Pożyczki w lombardzie

7 min. czytania

Czy faktycznie w lombardzie możemy zaciągnąć pożyczkę? Okazuje się, że tak. Z pewnością wygląda to zupełnie inaczej niż jakbyśmy pożyczali pieniądze z banku czy innej prywatnej firmy pożyczkowej. W lombardzie pożyczamy pieniądze pod zastaw. Co możemy zastawić? W dużej mierze zależy to od lombardu, ale w większości z nich można zastawić niemalże wszystko co przedstawia jakąkolwiek wartość. Możemy zastawić papiery wartościowe, obligacje, akcje. Jeśli chodzi o pożyczki w lombardzie często też możemy się spotkać z zastawieniem biżuterii, sprzętu sportowego czy elektronicznego, ewentualnie dział sztuki.

Pożyczki w lombardzie charakteryzują się bardzo krótkim terminem spłaty. Zwykle jest on określony na 7 do 30 dni. W tym czasie zastawiony towar jest w posiadaniu lombardu, ale nie jest jego własnością. Lombard nie ma prawa nic z nim zrobić w czasie obowiązywania umowy. W tym czasie lombard jest zobowiązany do należytego przechowywania powierzonego mu mienia, tak aby po uregulowaniu należności wrócił do właściciela w nienaruszonym stanie.

Logicznym też jest, że przekazany pod zastaw przedmiot musie przedstawiać określoną wartość, aby stać się atrakcyjnym towarem dla lombardu, za który będzie chciał udzielić nam pożyczki. Wiadomo, że atrakcyjnym towarem będzie biżuteria, dobry sprzęt sportowy czy elektroniczny, a już z pewnością wszelkiego rodzaju dzieła sztuki.

Jaki rodzaj zastawu możemy zaproponować w lombardzie?

W praktyce wygląda to tak, że jeżeli przedmiot przedstawia jakąkolwiek wartość dla przedstawiciela lombardu i w dalszej perspektywie nie widzi przeszkód w ewentualnej jego odsprzedaży, to nadaje się pod zastaw. Z reguły najczęściej zastawiane są: numizmaty, złoto i biżuteria, akcje, obligacje, papiery wartościowe, wartościowe pamiątki rodzinne, sprzęt sportowy, elektroniczny i AGD, dzieła sztuki, antyki, rzeźby i obrazy.

Mogą też trafić się zupełnie inne przedmioty, nieskatalogowane w żadnej z wcześniej wymienionych grup. Może też się zdarzyć, że pożyczka zostanie udzielona pod zastaw większych ruchomości, takich jak na przykład samochód. W tej kwestii lombardy kierują się spora dowolnością. Co przyjmą pod zastaw zależy tylko i wyłącznie od ich polityki wewnętrznej.

Z reguły przed przyjęciem przedmiotu pod zastaw, jego wyceną powinien zająć się rzeczoznawca. Jednak niewiele lombardów ma na stanie taką fachowa obsługę i przy wycenie kieruje się jedynie swoim doświadczeniem. Musimy wiedzieć, że samo wycenienie przedmiotu do niczego nas nie obliguje. Jeśli się z nią nie będziemy zgadzać, możemy po prostu zabrać nasz przedmiot i udać się do innego lombardu, który zaproponuje nam korzystniejszą kwotę.

Kto zwykle korzysta z tego typu dofinansowania?

Zwykle są to osoby, utraciły płynność finansową i w dość krótkim okresie potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki. To całkiem konkretna alternatywa dla pożyczek bankowych czy pozabankowych. Często te osoby spotkały się już z odmową udzielenia pożyczki w tych instytucjach.

Powinniśmy też wiedzieć, że jeśli do lombardu zaniesiemy przedmiot wartości na przykład 600 zł, to kwota pożyczki nie będzie równa jego wartości. Z reguły za taki sprzęt dostaniemy jakieś 20-30% wartości rzeczywistej. Owszem, możemy poszukać innego lombardu, który zaproponuje nam wyższą pożyczkę, jednak różnice nie będą znaczące.

Co powinna zawierać umowa o pożyczkę w lombardzie

Jak przy każdej pożyczce tak i przy takiej zaciąganej w lombardzie należy sporządzić odpowiednią umowę. Informacje w niej zawarte również nie są jakieś wyjątkowe i wyszukane.

Umowa powinna zawierać:

  • dokładny opis przedmiotu, który został zastawiony,
  • kwota pożyczki udzielonej pod zastaw,
  • określenie wartości zastawu,
  • umowa musi być podpisana przez obydwie strony,
  • dane obydwu stron, lombardu jako firmy udzielającej pożyczki, jak i klienta – pożyczkobiorcy,
  • określenie terminu, w którym ma nastąpić spłata i określenie w jakiej ma być formie.

Jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się z warunków umowy, to znaczy nie zachowa terminu spłaty, nie będzie wnioskował o przedłużenie okresu spłaty, wówczas przedmiot zastawu przechodzi na własność lombardu. Dopiero w tym momencie lombard zostaje właścicielem powierzonego przedmiotu i może nim dowolnie zawładnąć. Może go odsprzedać dalej za cenę jaką mu się tylko uda uzyskać.

Dla niektórych dużym plusem może się okazać fakt, że o szczegółach dotyczących zastawu i pożyczki lombard nie może informować nikogo, nawet członka najbliższej rodziny. Wyjątkami od tej reguły jest przypadek, kiedy pożyczkobiorca wyrazi na to zgodę albo przedmiot przekazany pod zastaw będzie został uzyskany na drodze przestępstwa.

Powinniśmy też mieć na uwadze to, że jeśli przyniesiemy do lombardu przedmiot wart maksymalnie 300 zł, nie otrzymamy za niego 1.000 zł. Pożyczka jaka zostanie nam udzielona nie może przekraczać maksymalnej wartości przedmiotu zastawu.

Wszelkie niezbędne informacje na temat pożyczki w lombardzie powinny być zawarte i ściśle określone w umowie. Dotyczy to zwłaszcza terminu spłaty, wysokość prowizji, która jest poniekąd uzależniona od kwoty pożyczki, wartości zastawu i terminu jej spłaty. Spłaty pożyczki z lombardu możemy dokonywać osobiście albo za pośrednictwem wcześniej wskazanej, upoważnionej przez nas osoby.

Lombard lombardowi nie równy

Podobnie jak z ofertą banków czy prywatnych firm pożyczkowych zanim dokonamy wyboru tego właściwego lombardu powinniśmy zasięgnąć języka na ich temat. Wybrać oczywiście ten, któremu nie jest obojętny interes klienta, który dba o właściwe przechowywanie danych osobowych klientów, powierzonych przedmiotów, cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Powinniśmy też zapoznać się z warunkami umowy, jak wygląda termin spłaty, czy możemy spłacić pożyczkę przed terminem, jak wysoka jest prowizja i czy będziemy mogli ewentualnie wydłużyć okres spłaty w razie jakichkolwiek komplikacji. Upewnijmy się też, tak na wszelki wypadek czy spłaty pożyczki w lombardzie będzie mogła dokonać osoba inna niż my sami, którą oczywiście wcześniej wskażemy.

Czy warto korzystać z pożyczek w lombardzie? Czy to bezpieczna operacja?

Jak się okazuje to dość bezpieczna forma pozyskania dodatkowych środków pieniężnych. Proste zasady udzielania takich pożyczek, sprawiają, że możemy czuć się w miarę bezpiecznie. Aby podpisać umowę pożyczki w lombardzie musimy przynieść nie tylko przedmiot pod zastaw, ale także ważny dowód osobisty i w najlepszym przypadku dowód zakupu, akt własności, lub inne poświadczenie tego, że jesteśmy właścicielem przedmiotu zastawu i nie pochodzi on z przestępstwa.

Choć takiej pewności na 100% nigdy nie będą mieli. Tutaj również, gdyby pojawił się jakikolwiek problem ze spłatą pożyczki w terminie, to możemy skorzystać z wydłużenia terminu spłaty, co jak w przypadku pożyczek pozabankowych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Możemy też najzwyczajniej nie spłacić pożyczki, nie odzyskać przedmiotu zastawu, jeśli nie za bardzo nam na nim zależy i sprawa jest jasna i klarowna.

O tym, że chcemy spłacić pożyczkę przed czasem jak i o tym, że będziemy mieli problem ze spłatą na czas powinniśmy odpowiednio wcześniej poinformować lombard. Jeśli termin spłaty się zbliża, a my dysponujemy tylko częścią kwoty pożyczki, możemy też spróbować spłacić ja częściowo. Wówczas zobowiązanie będzie pomniejszone o kwotę spłaty i będziemy mogli odzyskać adekwatną część zastawu – oczywiście jak zastaw jest podzielny.

Czy pożyczka w lombardzie to dobre rozwiązanie?

Zależy jak na to spojrzeć. Jeśli nie mamy innej opcji, inne instytucje udzielające pożyczek nam odmówiły a potrzebujemy szybko pieniędzy to może i tak, ale musimy się liczyć z wysokimi kosztami takiej operacji, z tym, że wartość naszego przedmiotu zastawu zostanie znacznie zaniżona. Musimy też pilnować terminu spłaty, bo jeśli przekroczymy go choćby o dzień, a wcześniej nie skontaktujemy się z lombardem to przedmiot przechodzi na jego własność i nic już nie możemy z tym zrobić.

Czy po pożyczkę lombardową możemy się udać tylko do lombardu?

Okazuje się, że pożyczkę lombardową możemy wziąć nie tylko w lombardzie. Po tego typu pożyczkę możemy też udać się do banku. W banku honorowane będą nieco inne zastawy, ale sam charakter bardzo jest zbliżony. Do banku pod zastaw możemy przynieść biżuterię, złoto, czy wartościowe numizmaty. Dobrym zastawem też będą bony czy książeczki PKO, albo nawet blokada środków na rachunku bankowym.

Foto: Shutterstock
7 min. czytania

Czy faktycznie w lombardzie możemy zaciągnąć pożyczkę? Okazuje się, że tak. Z pewnością wygląda to zupełnie inaczej niż jakbyśmy pożyczali pieniądze z banku czy innej prywatnej firmy pożyczkowej. W lombardzie pożyczamy pieniądze pod zastaw. Co możemy zastawić? W dużej mierze zależy to od lombardu, ale w większości z nich można zastawić niemalże wszystko co przedstawia jakąkolwiek wartość. Możemy zastawić papiery wartościowe, obligacje, akcje. Jeśli chodzi o pożyczki w lombardzie często też możemy się spotkać z zastawieniem biżuterii, sprzętu sportowego czy elektronicznego, ewentualnie dział sztuki.

Pożyczki w lombardzie charakteryzują się bardzo krótkim terminem spłaty. Zwykle jest on określony na 7 do 30 dni. W tym czasie zastawiony towar jest w posiadaniu lombardu, ale nie jest jego własnością. Lombard nie ma prawa nic z nim zrobić w czasie obowiązywania umowy. W tym czasie lombard jest zobowiązany do należytego przechowywania powierzonego mu mienia, tak aby po uregulowaniu należności wrócił do właściciela w nienaruszonym stanie.

Logicznym też jest, że przekazany pod zastaw przedmiot musie przedstawiać określoną wartość, aby stać się atrakcyjnym towarem dla lombardu, za który będzie chciał udzielić nam pożyczki. Wiadomo, że atrakcyjnym towarem będzie biżuteria, dobry sprzęt sportowy czy elektroniczny, a już z pewnością wszelkiego rodzaju dzieła sztuki.

Jaki rodzaj zastawu możemy zaproponować w lombardzie?

W praktyce wygląda to tak, że jeżeli przedmiot przedstawia jakąkolwiek wartość dla przedstawiciela lombardu i w dalszej perspektywie nie widzi przeszkód w ewentualnej jego odsprzedaży, to nadaje się pod zastaw. Z reguły najczęściej zastawiane są: numizmaty, złoto i biżuteria, akcje, obligacje, papiery wartościowe, wartościowe pamiątki rodzinne, sprzęt sportowy, elektroniczny i AGD, dzieła sztuki, antyki, rzeźby i obrazy.

Mogą też trafić się zupełnie inne przedmioty, nieskatalogowane w żadnej z wcześniej wymienionych grup. Może też się zdarzyć, że pożyczka zostanie udzielona pod zastaw większych ruchomości, takich jak na przykład samochód. W tej kwestii lombardy kierują się spora dowolnością. Co przyjmą pod zastaw zależy tylko i wyłącznie od ich polityki wewnętrznej.

Z reguły przed przyjęciem przedmiotu pod zastaw, jego wyceną powinien zająć się rzeczoznawca. Jednak niewiele lombardów ma na stanie taką fachowa obsługę i przy wycenie kieruje się jedynie swoim doświadczeniem. Musimy wiedzieć, że samo wycenienie przedmiotu do niczego nas nie obliguje. Jeśli się z nią nie będziemy zgadzać, możemy po prostu zabrać nasz przedmiot i udać się do innego lombardu, który zaproponuje nam korzystniejszą kwotę.

Kto zwykle korzysta z tego typu dofinansowania?

Zwykle są to osoby, utraciły płynność finansową i w dość krótkim okresie potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki. To całkiem konkretna alternatywa dla pożyczek bankowych czy pozabankowych. Często te osoby spotkały się już z odmową udzielenia pożyczki w tych instytucjach.

Powinniśmy też wiedzieć, że jeśli do lombardu zaniesiemy przedmiot wartości na przykład 600 zł, to kwota pożyczki nie będzie równa jego wartości. Z reguły za taki sprzęt dostaniemy jakieś 20-30% wartości rzeczywistej. Owszem, możemy poszukać innego lombardu, który zaproponuje nam wyższą pożyczkę, jednak różnice nie będą znaczące.

Co powinna zawierać umowa o pożyczkę w lombardzie

Jak przy każdej pożyczce tak i przy takiej zaciąganej w lombardzie należy sporządzić odpowiednią umowę. Informacje w niej zawarte również nie są jakieś wyjątkowe i wyszukane.

Umowa powinna zawierać:

  • dokładny opis przedmiotu, który został zastawiony,
  • kwota pożyczki udzielonej pod zastaw,
  • określenie wartości zastawu,
  • umowa musi być podpisana przez obydwie strony,
  • dane obydwu stron, lombardu jako firmy udzielającej pożyczki, jak i klienta – pożyczkobiorcy,
  • określenie terminu, w którym ma nastąpić spłata i określenie w jakiej ma być formie.

Jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się z warunków umowy, to znaczy nie zachowa terminu spłaty, nie będzie wnioskował o przedłużenie okresu spłaty, wówczas przedmiot zastawu przechodzi na własność lombardu. Dopiero w tym momencie lombard zostaje właścicielem powierzonego przedmiotu i może nim dowolnie zawładnąć. Może go odsprzedać dalej za cenę jaką mu się tylko uda uzyskać.

Dla niektórych dużym plusem może się okazać fakt, że o szczegółach dotyczących zastawu i pożyczki lombard nie może informować nikogo, nawet członka najbliższej rodziny. Wyjątkami od tej reguły jest przypadek, kiedy pożyczkobiorca wyrazi na to zgodę albo przedmiot przekazany pod zastaw będzie został uzyskany na drodze przestępstwa.

Powinniśmy też mieć na uwadze to, że jeśli przyniesiemy do lombardu przedmiot wart maksymalnie 300 zł, nie otrzymamy za niego 1.000 zł. Pożyczka jaka zostanie nam udzielona nie może przekraczać maksymalnej wartości przedmiotu zastawu.

Wszelkie niezbędne informacje na temat pożyczki w lombardzie powinny być zawarte i ściśle określone w umowie. Dotyczy to zwłaszcza terminu spłaty, wysokość prowizji, która jest poniekąd uzależniona od kwoty pożyczki, wartości zastawu i terminu jej spłaty. Spłaty pożyczki z lombardu możemy dokonywać osobiście albo za pośrednictwem wcześniej wskazanej, upoważnionej przez nas osoby.

Lombard lombardowi nie równy

Podobnie jak z ofertą banków czy prywatnych firm pożyczkowych zanim dokonamy wyboru tego właściwego lombardu powinniśmy zasięgnąć języka na ich temat. Wybrać oczywiście ten, któremu nie jest obojętny interes klienta, który dba o właściwe przechowywanie danych osobowych klientów, powierzonych przedmiotów, cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Powinniśmy też zapoznać się z warunkami umowy, jak wygląda termin spłaty, czy możemy spłacić pożyczkę przed terminem, jak wysoka jest prowizja i czy będziemy mogli ewentualnie wydłużyć okres spłaty w razie jakichkolwiek komplikacji. Upewnijmy się też, tak na wszelki wypadek czy spłaty pożyczki w lombardzie będzie mogła dokonać osoba inna niż my sami, którą oczywiście wcześniej wskażemy.

Czy warto korzystać z pożyczek w lombardzie? Czy to bezpieczna operacja?

Jak się okazuje to dość bezpieczna forma pozyskania dodatkowych środków pieniężnych. Proste zasady udzielania takich pożyczek, sprawiają, że możemy czuć się w miarę bezpiecznie. Aby podpisać umowę pożyczki w lombardzie musimy przynieść nie tylko przedmiot pod zastaw, ale także ważny dowód osobisty i w najlepszym przypadku dowód zakupu, akt własności, lub inne poświadczenie tego, że jesteśmy właścicielem przedmiotu zastawu i nie pochodzi on z przestępstwa.

Choć takiej pewności na 100% nigdy nie będą mieli. Tutaj również, gdyby pojawił się jakikolwiek problem ze spłatą pożyczki w terminie, to możemy skorzystać z wydłużenia terminu spłaty, co jak w przypadku pożyczek pozabankowych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Możemy też najzwyczajniej nie spłacić pożyczki, nie odzyskać przedmiotu zastawu, jeśli nie za bardzo nam na nim zależy i sprawa jest jasna i klarowna.

O tym, że chcemy spłacić pożyczkę przed czasem jak i o tym, że będziemy mieli problem ze spłatą na czas powinniśmy odpowiednio wcześniej poinformować lombard. Jeśli termin spłaty się zbliża, a my dysponujemy tylko częścią kwoty pożyczki, możemy też spróbować spłacić ja częściowo. Wówczas zobowiązanie będzie pomniejszone o kwotę spłaty i będziemy mogli odzyskać adekwatną część zastawu – oczywiście jak zastaw jest podzielny.

Czy pożyczka w lombardzie to dobre rozwiązanie?

Zależy jak na to spojrzeć. Jeśli nie mamy innej opcji, inne instytucje udzielające pożyczek nam odmówiły a potrzebujemy szybko pieniędzy to może i tak, ale musimy się liczyć z wysokimi kosztami takiej operacji, z tym, że wartość naszego przedmiotu zastawu zostanie znacznie zaniżona. Musimy też pilnować terminu spłaty, bo jeśli przekroczymy go choćby o dzień, a wcześniej nie skontaktujemy się z lombardem to przedmiot przechodzi na jego własność i nic już nie możemy z tym zrobić.

Czy po pożyczkę lombardową możemy się udać tylko do lombardu?

Okazuje się, że pożyczkę lombardową możemy wziąć nie tylko w lombardzie. Po tego typu pożyczkę możemy też udać się do banku. W banku honorowane będą nieco inne zastawy, ale sam charakter bardzo jest zbliżony. Do banku pod zastaw możemy przynieść biżuterię, złoto, czy wartościowe numizmaty. Dobrym zastawem też będą bony czy książeczki PKO, albo nawet blokada środków na rachunku bankowym.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: