosztów i przychodów.

Foto: Pixabay
7 min. czytania

Może to i dziwne, ale jak się okazuje osoby uprawiające wolny zawód są dla banków znacznie atrakcyjniejszymi klientami od tych zatrudnionych na zwykłych stanowiskach, ze zwykłymi umowami o pracę na pełen etat. A co za tym idzie, kredyty proponowane tym klientom często są na dużo korzystniejszych warunkach niż klasyczne kredyty gotówkowe.

Wiemy już o tym, że banki i inne instytucje finansowe trudniące się udzielaniem pożyczek czy kredytów gotówkowych w większości przypadków każdego potencjalnego klienta traktują indywidualnie. Pod rozwagę biorą nie tylko wiek, czy dochód, ale też wykonywany zawód, czy branże, w jakiej pracuje.

W różnych sytuacjach tym osobom mogą być proponowane specjalne produkty na zdecydowanie atrakcyjniejszych warunkach. W taki właśnie wyjątkowy sposób mogą być traktowane osoby uprawiające wolne zawody. Takim produktem jest na przykład kredyt gotówkowy dla lekarzy. Ale czy faktycznie tak jest, że osoby takie mogą się starać o dogodniejsze warunki kredytowania?

Co to takiego ten wolny zawód?

Czy każda osoba, która nie siedzi za biurkiem ośmiu godzin może się uważać za osobę uprawiającą wolny zawód? No niekoniecznie. Zwykle są to osoby wysoko wykwalifikowane w swojej dziedzinie, samo zatrudniające się, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W innym przypadku, osoby uprawiające wolne zawody uznawane są za te, które wykonują zawody zaufania publicznego. To, jakie zawody uznawane są za wolne? Wśród nich znajdziemy:

  • adwokat,
  • architekt,
  • biegły rewident,
  • doradca podatkowy,
  • informatyk,
  • inżynier budownictwa,
  • komornik,
  • kurator sądowy,
  • lekarz,
  • notariusz,
  • pielęgniarka,
  • położna,
  • programista,
  • radca prawny,
  • rolnik,
  • sędzia,
  • weterynarz.

Przeznaczenie kredytu dla wolnych zawodów

Jak już zapewne się zorientowaliśmy kredyt dla wolnych zawodów jest przewidziany dla wolnych zawodów, czyli ich przeznaczenie musi być ściśle związane z wykonywaniem tego zawodu. Zdecydowana większość propozycji tego typu to kredyty dla firm. Także sporym ograniczeniem jest to, że takie zobowiązanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na co dokładnie możemy przeznaczyć te dodatkowe środki?

Za tak uzyskane środki możemy zakupić samochód, jeśli jest on nam niezbędny do prowadzenia działalności, możemy wyremontować pomieszczenia, w których prowadzimy naszą firmę, ewentualnie sfinansować zakup takiego lokalu użytkowego, możemy też zmodernizować proces technologiczny w firmie, to znaczy wymienić stary sprzęt służący nam do produkcji na nowszy itp. a być może będziemy potrzebować dodatkowych środków zwyczajnie na utrzymanie płynności finansowej.

Przy zobowiązaniach zaciągniętych na prowadzenie bądź rozwój prowadzonej działalności gospodarczej nie można ich przeznaczyć na nic innego. Nie można za te pieniądze na przykład wyremontować sobie mieszkania czy przeznaczyć środków na wakacje marzeń czy nowe auto dla żony.

Powinniśmy rozróżnić, że mimo tego, że to jest ta sama osoba, to jest, kim innym starając się o kredyt dla wolnych zawodów a kim innym biorąc kredyt konsumencki, jako osoba fizyczna. Banki czy inne instytucje finansowe w tych dwóch przypadkach mogą mieć skrajnie różne oczekiwania, co do kredytobiorcy.

Jakich korzyści można się spodziewać wnioskując o kredyt dla wolnych zawodów?

Zazwyczaj w większości instytucji finansowych ubieganie się o pożyczkę czy kredyt z jakiejś określonej dziedziny, na przykład kredyt dla wolnych zawodów, czy kredyt konsumencki na samochód – wyglądają bardzo podobnie. I korzyści płynące z faktu skorzystania z tych produktów są zbliżone. A jakie korzyści zaoferuje nam bank, jeśli będziemy chcieli wziąć kredyt dla wolnych zawodów?

Tu w dużej mierze też wpływ będzie miała nasza historia kredytowa, nasza pozycja w branży, którą reprezentujemy i kilka innych czynników. Jeśli naprawdę dobrze się reprezentujemy z powodzeniem możemy się starać o większe pieniądze i dłuższy okres kredytowania, możemy próbować negocjować warunki.

Z pewnością nie będzie od nas bank wymagał tylu formalności, nie będzie od nas wymagał poręczycieli czy innych zabezpieczeń. Taki klient to skarb i należy o niego dbać, więc warto zaproponować mu kredyt bez prowizji, a może jeszcze zmniejszona marża i obniżone oprocentowanie. Dodatkowo korzystne warunki mogą zostać przedstawione również na inne produkty, takiej jak firmowe konto bankowe.

Bank może zaproponować na przykład niższe opłaty za prowadzenie rachunku, albo ciekawy leasing na pojazd firmowy. Przy produktach przewidzianych dla wolnych zawodów RRSO zazwyczaj wynosi do 20%.

Czy kredyty dla wolnych zawodów faktycznie są atrakcyjniejsze?

Faktycznie banki i inne instytucje finansowe są skłonne zaproponować wolnym zawodom atrakcyjniejsze produkty. A z czego to wynika? Takie zawody są bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania naszej gospodarki, dlatego też jest małe ryzyko, że osoby takie utracą zatrudnienie.

W każdym układzie prawnik, informatyk czy lekarz będzie pożądanym zawodem na rynku a osoby reprezentujące takie zawody, jeśli tylko będą naprawdę dobre w tym, co robią, mogą liczyć na stałą, dobrze płatną pracę a tym samym stają się rzetelnym klientem dla banku.

Zwykle też tak dobrze wykwalifikowana osoba jest pożądanym specjalistą a w związku z tym jej dochody znacznie przewyższają dochody przeciętnego Kowalskiego. W związku z tym zdolność kredytowa takiej osoby też jest znacznie wyższa. Dlatego właśnie banki są skłonne zaproponować takiemu klientowi kredyt na zdecydowanie dogodniejszych warunkach.

To dla banku są „wzorcowi klienci”. W ich przypadku ryzyko utraty płynności finansowej jest zdecydowanie ograniczone.

A jeśli jesteśmy osobą fizyczną i uprawiamy wolny zawód?

Jeśli jesteśmy osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej jednak uprawia wolny zawód, również możemy się starać o kredyt dla wolnych zawodów. Różnica jest taka, że będziemy mieli do spełnienia nieco więcej formalności. Z pewnością będziemy musieli przedstawić zaświadczenie o dochodach, chyba, że o kredyt staramy się w tym samym banku, w którym posiadamy rachunek bankowy.

Wtedy bank ma wgląd w naszą historię rachunku. W innym wypadku będziemy musieli przedstawić wyciąg z konta. Być może instytucja bankowa zażąda od nas zaświadczenia o dochodach, które będzie musiał wystawić nam pracodawca.

No i co jest istotne będziemy zobligowani do udokumentowania swoich kwalifikacji poprzez przedłożenie uprawnień zawodowych, dyplomów i licencji, wszystkiego, co potwierdzi, że mamy uprawnienia i pozwolenie do wykonywania tego zawodu. Kolejną niedogodnością w stosunku do osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie czy inną jest to, że musi być zatrudniona, przez co najmniej 3 miesiące, w innym wypadku może się spotkać z odmową.

Czy to się opłaca?

Jak w przypadku każdego innego zobowiązania tak i w tym przypadku nie możemy opierać się na jednej ofercie. Powinniśmy zapoznać się, co najmniej z kilkoma. Praktycznie czy będziemy osobą fizyczną czy jednoosobową działalnością gospodarczą, to formalności przy zaciąganiu kredytu dla wolnych zawodów czy zwykłego gotówkowego będą zbliżone.

Podobnie w obydwu przypadkach nie będziemy mogli czynności dokonać przez internet. W każdym z tych przypadków musimy osobiście pofatygować się do oddziału banku a przy bliższej analizie może się okazać, że takie rozwiązanie dedykowane specjalnie dla osób uprawiających wolny zawód wcale nam nie odpowiada. Być może zupełnie inne rozwiązanie okaże się dla nas korzystniejsze.

Może się zdarzyć tak, że ciekawszą, korzystniejszą ofertę znajdziemy w prywatnej firmie pożyczkowej. Może być atrakcyjniejsza, chociażby pod względem formalności ograniczonych do niezbędnego minimum i tempa rozpatrywania wniosków pożyczkowych. No i w przypadku takiego rozwiązania nie musimy się fatygować do banku, tu wszelkich formalności możemy dokonywać przez internet.

Uprawiamy wolny zawód jako firma. Jakie są wówczas wymagania?

W takim przypadku najistotniejsze dla banku będzie to, jak długo prowadzimy tą działalność. Zwykle ten okres nie powinien być krótszy niż 6 a czasami nawet 24 miesiące. Od czego to zależy? Od banku, od zawodu, jaki wykonujemy a także od kwoty, jaką chcemy pożyczyć.

Nadto osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie zobligowana do przedłożenia pliku dokumentów takich jak: oświadczenie o dochodach – to, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, tylko wtedy, gdy posiadamy rachunek bankowy w innym banku niż staramy się o kredyt; również jak w przypadku osób fizycznych, jako firma powinniśmy przedłożyć zaświadczenia i wszelkie certyfikaty, które poświadczają nasze kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowo powinniśmy złożyć wszelkie dokumenty potwierdzające stan finansowy naszej firmy. Do takich dokumentów zaliczyć można PIT36 albo PIT36L wraz z potwierdzeniami złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Z pewnością przyda się również zestawienie kosztów i przychodów.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

86 − 83 =

error: