Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia to jeden z tych mechanizmów, które pozwalają czuć się bezpiecznie o przyszłość swoją, swoich bliskich, pracowników, a także mienia. Większości z nas dobrze znane są ubezpieczenia dla klientów indywidualnych. Ale towarzystwa ubezpieczeniowe mają znacznie bogatszą ofertę, w której znajdziemy również ubezpieczenia dla firm. To właśnie im zamierzamy poświęcić nieco więcej miejsca, opisując najczęściej występujące polisy oraz zasady ich funkcjonowania. Wcześniej jednak wyjaśnijmy czym takim są ubezpieczenia i dlaczego należy z nich korzystać. Ryzyka występują w życiu osób prywatnych, podczas wykonywania pracy, a także w czasie prowadzenia firmy.

Ubezpieczenia mają właśnie chronić nas przed skutkami takiego ryzyka, wypłacając odszkodowanie, które pozwoli na naprawienie szkód i pokrycie ewentualnych strat, które nastąpiły w trakcie zdarzenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe podpisują ze swoimi klientami umowy, które są nazywane polisami. Zazwyczaj czas trwania polisy ubezpieczeniowej to jeden rok, ale zdarzają się wyjątki. Przykładem mogą być ubezpieczenia podróżne, nazywane również turystycznymi.

Są one zawierane na czas trwania podróży, czyli od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Ubezpieczenia dla firm to bardzo szeroki katalog dostępnych ofert, w których znajdziemy wiele ciekawych i wartych zainteresowania pozycji.

Ubezpieczenia dla firm – majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe, których adresatami są firmy, obejmują nieruchomości i ruchomości. Pod pojęciem nieruchomości rozumiemy wszelkiego rodzaju zabudowania – produkcyjne, usługowe, magazynowe, biurowe, a także warsztaty czy garaże. Ruchomościami są natomiast pojazdy, maszyny, a także urządzenia wykorzystywane do działalności – linie produkcyjne, narzędzia, komputery i pozostałe sprzęty, które służą pracownikom do codziennego wykonywania obowiązków.

Co pozwala uzyskać posiadanie ubezpieczenia na takie rzeczy?

Przede wszystkim chroni ono firmę przed dużymi stratami, spowodowanymi kradzieżą, uszkodzeniem lub awarią mienia – celowo lub przypadkowo. Przykładem może być uszkodzenie sprzętu komputerowego spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Aby towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie, nie wystarczy jednak tylko zgłosić szkody i roszczenia. Dopiero po oględzinach rzeczoznawcy, ubezpieczyciel podejmie decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania oraz jego wysokości.

Czy odszkodowanie może nie zostać wypłacone, nawet pomimo posiadania ważnej polisy i zaistnienia szkody. Tak – na przykład wtedy, jeśli nie zostały spełnione warunki stawiane przez ubezpieczyciela w zakresie ochrony urządzeń. Może to być wykonanie specjalnej instalacji przeciw różnicowej, stosowanie dedykowanych zabezpieczeń przed wzrostem napięcia lub wyposażenia obiektu w instalację odgromową.

Warto zatem zawsze sprawdzić OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, przed wybraniem konkretnej polisy i opłaceniem jej.

Pozwoli to Państwu poznać wszystkie wymogi TU, które należy spełnić, aby w przyszłości nie mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania lub zaniżaniem jego wartości. Majątkowe ubezpieczenia dla firm są jednymi z najważniejszych, ponieważ to zazwyczaj zgromadzony majątek stanowi dużą wartość, decydując o być lub nie być przedsiębiorstwa. Warto również wspomnieć o tym, że ubezpieczenia dla firm są zwykle droższe niż ubezpieczenia dla osób prywatnych. Wynika to z kilku powodów.

Ubezpieczany majątek ma większą wartość, a tym samym straty towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku, gdy będzie zmuszone wypłacić odszkodowanie są większe. Istnieje również większe ryzyko wystąpienia niepożądanego zdarzenia – na przykład na skutek ryzykownej działalności, która w danym obiekcie jest prowadzona. To wszystko prowadzi do tego, że przedsiębiorcy powinni starannie wybierać ubezpieczenia dla firm, zwracając uwagę nie tylko na ostateczną cenę polisy, ale również sumę gwarancyjną, a także to, co swoim zakresem dana polisa obejmuje.

Ubezpieczenia dla firm – pożar, zalanie

Innym rodzajem ubezpieczenia dla firm jest ochrona przed pożarem lub zalaniem. Miejscowe podtopienia, a także zalanie spowodowane awarią sieci wodociągowej. Każde z takich zdarzeń może pociągnąć za sobą duże wydatki i poważne problemy, związane z przywróceniem firmie normalnego funkcjonowania. Konieczność szybkiego usunięcia usterek wymaga dysponowania dużymi pieniędzmi. Najlepiej, aby były one pozyskane z odszkodowania. Dotyczy to również pożaru.

Jednak tak samo jak zostało to napisane powyżej, wypłata odszkodowania jest uzależniona od opinii rzeczoznawcy. Jeśli stwierdzi on, że do wystąpienia szkody przyczyniła się nieostrożność właściciela firmy lub niewystarczające zabezpieczenia, nie takie jak wymaga towarzystwo ubezpieczeniowe, to odszkodowanie może nie zostać wypłacone lub jego wartość może zostać pomniejszona.

Oczywiście ubezpieczonemu od takich decyzji zawsze przysługuje prawo odwołania lub wkroczenia na drogę sądową. W większości przypadków nie jest to jednak konieczne, bo towarzystwa ubezpieczeniowe w trosce o dobre imię swojej marki, starają się dojść do porozumienia z klientem i wynegocjować satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Pomocy w wyborze najlepszego ubezpieczenia, które będzie realizowane na odpowiadających ci warunkach, może udzielić nasza porównywarka.

Analizujemy oferty polis na ubezpieczenia dla firm z kilkunastu różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Zestawiamy ze sobą najważniejsze czynniki, takie jak maksymalna wysokość odszkodowania, warunki ochrony, a także możliwość rozbudowania ubezpieczenia dla firm o dodatkowe polisy i związane z tym koszta. Wszystko po to, aby mogli Państwo jeszcze lepiej chronić swój biznes, sprawiając że będzie nie tylko lepiej chroniony, ale w razie nieszczęścia szybciej i sprawniej uda się mu przywrócić normalne funkcjonowanie.

Ubezpieczenia dla firm – odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC jest jednym z ważniejszych, które każda firma powinna posiadać. Dotyczy ono szczególnie tych firm, które bezpośrednio współpracują ze swoimi klientami, wykonując na ich zlecenie różnego rodzaju prace i mogąc w ich trakcie spowodować szkody. Przykładem może być firma remontowa, która przyjechała do klienta pomalować ściany w domu. Wjeżdżając na teren ogrodu, kierowca samochodu dostawczego mógł nie zauważyć słupka bramy, doprowadzając do jego nieumyślnego zniszczenia.

Kto zajmie się naprawą uszkodzeń i pokryciem strat? W przypadku jeśli firma nie miałaby swojego ubezpieczenia OC, musiałby dokonać tego kierowca. Jednak mając ubezpieczenia dla firm OC, zajmie się tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Takie przypadki można mnożyć w nieskończoność i należy się przed nimi chronić. Nie wszystkich z nich można uniknąć, ale można minimalizować swoje straty związane z ich zaistnieniem.

Wykupienie ubezpieczenia OC dla firm, powinno obejmować wszystkich pracowników oraz działać nie tylko na terenie firmy, ale również poza nią, w miejscach wykonywanej przez nich pracy.

Koszt takiego ubezpieczenia nie jest wysoki, a pozwala naprawdę w dużym stopniu ograniczyć wydatki związane ze spowodowaniem szkód. Szkód, których naprawa może być czasami naprawdę kosztowna i przekraczać kilkukrotnie wartość firmy oraz jej możliwości finansowe. Tymczasem opłacenie rocznego ubezpieczenia OC to wydatek rzędu kilkuset złotych, który jak najbardziej można zaliczyć do kosztów prowadzenia firmy, pomniejszając w ten sposób zaliczkę na podatek dochodowy.

Nie jesteś do końca pewien, jakie ryzyka powinny wchodzić w skład twojej polisy ubezpieczeniowej?

Chciałbyś wybrać dobre ubezpieczenie, aby mieć pewność że jesteś skutecznie chroniony, ale jednocześnie nie przepłacasz za nią? Jeśli tak, jesteś w dobrym miejscu. Nasza porównywarka gromadzi dużą liczbę danych na temat ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych, oferujących ubezpieczenia dla firm. Możesz bezpośrednio z naszej strony wnioskować o objęcie taką ochroną lub poprosić o kontakt telefoniczny w dogodnym dla ciebie czasie.

Aby uzyskać kompletne informacje na temat wysokości składki za polisę oraz możliwości opłacenia jej w ratach, powinieneś przygotować najważniejsze informacje na temat prowadzonej przez siebie firmy. To jej numer NIP, Regon, liczba zatrudnionych pracowników oraz branża, w jakiej działasz. Pozwoli to konsultantowi na przygotowanie i przedstawienie ci oferty cenowej. Jeśli ją zaakceptujesz, rozpocznie się proces uzupełniania pozostałych danych, potrzebnych do zawarcia umowy.

Umowa zostanie ci dostarczona elektronicznie na twój adres e-mail lub korespondencyjnie na adres firmy.

Ubezpieczenia dla firm – zdrowotne

Od czego zależy rentowność firmy? Nie tylko od pomysłowości jej kierownictwa, ale również od wydajnego zespołu pracowników, którzy chcą i potrafią wydajnie pracować. Aby tak było, należy swoich pracowników motywować do działania, a także nagradzać za osiągnięcia. Jednym z lepszych sposobów na to, aby skutecznie to robić jest objęcie ich prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Każdy, kto kiedyś niedomagał na zdrowiu i próbował się leczyć korzystając z ubezpieczenia NFZ, wie z jakimi problemami się to wiąże.

Długie kolejki do lekarza, problemy z szybkim umówieniem wizyty, brak wolnych miejsc na przyjęcia w tym roku i dziesiątki innych zmartwień, utrudniających szybki powrót do zdrowia. A właśnie to powinno być w interesie każdego pracodawcy, który chce aby jego pracownik pracował wydajnie, przynosząc jego firmie zyski.

Prywatne ubezpieczenia dla firm obejmujące koszta leczenia pracowników doskonale sprawdzają się zarówno w małych zakładach, jak i średnich i dużych przedsiębiorstwach. Pozwalają one pracownikowi nieodpłatnie korzystać z usług specjalistów, eliminując konieczność korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Korzysta na tym również pracodawca. Jego pracownik może się umówić do lekarza po godzinach pracy, nie musząc brać na ten dzień urlopu lub zwolnienia lekarskiego.

Firmy ubezpieczeniowe mają bardzo rozbudowaną ofertę na zdrowotne ubezpieczenia dla firm i pracowników, oferując je w rozmaitych wariantach. Taka forma motywacji działa dobrze nie tylko w dużych miastach, ale i mniejszych ośrodkach miejskich oraz na wsiach, gdzie coraz częściej lokalizowane są duże zakłady produkcyjne, z uwagi na niskie ceny gruntów.

Komentarze są wyłączone.

error: