Prowizja za udzielenie kredytu – czym jest i ile wynosi?

5 min. czytania

Gubisz się w opłatach, jakie bank pobiera przy udzielaniu kredytów? To całkiem normalne, ponieważ w zależności od banku ich wysokość może się różnić. Tak jest w przypadku bohatera dzisiejszego artykułu – czyli prowizja za udzielenie kredytu w banku. Sprawdźmy zatem, na czym ona polega, ile wynosi oraz czy można jej uniknąć.

Prowizja za udzielenie kredytu to powszechnie stosowana przez banki opłata. Zazwyczaj jej wysokość prezentowana w procentach, co oznacza, że jej wysokość zależy od kwoty uzyskanego przez nas kredytu. Opłatę prowizyjną płaci się tylko raz, ale jej wysokość może w znacznym stopniu wpłynąć na ostateczne koszty naszego kredytu.

Dlatego warto zapoznać się z różnymi ofertami kredytów i porównać je również pod względem prowizji bankowej. Poza tym bank może obniżyć kwotę prowizji, o ile zdecydujemy się na dobranie do kredytu dodatkowych produktów, takich jak założenie konta osobistego czy wyrobienie karty kredytowej.

Czym jest prowizja za udzielenie kredytu?

Prowizja bankowa to jednorazowa opłata, jaka zostaje naliczona przez bank za udzielenie nam kredytu. Zazwyczaj podawana jest w procentach, a jej wysokość w złotówkach obliczana jest na podstawie wysokości kredytu, jaki otrzymamy. Innym rodzajem bankowej prowizji są opłaty cykliczne, jakie bank pobiera np. za prowadzenie konta bankowego z kredytem obrotowym lub debetem oraz za limity na kartach kredytowych.

Nie istnieją żadne przepisy, które określałyby wysokość prowizji, jaką może naliczyć bank. Ważne jest jednak, aby nie przekraczały one limitów, które zostały nałożone na banki, np. w ramach ustawy antylichwiarskiej. Bank traktuje prowizję za udzielenie kredytu jako opłatę operacyjną. W ten sposób rekompensuje sobie koszty, jakie poniósł przy uruchamianiu naszego kredytu.

Prowizję od kredytu możemy uiścić na dwa sposoby:

  • pieniądze możemy wpłacić na rachunek bankowy w ramach jednorazowej opłaty, jeszcze przed wpłynięciem środków kredytowych na nasz rachunek,
  • możemy również doliczyć prowizję do kapitału kredytu i spłacać ją później w ratach.

Jeśli zdecydujemy się na drugą opcję, to nasze raty kapitałowo-odsetkowe będą jednak większe.

Jakie są rodzaje prowizji bankowej?

Banki naliczają prowizję bankową w różnych sytuacjach:

  • rozpatrzenie wniosku kredytowego – inaczej nazywana opłatą przygotowawczą, nalicza się ją jeszcze przed wydaniem decyzji kredytowej,
  • wcześniejsza spłatę kredytu – niektóre banki naliczają opłatę za przedterminową spłatę zobowiązania, aby w ten sposób zrekompensować sobie utratę części odsetek, taka prowizja najczęściej wynosi kilka procent kwoty spłaconego kapitału,
  • udzielony kredyt w banku – opłacana przed uzyskaniem środków w ramach kredytu lub spłacana w ramach comiesięcznych rat.

Choć nie ma odgórnych założeń, co do wysokości prowizji bankowej, to banki muszą pilnować się, aby nie przekroczyć limitów ustawy antylichwiarskiej. Oznacza to, że dla kosztów pozaodsetkowych obowiązuje limit do 25% kwoty kredytu lub 30% całego kapitału kredytu, może to być firma pozabankowa lub bank.

Wysokość prowizji od kredytu gotówkowego

W przypadku kredytów gotówkowych wysokość prowizji jest na ogół wyższa niż w przypadku kredytów hipotecznych. Wynika to z tego, że okres kredytowania jest na ogół o wiele krótszy, więc bank mniej zarobi na odsetkach.

Jeśli zdecydujemy się na kredyt w wysokości 20.000 zł na 2 lata to prowizja wyniesie:

– 0% w Alior Banku,
– 11,9% w BGŻ BNP Paribas,
– 7,46% w Eurobanku,
– 4,99% w PKO BP,
– 1,99% w Santander Bank Polska.

Jak widać wysokość prowizji może stanowić nawet 12% pożyczanej kwoty. Warto zatem poszukać promocyjnych ofert, w ramach których prowizja wyniesie 0%. Pamiętajmy jednak, aby dokładnie sprawdzić pozostałe opłaty, gdyż mogą być one wówczas odpowiednio wyższe.

Wysokość prowizji od kredytu hipotecznego

Prowizja bankowa jest szczególnie istotna w przypadku kredytów hipotecznych. Jej wysokość zależy od takich czynników jak liczba i wysokość innych dodatkowych opłat, marży kredytowej oraz prowadzonej przez bank polityki kosztowej. Często zdarza się, że w przypadku niskooprocentowanych kredytów opłaty prowizyjne są wyższe. W ten sposób banki rekompensują sobie starty spowodowane niższym oprocentowaniem.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, prowizji za udzielnie kredytu hipotecznego możemy uniknąć. W niektórych bankach wystarczy w tym celu otworzyć konto osobiste, założyć kartę kredytową lub wykupić ubezpieczenie w banku. Zazwyczaj banki ustalają prowizję na poziomie od 0 do 5%.

Jak uniknąć prowizji od kredytów?

Prowizja bankowa to dla pożyczkobiorcy dodatkowy koszt. Można go jednak uniknąć, gdyż niektóre banki rezygnują z tej opłaty. Zazwyczaj ma to miejsce w ramach promocji, która ma przyciągnąć nowych klientów.

Z prowizji, a nawet innych opłat, często rezygnują pozabankowe firmy pożyczkowe. Umożliwia to uzyskanie pożyczki, do której nie zostaną doliczone żadne koszty: ani prowizje, ani odsetki. W takim przypadku oddajemy pożyczkodawcy dokładnie taką kwotę, jaką uzyskaliśmy. Takie oferty są bardzo popularne, ale dotyczą tylko nowych klientów, którzy w terminie oddadzą pożyczoną kwotę.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Gubisz się w opłatach, jakie bank pobiera przy udzielaniu kredytów? To całkiem normalne, ponieważ w zależności od banku ich wysokość może się różnić. Tak jest w przypadku bohatera dzisiejszego artykułu – czyli prowizja za udzielenie kredytu w banku. Sprawdźmy zatem, na czym ona polega, ile wynosi oraz czy można jej uniknąć.

Prowizja za udzielenie kredytu to powszechnie stosowana przez banki opłata. Zazwyczaj jej wysokość prezentowana w procentach, co oznacza, że jej wysokość zależy od kwoty uzyskanego przez nas kredytu. Opłatę prowizyjną płaci się tylko raz, ale jej wysokość może w znacznym stopniu wpłynąć na ostateczne koszty naszego kredytu.

Dlatego warto zapoznać się z różnymi ofertami kredytów i porównać je również pod względem prowizji bankowej. Poza tym bank może obniżyć kwotę prowizji, o ile zdecydujemy się na dobranie do kredytu dodatkowych produktów, takich jak założenie konta osobistego czy wyrobienie karty kredytowej.

Czym jest prowizja za udzielenie kredytu?

Prowizja bankowa to jednorazowa opłata, jaka zostaje naliczona przez bank za udzielenie nam kredytu. Zazwyczaj podawana jest w procentach, a jej wysokość w złotówkach obliczana jest na podstawie wysokości kredytu, jaki otrzymamy. Innym rodzajem bankowej prowizji są opłaty cykliczne, jakie bank pobiera np. za prowadzenie konta bankowego z kredytem obrotowym lub debetem oraz za limity na kartach kredytowych.

Nie istnieją żadne przepisy, które określałyby wysokość prowizji, jaką może naliczyć bank. Ważne jest jednak, aby nie przekraczały one limitów, które zostały nałożone na banki, np. w ramach ustawy antylichwiarskiej. Bank traktuje prowizję za udzielenie kredytu jako opłatę operacyjną. W ten sposób rekompensuje sobie koszty, jakie poniósł przy uruchamianiu naszego kredytu.

Prowizję od kredytu możemy uiścić na dwa sposoby:

  • pieniądze możemy wpłacić na rachunek bankowy w ramach jednorazowej opłaty, jeszcze przed wpłynięciem środków kredytowych na nasz rachunek,
  • możemy również doliczyć prowizję do kapitału kredytu i spłacać ją później w ratach.

Jeśli zdecydujemy się na drugą opcję, to nasze raty kapitałowo-odsetkowe będą jednak większe.

Jakie są rodzaje prowizji bankowej?

Banki naliczają prowizję bankową w różnych sytuacjach:

  • rozpatrzenie wniosku kredytowego – inaczej nazywana opłatą przygotowawczą, nalicza się ją jeszcze przed wydaniem decyzji kredytowej,
  • wcześniejsza spłatę kredytu – niektóre banki naliczają opłatę za przedterminową spłatę zobowiązania, aby w ten sposób zrekompensować sobie utratę części odsetek, taka prowizja najczęściej wynosi kilka procent kwoty spłaconego kapitału,
  • udzielony kredyt w banku – opłacana przed uzyskaniem środków w ramach kredytu lub spłacana w ramach comiesięcznych rat.

Choć nie ma odgórnych założeń, co do wysokości prowizji bankowej, to banki muszą pilnować się, aby nie przekroczyć limitów ustawy antylichwiarskiej. Oznacza to, że dla kosztów pozaodsetkowych obowiązuje limit do 25% kwoty kredytu lub 30% całego kapitału kredytu, może to być firma pozabankowa lub bank.

Wysokość prowizji od kredytu gotówkowego

W przypadku kredytów gotówkowych wysokość prowizji jest na ogół wyższa niż w przypadku kredytów hipotecznych. Wynika to z tego, że okres kredytowania jest na ogół o wiele krótszy, więc bank mniej zarobi na odsetkach.

Jeśli zdecydujemy się na kredyt w wysokości 20.000 zł na 2 lata to prowizja wyniesie:

– 0% w Alior Banku,
– 11,9% w BGŻ BNP Paribas,
– 7,46% w Eurobanku,
– 4,99% w PKO BP,
– 1,99% w Santander Bank Polska.

Jak widać wysokość prowizji może stanowić nawet 12% pożyczanej kwoty. Warto zatem poszukać promocyjnych ofert, w ramach których prowizja wyniesie 0%. Pamiętajmy jednak, aby dokładnie sprawdzić pozostałe opłaty, gdyż mogą być one wówczas odpowiednio wyższe.

Wysokość prowizji od kredytu hipotecznego

Prowizja bankowa jest szczególnie istotna w przypadku kredytów hipotecznych. Jej wysokość zależy od takich czynników jak liczba i wysokość innych dodatkowych opłat, marży kredytowej oraz prowadzonej przez bank polityki kosztowej. Często zdarza się, że w przypadku niskooprocentowanych kredytów opłaty prowizyjne są wyższe. W ten sposób banki rekompensują sobie starty spowodowane niższym oprocentowaniem.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, prowizji za udzielnie kredytu hipotecznego możemy uniknąć. W niektórych bankach wystarczy w tym celu otworzyć konto osobiste, założyć kartę kredytową lub wykupić ubezpieczenie w banku. Zazwyczaj banki ustalają prowizję na poziomie od 0 do 5%.

Jak uniknąć prowizji od kredytów?

Prowizja bankowa to dla pożyczkobiorcy dodatkowy koszt. Można go jednak uniknąć, gdyż niektóre banki rezygnują z tej opłaty. Zazwyczaj ma to miejsce w ramach promocji, która ma przyciągnąć nowych klientów.

Z prowizji, a nawet innych opłat, często rezygnują pozabankowe firmy pożyczkowe. Umożliwia to uzyskanie pożyczki, do której nie zostaną doliczone żadne koszty: ani prowizje, ani odsetki. W takim przypadku oddajemy pożyczkodawcy dokładnie taką kwotę, jaką uzyskaliśmy. Takie oferty są bardzo popularne, ale dotyczą tylko nowych klientów, którzy w terminie oddadzą pożyczoną kwotę.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: