Umowa kredytowa – co musimy wiedzieć przed podpisaniem?

4 min. czytania

Niewątpliwie decydując się na kredyt gotówkowy musimy mieć świadomość, że wiążemy się z bankiem na kilka miesięcy, lub nawet i na parę lat. Dlatego też, przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu, czy też umowy powinniśmy przede wszystkim bardzo dokładnie je przeczytać, a potem jeżeli czegoś nie rozumiemy, to w rozmowie z doradcą finansowym, powinniśmy rozwiać wszelkie swoje wątpliwości.

W przeciwnym bowiem razie możemy ściągnąć na siebie tylko niepotrzebne, dodatkowe kłopoty.

Niestety jak pokazuje rzeczywistość niewielu z nas czyta treść umowy kredytowej przed jej podpisaniem. Niewielu Polaków również sprawdza opłaty i prowizje oraz czyta tekst napisany drobnym druczkiem. Niewielu też próbuje rozwiać swoje obawy i wątpliwość pytając pracownika banku, co oznacza to, czy też inne pojęcie.

Potem dziwimy się, mamy pretensje do banku, próbujemy wyjaśniać lub też składamy reklamację, kiedy czujemy się oszukani przez bank lub jego pracownika. Ilość reklamacji, jaka wpływa do firm finansowych jest ogromna. Z wielu kilkuset tysięcy reklamacji, a z blisko połowa zostało rozstrzygniętych na korzyść kredytobiorcy.

Najwięcej reklamacji na korzyść klientów rozstrzygają firmy pośredniczące w przekazywaniu płatności.

Dlatego też, aby uniknąć problemów warto zapoznać się najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi kredytów.

Dlaczego po podpisaniu umowy o kredyt gotówkowy zostaję wpisany do BIK?

Każdy kto podpisze umowę kredytową zostaje wpisany do BIK. Dlatego też podpisując umowę o kredyt, wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BIK. Jeśli płacimy kredyt terminowo lub zalegamy z ratami, banki mają dostęp do naszej historii kredytowej. BIK jest zbiorem wszystkich informacji o kredytobiorcach.

Jak długo dane przetwarzane są przez BIK?

Dane są trzymane w BIK przez 5 lat. Oczywiście możemy w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o usunięcie danych, lub wprowadzenie korekty, w przypadku:

  1. odwołanie zgody na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym,
  2. gdy minęło 5 lat od spłaty kredytu,
  3. gdy nasza historia kredytowa zawiera nieaktualne dane.

Z wnioskiem o usunięcie lub korektę naszych danych osobowych w BIK musimy udać się do instytucji finansowej, w której zaciągaliśmy zobowiązanie finansowe.

Liczne zapytania kredytowe obniżają naszą zdolność kredytową

Wszystkie zapytania o kredyty są odnotowane w BIK obniżają naszą zdolność kredytową. Składając dużo zapytań do wielu banków, klient naraża się na obniżenie swojej zdolności kredytowej.

Dlatego też należy składać wnioski maksymalnie do dwóch banków jednocześnie. Jeżeli nie otrzymamy pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu dobrze jest na jakiś czas wstrzymać się ze składaniem kolejnych wniosków.

Czy można zrezygnować z kredytu?

Klienta ma takie prawo w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Nie musi przy tym podawać przyczyny rezygnacji (odstąpienia) od kredytu. By odstąpienie od umowy było skuteczne, klient musi przedstawić w banku oświadczenie o odstąpieniu z kredytu. Można to zrobić w placówce banku lub listem poleconym. W ciągu miesiąca od złożenia rezygnacji klient musi zwrócić całą pożyczoną kwotę.

Czy można zawiesić spłatę kredytu?

Każdy klient może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu gotówkowego. Jednakże musimy pamiętać, że banki podchodzą indywidualnie do każdego takiego przypadku.

Czy mogę dokonać szybszej spłaty kredytu?

Klient ma prawo do szybszej spłaty kredytu, przed okresem na jaki zawarta została umowa kredytowa. Jednak warto wpierw sprawdzić, czy taka wcześniejsza spłata może nam się opłacać.

Różnica pomiędzy kwotą zaciągniętego zobowiązania a tą wypłaconą?

Kwota przy kredycie gotówkowym jest obniżona o dodatkowe koszty, które klient musi spłacić np. koszty ubezpieczenia, prowizje. Kwota wypłaconych pieniędzy zależy od sposobu jakie wybraliśmy na spłacenie tych kosztów.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w trakcie umowy

Klient może zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia kredytu w każdym momencie trwania umowy kredytowej. Jednakże musimy pamiętać, że może to wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Czy jestem zobowiązany do spłaty kredytu zaciągniętego przez współmałżonka?

Tu jest kwestia sporna, ponieważ wszystko zależy od tego czy małżonkowie mają wspólnotę majątkową. Jeżeli kredyt został wzięty bez wiedzy żony lub męża oraz nie był wydany bieżące wydatki rodziny wówczas może nie być pociągnięty do spłaty kredytu.

Czy ubezpieczenie kredytu może być wznowione bez naszej wiedzy?

Podpisując umowę o kredyt powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, jakie są warunki jego ubezpieczenia, jaki będzie finansowy koszt takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie z reguły zawierane jest na rok czasu i może być kontynuowane na kolejny okres, nie dłużej niż do zakończenia trwania umowy kredytu.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Niewątpliwie decydując się na kredyt gotówkowy musimy mieć świadomość, że wiążemy się z bankiem na kilka miesięcy, lub nawet i na parę lat. Dlatego też, przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu, czy też umowy powinniśmy przede wszystkim bardzo dokładnie je przeczytać, a potem jeżeli czegoś nie rozumiemy, to w rozmowie z doradcą finansowym, powinniśmy rozwiać wszelkie swoje wątpliwości.

W przeciwnym bowiem razie możemy ściągnąć na siebie tylko niepotrzebne, dodatkowe kłopoty.

Niestety jak pokazuje rzeczywistość niewielu z nas czyta treść umowy kredytowej przed jej podpisaniem. Niewielu Polaków również sprawdza opłaty i prowizje oraz czyta tekst napisany drobnym druczkiem. Niewielu też próbuje rozwiać swoje obawy i wątpliwość pytając pracownika banku, co oznacza to, czy też inne pojęcie.

Potem dziwimy się, mamy pretensje do banku, próbujemy wyjaśniać lub też składamy reklamację, kiedy czujemy się oszukani przez bank lub jego pracownika. Ilość reklamacji, jaka wpływa do firm finansowych jest ogromna. Z wielu kilkuset tysięcy reklamacji, a z blisko połowa zostało rozstrzygniętych na korzyść kredytobiorcy.

Najwięcej reklamacji na korzyść klientów rozstrzygają firmy pośredniczące w przekazywaniu płatności.

Dlatego też, aby uniknąć problemów warto zapoznać się najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi kredytów.

Dlaczego po podpisaniu umowy o kredyt gotówkowy zostaję wpisany do BIK?

Każdy kto podpisze umowę kredytową zostaje wpisany do BIK. Dlatego też podpisując umowę o kredyt, wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BIK. Jeśli płacimy kredyt terminowo lub zalegamy z ratami, banki mają dostęp do naszej historii kredytowej. BIK jest zbiorem wszystkich informacji o kredytobiorcach.

Jak długo dane przetwarzane są przez BIK?

Dane są trzymane w BIK przez 5 lat. Oczywiście możemy w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o usunięcie danych, lub wprowadzenie korekty, w przypadku:

  1. odwołanie zgody na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym,
  2. gdy minęło 5 lat od spłaty kredytu,
  3. gdy nasza historia kredytowa zawiera nieaktualne dane.

Z wnioskiem o usunięcie lub korektę naszych danych osobowych w BIK musimy udać się do instytucji finansowej, w której zaciągaliśmy zobowiązanie finansowe.

Liczne zapytania kredytowe obniżają naszą zdolność kredytową

Wszystkie zapytania o kredyty są odnotowane w BIK obniżają naszą zdolność kredytową. Składając dużo zapytań do wielu banków, klient naraża się na obniżenie swojej zdolności kredytowej.

Dlatego też należy składać wnioski maksymalnie do dwóch banków jednocześnie. Jeżeli nie otrzymamy pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu dobrze jest na jakiś czas wstrzymać się ze składaniem kolejnych wniosków.

Czy można zrezygnować z kredytu?

Klienta ma takie prawo w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Nie musi przy tym podawać przyczyny rezygnacji (odstąpienia) od kredytu. By odstąpienie od umowy było skuteczne, klient musi przedstawić w banku oświadczenie o odstąpieniu z kredytu. Można to zrobić w placówce banku lub listem poleconym. W ciągu miesiąca od złożenia rezygnacji klient musi zwrócić całą pożyczoną kwotę.

Czy można zawiesić spłatę kredytu?

Każdy klient może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu gotówkowego. Jednakże musimy pamiętać, że banki podchodzą indywidualnie do każdego takiego przypadku.

Czy mogę dokonać szybszej spłaty kredytu?

Klient ma prawo do szybszej spłaty kredytu, przed okresem na jaki zawarta została umowa kredytowa. Jednak warto wpierw sprawdzić, czy taka wcześniejsza spłata może nam się opłacać.

Różnica pomiędzy kwotą zaciągniętego zobowiązania a tą wypłaconą?

Kwota przy kredycie gotówkowym jest obniżona o dodatkowe koszty, które klient musi spłacić np. koszty ubezpieczenia, prowizje. Kwota wypłaconych pieniędzy zależy od sposobu jakie wybraliśmy na spłacenie tych kosztów.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w trakcie umowy

Klient może zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia kredytu w każdym momencie trwania umowy kredytowej. Jednakże musimy pamiętać, że może to wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Czy jestem zobowiązany do spłaty kredytu zaciągniętego przez współmałżonka?

Tu jest kwestia sporna, ponieważ wszystko zależy od tego czy małżonkowie mają wspólnotę majątkową. Jeżeli kredyt został wzięty bez wiedzy żony lub męża oraz nie był wydany bieżące wydatki rodziny wówczas może nie być pociągnięty do spłaty kredytu.

Czy ubezpieczenie kredytu może być wznowione bez naszej wiedzy?

Podpisując umowę o kredyt powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, jakie są warunki jego ubezpieczenia, jaki będzie finansowy koszt takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie z reguły zawierane jest na rok czasu i może być kontynuowane na kolejny okres, nie dłużej niż do zakończenia trwania umowy kredytu.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 20 = 29

error: