Tarcza antykryzysowa – na pomoc gospodarce

6 min. czytania

Aktualna sytuacja na świecie nie jest dobra dla nikogo z nas. Wszyscy boimy się nie tylko o swoje zdrowie, ale też o sytuacje finansową. Kryzys światowy wywołany pandemią odczuwalny jest już teraz, stąd tarcza antykryzysowa przygotowywana przez nasz rząd, która ma choć trochę złagodzić skutki tego trudnego czasu. Kto będzie mógł skorzystać z takiego wsparcia?

Rozwiązania pomocowe dla młodych przedsiębiorców

Nikt nie przewidywał tak dużego kryzysu ekonomicznego. Dlatego też na rynku mamy całkiem sporo firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Również dla takich firm tarcza antykryzysowa przewiduje rozwiązania, które złagodzą nadchodzący kryzys. Jednym z rozwiązań jest możliwość rozłożenia płatności ZUS na raty.

W tym przypadku nie ma kompletnie znaczenia od jakiego czasu prowadzisz działalność. By móc skorzystać z tej formy pomocy należy złożyć wniosek do ZUS. Całkiem podobne rozwiązanie występuje również w przypadku podatku. Można go zapłacić później i to rozwiązanie przysługuje wszystkim przedsiębiorcą.

W tym przypadku dokumentacje należy złożyć do Krajowej Administracji Skarbowej. Wnioski można składać online. W niektórych przypadkach można też złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowych. Dzięki temu firma może utrzymać płynność finansową, która jest bardzo ważna w tak trudnych czasach.

Wszystkie informacje dotyczące tarczy antykryzysowej są dostępne na oficjalnych stronach państwa, oraz w specjalnym Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców, opracowanym przez Polski Fundusz Rozwoju [plik pdf]. Jest on pełen bardzo cennych rad i wskazówek dla przedsiębiorców w tym trudnym czasie.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Firmy klasyfikowane jako mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać pożyczkę do 5 tysięcy zł, która będzie wypłacana ze środków Funduszu Pracy. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi 0,05%. Istnieją też inne rodzaje pożyczek, między innymi pożyczka obrotowa na pokrycie wynagrodzeń oraz na finansowanie występujących deficytów w kapitale obrotowym firmy.

Dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników dla firm

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania na część kosztów ‘utrzymania’ pracownika, to jest pensji oraz należnych składek ZUS. Dofinansowania będą zależne od spadku obrotów firmy i będą sięgać od 50 do aż 90 procent sumy wynagrodzeń oraz składek ZUS. Otrzymać takie dofinansowanie będzie stosunkowo łatwo.

Wszystkie potrzebne dokumenty będą dostępne na stronie urzędu pracy, wnioski należy właśnie tam również złożyć. Dofinansowania będą wypłacane co miesiąc, jak na razie przez trzy miesiące. Należy jednak pamiętać, że sytuacja kryzysu jest bardzo dynamiczna i wszystko może ulec zmianie.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność

Świadczenia postojowe będzie wypłacane dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 1.300 zł lub 2.080 zł. Te kwoty mają chociaż częściowo zrekompensować poniesione straty. Świadczenie 2.080 zł mogą otrzymać osoby, które prowadzą firmę zarejestrowaną przed 1 lutego 2020 roku.

Dodatkowo firma ta musi osiągnąć przychód o 15% mniejszy od poprzedniego miesiąca i nie większy od 15.681 złotych. Dodatkowo osoba prowadząca działalność musi posiadać obywatelstwo polskie, przebywać na terenie Polski, a także nie posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie w wysokości 1.300 złotych przeznaczony jest dla ludzi, którzy rozliczają podatek przy pomocy karty podatkowej i są zwolnieni z podatku VAT. Muszą też prowadzić działalność zarejestrowaną przed 1 lutego 2020 roku, posiadać obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie Polski. Wnioski o te świadczenia muszą być złożone nie później, niż trzy miesiące od zniesienia stanu epidemii.

Świadczenia postojowe osób posiadających umowy cywilnoprawne

Świadczenia postojowe zostały przygotowane również dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, czyli umowy o dzieło i umowy zlecenie. Warunki otrzymania tego świadczenia to zawarcie umowy przed dniem 1 lutego 2020, aktualne nie wykonywanie pracy w całości lub części ze względu na przestój pracodawcy, oraz przychód z miesiąca przed złożeniem wniosku nie większy niż 300% średniego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wniosek o to świadczenie może złożyć pracodawca, lub pracownik. Jeśli jedna osoba posiada kilka umów zleceń, to do każdej umowy potrzebny jest osobny wniosek.

Dofinansowanie części kosztów firmy dla jednoosobowych działalności

By otrzymać dofinansowanie prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba prowadzić taką działalność przez przynajmniej rok od momentu złożenia wniosku. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością porównania dwóch analogicznych miesięcy z 2019 i 2020 roku, by ocenić prawdziwy spadek obrotów firmy.

W zależności od procentowego spadku obrotów, można otrzymać dofinansowanie w wysokości aż 90 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Aktualnie wynagrodzenie minimalne wynosi 2.600 zł.

Przedsiębiorca oczywiście musi prowadzić firmę przez cały okres otrzymywania dofinansowania oraz przez liczbę miesięcy po otrzymaniu świadczenia, która będzie równa ilości miesięcy przez które dofinansowanie było wypłacane.

Zwolnienie z ZUS w okresie marzec-maj

Z zwolnienia z opłat ZUS będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność jednoosobową, oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają do dziewięciu osób. Okres zwolnienia z opłat trwa od 1 marca do 31 maja 2020 roku. Przedsiębiorca więc nie musi płacić składek ZUS przez pełne trzy miesiące. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełniać.

Przede wszystkim, należy prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 roku, oraz nie zalegać z płatnościami w ZUS. Przychód za pierwszy miesiąc uwzględniony w składanym wniosku nie może przekraczać 15.681 złotych. Złożenie wniosku jest bardzo uproszczone.

Wniosek a także dokumenty rozliczeniowe (jeśli są takie wymagane) trzeba złożyć do 30 czerwca 2020 roku, wysyłając pocztą, wypełniając go online, lub wrzucając do skrzynki w placówce ZUS. Każda decyzja jest podejmowana indywidualnie po złożeniu dokumentacji.

Dofinansowanie do pensji pracownika

Takie dofinansowanie do pensji pracownika można otrzymać w przypadku zmniejszenia wymiaru godzin pracy, lub całkowitego przestoju ekonomicznego. W przypadku całkowitego przestoju, maksymalna kwota jaką można otrzymać to 1.533 zł netto. W przypadku zmniejszenia wymiaru pracy to 2.452 zł. Do obu kwot wliczone są składki na ubezpieczenia.

Oczywiście wszystkie te kwoty mogą się zmienić, ponieważ wyliczane są indywidualnie w dzień złożenia wniosku. Dofinansowania przysługują na trzy miesiące i mogą się o nie ubiegać właściciele firm bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

W przypadku zmniejszenia wymiaru pracy, kryteria które trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie to różnica minimum 15 procent w obrotach w dwóch miesiącach 2020 roku, porównując je do miesięcy w 2019, lub minimum 25 procent mniejsze obroty w dowolnym miesiącu 2020, w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Potrzebne dokumenty do otrzymania dofinansowania należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Foto: Shutterstock
6 min. czytania

Aktualna sytuacja na świecie nie jest dobra dla nikogo z nas. Wszyscy boimy się nie tylko o swoje zdrowie, ale też o sytuacje finansową. Kryzys światowy wywołany pandemią odczuwalny jest już teraz, stąd tarcza antykryzysowa przygotowywana przez nasz rząd, która ma choć trochę złagodzić skutki tego trudnego czasu. Kto będzie mógł skorzystać z takiego wsparcia?

Rozwiązania pomocowe dla młodych przedsiębiorców

Nikt nie przewidywał tak dużego kryzysu ekonomicznego. Dlatego też na rynku mamy całkiem sporo firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Również dla takich firm tarcza antykryzysowa przewiduje rozwiązania, które złagodzą nadchodzący kryzys. Jednym z rozwiązań jest możliwość rozłożenia płatności ZUS na raty.

W tym przypadku nie ma kompletnie znaczenia od jakiego czasu prowadzisz działalność. By móc skorzystać z tej formy pomocy należy złożyć wniosek do ZUS. Całkiem podobne rozwiązanie występuje również w przypadku podatku. Można go zapłacić później i to rozwiązanie przysługuje wszystkim przedsiębiorcą.

W tym przypadku dokumentacje należy złożyć do Krajowej Administracji Skarbowej. Wnioski można składać online. W niektórych przypadkach można też złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowych. Dzięki temu firma może utrzymać płynność finansową, która jest bardzo ważna w tak trudnych czasach.

Wszystkie informacje dotyczące tarczy antykryzysowej są dostępne na oficjalnych stronach państwa, oraz w specjalnym Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców, opracowanym przez Polski Fundusz Rozwoju [plik pdf]. Jest on pełen bardzo cennych rad i wskazówek dla przedsiębiorców w tym trudnym czasie.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Firmy klasyfikowane jako mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać pożyczkę do 5 tysięcy zł, która będzie wypłacana ze środków Funduszu Pracy. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi 0,05%. Istnieją też inne rodzaje pożyczek, między innymi pożyczka obrotowa na pokrycie wynagrodzeń oraz na finansowanie występujących deficytów w kapitale obrotowym firmy.

Dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników dla firm

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania na część kosztów ‘utrzymania’ pracownika, to jest pensji oraz należnych składek ZUS. Dofinansowania będą zależne od spadku obrotów firmy i będą sięgać od 50 do aż 90 procent sumy wynagrodzeń oraz składek ZUS. Otrzymać takie dofinansowanie będzie stosunkowo łatwo.

Wszystkie potrzebne dokumenty będą dostępne na stronie urzędu pracy, wnioski należy właśnie tam również złożyć. Dofinansowania będą wypłacane co miesiąc, jak na razie przez trzy miesiące. Należy jednak pamiętać, że sytuacja kryzysu jest bardzo dynamiczna i wszystko może ulec zmianie.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność

Świadczenia postojowe będzie wypłacane dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 1.300 zł lub 2.080 zł. Te kwoty mają chociaż częściowo zrekompensować poniesione straty. Świadczenie 2.080 zł mogą otrzymać osoby, które prowadzą firmę zarejestrowaną przed 1 lutego 2020 roku.

Dodatkowo firma ta musi osiągnąć przychód o 15% mniejszy od poprzedniego miesiąca i nie większy od 15.681 złotych. Dodatkowo osoba prowadząca działalność musi posiadać obywatelstwo polskie, przebywać na terenie Polski, a także nie posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie w wysokości 1.300 złotych przeznaczony jest dla ludzi, którzy rozliczają podatek przy pomocy karty podatkowej i są zwolnieni z podatku VAT. Muszą też prowadzić działalność zarejestrowaną przed 1 lutego 2020 roku, posiadać obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie Polski. Wnioski o te świadczenia muszą być złożone nie później, niż trzy miesiące od zniesienia stanu epidemii.

Świadczenia postojowe osób posiadających umowy cywilnoprawne

Świadczenia postojowe zostały przygotowane również dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, czyli umowy o dzieło i umowy zlecenie. Warunki otrzymania tego świadczenia to zawarcie umowy przed dniem 1 lutego 2020, aktualne nie wykonywanie pracy w całości lub części ze względu na przestój pracodawcy, oraz przychód z miesiąca przed złożeniem wniosku nie większy niż 300% średniego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wniosek o to świadczenie może złożyć pracodawca, lub pracownik. Jeśli jedna osoba posiada kilka umów zleceń, to do każdej umowy potrzebny jest osobny wniosek.

Dofinansowanie części kosztów firmy dla jednoosobowych działalności

By otrzymać dofinansowanie prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba prowadzić taką działalność przez przynajmniej rok od momentu złożenia wniosku. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością porównania dwóch analogicznych miesięcy z 2019 i 2020 roku, by ocenić prawdziwy spadek obrotów firmy.

W zależności od procentowego spadku obrotów, można otrzymać dofinansowanie w wysokości aż 90 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Aktualnie wynagrodzenie minimalne wynosi 2.600 zł.

Przedsiębiorca oczywiście musi prowadzić firmę przez cały okres otrzymywania dofinansowania oraz przez liczbę miesięcy po otrzymaniu świadczenia, która będzie równa ilości miesięcy przez które dofinansowanie było wypłacane.

Zwolnienie z ZUS w okresie marzec-maj

Z zwolnienia z opłat ZUS będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność jednoosobową, oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają do dziewięciu osób. Okres zwolnienia z opłat trwa od 1 marca do 31 maja 2020 roku. Przedsiębiorca więc nie musi płacić składek ZUS przez pełne trzy miesiące. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełniać.

Przede wszystkim, należy prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 roku, oraz nie zalegać z płatnościami w ZUS. Przychód za pierwszy miesiąc uwzględniony w składanym wniosku nie może przekraczać 15.681 złotych. Złożenie wniosku jest bardzo uproszczone.

Wniosek a także dokumenty rozliczeniowe (jeśli są takie wymagane) trzeba złożyć do 30 czerwca 2020 roku, wysyłając pocztą, wypełniając go online, lub wrzucając do skrzynki w placówce ZUS. Każda decyzja jest podejmowana indywidualnie po złożeniu dokumentacji.

Dofinansowanie do pensji pracownika

Takie dofinansowanie do pensji pracownika można otrzymać w przypadku zmniejszenia wymiaru godzin pracy, lub całkowitego przestoju ekonomicznego. W przypadku całkowitego przestoju, maksymalna kwota jaką można otrzymać to 1.533 zł netto. W przypadku zmniejszenia wymiaru pracy to 2.452 zł. Do obu kwot wliczone są składki na ubezpieczenia.

Oczywiście wszystkie te kwoty mogą się zmienić, ponieważ wyliczane są indywidualnie w dzień złożenia wniosku. Dofinansowania przysługują na trzy miesiące i mogą się o nie ubiegać właściciele firm bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

W przypadku zmniejszenia wymiaru pracy, kryteria które trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie to różnica minimum 15 procent w obrotach w dwóch miesiącach 2020 roku, porównując je do miesięcy w 2019, lub minimum 25 procent mniejsze obroty w dowolnym miesiącu 2020, w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Potrzebne dokumenty do otrzymania dofinansowania należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

8 + 1 =

error: