Świadczenie postojowe w ramach Tarczy Antykryzysowej

3 min. czytania

W związku z problemami gospodarczymi wywołanymi pandemią COVID-19, rząd przygotował pakiet różnych rozwiązań, które mają pomóc obywatelom w walce z nadchodzącym kryzysem. Wśród tych rozwiązań jest również świadczenie postojowe, o które mogą się ubiegać osoby samozatrudnione, oraz osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej. Świadczenie postojowe wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, jednak przysługuje tylko osobom, które spełnią pewne warunki. Kto więc może ubiegać się o tą formę pomocy w ramach tarczy antykryzysowej?

Tarcza antykryzysowa – co to jest?

Tarcza antykryzysowa, to grupa rozwiązań, które przygotował rząd i które mają na celu ochronę obywateli i złagodzenie skutków kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. W ramach tarczy rząd pracuje nad ochroną zdrowia, finansowaniem firm, bezpieczeństwem pracowników oraz ochroną miejsc pracy. Szacuje się, że wartość pomocy udzielanej przez rząd, wyniesie ponad 300 mld złotych.

Wsparcie dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Świadczenie postojowe o którym wspomniane było wcześniej, wynosi 2080 zł i przysługuje osobom, które pracują na umowach cywilnoprawnych i które zawarły tą umowę przed 1 lutego 2020 roku. Wsparcie nie należy się osobom, których przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym złożony został wniosek, było wyższe od 300% wynagrodzenia przeciętnego.

Jeśli natomiast przychód był niższy od 50% minimalnego wynagrodzenia – świadczenie postojowe należy się w wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonywania tej umowy. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak możliwości realizowania całości umowy, na skutek przestoju wywołanego pandemią.

Warunki otrzymania świadczenia postojowego przez przedsiębiorce

Świadczenie postojowe mogą otrzymać również osoby które prowadzą własną działalność gospodarczą. By przedsiębiorca miał taką możliwość, jego działalność musi być zarejestrowana przed 1 lutego 2020 roku. Dodatkowo przychód przedsiębiorcy musi być co najmniej 15% niższy niż w miesiącu poprzednim.

Co więcej, przychód nie może też przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału. O to świadczenie mogą również ubiegać się osoby, które spełnia warunki związane z terminem zarejestrowania działalności, ale zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 roku.

By uzyskać wsparcie przychód z prowadzenia działalności (w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym został złożony wniosek) nie może być wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedniego. Warunkiem otrzymania tej formy wsparcia jest też brak innej możliwości ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu umowy o pracę).

Należy też pamiętać że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ubiega się o otrzymanie świadczenia postojowego, musi mieszkać na terenie Polski i być obywatelem RP, lub posiadać prawo do pobytu na terytorium kraju.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

W związku z problemami gospodarczymi wywołanymi pandemią COVID-19, rząd przygotował pakiet różnych rozwiązań, które mają pomóc obywatelom w walce z nadchodzącym kryzysem. Wśród tych rozwiązań jest również świadczenie postojowe, o które mogą się ubiegać osoby samozatrudnione, oraz osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej. Świadczenie postojowe wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, jednak przysługuje tylko osobom, które spełnią pewne warunki. Kto więc może ubiegać się o tą formę pomocy w ramach tarczy antykryzysowej?

Tarcza antykryzysowa – co to jest?

Tarcza antykryzysowa, to grupa rozwiązań, które przygotował rząd i które mają na celu ochronę obywateli i złagodzenie skutków kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. W ramach tarczy rząd pracuje nad ochroną zdrowia, finansowaniem firm, bezpieczeństwem pracowników oraz ochroną miejsc pracy. Szacuje się, że wartość pomocy udzielanej przez rząd, wyniesie ponad 300 mld złotych.

Wsparcie dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Świadczenie postojowe o którym wspomniane było wcześniej, wynosi 2080 zł i przysługuje osobom, które pracują na umowach cywilnoprawnych i które zawarły tą umowę przed 1 lutego 2020 roku. Wsparcie nie należy się osobom, których przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym złożony został wniosek, było wyższe od 300% wynagrodzenia przeciętnego.

Jeśli natomiast przychód był niższy od 50% minimalnego wynagrodzenia – świadczenie postojowe należy się w wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonywania tej umowy. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak możliwości realizowania całości umowy, na skutek przestoju wywołanego pandemią.

Warunki otrzymania świadczenia postojowego przez przedsiębiorce

Świadczenie postojowe mogą otrzymać również osoby które prowadzą własną działalność gospodarczą. By przedsiębiorca miał taką możliwość, jego działalność musi być zarejestrowana przed 1 lutego 2020 roku. Dodatkowo przychód przedsiębiorcy musi być co najmniej 15% niższy niż w miesiącu poprzednim.

Co więcej, przychód nie może też przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału. O to świadczenie mogą również ubiegać się osoby, które spełnia warunki związane z terminem zarejestrowania działalności, ale zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 roku.

By uzyskać wsparcie przychód z prowadzenia działalności (w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym został złożony wniosek) nie może być wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedniego. Warunkiem otrzymania tej formy wsparcia jest też brak innej możliwości ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu umowy o pracę).

Należy też pamiętać że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ubiega się o otrzymanie świadczenia postojowego, musi mieszkać na terenie Polski i być obywatelem RP, lub posiadać prawo do pobytu na terytorium kraju.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

12 + = 13

error: