21
Wrz

Kredyt gdy jedynym dochodem jest renta rodzinna

Kto i w jakich okolicznościach ma prawo do korzystania z tego typu świadczenia? Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny, którzy przebywali na utrzymaniu osoby zmarłej, a osoba ta posiadała prawo do świadczeń ZUS. Do tych osób zaliczyć możemy wdowy, dzieci a nawet wnuków osoby zmarłej, które pozostawały na jej utrzymaniu. Mogą to też być inne osoby, które pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czytaj dalej

error: