Umowa zlecenie – wady i zalety takiego zatrudnienia

6 min. czytania

Umowa zlecenie to jedna z wielu form zatrudnienia pracownika. Jest coraz częściej proponowana przy zawieraniu stosunku pracy. Czym różni się od zwykłego zatrudnienia na umowę o pracę? Jakie są wady i jakie zalety takiego zatrudnienia? Poniżej odpowiedź na te i inne pytania.

Jak już było wspomniane, umowa zlecenie to jedna z wielu form zatrudnienia, to umowa cywilno-prawna zawarta między pracodawcą a pracownikiem, a może właściwszym będzie – między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Umowa taka określa, w jakim terminie ma być wykonana dana czynność i za jakie wynagrodzenie.

Dla pracodawcy to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie, wszelkie spory i niedomówienia rozstrzyga się przy pomocy Kodeksu Cywilnego a nie tak jak w przypadku umowy o pracę – na podstawie Kodeksu Pracy.

Poza tym umowa taka ma bardzo elastyczną formę, począwszy od tego, że wykonawca nie musi wykonywać zlecenia w siedzibie zleceniodawcy, dodatkowo wykonujący zlecenie samodzielnie decyduje o tym czy składki na ubezpieczenie chorobowe maja być potrącane czy też nie.

Plusy i minusy umowy zlecenia

Zatrudnienie na takiej umowie gwarantuje nam dość sporą swobodę i elastyczność w wykonywaniu zlecenia. Zawarcie tej umowy nie wymaga od stron żadnej określonej przepisami formy, podobnie jest z jej rozwiązaniem. Nie trzeba odprowadzać składek społecznych, jeśli jest się studentem, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia.

Przy takiej umowie pracodawca a raczej zleceniodawca ponosi mniejsze koszty utrzymania pracownika, za to wynagrodzenie pracownika jest wyższe. Zleceniobiorca ma swoje tempo pracy i nie ma nadzoru przełożonego nad sobą. Gdy w umowie zawrzemy odpowiednie warunki pracy, zyskujemy możliwość otrzymania urlopu wypoczynkowego czy zwrotu kosztów podróży służbowej.

Taka forma zatrudnienia sprawdzi się nie w każdym przypadku. Jednak w tych zawodach zwanych wolnymi sprawdzi się wyśmienicie. Sprawdzi się w usługach sprzątania, opieki nad starszymi czy młodszymi i wielu innych.

Nienajlepszą stroną takiej umowy jest to, że można ją rozwiązać w każdej chwili bez okresu wypowiedzenia. To odpowiednia forma przejściowa. W momencie, gdy jesteśmy zatrudnieni i chcemy dorobić, albo się rozwijać i zyskiwać nowe doświadczenie. Jednak to, co czasami się wydaje wadą, za chwilę może się okazać błogosławieństwem, bo w momencie, gdy znajdziemy lepszą ofertę, to w każdej chwili możemy rozwiązać umowę.

Z innej strony patrząc, wykonawca, który odchodzi z dnia na dzień pozostawia zleceniodawcę bez pracownika. W przypadku pracodawcy może to okazać się dość problematyczne. Problem nagłych rozwiązań umowy można rozwiązać. Wystarczy odpowiednią wzmiankę dotyczącą okresu wypowiedzenia umieścić w jej treści.

Takie wypowiedzenie powinno być złożone w odpowiedniej formie, powinno zawierać dane stron umowy i wskazanie, kto ją wypowiada. Ten dokument powinny podpisać obydwie strony.

Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa zlecenie?

W porównaniu do umowy o pracę, umowa zlecenie nie musi być zawarta w formie pisemnej, możemy ją zawrzeć w formie ustnej i w takiej też formie możemy dokonywać w niej zmian. Warto jednak zadbać o to, aby przy naszych ustaleniach znajdował się świadek. Jeśli w umowie nie będzie wzmianki dotyczącej urlopu wypoczynkowego, przerwy w pracy czy innych przywilejach, to porostu one nam nie przysługują.

A jeśli już zdecydujemy się zawrzeć umowę zlecenie na piśmie, to, co powinno znaleźć się w jej treści? Przede wszystkim muszą zostać określone strony. Muszą się znaleźć dane zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy. Do tych danych w przypadku osób fizycznych będą należały imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL.

W przypadku gdybyśmy zawierali umowę z przedsiębiorcą, wówczas umowa powinna zawierać dane firmy, jej nazwę i nr NIP. W przypadku spółki do podstawowych danych powinien być jeszcze dołączony nr KRS i dane przedstawiciela tejże spółki. W tej umowie powinno też być jasno i wyraźnie określony rodzaj zlecenia.

W jaki sposób ma być zrealizowane, jaki ma być rodzaj współpracy między stronami, czy na jakich zasadach ma być udostępniony niezbędny sprzęt do wykonania zlecenia. Umowa też powinna określać czas, w jakim zlecenie powinno być zrealizowane, no chyba, że umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

Powinna też być określona stawka godzinowa i sposób, w jaki będziemy mogli potwierdzić liczbę przepracowanych godzin. Stawka godzinowa nie może być niższa niż 17 zł brutto. Te informacje będą niezbędne do naliczenia należnego wynagrodzenia. Umowa powinna też zawierać punkt dotyczący konsekwencji nienależytego wykonania zlecenia lub wykonania go po terminie.

Podstawowe różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie

Być może właśnie szukamy pracy, przeglądamy oferty, zapoznajemy się z nimi bliżej i napotykamy w nich różne treści, z których wynikają różne formy zatrudnienia. Jeśli faktycznie myślimy o zmianie miejsca pracy, czy znalezieniu dodatkowego zajęcia, warto zapoznać się z tym, co mogą nam zaproponować pracodawcy i co się z tym wiąże.

I nie chodzi tu tylko o wysokość proponowanych zarobków, warto zapoznać się z wszystkimi warunkami i zdecydować się na te, które będą dla nas korzystniejsze. Co wyróżnia umowę zlecenie? Przede wszystkim podejmując się realizacji zlecenia, nie mamy obowiązku realizacji jego w miejscu i czasie wskazanym przez zleceniodawcę.

Dodatkowo – nie musimy tego zlecenia wykonywać osobiście, może je wykonać podwykonawca, którego my wynajmiemy i mu zapłacimy. Za taka pracę zleconą nie musimy otrzymać zapłaty w formie pieniężnej, ani też w określonym terminie, jak w przypadku umowy o pracę na przykład raz w miesiącu w ostatnim jego dniu.

W przypadku gdyby podczas realizacji zlecenia doszło do szkody na rzecz zleceniodawcy, to zleceniobiorca odpowiada za tą szkodę całym swoim majątkiem. O tych podstawach warto pamiętać, ponieważ zdarzają się tacy zleceniodawcy, którym się wydaje, że w umowie można wpisać wszystko a zleceniobiorca po cichutku będzie tylko realizował warunki umowy.

Zleceniodawca nie może narzucić wykonawcy ani miejsca ani godzin pracy. Za takie poczynania pracodawca może zapłacić karę, wynoszącą do 30.000 zł. Mając takie wpisy w umowie zlecenie możemy starać się o ustalenie stosunku pracy w umowie o pracę. Taka umowa zapewnia nam o wiele większe przywileje.

Foto: Shutterstock
6 min. czytania

Umowa zlecenie to jedna z wielu form zatrudnienia pracownika. Jest coraz częściej proponowana przy zawieraniu stosunku pracy. Czym różni się od zwykłego zatrudnienia na umowę o pracę? Jakie są wady i jakie zalety takiego zatrudnienia? Poniżej odpowiedź na te i inne pytania.

Jak już było wspomniane, umowa zlecenie to jedna z wielu form zatrudnienia, to umowa cywilno-prawna zawarta między pracodawcą a pracownikiem, a może właściwszym będzie – między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Umowa taka określa, w jakim terminie ma być wykonana dana czynność i za jakie wynagrodzenie.

Dla pracodawcy to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie, wszelkie spory i niedomówienia rozstrzyga się przy pomocy Kodeksu Cywilnego a nie tak jak w przypadku umowy o pracę – na podstawie Kodeksu Pracy.

Poza tym umowa taka ma bardzo elastyczną formę, począwszy od tego, że wykonawca nie musi wykonywać zlecenia w siedzibie zleceniodawcy, dodatkowo wykonujący zlecenie samodzielnie decyduje o tym czy składki na ubezpieczenie chorobowe maja być potrącane czy też nie.

Plusy i minusy umowy zlecenia

Zatrudnienie na takiej umowie gwarantuje nam dość sporą swobodę i elastyczność w wykonywaniu zlecenia. Zawarcie tej umowy nie wymaga od stron żadnej określonej przepisami formy, podobnie jest z jej rozwiązaniem. Nie trzeba odprowadzać składek społecznych, jeśli jest się studentem, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia.

Przy takiej umowie pracodawca a raczej zleceniodawca ponosi mniejsze koszty utrzymania pracownika, za to wynagrodzenie pracownika jest wyższe. Zleceniobiorca ma swoje tempo pracy i nie ma nadzoru przełożonego nad sobą. Gdy w umowie zawrzemy odpowiednie warunki pracy, zyskujemy możliwość otrzymania urlopu wypoczynkowego czy zwrotu kosztów podróży służbowej.

Taka forma zatrudnienia sprawdzi się nie w każdym przypadku. Jednak w tych zawodach zwanych wolnymi sprawdzi się wyśmienicie. Sprawdzi się w usługach sprzątania, opieki nad starszymi czy młodszymi i wielu innych.

Nienajlepszą stroną takiej umowy jest to, że można ją rozwiązać w każdej chwili bez okresu wypowiedzenia. To odpowiednia forma przejściowa. W momencie, gdy jesteśmy zatrudnieni i chcemy dorobić, albo się rozwijać i zyskiwać nowe doświadczenie. Jednak to, co czasami się wydaje wadą, za chwilę może się okazać błogosławieństwem, bo w momencie, gdy znajdziemy lepszą ofertę, to w każdej chwili możemy rozwiązać umowę.

Z innej strony patrząc, wykonawca, który odchodzi z dnia na dzień pozostawia zleceniodawcę bez pracownika. W przypadku pracodawcy może to okazać się dość problematyczne. Problem nagłych rozwiązań umowy można rozwiązać. Wystarczy odpowiednią wzmiankę dotyczącą okresu wypowiedzenia umieścić w jej treści.

Takie wypowiedzenie powinno być złożone w odpowiedniej formie, powinno zawierać dane stron umowy i wskazanie, kto ją wypowiada. Ten dokument powinny podpisać obydwie strony.

Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa zlecenie?

W porównaniu do umowy o pracę, umowa zlecenie nie musi być zawarta w formie pisemnej, możemy ją zawrzeć w formie ustnej i w takiej też formie możemy dokonywać w niej zmian. Warto jednak zadbać o to, aby przy naszych ustaleniach znajdował się świadek. Jeśli w umowie nie będzie wzmianki dotyczącej urlopu wypoczynkowego, przerwy w pracy czy innych przywilejach, to porostu one nam nie przysługują.

A jeśli już zdecydujemy się zawrzeć umowę zlecenie na piśmie, to, co powinno znaleźć się w jej treści? Przede wszystkim muszą zostać określone strony. Muszą się znaleźć dane zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy. Do tych danych w przypadku osób fizycznych będą należały imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL.

W przypadku gdybyśmy zawierali umowę z przedsiębiorcą, wówczas umowa powinna zawierać dane firmy, jej nazwę i nr NIP. W przypadku spółki do podstawowych danych powinien być jeszcze dołączony nr KRS i dane przedstawiciela tejże spółki. W tej umowie powinno też być jasno i wyraźnie określony rodzaj zlecenia.

W jaki sposób ma być zrealizowane, jaki ma być rodzaj współpracy między stronami, czy na jakich zasadach ma być udostępniony niezbędny sprzęt do wykonania zlecenia. Umowa też powinna określać czas, w jakim zlecenie powinno być zrealizowane, no chyba, że umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

Powinna też być określona stawka godzinowa i sposób, w jaki będziemy mogli potwierdzić liczbę przepracowanych godzin. Stawka godzinowa nie może być niższa niż 17 zł brutto. Te informacje będą niezbędne do naliczenia należnego wynagrodzenia. Umowa powinna też zawierać punkt dotyczący konsekwencji nienależytego wykonania zlecenia lub wykonania go po terminie.

Podstawowe różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie

Być może właśnie szukamy pracy, przeglądamy oferty, zapoznajemy się z nimi bliżej i napotykamy w nich różne treści, z których wynikają różne formy zatrudnienia. Jeśli faktycznie myślimy o zmianie miejsca pracy, czy znalezieniu dodatkowego zajęcia, warto zapoznać się z tym, co mogą nam zaproponować pracodawcy i co się z tym wiąże.

I nie chodzi tu tylko o wysokość proponowanych zarobków, warto zapoznać się z wszystkimi warunkami i zdecydować się na te, które będą dla nas korzystniejsze. Co wyróżnia umowę zlecenie? Przede wszystkim podejmując się realizacji zlecenia, nie mamy obowiązku realizacji jego w miejscu i czasie wskazanym przez zleceniodawcę.

Dodatkowo – nie musimy tego zlecenia wykonywać osobiście, może je wykonać podwykonawca, którego my wynajmiemy i mu zapłacimy. Za taka pracę zleconą nie musimy otrzymać zapłaty w formie pieniężnej, ani też w określonym terminie, jak w przypadku umowy o pracę na przykład raz w miesiącu w ostatnim jego dniu.

W przypadku gdyby podczas realizacji zlecenia doszło do szkody na rzecz zleceniodawcy, to zleceniobiorca odpowiada za tą szkodę całym swoim majątkiem. O tych podstawach warto pamiętać, ponieważ zdarzają się tacy zleceniodawcy, którym się wydaje, że w umowie można wpisać wszystko a zleceniobiorca po cichutku będzie tylko realizował warunki umowy.

Zleceniodawca nie może narzucić wykonawcy ani miejsca ani godzin pracy. Za takie poczynania pracodawca może zapłacić karę, wynoszącą do 30.000 zł. Mając takie wpisy w umowie zlecenie możemy starać się o ustalenie stosunku pracy w umowie o pracę. Taka umowa zapewnia nam o wiele większe przywileje.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

4 + 2 =

error: