Tarcza Antykryzysowa 2.0 dla firm – najistotniejsze punkty

5 min. czytania

17 kwietnia 2020 roku w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa Prezydent Polski podpisał ustawę o Tarczy Antykryzysowej 2.0. Ustawa ta dotyczy instrumentów zapewniających wsparcie dla firm. Tego samego dnia ustawa ta zamieszczona została w Dzienniku Ustaw. Poniżej kilka najistotniejszych zmian, jakie znalazły się w jej treści.

Pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu pracowników

Pierwsza ustawa o tarczy antykryzysowej gwarantowała dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników przez 3 kolejne miesiące od momentu złożenia wniosku, natomiast po zmianach przedsiębiorca otrzyma wsparcie przez kolejne trzy miesiące od miesiąca, w którym wniosek o pomoc został złożony.

Dodatkowo zmianie uległ też podmiot, który może ubiegać się o pomoc. Do tej pory dotyczyło to tylko przedsiębiorców, a w chwili obecnej także organizacje rządowe i inne podmioty pożytku publicznego a także osoby prawne.

Świadczenie postojowe – co się zmieni?

Świadczenie postojowe ma rekompensować utratę przychodu w związku z epidemią. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie postojowe zniesiony został limit przychodu wynoszący 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 15.595,74 zł. Jak w tym przypadku przedsiębiorcy będą się ubiegać o świadczenie?

Prowadzący własną działalność gospodarczą i ci samo zatrudnieni będą musieli wykazać, że porównując z wcześniejszymi miesiącami ich przychód zmalał, o co najmniej 15%. Po złożeniu wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu otrzymamy świadczenie na okres 3 miesięcy.

Po tym czasie, jeśli nasza sytuacja się nie zmieni, będziemy musieli ponownie złożyć wniosek z naszym oświadczeniem, że stan naszych finansów nie poprawił się. Dalsze postojowe zostanie nam wypłacone nie wcześniej niż w następnym miesiącu, po złożeniu oświadczenia.

A co z osobami pracującymi na podstawie umowy cywilnoprawnej? Osoby wykonujące pracę o dzieło czy na umowę zlecenie również będą mogły otrzymywać postojowe, nawet, jeśli zostali zatrudnieni na chwilę przed 1 kwietnia 2020 roku. I to właśnie zmieniło się w nowej wersji ustawy. Poprzednio objęci ochroną zostali tylko pracownicy zatrudnieni do 1 lutego 2020 roku.

Zwolnienie ze składek ZUS – jakie zmiany i kogo dotyczą?

Według nowych już obowiązujących przepisów tarcza antykryzysowa 2.0 obejmuje opieką szersze grono przedsiębiorców. Zwolnienie z obowiązkowych składek na ZUS obejmuje już nie tylko mikroprzedsiębiorców, ale także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS. Ulga ta obowiązuje przez trzy kolejne miesiące.

Niestety, ci przedsiębiorcy nie mają, co liczyć na całkowite umorzenie kosztów związanych z opłacaniem składek w ZUS a jedynie 50% dotychczas uiszczanych składek. Do wachlarza instytucji objętych tarczą w obecnej chwili zaliczyć można także płatników, którzy działają, jako spółdzielnie socjalne.

Zmieniły się też wymagania dotyczące daty założenia działalności gospodarczej, dla której potrzebujemy pomocy. Według wcześniej obowiązujących przepisów o zwolnienie ze składek ZUS mogły ubiegać się firmy założone przed 1 lutego 2020 roku. Natomiast według nowej Ustawy o Tarczy Antykryzysowej 2.0 opieką zostały otoczone wszystkie firmy, nawet te, które zostały założone do 31 marca 2020 roku.

Nowością też będzie możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconych już składek za marzec. Co to oznacza? Nie mniej nie więcej tylko tyle, że ci przedsiębiorcy, którzy skrupulatnie zapłacili składki ZUS za miesiąc marzec, będą mogli ubiegać się o ich zwrot i tym samym skorzystać z pełnych trzech miesięcy zwolnienia z nich.

Bez zmian natomiast pozostał limit przychodu i wynosi 15.681 zł w pierwszym miesiącu, za który chcemy skorzystać z ulgi. Czemu on służy? Według niego przedsiębiorca samozatrudniający się może starać się o umorzenie należnych składek.

Odsetki za zwłokę

Owszem – odstąpią. Jednak przedsiębiorcy będą musieli skrupulatnie przedstawić swoją sytuację finansową i wskazanie, że nie są w stanie terminowo uregulować składek podatkowych. Nie ma żadnego znaczenia, jakiej wielkości jest to przedsiębiorstwo. Ustawa o tarczy antykryzysowej 2.0 stwarza przedsiębiorcom możliwość uniknięcia odsetek za zwłokę od opłacenia składek podatkowych.

Dotyczy to na równi tych, którzy jeszcze w ogóle nie dokonali wpłaty, jak i tych, którzy już tego dokonali jednak z opóźnieniem. Zwolnienie z tych odsetek obowiązuje za okres od 1 stycznia 2020 roku.

Mikropożyczki

Oczywiście, że w przypadku mikropożyczek też nastąpią zmiany. Może niezbyt wielkie, ale zawsze. Począwszy od tego, że do tej pory z pożyczki w kwocie 5.000 zł mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniali, co najmniej jednego pracownika. Ustawa o tarczy antykryzysowej zapewnia taką możliwość nawet samo zatrudnionym od 18 kwietnia 2020 roku, również tym, którzy nigdy wcześniej nie zatrudniali ani jednej osoby.

Nieco odmiennie też będzie wyglądało umarzanie pożyczek. Do tego czasu, aby móc ubiegać się o umorzenie pożyczki wystarczyło utrzymać zatrudnienie przez 3 miesiące w odniesieniu do 2 lutego 2020 roku. Po wejściu w życie poprawionej ustawy jedynym warunkiem do zrealizowania, żeby pożyczka stała się bezzwrotną, jest utrzymanie działalności przez trzy miesiące od momentu otrzymania pożyczki.

Po upływie tego czasu przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć właściwe oświadczenie. Dodatkowo ustawa zmienia też to, że wartość umorzonej pożyczki nie będzie stanowiła przychodu firmy.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

17 kwietnia 2020 roku w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa Prezydent Polski podpisał ustawę o Tarczy Antykryzysowej 2.0. Ustawa ta dotyczy instrumentów zapewniających wsparcie dla firm. Tego samego dnia ustawa ta zamieszczona została w Dzienniku Ustaw. Poniżej kilka najistotniejszych zmian, jakie znalazły się w jej treści.

Pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu pracowników

Pierwsza ustawa o tarczy antykryzysowej gwarantowała dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników przez 3 kolejne miesiące od momentu złożenia wniosku, natomiast po zmianach przedsiębiorca otrzyma wsparcie przez kolejne trzy miesiące od miesiąca, w którym wniosek o pomoc został złożony.

Dodatkowo zmianie uległ też podmiot, który może ubiegać się o pomoc. Do tej pory dotyczyło to tylko przedsiębiorców, a w chwili obecnej także organizacje rządowe i inne podmioty pożytku publicznego a także osoby prawne.

Świadczenie postojowe – co się zmieni?

Świadczenie postojowe ma rekompensować utratę przychodu w związku z epidemią. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie postojowe zniesiony został limit przychodu wynoszący 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 15.595,74 zł. Jak w tym przypadku przedsiębiorcy będą się ubiegać o świadczenie?

Prowadzący własną działalność gospodarczą i ci samo zatrudnieni będą musieli wykazać, że porównując z wcześniejszymi miesiącami ich przychód zmalał, o co najmniej 15%. Po złożeniu wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu otrzymamy świadczenie na okres 3 miesięcy.

Po tym czasie, jeśli nasza sytuacja się nie zmieni, będziemy musieli ponownie złożyć wniosek z naszym oświadczeniem, że stan naszych finansów nie poprawił się. Dalsze postojowe zostanie nam wypłacone nie wcześniej niż w następnym miesiącu, po złożeniu oświadczenia.

A co z osobami pracującymi na podstawie umowy cywilnoprawnej? Osoby wykonujące pracę o dzieło czy na umowę zlecenie również będą mogły otrzymywać postojowe, nawet, jeśli zostali zatrudnieni na chwilę przed 1 kwietnia 2020 roku. I to właśnie zmieniło się w nowej wersji ustawy. Poprzednio objęci ochroną zostali tylko pracownicy zatrudnieni do 1 lutego 2020 roku.

Zwolnienie ze składek ZUS – jakie zmiany i kogo dotyczą?

Według nowych już obowiązujących przepisów tarcza antykryzysowa 2.0 obejmuje opieką szersze grono przedsiębiorców. Zwolnienie z obowiązkowych składek na ZUS obejmuje już nie tylko mikroprzedsiębiorców, ale także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS. Ulga ta obowiązuje przez trzy kolejne miesiące.

Niestety, ci przedsiębiorcy nie mają, co liczyć na całkowite umorzenie kosztów związanych z opłacaniem składek w ZUS a jedynie 50% dotychczas uiszczanych składek. Do wachlarza instytucji objętych tarczą w obecnej chwili zaliczyć można także płatników, którzy działają, jako spółdzielnie socjalne.

Zmieniły się też wymagania dotyczące daty założenia działalności gospodarczej, dla której potrzebujemy pomocy. Według wcześniej obowiązujących przepisów o zwolnienie ze składek ZUS mogły ubiegać się firmy założone przed 1 lutego 2020 roku. Natomiast według nowej Ustawy o Tarczy Antykryzysowej 2.0 opieką zostały otoczone wszystkie firmy, nawet te, które zostały założone do 31 marca 2020 roku.

Nowością też będzie możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconych już składek za marzec. Co to oznacza? Nie mniej nie więcej tylko tyle, że ci przedsiębiorcy, którzy skrupulatnie zapłacili składki ZUS za miesiąc marzec, będą mogli ubiegać się o ich zwrot i tym samym skorzystać z pełnych trzech miesięcy zwolnienia z nich.

Bez zmian natomiast pozostał limit przychodu i wynosi 15.681 zł w pierwszym miesiącu, za który chcemy skorzystać z ulgi. Czemu on służy? Według niego przedsiębiorca samozatrudniający się może starać się o umorzenie należnych składek.

Odsetki za zwłokę

Owszem – odstąpią. Jednak przedsiębiorcy będą musieli skrupulatnie przedstawić swoją sytuację finansową i wskazanie, że nie są w stanie terminowo uregulować składek podatkowych. Nie ma żadnego znaczenia, jakiej wielkości jest to przedsiębiorstwo. Ustawa o tarczy antykryzysowej 2.0 stwarza przedsiębiorcom możliwość uniknięcia odsetek za zwłokę od opłacenia składek podatkowych.

Dotyczy to na równi tych, którzy jeszcze w ogóle nie dokonali wpłaty, jak i tych, którzy już tego dokonali jednak z opóźnieniem. Zwolnienie z tych odsetek obowiązuje za okres od 1 stycznia 2020 roku.

Mikropożyczki

Oczywiście, że w przypadku mikropożyczek też nastąpią zmiany. Może niezbyt wielkie, ale zawsze. Począwszy od tego, że do tej pory z pożyczki w kwocie 5.000 zł mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniali, co najmniej jednego pracownika. Ustawa o tarczy antykryzysowej zapewnia taką możliwość nawet samo zatrudnionym od 18 kwietnia 2020 roku, również tym, którzy nigdy wcześniej nie zatrudniali ani jednej osoby.

Nieco odmiennie też będzie wyglądało umarzanie pożyczek. Do tego czasu, aby móc ubiegać się o umorzenie pożyczki wystarczyło utrzymać zatrudnienie przez 3 miesiące w odniesieniu do 2 lutego 2020 roku. Po wejściu w życie poprawionej ustawy jedynym warunkiem do zrealizowania, żeby pożyczka stała się bezzwrotną, jest utrzymanie działalności przez trzy miesiące od momentu otrzymania pożyczki.

Po upływie tego czasu przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć właściwe oświadczenie. Dodatkowo ustawa zmienia też to, że wartość umorzonej pożyczki nie będzie stanowiła przychodu firmy.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

84 − 75 =

error: