SGB Bank infolinia – kontakt – telefon

4 min. czytania

SGB Bank obsługuje osoby fizyczne i prawne, zwłaszcza w zakresie finansowania przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie nowej usługi lub obecnej oferty tego się możemy dowiedzieć dzwoniąc na infolinię w SGB Banku.

SGB Bank infolinia

Klienci indywidualni, bankowość elektroniczna

  • 800 888 888
  • (+48) 61 647 28 46

SGB Bank Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach od 8:00 do 22:00.

Przekazy pieniężne Western Union

  • 801 402 404
  • (+48) 61 631 21 11

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. od 8:30 do 16:30.

Zastrzeganie, zgubienie, kradzież karty

  • (+48) 22 515 31 50

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. od 8:00 do 22:00.

SGB Bank kontakt

SGB Bank historia

Działalność SGB Bank, czyli Spółdzielczej Grupy Bankowej sięga 1990 roku, kiedy to został założony Gospodarczy Bank Wielkopolski. Za jego powstanie odpowiadała inicjatywa banków spółdzielczych, które działały na terenie Wielkopolski i południowym zachodzie Polski. Obecna nazwa banku, SGB Bank, obowiązuje od 2011 roku, kiedy to GBW przejął Mazowiecki Bank Regionalny.

SGB Bank oferta

Obecnie do SGB Bank należy ponad 200 Banków Spółdzielczych, które działają na terenie całej Polski. To czyni z SGB Bank drugie co do wielkości zrzeszenie Banków Spółdzielczych. W sumie w sieci banków SGB znajduje się ponad 1.700 placówek stacjonarnych.

Działalność Spółdzielczej Grupy Bankowej opiera się na zapewnianiu obsługi firmom funkcjonującym w miastach i na wsiach, przedsiębiorstwom, działającym w sektorze rolno-spożywczym, czy rolnikom. Poza tym do celów SGB należy wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.

SGB Bank zajmuje się m.in.:

  • obsługą operacji dewizowych,
  • obsługą emisji obligacji komunalnych,
  • oferowaniem produktów depozytowo-kredytowych,
  • prowadzeniem różnorodnych rachunków bankowych, lokat terminowych,
  • wydawaniem kart płatniczych, w tym VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard.

W swoich materiałach SGB posługuje się hasłem „W świecie, w którym liczą się pieniądze, my pamiętamy o ludziach”. Przekłada się to na konkretne działania, takie jak praca nad wizerunkiem banku, który jest bliski i przyjazny ludziom, a także angażuje się społecznie.

SGB Bank działa w następujących obszarach zrzesza banki spółdzielcze, oferując im różne formy współpracy oraz działając na ich rzecz i w ich interesie oraz obsługuje osoby fizyczne i prawne, zwłaszcza w zakresie finansowania przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Akcjonariuszami SGB Banku są podlegające mu Banki Spółdzielcze, a 100% kapitału pochodzi z sektora finansowego. Co ważne, SGB jako pierwszy w Polsce powstał z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych, a nie został powołany ustawowo.

Przy tworzeniu SGB wykorzystano zarówno wzorce pochodzące z długoletniej tradycji polskich Banków Spółdzielczych, jak i doświadczenia podobnych banków, które działają za granicą.

Celem SGB Banku jest wzmacnianie pozycji Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych. SGB skupia się na stworzeniu nowoczesnej grupy bankowej, działającej w oparciu o nowoczesne technologie i posiadającą konkurencyjną ofertę wobec innych banków.

Przynależność Banków Spółdzielczych do SGB wiąże się z następującymi korzyściami:

  • bezpieczeństwo funkcjonowania,
  • korzystne warunki lokowania depozytów i zaciągania kredytów zgodne z zasadami gospodarki finansowej SGB,
  • dostęp do regulacji, procedur i rozwiązań organizacyjnych z zakresu działania banku,
  • profesjonalne doradztwo związane z funkcjonowaniem Banku Spółdzielczego,
  • dostęp do nowoczesnych produktów bankowych i rozwiązań technologicznych, takich jak szeroka oferty kredytów preferencyjnych z dopłatami, krajowe i międzynarodowe karty płatniczych (Visa, MasterCard, Maestro), kompleksowa obsługa dewizowej i obsługa emisji obligacji komunalnych.

Sprawdź również w jakich godzinach występują sesje elixir i przelewy na konto w SGB Banku. Poznaj kod swift/iban/bic w SGB Bank potrzebny przy przelewach zagranicznych.

Foto: SGB Bank
4 min. czytania

SGB Bank obsługuje osoby fizyczne i prawne, zwłaszcza w zakresie finansowania przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie nowej usługi lub obecnej oferty tego się możemy dowiedzieć dzwoniąc na infolinię w SGB Banku.

SGB Bank infolinia

Klienci indywidualni, bankowość elektroniczna

  • 800 888 888
  • (+48) 61 647 28 46

SGB Bank Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach od 8:00 do 22:00.

Przekazy pieniężne Western Union

  • 801 402 404
  • (+48) 61 631 21 11

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. od 8:30 do 16:30.

Zastrzeganie, zgubienie, kradzież karty

  • (+48) 22 515 31 50

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. od 8:00 do 22:00.

SGB Bank kontakt

SGB Bank historia

Działalność SGB Bank, czyli Spółdzielczej Grupy Bankowej sięga 1990 roku, kiedy to został założony Gospodarczy Bank Wielkopolski. Za jego powstanie odpowiadała inicjatywa banków spółdzielczych, które działały na terenie Wielkopolski i południowym zachodzie Polski. Obecna nazwa banku, SGB Bank, obowiązuje od 2011 roku, kiedy to GBW przejął Mazowiecki Bank Regionalny.

SGB Bank oferta

Obecnie do SGB Bank należy ponad 200 Banków Spółdzielczych, które działają na terenie całej Polski. To czyni z SGB Bank drugie co do wielkości zrzeszenie Banków Spółdzielczych. W sumie w sieci banków SGB znajduje się ponad 1.700 placówek stacjonarnych.

Działalność Spółdzielczej Grupy Bankowej opiera się na zapewnianiu obsługi firmom funkcjonującym w miastach i na wsiach, przedsiębiorstwom, działającym w sektorze rolno-spożywczym, czy rolnikom. Poza tym do celów SGB należy wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.

SGB Bank zajmuje się m.in.:

  • obsługą operacji dewizowych,
  • obsługą emisji obligacji komunalnych,
  • oferowaniem produktów depozytowo-kredytowych,
  • prowadzeniem różnorodnych rachunków bankowych, lokat terminowych,
  • wydawaniem kart płatniczych, w tym VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard.

W swoich materiałach SGB posługuje się hasłem „W świecie, w którym liczą się pieniądze, my pamiętamy o ludziach”. Przekłada się to na konkretne działania, takie jak praca nad wizerunkiem banku, który jest bliski i przyjazny ludziom, a także angażuje się społecznie.

SGB Bank działa w następujących obszarach zrzesza banki spółdzielcze, oferując im różne formy współpracy oraz działając na ich rzecz i w ich interesie oraz obsługuje osoby fizyczne i prawne, zwłaszcza w zakresie finansowania przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Akcjonariuszami SGB Banku są podlegające mu Banki Spółdzielcze, a 100% kapitału pochodzi z sektora finansowego. Co ważne, SGB jako pierwszy w Polsce powstał z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych, a nie został powołany ustawowo.

Przy tworzeniu SGB wykorzystano zarówno wzorce pochodzące z długoletniej tradycji polskich Banków Spółdzielczych, jak i doświadczenia podobnych banków, które działają za granicą.

Celem SGB Banku jest wzmacnianie pozycji Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych. SGB skupia się na stworzeniu nowoczesnej grupy bankowej, działającej w oparciu o nowoczesne technologie i posiadającą konkurencyjną ofertę wobec innych banków.

Przynależność Banków Spółdzielczych do SGB wiąże się z następującymi korzyściami:

  • bezpieczeństwo funkcjonowania,
  • korzystne warunki lokowania depozytów i zaciągania kredytów zgodne z zasadami gospodarki finansowej SGB,
  • dostęp do regulacji, procedur i rozwiązań organizacyjnych z zakresu działania banku,
  • profesjonalne doradztwo związane z funkcjonowaniem Banku Spółdzielczego,
  • dostęp do nowoczesnych produktów bankowych i rozwiązań technologicznych, takich jak szeroka oferty kredytów preferencyjnych z dopłatami, krajowe i międzynarodowe karty płatniczych (Visa, MasterCard, Maestro), kompleksowa obsługa dewizowej i obsługa emisji obligacji komunalnych.

Sprawdź również w jakich godzinach występują sesje elixir i przelewy na konto w SGB Banku. Poznaj kod swift/iban/bic w SGB Bank potrzebny przy przelewach zagranicznych.

Foto: SGB Bank

Dodaj komentarz

+ 5 = 12

error: