Przedawnienie zadłużenia – kiedy następuje?

4 min. czytania

Istnieją sytuacje, kiedy nasze zadłużenie wydaje nam się na tyle małe, że o nim zapominamy. Takim przykładem może być na przykład mandat karny. Zobowiązanie jest na tyle małe, że o nim zapominamy. Tu rodzi się pytanie, czy taki niewielki dług może ulec przedawnieniu i kiedy do niego dochodzi?

Nie orientujemy się w kwestii przedawnienia długów

To z kolei wykorzystują nieuczciwe firmy windykacyjne, ściągające zadłużenia, które już dawno temu zdążyły się przedawnić. W polskim prawie jest obecna jedna z najbardziej skomplikowanych i często pomijanych interpretacji prawnych, która wynika z kodeksu cywilnego, gdzie zostały określone przez ustawodawcę konkretne przypadki, w których uwzględnia się skutki przedawnień w roszczeniach majątkowych i niemajątkowych.

W tym miejscu warto wspomnieć, że długi dzielimy na „świeże” i długoletnie. Długiem świeżym nazywamy zobowiązania, które najszybciej ulegają przedawnieniu. Są to nieopłacone mandaty lub roszczenia z tytułu umowy przewozu. Tego typu długi są przedawnione już po upływie roku. Długi te często są lekceważone i puszczane w niepamięć, co absolutnie nie powinno mieć miejsca.

Takie zachowanie często wynika z naszego błędnego przekonania, że organ, wobec którego jesteśmy zadłużeni nie będzie dochodził swojej należności. Unikając dokonania zapłaty liczymy na szybkie przedawnienie długu. Tego typu postępowanie może sprowadzić na nas dodatkowe koszty na przykład w przypadku skierowania sprawy do sądu lub wysłania monitów i ponagleń.

Przedawnienie długu

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przedawnienie długu nie jest uznawane automatycznie. Dzieje się tak na wniosek dłużnika. Dlatego też naszą niewiedzę próbują wykorzystać albo nieuczciwy wierzyciel, albo firma windykacyjna. Niestety warto w tym miejscu wspomnieć, że nawet i na taki przedawniony dług wierzyciel może uzyskać sądowy nakaz zapłaty.

Większość długów jednak nie ulega przedawnieniu po tak krótkim czasie jakim jest rok czy dwa lata. Niestety, spirala zadłużenia może ciągnąć się nawet przez wiele lat. Na przykład podatki czyli zobowiązania powstałe z mocy prawa ulegają przedawnieniu dopiero po okresie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku.

Nie ma co liczyć również na przedawnienia zobowiązań nałożonych z tytułu ZUS. Te od 2012 roku ulegają przedawnieniu po pięciu latach, a te sprzed roku 2012 wygasają dopiero po 10 latach.

Za datę wymagalności uznaje się termin, w którym powinno zostać spłacone zobowiązanie, lub składki względem ZUS. Ponadto okres przedawnienia wynoszący 10 lat obowiązuje również w przypadku roszczeń, które zostały stwierdzone przez prawomocny wyrok sądu.

Długi spadkowe

Warto również wspomnieć o długach spadkowych. O ile spadek nie zostanie odrzucony przez spadkobierców, są oni odpowiedzialni na równi z dłużnikiem za podjęte przez niego długi razem z odsetkami. Jest to równoznaczne z tym, że wierzyciele mają prawo dochodzenia spłaty długów nawet wtedy, gdy spadkobiercy nie mieli o nich pojęcia.

W momencie, gdy wierzyciel nie poczyni żadnych ruchów mających na celu odzyskanie należności po upływie 10 lat sprawa ulega przedawnieniu.

W Kodeksie Cywilnym znajdziemy dwa podstawowe terminy przedawnienia długów:

  1. 10 lat – dla wszystkich roszczeń majątkowych lub takich stwierdzonych poprzez prawomocny wyrok sądu.
  2. 3 lata – wszelkie roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a także oświadczeń okresowych. Jednak ze względu na odmienne kategorie finansowe, niektóre poszczególne rodzaje zobowiązań mają inne, skrócone terminy. Po trzech latach przedawniają się również niezwrócone lub niezapłacone kaucje i przedpłaty/zaliczki, a także roszczenia z tytułu umowy o pracę, umowy ubezpieczeniowej czy czynszu.

Mandat karny oraz roszczenia z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży i umowy przewozu wygasają po roku czasu. Nieopłacone faktury, roszczenia z tytułu umowy sprzedaży, dokonanej dostawy, umowy telekomunikacyjnej, umowy o dzieło, a także roszczenia z tytułu usług telekomunikacyjnych i debetu na koncie wygasają po upływie dwóch lat. W przypadku debetu na koncie termin przedawnienia zaczyna być liczony od dnia, w którym należało spłacić debet.

Ważne przy tym jest też to, że po trzech latach przedawniają się zadłużenia na karcie kredytowej, zadłużenia z tytułu umowy o pożyczkę lub kredyt.

W tym czasie wierzyciel będzie starła się odzyskać swoją wierzytelność wszelkimi dostępnymi metodami, łącznie z egzekucją sądową. Ta z kolei prowadzi do egzekucji komorniczej. Komornik natomiast stara się ustalić majątek dłużnika, z którego można zaspokoić roszczenie wierzyciela.

Jeżeli nie jest w stanie ustalić majątku dłużnika, to musi wystawić zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Jeżeli wierzyciel w ciągu 7 dni nie podejmie żadnych działań, to egzekucja komornicza zostanie zakończona.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Istnieją sytuacje, kiedy nasze zadłużenie wydaje nam się na tyle małe, że o nim zapominamy. Takim przykładem może być na przykład mandat karny. Zobowiązanie jest na tyle małe, że o nim zapominamy. Tu rodzi się pytanie, czy taki niewielki dług może ulec przedawnieniu i kiedy do niego dochodzi?

Nie orientujemy się w kwestii przedawnienia długów

To z kolei wykorzystują nieuczciwe firmy windykacyjne, ściągające zadłużenia, które już dawno temu zdążyły się przedawnić. W polskim prawie jest obecna jedna z najbardziej skomplikowanych i często pomijanych interpretacji prawnych, która wynika z kodeksu cywilnego, gdzie zostały określone przez ustawodawcę konkretne przypadki, w których uwzględnia się skutki przedawnień w roszczeniach majątkowych i niemajątkowych.

W tym miejscu warto wspomnieć, że długi dzielimy na „świeże” i długoletnie. Długiem świeżym nazywamy zobowiązania, które najszybciej ulegają przedawnieniu. Są to nieopłacone mandaty lub roszczenia z tytułu umowy przewozu. Tego typu długi są przedawnione już po upływie roku. Długi te często są lekceważone i puszczane w niepamięć, co absolutnie nie powinno mieć miejsca.

Takie zachowanie często wynika z naszego błędnego przekonania, że organ, wobec którego jesteśmy zadłużeni nie będzie dochodził swojej należności. Unikając dokonania zapłaty liczymy na szybkie przedawnienie długu. Tego typu postępowanie może sprowadzić na nas dodatkowe koszty na przykład w przypadku skierowania sprawy do sądu lub wysłania monitów i ponagleń.

Przedawnienie długu

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przedawnienie długu nie jest uznawane automatycznie. Dzieje się tak na wniosek dłużnika. Dlatego też naszą niewiedzę próbują wykorzystać albo nieuczciwy wierzyciel, albo firma windykacyjna. Niestety warto w tym miejscu wspomnieć, że nawet i na taki przedawniony dług wierzyciel może uzyskać sądowy nakaz zapłaty.

Większość długów jednak nie ulega przedawnieniu po tak krótkim czasie jakim jest rok czy dwa lata. Niestety, spirala zadłużenia może ciągnąć się nawet przez wiele lat. Na przykład podatki czyli zobowiązania powstałe z mocy prawa ulegają przedawnieniu dopiero po okresie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku.

Nie ma co liczyć również na przedawnienia zobowiązań nałożonych z tytułu ZUS. Te od 2012 roku ulegają przedawnieniu po pięciu latach, a te sprzed roku 2012 wygasają dopiero po 10 latach.

Za datę wymagalności uznaje się termin, w którym powinno zostać spłacone zobowiązanie, lub składki względem ZUS. Ponadto okres przedawnienia wynoszący 10 lat obowiązuje również w przypadku roszczeń, które zostały stwierdzone przez prawomocny wyrok sądu.

Długi spadkowe

Warto również wspomnieć o długach spadkowych. O ile spadek nie zostanie odrzucony przez spadkobierców, są oni odpowiedzialni na równi z dłużnikiem za podjęte przez niego długi razem z odsetkami. Jest to równoznaczne z tym, że wierzyciele mają prawo dochodzenia spłaty długów nawet wtedy, gdy spadkobiercy nie mieli o nich pojęcia.

W momencie, gdy wierzyciel nie poczyni żadnych ruchów mających na celu odzyskanie należności po upływie 10 lat sprawa ulega przedawnieniu.

W Kodeksie Cywilnym znajdziemy dwa podstawowe terminy przedawnienia długów:

  1. 10 lat – dla wszystkich roszczeń majątkowych lub takich stwierdzonych poprzez prawomocny wyrok sądu.
  2. 3 lata – wszelkie roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a także oświadczeń okresowych. Jednak ze względu na odmienne kategorie finansowe, niektóre poszczególne rodzaje zobowiązań mają inne, skrócone terminy. Po trzech latach przedawniają się również niezwrócone lub niezapłacone kaucje i przedpłaty/zaliczki, a także roszczenia z tytułu umowy o pracę, umowy ubezpieczeniowej czy czynszu.

Mandat karny oraz roszczenia z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży i umowy przewozu wygasają po roku czasu. Nieopłacone faktury, roszczenia z tytułu umowy sprzedaży, dokonanej dostawy, umowy telekomunikacyjnej, umowy o dzieło, a także roszczenia z tytułu usług telekomunikacyjnych i debetu na koncie wygasają po upływie dwóch lat. W przypadku debetu na koncie termin przedawnienia zaczyna być liczony od dnia, w którym należało spłacić debet.

Ważne przy tym jest też to, że po trzech latach przedawniają się zadłużenia na karcie kredytowej, zadłużenia z tytułu umowy o pożyczkę lub kredyt.

W tym czasie wierzyciel będzie starła się odzyskać swoją wierzytelność wszelkimi dostępnymi metodami, łącznie z egzekucją sądową. Ta z kolei prowadzi do egzekucji komorniczej. Komornik natomiast stara się ustalić majątek dłużnika, z którego można zaspokoić roszczenie wierzyciela.

Jeżeli nie jest w stanie ustalić majątku dłużnika, to musi wystawić zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Jeżeli wierzyciel w ciągu 7 dni nie podejmie żadnych działań, to egzekucja komornicza zostanie zakończona.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 5 = 3

error: