Ulga na złe długi – łatwiejsza w użyciu

3 min. czytania

Niezapłacenie faktur za dostawę materiałów czy świadczenie usług handlowych jest dosyć częstym problemem. Powstawanie wąskiego gardła finansowego to poważny problem, zwłaszcza w czasie koronawirusa. Jakie możliwości mają firmy w dochodzeniu swoich roszczeń?

Co to jest ulga na złe długi i kto jest do niej uprawniony?

Krótko mówiąc, ulga na złe długi to możliwość poprawienia podatku za niezapłacone faktury przez kontrahentów. Zmieniono czas daty płatności: nieściągalne długi wystawione 150 dni po dacie płatności podlegały odliczeniu, obecnie jest to 90 dni. Ponadto korekty podatkowe mogą odnosić się do wszystkich zobowiązań lub części zaległych płatności.

Należy zauważyć, że nieopłacenie faktury w ciągu 90 dni od jej wystawienia spowoduje, że kupujący dokona korekty. Z drugiej strony wierzyciel może wykorzystać korektę, ale nie jest do tego zobowiązany.

Jakie są obowiązki dłużnika?

Dłużnik jest zobowiązany do korekty podatku obliczonego długu, niezależnie od tego, czy druga strona zdecydowała się go skorygować. Jeśli należności nie zostaną zapłacone w ciągu 90 dni od daty wymagalności faktury, dłużnik ma obowiązek skorygować podatek naliczony. Korektę tę należy wykazać w zeznaniu podatkowym.

Celem nałożenia tego obowiązku na dłużnika jest przekonanie dłużnika do terminowej zapłaty.

Aktualne warunki otrzymania ulgi na złe długi

Aby kwalifikować się do umorzenia długów, należy spełnić kilka kryteriów. Najpierw niezbędne jest dostarczenie usług lub towarów czynnym podatnikom VAT, którzy nie są obecnie w postępowaniu upadłościowym, naprawczym lub likwidacyjnym.

Kolejne kryterium polega na tym, że wierzyciele i dłużnicy muszą być zgłoszeni jako aktywni podatnicy VAT na dzień przed złożeniem skorygowanej deklaracji podatkowej, a dłużnik nie może być w postępowaniu upadłościowym, naprawczym lub likwidacyjnym.

Po trzecie data wystawienia faktury na dowód reklamacji. Od dnia wystawienia, od roku wystawienia faktury, nie mogą zostać przekroczone maksymalnie 2 lata podatkowe.

Pomoc dla firm

Firma nie musi zawiadamiać dłużnika o wykorzystaniu ulgi. W ciągu 90 dni od terminu płatności cały proces nie wymaga udziału przeciwnej strony. Wierzyciel jest zobowiązany udowodnić, że dłużnik nie był w trakcie likwidacji, nie ogłosił upadłości ani nie zreorganizował go na dzień przed wniesieniem korekty stawki podatku.

Bardzo pomocne dla przedsiębiorców jest również uwzględnienie w nowelizacji zarówno podatku od towarów i usług, jak i obniżenia podstawy opodatkowania.

Nowe zasady ulgi na złe długi

Sąd wydał orzeczenie, że kryteria otrzymania ulgi na złe długi są zbyt srogie i niejednomyślne z prawem UE. Sąd TSUE uznał, że prawo do otrzymania ulgi nie może być uzależnione od tego, czy wykonawca jest podatnikiem VAT czynnym, ani od tożsamości podatnika wierzyciela. Według TSUE w przypadku upadłości lub likwidacji podatek VAT można również odzyskać od dłużnika.

Nie wprowadzono ani nie ogłoszono żadnych formalnych zmian, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości namawia ludzi teraz do ubiegania się o ulgę na złe długi.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Niezapłacenie faktur za dostawę materiałów czy świadczenie usług handlowych jest dosyć częstym problemem. Powstawanie wąskiego gardła finansowego to poważny problem, zwłaszcza w czasie koronawirusa. Jakie możliwości mają firmy w dochodzeniu swoich roszczeń?

Co to jest ulga na złe długi i kto jest do niej uprawniony?

Krótko mówiąc, ulga na złe długi to możliwość poprawienia podatku za niezapłacone faktury przez kontrahentów. Zmieniono czas daty płatności: nieściągalne długi wystawione 150 dni po dacie płatności podlegały odliczeniu, obecnie jest to 90 dni. Ponadto korekty podatkowe mogą odnosić się do wszystkich zobowiązań lub części zaległych płatności.

Należy zauważyć, że nieopłacenie faktury w ciągu 90 dni od jej wystawienia spowoduje, że kupujący dokona korekty. Z drugiej strony wierzyciel może wykorzystać korektę, ale nie jest do tego zobowiązany.

Jakie są obowiązki dłużnika?

Dłużnik jest zobowiązany do korekty podatku obliczonego długu, niezależnie od tego, czy druga strona zdecydowała się go skorygować. Jeśli należności nie zostaną zapłacone w ciągu 90 dni od daty wymagalności faktury, dłużnik ma obowiązek skorygować podatek naliczony. Korektę tę należy wykazać w zeznaniu podatkowym.

Celem nałożenia tego obowiązku na dłużnika jest przekonanie dłużnika do terminowej zapłaty.

Aktualne warunki otrzymania ulgi na złe długi

Aby kwalifikować się do umorzenia długów, należy spełnić kilka kryteriów. Najpierw niezbędne jest dostarczenie usług lub towarów czynnym podatnikom VAT, którzy nie są obecnie w postępowaniu upadłościowym, naprawczym lub likwidacyjnym.

Kolejne kryterium polega na tym, że wierzyciele i dłużnicy muszą być zgłoszeni jako aktywni podatnicy VAT na dzień przed złożeniem skorygowanej deklaracji podatkowej, a dłużnik nie może być w postępowaniu upadłościowym, naprawczym lub likwidacyjnym.

Po trzecie data wystawienia faktury na dowód reklamacji. Od dnia wystawienia, od roku wystawienia faktury, nie mogą zostać przekroczone maksymalnie 2 lata podatkowe.

Pomoc dla firm

Firma nie musi zawiadamiać dłużnika o wykorzystaniu ulgi. W ciągu 90 dni od terminu płatności cały proces nie wymaga udziału przeciwnej strony. Wierzyciel jest zobowiązany udowodnić, że dłużnik nie był w trakcie likwidacji, nie ogłosił upadłości ani nie zreorganizował go na dzień przed wniesieniem korekty stawki podatku.

Bardzo pomocne dla przedsiębiorców jest również uwzględnienie w nowelizacji zarówno podatku od towarów i usług, jak i obniżenia podstawy opodatkowania.

Nowe zasady ulgi na złe długi

Sąd wydał orzeczenie, że kryteria otrzymania ulgi na złe długi są zbyt srogie i niejednomyślne z prawem UE. Sąd TSUE uznał, że prawo do otrzymania ulgi nie może być uzależnione od tego, czy wykonawca jest podatnikiem VAT czynnym, ani od tożsamości podatnika wierzyciela. Według TSUE w przypadku upadłości lub likwidacji podatek VAT można również odzyskać od dłużnika.

Nie wprowadzono ani nie ogłoszono żadnych formalnych zmian, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości namawia ludzi teraz do ubiegania się o ulgę na złe długi.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 74 = 79

error: