Różnice pomiędzy Wibor 3M a Wibor 6M – który wybrać?

5 min. czytania

Starasz się o kredyt konsumencki? Zanim podpiszesz umowę kredytową, dokładnie przeanalizuj koszty, jakie będą z nim związane. Najczęściej w takim przypadku zwracamy uwagę na RRSO, ale nie mniej ważny jest WIBOR, czyli stawka referencyjna, która stanowi podstawę oprocentowania ustalanego przez banki. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy korzystniejszy jest Wibor 3M czy Wibor 6M?

Za sprawne funkcjonowanie rynku bankowego odpowiada złożony system praw i mechanizmów. Wiele z nich może wydawać się dość skomplikowanych, jednak warto poświęcić nieco czasu, aby poznać je przynajmniej na podstawowym poziomie. Dzięki temu w większym stopniu zrozumiemy sektor kredytowy, a decydując się kredyt, będziemy w stanie podejmować bardziej świadome, a przez to korzystniejsze decyzje.

Zaciągając kredyt konsumencki, zobowiązujemy się do spłaty pożyczonej kwoty, powiększonej o dodatkowe opłaty. To, w jaki sposób są one naliczane, zależy od obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Niestety nie wszystkie terminy i zagadnienia z tym związane są zrozumiałe, szczególnie jeśli po kredyt sięgamy po raz pierwszy.

Oczywiście kilka pojęć jest nam doskonale znanych. Tak jest np. z odsetkami, które nieodłącznie kojarzą się nam z kredytami. Większość z nas wie także, że z kredytem wiąże się prowizja, którą pobiera bank. Coraz więcej osób kojarzy również, czym jest RRSO. Problem pojawia się, gdy dochodzimy do terminu Wibor. Tak naprawdę niewielu kredytobiorców rozumie, co ten wskaźnik oznacza i jaki jest jego wpływ na koszt naszych kredytów. Z tego względu postaramy się przybliżyć, czym jest Wibor.

Czym jest wskaźnik WIBOR?

Zacznijmy od tego, że sam termin Wibor to skrót pochodzący od nazwy Warsaw Interbank Offered Rate. Odnosi się on do wskaźnika, który służy do określania referencyjnej wysokości oprocentowania pożyczek, które udzielane są w naszym kraju. W praktyce oznacza to, że wysokość Wibor określa maksymalny procent, na jaki banki pożyczają między sobą pieniądze. Takie transakcje są czymś powszechnym, szczególnie pomiędzy większymi a mniejszymi podmiotami. Co ważne, Wibor jest wskaźnikiem unikalnym dla polskiego rynku finansowego.

Czym różnią się od siebie Wibor 3M i 6M?

Chcąc porównać Wibor 3M i 6M zacznijmy od różnicy pomiędzy oboma wariantami tego wskaźnika. Jest nią oczywiście okres aktualizacji stopy procentowej. Jak łatwo wywnioskować, w przypadku Wibor 3M następuje to, co miesiące, natomiast Wibor 6M aktualizowany jest co pół roku. Jakie ma to przełożenie na sytuację kredytobiorców?

Który Wibor jest korzystniejszy z ich punku widzenia? Niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, co aktualnie dzieje się na rynku finansowym w odniesieniu do stóp procentowych. Oznacza to, że jeśli wartość stóp procentowych spada, to bezpieczniejszy jest Wibor 3M. Dlaczego? Ponieważ Wibor 3M jest częściej aktualizowany, dzięki czemu spadają koszty związane z oprocentowaniem naszego kredytu. To ogromna zaleta kredytów ze zmiennymi stopami oprocentowania.

Oprocentowanie kredytów

Inaczej wygląda sytuacja, gdy na rynku finansowym dochodzi do wzrostu wysokości stóp oprocentowania kredytów. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie Wibor 6M, gdyż rzadziej dochodzi do jego zmiany. W rezultacie jesteśmy w stanie przez dłuższy czas utrzymywać koszty pożyczki na dotychczasowym poziomie.

Zmienią się one dopiero w momencie aktualizacji Wibor 6M, ale zanim do tego dojdzie, sytuacja na rynku finansowym może się uspokoić i wrócić do poprzedniego poziomu. Oznacza to, że Wibor 6M może nam niejednokrotnie pozwolić na przeczekanie niekorzystnej koniunktury.

Trudny wybór pomiędzy Wibor 3M a 6M

Jeśli ktoś sądził, że rynek finansowy jest stabilny, to globalny kryzys, który miał miejsce w poprzedniej dekadzie, skutecznie wyprowadził go z błędu. Okazało się, że długoterminowe prognozy dotyczące finansów są właściwie bezcelowe, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak będzie prezentował się sektor stóp procentowych za kilka czy kilkanaście lat.

A to zazwyczaj taki okres najczęściej interesuje kredytobiorców, co wynika z długości okresu spłaty zaciąganych przez nich kredytów, a w szczególności wieloletnich kredytów hipotecznych. Tak naprawdę musimy się liczyć, że w tym okresie może dojść do skrajnych wahań na rynku finansowym w odniesieniu do stóp procentowych.

W praktyce oznacza to, że w przypadku kredytów hipotecznych, ciężko przewidzieć, który z wariantów wskaźnika Wibor będzie korzystniejszy. Z jednej strony, któryś z nich może w pewnym momencie przynosić wymierne korzyści, ale po jakimś czasie może powodować starty.

Mając do wyboru Wibor 3M lub Wibor 6M powinniśmy opierać się na bieżącej sytuacji na rynku finansowym. W przypadku, gdy wskaźnik ten spada, korzystniej jest postawić na Wibor 3M. Jednak, jeśli doszłoby do załamania na rynku finansowym, przed czym nieustannie przestrzegają ekonomiści, możemy na tym stracić. Ciężko zatem wskazać najlepsze rozwiązanie. Można w tej sprawie skontaktować się z profesjonalnym doradcą, który pomoże nam dokonać kalkulacji i oceny ryzyka, ale i tak przyda się w tym wszystkim łut szczęścia.

Jak Wibor wpływa na kieszenie kredytobiorców?

Jak pokazaliśmy powyżej, wskaźnik Wibor dotyczy oprocentowania związanego z transakcjami dokonywanymi pomiędzy bankami. Jaki ma zatem wpływ na indywidualnych konsumentów, którzy chcą pożyczyć pieniądze od banku? Jest to związane z tym, że kredyty konsumenckie udzielane są w złotówkach ze zmienną stopą oprocentowania. A jej wysokość nie jest sztywno ustalona.

W przypadku niektórych banków klient może wybrać jedną z dwóch taryf Wibor: 3 lub 6-miesięczną. Jednak w zdecydowanej większości banków zostanie nam po prostu zaproponowana jedna z nich: Wibor 3M lub Wibor 6M.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Starasz się o kredyt konsumencki? Zanim podpiszesz umowę kredytową, dokładnie przeanalizuj koszty, jakie będą z nim związane. Najczęściej w takim przypadku zwracamy uwagę na RRSO, ale nie mniej ważny jest WIBOR, czyli stawka referencyjna, która stanowi podstawę oprocentowania ustalanego przez banki. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy korzystniejszy jest Wibor 3M czy Wibor 6M?

Za sprawne funkcjonowanie rynku bankowego odpowiada złożony system praw i mechanizmów. Wiele z nich może wydawać się dość skomplikowanych, jednak warto poświęcić nieco czasu, aby poznać je przynajmniej na podstawowym poziomie. Dzięki temu w większym stopniu zrozumiemy sektor kredytowy, a decydując się kredyt, będziemy w stanie podejmować bardziej świadome, a przez to korzystniejsze decyzje.

Zaciągając kredyt konsumencki, zobowiązujemy się do spłaty pożyczonej kwoty, powiększonej o dodatkowe opłaty. To, w jaki sposób są one naliczane, zależy od obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Niestety nie wszystkie terminy i zagadnienia z tym związane są zrozumiałe, szczególnie jeśli po kredyt sięgamy po raz pierwszy.

Oczywiście kilka pojęć jest nam doskonale znanych. Tak jest np. z odsetkami, które nieodłącznie kojarzą się nam z kredytami. Większość z nas wie także, że z kredytem wiąże się prowizja, którą pobiera bank. Coraz więcej osób kojarzy również, czym jest RRSO. Problem pojawia się, gdy dochodzimy do terminu Wibor. Tak naprawdę niewielu kredytobiorców rozumie, co ten wskaźnik oznacza i jaki jest jego wpływ na koszt naszych kredytów. Z tego względu postaramy się przybliżyć, czym jest Wibor.

Czym jest wskaźnik WIBOR?

Zacznijmy od tego, że sam termin Wibor to skrót pochodzący od nazwy Warsaw Interbank Offered Rate. Odnosi się on do wskaźnika, który służy do określania referencyjnej wysokości oprocentowania pożyczek, które udzielane są w naszym kraju. W praktyce oznacza to, że wysokość Wibor określa maksymalny procent, na jaki banki pożyczają między sobą pieniądze. Takie transakcje są czymś powszechnym, szczególnie pomiędzy większymi a mniejszymi podmiotami. Co ważne, Wibor jest wskaźnikiem unikalnym dla polskiego rynku finansowego.

Czym różnią się od siebie Wibor 3M i 6M?

Chcąc porównać Wibor 3M i 6M zacznijmy od różnicy pomiędzy oboma wariantami tego wskaźnika. Jest nią oczywiście okres aktualizacji stopy procentowej. Jak łatwo wywnioskować, w przypadku Wibor 3M następuje to, co miesiące, natomiast Wibor 6M aktualizowany jest co pół roku. Jakie ma to przełożenie na sytuację kredytobiorców?

Który Wibor jest korzystniejszy z ich punku widzenia? Niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, co aktualnie dzieje się na rynku finansowym w odniesieniu do stóp procentowych. Oznacza to, że jeśli wartość stóp procentowych spada, to bezpieczniejszy jest Wibor 3M. Dlaczego? Ponieważ Wibor 3M jest częściej aktualizowany, dzięki czemu spadają koszty związane z oprocentowaniem naszego kredytu. To ogromna zaleta kredytów ze zmiennymi stopami oprocentowania.

Oprocentowanie kredytów

Inaczej wygląda sytuacja, gdy na rynku finansowym dochodzi do wzrostu wysokości stóp oprocentowania kredytów. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie Wibor 6M, gdyż rzadziej dochodzi do jego zmiany. W rezultacie jesteśmy w stanie przez dłuższy czas utrzymywać koszty pożyczki na dotychczasowym poziomie.

Zmienią się one dopiero w momencie aktualizacji Wibor 6M, ale zanim do tego dojdzie, sytuacja na rynku finansowym może się uspokoić i wrócić do poprzedniego poziomu. Oznacza to, że Wibor 6M może nam niejednokrotnie pozwolić na przeczekanie niekorzystnej koniunktury.

Trudny wybór pomiędzy Wibor 3M a 6M

Jeśli ktoś sądził, że rynek finansowy jest stabilny, to globalny kryzys, który miał miejsce w poprzedniej dekadzie, skutecznie wyprowadził go z błędu. Okazało się, że długoterminowe prognozy dotyczące finansów są właściwie bezcelowe, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak będzie prezentował się sektor stóp procentowych za kilka czy kilkanaście lat.

A to zazwyczaj taki okres najczęściej interesuje kredytobiorców, co wynika z długości okresu spłaty zaciąganych przez nich kredytów, a w szczególności wieloletnich kredytów hipotecznych. Tak naprawdę musimy się liczyć, że w tym okresie może dojść do skrajnych wahań na rynku finansowym w odniesieniu do stóp procentowych.

W praktyce oznacza to, że w przypadku kredytów hipotecznych, ciężko przewidzieć, który z wariantów wskaźnika Wibor będzie korzystniejszy. Z jednej strony, któryś z nich może w pewnym momencie przynosić wymierne korzyści, ale po jakimś czasie może powodować starty.

Mając do wyboru Wibor 3M lub Wibor 6M powinniśmy opierać się na bieżącej sytuacji na rynku finansowym. W przypadku, gdy wskaźnik ten spada, korzystniej jest postawić na Wibor 3M. Jednak, jeśli doszłoby do załamania na rynku finansowym, przed czym nieustannie przestrzegają ekonomiści, możemy na tym stracić. Ciężko zatem wskazać najlepsze rozwiązanie. Można w tej sprawie skontaktować się z profesjonalnym doradcą, który pomoże nam dokonać kalkulacji i oceny ryzyka, ale i tak przyda się w tym wszystkim łut szczęścia.

Jak Wibor wpływa na kieszenie kredytobiorców?

Jak pokazaliśmy powyżej, wskaźnik Wibor dotyczy oprocentowania związanego z transakcjami dokonywanymi pomiędzy bankami. Jaki ma zatem wpływ na indywidualnych konsumentów, którzy chcą pożyczyć pieniądze od banku? Jest to związane z tym, że kredyty konsumenckie udzielane są w złotówkach ze zmienną stopą oprocentowania. A jej wysokość nie jest sztywno ustalona.

W przypadku niektórych banków klient może wybrać jedną z dwóch taryf Wibor: 3 lub 6-miesięczną. Jednak w zdecydowanej większości banków zostanie nam po prostu zaproponowana jedna z nich: Wibor 3M lub Wibor 6M.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 6 = 4

error: