Upoważnienie do konta bankowego

3 min. czytania

W życiu spotkać nas mogą naprawdę różne sytuacje. Warto więc być przygotowanym niemal na wszystko, właśnie przez to wiele osób decyduje się na to by udzielić dostępu do swojego konta bliskiej osobie. Jak działa upoważnienie do konta bankowego i czy jest lepsze niż konto wspólne?

Jakie prawa daje upoważnienie do rachunku bankowego?

To jakie prawa będzie miała druga osoba do konta zależne jest od tego jakie pełnomocnictwo będzie jej udzielone. Najczęściej wybierane jest pełnomocnictwo ogólne, gdzie druga osoba ma identyczne prawa jak właściciel konta – właściwie jedynym ograniczeniem jest brak możliwości nakładania kolejnych pełnomocnictw, oraz używania karty debetowej.

Oczywiście pełnomocnik nie ponosi też żadnych kosztów związanych z prowadzeniem i używaniem konta.

Na czym polega upoważnienie do konta bankowego?

Posiadając własne konto bankowe i będąc jedynym jego właścicielem nikt inny do tego konta nie ma możliwości dostępu. By podnieść bezpieczeństwo pieniędzy, które znajdują się na koncie, upoważnienie jest oczywistym wyborem. Dzięki takiemu upoważnieniu dajemy dostęp do pieniędzy drugiej osobie.

Oczywiście właściciel sam może podjąć decyzję o tym, kto będzie miał prawo do naszego konta – może to być całkowicie dowolna osoba.

Upoważnienie szczegółowe do konta bankowego

Udzielenie upoważnienia szczegółowego do konta jest bardziej bezpieczne dla właściciela. To tak jak stosowanie ograniczonego zaufania. Dając szczegółowe upoważnienie dokładnie wskazujemy, co osoba upoważniona będzie mogła zrobić. Można więc ograniczyć wykonywanie przelewów czy wypłat z konta.

Warto pamiętać, że pełnomocnictwo zawsze wygasa w dniu śmierci właściciela rachunku bankowego.

Co powinno zawierać upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie składane w banku powinno zawierać dane właściciela konta, dane pełnomocnika, wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz wymagane podpisy. Większość banków działających na terenie Polski posiada specjalne wzory takiego dokumentu, które w większości przypadków dostępne są na stronie banku.

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci

Każde pełnomocnictwo do konta bankowego zawsze wygasa w momencie śmierci właściciela. Jeśli osoba trzecia wyda jakieś dyspozycje, będzie musiała zwrócić pieniądze spadkobiercom. Oczywiście taka sytuacja związana może być też z wszczęciem postępowania w prokuraturze lub dochodzenia na wyraźny wniosek banku.

By tego uniknąć lepiej jest więc posiadać wspólne konto bankowe. W takiej sytuacji współwłaściciel ma całkowite prawo do korzystania z pieniędzy na koncie.

Dyspozycja na wypadek śmierci – jak ona działa?

Dyspozycja na wypadek śmierci to specjalny dokument, który dokładnie określa kto ma prawo do pieniędzy z konta bankowego w przypadku śmierci właściciela konta. Kwota maksymalna jaką może wypłacić osoba wskazana w dyspozycji może wynosić dwudziestokrotność wynagrodzenia miesięcznego jednak kwota ta ulega zmianie i najlepiej aktualnie obowiązujące stawki sprawdzić jest na stronie GUS.

W takiej dyspozycji można wskazać osoby w jakiś sposób spokrewnione bądź spowinowacone. Dyspozycje składa się w oddziale banku.

Pełnomocnictwo notarialne

Większość banków wymaga udzielenia pełnomocnictwa osobiście w oddziale banku. W przypadku gdy właściciel konta nie jest w stanie dotrzeć osobiście do oddziału, można skorzystać z oferty notariusza. Niezbędne dokumenty są wtedy podpisywane w jego obecności, z którymi później należy udać się do banku – może to jednak zrobić np. osoba której udziela się pełnomocnictwa.

Foto: Pixabay
3 min. czytania

W życiu spotkać nas mogą naprawdę różne sytuacje. Warto więc być przygotowanym niemal na wszystko, właśnie przez to wiele osób decyduje się na to by udzielić dostępu do swojego konta bliskiej osobie. Jak działa upoważnienie do konta bankowego i czy jest lepsze niż konto wspólne?

Jakie prawa daje upoważnienie do rachunku bankowego?

To jakie prawa będzie miała druga osoba do konta zależne jest od tego jakie pełnomocnictwo będzie jej udzielone. Najczęściej wybierane jest pełnomocnictwo ogólne, gdzie druga osoba ma identyczne prawa jak właściciel konta – właściwie jedynym ograniczeniem jest brak możliwości nakładania kolejnych pełnomocnictw, oraz używania karty debetowej.

Oczywiście pełnomocnik nie ponosi też żadnych kosztów związanych z prowadzeniem i używaniem konta.

Na czym polega upoważnienie do konta bankowego?

Posiadając własne konto bankowe i będąc jedynym jego właścicielem nikt inny do tego konta nie ma możliwości dostępu. By podnieść bezpieczeństwo pieniędzy, które znajdują się na koncie, upoważnienie jest oczywistym wyborem. Dzięki takiemu upoważnieniu dajemy dostęp do pieniędzy drugiej osobie.

Oczywiście właściciel sam może podjąć decyzję o tym, kto będzie miał prawo do naszego konta – może to być całkowicie dowolna osoba.

Upoważnienie szczegółowe do konta bankowego

Udzielenie upoważnienia szczegółowego do konta jest bardziej bezpieczne dla właściciela. To tak jak stosowanie ograniczonego zaufania. Dając szczegółowe upoważnienie dokładnie wskazujemy, co osoba upoważniona będzie mogła zrobić. Można więc ograniczyć wykonywanie przelewów czy wypłat z konta.

Warto pamiętać, że pełnomocnictwo zawsze wygasa w dniu śmierci właściciela rachunku bankowego.

Co powinno zawierać upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie składane w banku powinno zawierać dane właściciela konta, dane pełnomocnika, wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz wymagane podpisy. Większość banków działających na terenie Polski posiada specjalne wzory takiego dokumentu, które w większości przypadków dostępne są na stronie banku.

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci

Każde pełnomocnictwo do konta bankowego zawsze wygasa w momencie śmierci właściciela. Jeśli osoba trzecia wyda jakieś dyspozycje, będzie musiała zwrócić pieniądze spadkobiercom. Oczywiście taka sytuacja związana może być też z wszczęciem postępowania w prokuraturze lub dochodzenia na wyraźny wniosek banku.

By tego uniknąć lepiej jest więc posiadać wspólne konto bankowe. W takiej sytuacji współwłaściciel ma całkowite prawo do korzystania z pieniędzy na koncie.

Dyspozycja na wypadek śmierci – jak ona działa?

Dyspozycja na wypadek śmierci to specjalny dokument, który dokładnie określa kto ma prawo do pieniędzy z konta bankowego w przypadku śmierci właściciela konta. Kwota maksymalna jaką może wypłacić osoba wskazana w dyspozycji może wynosić dwudziestokrotność wynagrodzenia miesięcznego jednak kwota ta ulega zmianie i najlepiej aktualnie obowiązujące stawki sprawdzić jest na stronie GUS.

W takiej dyspozycji można wskazać osoby w jakiś sposób spokrewnione bądź spowinowacone. Dyspozycje składa się w oddziale banku.

Pełnomocnictwo notarialne

Większość banków wymaga udzielenia pełnomocnictwa osobiście w oddziale banku. W przypadku gdy właściciel konta nie jest w stanie dotrzeć osobiście do oddziału, można skorzystać z oferty notariusza. Niezbędne dokumenty są wtedy podpisywane w jego obecności, z którymi później należy udać się do banku – może to jednak zrobić np. osoba której udziela się pełnomocnictwa.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

29 − = 23

error: