Przychód a dochód – czym się różnią?

3 min. czytania

Przychód czy dochód? Oto jest pytanie! I to bardzo ważne pytanie, które pojawia się za każdym razem, gdy pojawia się temat rozliczania podatków. Bardzo często w języku potocznym oba terminy stosuje się zamiennie, ale z perspektywy kwestii obrotu gospodarczego jest to błąd. Dlatego warto zapamiętać, że przychód i dochód to dwa zupełnie różne pojęcia i poznać ich znaczenie.

Znajomość różnicy pomiędzy przychodem a dochodem ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Od tego bowiem zależy sposób odliczania ulg podatkowych czy obliczania zaliczek na poczet podatku. Z przychodem mamy do czynienia poprzez odliczenie od dochodu kosztów uzyskania przychodu. Przy czym koszty uzyskania przychodu to wydatki, które przedsiębiorca poniósł osiągając lub zachowując ten przychód, czy też zabezpieczając jego źródła. Koszty, które odliczamy od przychodu, muszą wiązać się bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę.

Co to jest przychód i czego nie mówi nam o firmie?

Na podstawie przychodu obliczany jest m.in. podatek dochodowy, jaki przedsiębiorca musi zapłacić w związku ze swoją działalnością. Z drugiej strony przychód nic nie mówi nam na temat sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Przychody można uzyskiwać na różne sposoby. Wiąże się to m.in. ze stosunkiem pracy, pracą nakładczą, czy wykonywaniem pracy na podstawie stosunku służbowego.

Poza tym przychód może pochodzić także z nieruchomości. Aby sprawdzić, czy coś jest przychodem, wystarczy sięgnąć do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warto zasięgać takich informacji, gdyż pomagają nam one w określaniu kosztów, czyli wyznaczaniu przychodu, od którego należy zapłacić podatek.

Czym jest dochód i jak oceniać jego wysokość?

W celu ustalenia dochodów osiąganych przez dany podmiot gospodarczy wystarczy odliczyć koszty od przychodu. Musimy jednak pamiętać o jednym warunku: koszty podatkowe muszą być mniejsze od przychodu. Poza tym dochód stanowi zysk, który powstał poprzez odliczenie wszelkich kosztów podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. I to właśnie dzięki dochodowi możemy rozeznać się w kondycji finansowej danego podmiotu gospodarczego.

Jeśli zdarzy się tak, że podmiot gospodarczy nie uzyskuje dochodów, to koszty związane z jego działalnością są wyższe od przychodu, jaki on osiąga. Nie jest to jednak jednoznaczne ze złą sytuacją finansową danej firmy, ale w takim przypadku musimy liczyć się, że może mieć ona problemy z prowadzeniem zyskownej działalności. Warto zdawać sobie sprawę, że są przedsiębiorstwa, które w pewnych okresach generują na tyle wysokie koszty, że w rezultacie firma nie osiąga dochodów.

Na ogół wynika to ze sporych inwestycji w działalność takiego przedsiębiorstwa. Takie inwestycje mogą stanowić jeden z rodzajów kosztów, które przedsiębiorca może odliczyć od przychodu. Oznacza to, że dochód danej firmy zawsze powinien być oceniany m.in. przez pryzmat kosztów, jakie w danym okresie poniosło przedsiębiorstwo.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Przychód czy dochód? Oto jest pytanie! I to bardzo ważne pytanie, które pojawia się za każdym razem, gdy pojawia się temat rozliczania podatków. Bardzo często w języku potocznym oba terminy stosuje się zamiennie, ale z perspektywy kwestii obrotu gospodarczego jest to błąd. Dlatego warto zapamiętać, że przychód i dochód to dwa zupełnie różne pojęcia i poznać ich znaczenie.

Znajomość różnicy pomiędzy przychodem a dochodem ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Od tego bowiem zależy sposób odliczania ulg podatkowych czy obliczania zaliczek na poczet podatku. Z przychodem mamy do czynienia poprzez odliczenie od dochodu kosztów uzyskania przychodu. Przy czym koszty uzyskania przychodu to wydatki, które przedsiębiorca poniósł osiągając lub zachowując ten przychód, czy też zabezpieczając jego źródła. Koszty, które odliczamy od przychodu, muszą wiązać się bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę.

Co to jest przychód i czego nie mówi nam o firmie?

Na podstawie przychodu obliczany jest m.in. podatek dochodowy, jaki przedsiębiorca musi zapłacić w związku ze swoją działalnością. Z drugiej strony przychód nic nie mówi nam na temat sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Przychody można uzyskiwać na różne sposoby. Wiąże się to m.in. ze stosunkiem pracy, pracą nakładczą, czy wykonywaniem pracy na podstawie stosunku służbowego.

Poza tym przychód może pochodzić także z nieruchomości. Aby sprawdzić, czy coś jest przychodem, wystarczy sięgnąć do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warto zasięgać takich informacji, gdyż pomagają nam one w określaniu kosztów, czyli wyznaczaniu przychodu, od którego należy zapłacić podatek.

Czym jest dochód i jak oceniać jego wysokość?

W celu ustalenia dochodów osiąganych przez dany podmiot gospodarczy wystarczy odliczyć koszty od przychodu. Musimy jednak pamiętać o jednym warunku: koszty podatkowe muszą być mniejsze od przychodu. Poza tym dochód stanowi zysk, który powstał poprzez odliczenie wszelkich kosztów podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. I to właśnie dzięki dochodowi możemy rozeznać się w kondycji finansowej danego podmiotu gospodarczego.

Jeśli zdarzy się tak, że podmiot gospodarczy nie uzyskuje dochodów, to koszty związane z jego działalnością są wyższe od przychodu, jaki on osiąga. Nie jest to jednak jednoznaczne ze złą sytuacją finansową danej firmy, ale w takim przypadku musimy liczyć się, że może mieć ona problemy z prowadzeniem zyskownej działalności. Warto zdawać sobie sprawę, że są przedsiębiorstwa, które w pewnych okresach generują na tyle wysokie koszty, że w rezultacie firma nie osiąga dochodów.

Na ogół wynika to ze sporych inwestycji w działalność takiego przedsiębiorstwa. Takie inwestycje mogą stanowić jeden z rodzajów kosztów, które przedsiębiorca może odliczyć od przychodu. Oznacza to, że dochód danej firmy zawsze powinien być oceniany m.in. przez pryzmat kosztów, jakie w danym okresie poniosło przedsiębiorstwo.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 83 = 92

error: