Przewalutowanie kredytu

2 min. czytania

Przewalutowanie kredytu polega na zmianie waluty, w której uzyskaliśmy kredyt, na inną. Oznacza to, że po takiej operacji kredytobiorca będzie spłacał kredyt w innej walucie niż dotychczas. Zastanawiasz się, jak wygląda przewalutowanie kredytu, ile taka operacja kosztuje bądź kiedy opłaca się zdecydować na taki krok? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Na czym polega przewalutowanie kredytu?

Rozpocznijmy od podstaw, czyli od tego, czym przewalutowanie kredytu w ogóle jest. Jak sugeruje nazwa, operacja przewalutowania kredytu polega na zastąpienie waluty, w której kredytobiorca spłacał kredyt, na inną. Wyobraźmy sobie, że Jan Kowalski wziął kredyt w walucie X. Z czasem zdecydował się na przewalutowanie zaciągniętego zobowiązania na walutę Y, a bank wyraził na to zgodę. W takim przypadku kredytodawca przeliczył kredyt Jana Kowalskiego z waluty X na walutę Y. Od tego momentu Jan Kowalski spłaca kredyt w walucie Y. Proste, prawda? Nie do końca.

Ile kosztuje przewalutowanie kredytu?

Decyzje o przewalutowaniu kredytu powinniśmy dokładnie przeanalizować. Nie możemy bowiem zapominać, że zmiana waluty kredytu wiąże się różnymi kosztami. Może to być dodatkowa prowizja banku za przeprowadzoną operację lub koszty związane ze zmianą oprocentowania kredytu, lub jego marży. Poza tym w wyniku przewalutowania kredytu zmianie może ulec wysokość raty, jaką comiesięcznie oddajemy do banku.

Nie mniejsze znaczenie ma również fakt naszej zdolności kredytowej. To bardzo istotny czynnik, który bank bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o przewalutowanie kredytu. Poza tym wraz ze zmianą waluty musimy liczyć się ze zmianą warunków umowy kredytowej.

Podsumowanie

Możemy powiedzieć, że w wyniku przewalutowania kredytu zmianie ulega waluta, w jakiej dotychczas spłacaliśmy zaciągnięty kredyt. Pamiętajmy jednak, że proces ten może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłata w ramach prowizji, opłata za aneks do umowy czy zmianę warunków kredytu. Oznacza to, że zmianie może ulec wysokość marży kredytu, która z kolei powiązana jest z tabelą opłat. Innymi słowy, musimy dokładanie przeanalizować, czy w wyniki przewalutowania kredytu nie narazimy się na dodatkowe koszty.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Przewalutowanie kredytu polega na zmianie waluty, w której uzyskaliśmy kredyt, na inną. Oznacza to, że po takiej operacji kredytobiorca będzie spłacał kredyt w innej walucie niż dotychczas. Zastanawiasz się, jak wygląda przewalutowanie kredytu, ile taka operacja kosztuje bądź kiedy opłaca się zdecydować na taki krok? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Na czym polega przewalutowanie kredytu?

Rozpocznijmy od podstaw, czyli od tego, czym przewalutowanie kredytu w ogóle jest. Jak sugeruje nazwa, operacja przewalutowania kredytu polega na zastąpienie waluty, w której kredytobiorca spłacał kredyt, na inną. Wyobraźmy sobie, że Jan Kowalski wziął kredyt w walucie X. Z czasem zdecydował się na przewalutowanie zaciągniętego zobowiązania na walutę Y, a bank wyraził na to zgodę. W takim przypadku kredytodawca przeliczył kredyt Jana Kowalskiego z waluty X na walutę Y. Od tego momentu Jan Kowalski spłaca kredyt w walucie Y. Proste, prawda? Nie do końca.

Ile kosztuje przewalutowanie kredytu?

Decyzje o przewalutowaniu kredytu powinniśmy dokładnie przeanalizować. Nie możemy bowiem zapominać, że zmiana waluty kredytu wiąże się różnymi kosztami. Może to być dodatkowa prowizja banku za przeprowadzoną operację lub koszty związane ze zmianą oprocentowania kredytu, lub jego marży. Poza tym w wyniku przewalutowania kredytu zmianie może ulec wysokość raty, jaką comiesięcznie oddajemy do banku.

Nie mniejsze znaczenie ma również fakt naszej zdolności kredytowej. To bardzo istotny czynnik, który bank bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o przewalutowanie kredytu. Poza tym wraz ze zmianą waluty musimy liczyć się ze zmianą warunków umowy kredytowej.

Podsumowanie

Możemy powiedzieć, że w wyniku przewalutowania kredytu zmianie ulega waluta, w jakiej dotychczas spłacaliśmy zaciągnięty kredyt. Pamiętajmy jednak, że proces ten może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłata w ramach prowizji, opłata za aneks do umowy czy zmianę warunków kredytu. Oznacza to, że zmianie może ulec wysokość marży kredytu, która z kolei powiązana jest z tabelą opłat. Innymi słowy, musimy dokładanie przeanalizować, czy w wyniki przewalutowania kredytu nie narazimy się na dodatkowe koszty.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

4 + 4 =

error: