Projekt tarczy finansowej PFR dla przedsiębiorców

3 min. czytania

Przez panoszącego się koronawirusa wielu przedsiębiorców boryka się z wszelakimi problemami, głównie związanymi z finansami. Mnóstwo małych firm nie udźwignęła tego jarzma. Wielu przedsiębiorców musiało „zwinąć” swój interes, inni, bardziej wytrwali zawieszali działalność. Na przeciw ich potrzebom wychodził rząd z różnymi rozwiązaniami, wśród nich można znaleźć tarczę finansową zaproponowaną przez Polski Fundusz Rozwoju [PFR]. Tarcza ta skierowana jest głównie do mikroprzedsiębiorców, a poniżej w skrócie przedstawione zostaną najważniejsze jej zasady.

Dla kogo wsparcie od PFR?

Przede wszystkim Polski Fundusz Rozwoju kieruje swoją tarczę do najmniejszych przedsiębiorców, tych, którzy zatrudniają, co najmniej jednego pracownika, ale nie więcej niż dziewięciu. Tarcza ta nie obejmuje jednak osób samozatrudnionych. Innym warunkiem przystąpienia do programu pomocowego jest suma rocznego dochodu przedsiębiorcy, która to nie może przekraczać dwóch milionów euro.

Dochód prowadzącego działalność gospodarczą musi spaść, o co najmniej 25% w dowolnym czasie po lutym 2020 roku, ewentualnie w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym. Spadek sumy dochodu powinien wynikać z perturbacji gospodarczych z powodu sytuacji epidemicznej.

Nie uzyska wsparcia finansowego przedsiębiorca, który rozpoczął swoją przygodę z działalnością gospodarczą później niż w ostatnim dniu grudnia 2019 roku. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to znaczy, że nasza działalność została zarejestrowana jeszcze przed ostatnim dniem grudnia ubiegłego roku, to dodatkowo nie możemy zalegać z płatnością podatków i składek społecznych.

Nie będzie zaległością, jeśli przedmiotowe zobowiązania mamy odroczone lub rozłożone na raty.

Na ten czas nasza firma też nie powinna mieć wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego czy być postawionym w stan likwidacji. Oprócz tego wszystkiego, firma musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczać się z należności podatkowych na terytorium RP przez ostatnie dwa lata obrotowe.

O jakich kwotach jest mowa? Ile może wynosić takie wsparcie finansowe?

Kwota, jaką można uzyskać od Polskiego Funduszu Rozwoju uzależniona jest od wielu czynników. Kwota bazowa subwencji uzależniona jest od tego, w jakiej mierze spadł przychód przedsiębiorstwa. Jeśli już wiemy, w jakiej kwocie otrzymamy subwencję podstawową to musimy ją pomnożyć przez liczbę pracowników, których zatrudniamy.

Maksymalnie możemy otrzymać 324.000 zł. Świadczenie to będzie podlegało zwrotowi, jednak może się zdarzyć, że nie więcej niż 75% jego wartości może zostać nam umorzone. To swoista nagroda. Co należy zrobić, aby ją otrzymać? Niby nic skomplikowanego w zwyczajnym czasie.

Jednak obecny czas nie jest zwyczajny i dla wielu przedsiębiorców wszystko może okazać się wyzwaniem nie do osiągnięcia. W tym przypadku jednak nie będziemy musieli zwracać 25% w momencie, gdy utrzymamy prowadzenie działalności przez kolejne 12 miesięcy od momentu otrzymania subwencji.

Kolejne 50% może również okazać się bezzwrotne, jeśli utrzymamy poziom zatrudnienia w naszej firmie w tym samym czasie, czyli w ciągu 12 kolejnych miesięcy od otrzymania wsparcia. Z każdym zwolnionym pracownikiem, kwota, jaką będziemy musieli zwrócić będzie wzrastała.

W jaki sposób można wykorzystać środki od PFR?

Środki uzyskane od PFR można przeznaczyć tylko i wyłącznie na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mogą to być bieżące wydatki takie jak wynagrodzenie dla pracowników, uregulowanie zobowiązań wobec obcych usług czy zakup niezbędnych środków, materiałów do dalszej produkcji.

Można też za uzyskane wsparcie finansowe opłacić najem nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności, czy zakup środków trwałych niezbędnych dla dalszej działalności.

Foto: PFR
3 min. czytania

Przez panoszącego się koronawirusa wielu przedsiębiorców boryka się z wszelakimi problemami, głównie związanymi z finansami. Mnóstwo małych firm nie udźwignęła tego jarzma. Wielu przedsiębiorców musiało „zwinąć” swój interes, inni, bardziej wytrwali zawieszali działalność. Na przeciw ich potrzebom wychodził rząd z różnymi rozwiązaniami, wśród nich można znaleźć tarczę finansową zaproponowaną przez Polski Fundusz Rozwoju [PFR]. Tarcza ta skierowana jest głównie do mikroprzedsiębiorców, a poniżej w skrócie przedstawione zostaną najważniejsze jej zasady.

Dla kogo wsparcie od PFR?

Przede wszystkim Polski Fundusz Rozwoju kieruje swoją tarczę do najmniejszych przedsiębiorców, tych, którzy zatrudniają, co najmniej jednego pracownika, ale nie więcej niż dziewięciu. Tarcza ta nie obejmuje jednak osób samozatrudnionych. Innym warunkiem przystąpienia do programu pomocowego jest suma rocznego dochodu przedsiębiorcy, która to nie może przekraczać dwóch milionów euro.

Dochód prowadzącego działalność gospodarczą musi spaść, o co najmniej 25% w dowolnym czasie po lutym 2020 roku, ewentualnie w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym. Spadek sumy dochodu powinien wynikać z perturbacji gospodarczych z powodu sytuacji epidemicznej.

Nie uzyska wsparcia finansowego przedsiębiorca, który rozpoczął swoją przygodę z działalnością gospodarczą później niż w ostatnim dniu grudnia 2019 roku. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to znaczy, że nasza działalność została zarejestrowana jeszcze przed ostatnim dniem grudnia ubiegłego roku, to dodatkowo nie możemy zalegać z płatnością podatków i składek społecznych.

Nie będzie zaległością, jeśli przedmiotowe zobowiązania mamy odroczone lub rozłożone na raty.

Na ten czas nasza firma też nie powinna mieć wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego czy być postawionym w stan likwidacji. Oprócz tego wszystkiego, firma musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczać się z należności podatkowych na terytorium RP przez ostatnie dwa lata obrotowe.

O jakich kwotach jest mowa? Ile może wynosić takie wsparcie finansowe?

Kwota, jaką można uzyskać od Polskiego Funduszu Rozwoju uzależniona jest od wielu czynników. Kwota bazowa subwencji uzależniona jest od tego, w jakiej mierze spadł przychód przedsiębiorstwa. Jeśli już wiemy, w jakiej kwocie otrzymamy subwencję podstawową to musimy ją pomnożyć przez liczbę pracowników, których zatrudniamy.

Maksymalnie możemy otrzymać 324.000 zł. Świadczenie to będzie podlegało zwrotowi, jednak może się zdarzyć, że nie więcej niż 75% jego wartości może zostać nam umorzone. To swoista nagroda. Co należy zrobić, aby ją otrzymać? Niby nic skomplikowanego w zwyczajnym czasie.

Jednak obecny czas nie jest zwyczajny i dla wielu przedsiębiorców wszystko może okazać się wyzwaniem nie do osiągnięcia. W tym przypadku jednak nie będziemy musieli zwracać 25% w momencie, gdy utrzymamy prowadzenie działalności przez kolejne 12 miesięcy od momentu otrzymania subwencji.

Kolejne 50% może również okazać się bezzwrotne, jeśli utrzymamy poziom zatrudnienia w naszej firmie w tym samym czasie, czyli w ciągu 12 kolejnych miesięcy od otrzymania wsparcia. Z każdym zwolnionym pracownikiem, kwota, jaką będziemy musieli zwrócić będzie wzrastała.

W jaki sposób można wykorzystać środki od PFR?

Środki uzyskane od PFR można przeznaczyć tylko i wyłącznie na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mogą to być bieżące wydatki takie jak wynagrodzenie dla pracowników, uregulowanie zobowiązań wobec obcych usług czy zakup niezbędnych środków, materiałów do dalszej produkcji.

Można też za uzyskane wsparcie finansowe opłacić najem nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności, czy zakup środków trwałych niezbędnych dla dalszej działalności.

Foto: PFR

Dodaj komentarz

51 − 43 =

error: