Pożyczki dla emerytów – kiedy pożyczka to mądry wybór?

7 min. czytania

Sprawa emerytów na rynku pożyczek jest skomplikowana. Po pierwsze, ich stabilność i stały dochód są bardzo ważne dla pożyczkodawców. Po drugie, ich renty z reguły są niskie, co ma wpływ na ocenę zdolności finansowej. Czego mogą się spodziewać emeryci? Żeby uzyskać kredyt dla emerytów, na jakie kryteria muszą być przygotowani?

Liczba emerytów w naszym kraju przekracza ponad 2 mln osób. Chociaż większość przeciętnych emerytów ma ponad 55 lat, to nie od ich wieku zależy, czy należą do tej kategorii. Emeryci to osoby, które są trwale lub po części niezdolne do pracy, ale do tej grupy zalicza się również osoby pobierające renty rodzinne.

Kiedy kredyt dla emerytów to mądry wybór?

Przed podjęciem decyzji o pożyczce powinniśmy zawsze wziąć pod uwagę dwa aspekty:

 1. Czy możemy spłacić pożyczkę w terminie?
 2. Czy naprawdę potrzebujemy pożyczek?

W idealnym przypadku możemy odpowiedzieć „tak” na oba pytania, ale mamy na uwadze, że mamy do czynienia z różnymi sytuacjami w życiu. Czasem zadłużamy się, aby nabyć rzecz, bez których nie możemy żyć, ale zwyczajnie pragniemy je mieć. Przykładowo możemy nadal znajdować się w sytuacji, w której potrzebujemy pieniędzy na opłacenie bieżących rachunków, ale będziemy mieli trudności ze spłatą kredytu.

Jeżeli rozważamy skorzystanie z kredytu, musimy pomyśleć, która forma jest dla nas najlepsza. Gdy jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie spłacić całość zadłużenia z następnej renty, możemy ubiegać się o pożyczkę. Sprzyjające byłoby wzięcie pożyczki darmowej, które zazwyczaj są dostępne dla nowych klientów.

Gdy potrzebujesz większej pożyczki, firmy pożyczkowe są w stanie udzielić pożyczki ratalnej oraz dostosować okres i kwotę do miesięcznego budżetu.

Jeżeli kwota, którą chcemy pożyczyć jest duża i istnieje spore ryzyko, że nie będziemy w stanie spłacić pożyczki w terminie, to przed pożyczeniem należałoby poważnie się nad tym zastanowić. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy potrafimy prowadzić terminowy nadzór, łatwo wówczas możemy wpaść w cykl zadłużenia. Niestety pozbycie się go zazwyczaj jest dla nas bardzo ciężkie, a czasem wręcz niemożliwe.

Jakie dokumenty musi złożyć emeryt aby otrzymać kredyt?

Aby ubiegać się o kredyt, zwykle konieczne jest wypełnienie wniosku pożyczkowego na stronie internetowej pożyczkodawcy. Będą pytania o główne źródło utrzymania emerytów. W takiej sytuacji wystarczy wskazać, czy emerytura jest głównym źródłem dochodu, czy następnym źródłem dochodu. Emeryci również muszą odpowiedzieć na to pytanie: przez ile lat była wypłacana emerytura i jaka była wypłacana kwota?

Nieliczne instytucje pożyczkowe wymagają od pożyczkobiorcy-emeryta pokazania dokumentów potwierdzających wypłatę świadczenia. Tego typu dokumentem jest zwykle identyfikator emeryta, czyli jego numer i data wystawienia. Instytucja pożyczkowa może również wymagać przedstawienia pokwitowań renty za ostatni miesiąc.

Poza dowodami osobistymi czy oświadczeniami o zasiłkach, emeryci wypełniają także standardowe formularze we wszystkich pozostałych polach. Obejmują źródła dochodów i kosztów, jak również dane osobowe i kontaktowe. Trzeba również podać numer identyfikacyjny i serię dowodu osobistego.

Co ma wpływ na wiarygodność emerytów?

Analogicznie jak inni klienci, na wiarygodność emerytów wpłyną następujące czynniki:

  • wysokość dochodu – ważny aspekt, szczególnie do podanych we wniosku wydatków,
  • stabilny dochód – okres wypłaty emerytury wynosi od jednego do pięciu lat, więc większość instytucji pożyczkowych uzna go za regularny przychód,
  • regularność w spłacaniu poprzednich długów – dla sporej części osób najmocniejszą podstawą do ubiegania się o pożyczkę będzie regularność spłaty poprzednich długów,
  • suma pozostałych zobowiązań – to jeden z powodów, który wpływa na ocenę, zdaniem firmy pożyczkowej, czy jesteśmy w stanie spłacić te zobowiązania.

W BIK są zarejestrowani emeryci – czy mogą liczyć na pożyczkę?

Bank udzielający pożyczki zwykle sprawdza nas w bazie dłużników. Jeżeli znajdują się tam dane o wcześniejszych opóźnieniach kredytowych, może to prowadzić do gorszych warunków udzielania lub odmowy kredytu. Jednak wszystko zależy od ilości i wagi naszych opóźnień. Firma pożyczkowa rozpatruje każdy wniosek oddzielnie.

Oznacza to, że samo wejście do BIK lub BIG nie wyeliminuje automatycznie naszej szansy na uzyskanie pożyczki. Jeśli wiemy, że nasza historia kredytowa jest uboga, na rynku możemy znaleźć instytucje, które nie rozpatrują tego czynnika przy udzielaniu kredytów.

Jakie są potrzeby emerytów, decydujących się na pożyczkę?

Statystyki dostarczone przez BIK pokazują, że średni dług finansowy osób starszych wynosi około 10.000 zł. W przypadku chwilówek zazwyczaj potrzeba 1.000 zł, aby zaspokoić mniejszy bieżący popyt. Pośród kredytów ma raty przeważają kredyty o wartości kilku tysięcy złotych. Z czego najczęściej korzystają emeryci do zaciągania pożyczek? Jakie są priorytety emerytów, chcących wziąć pożyczkę?

Długi rodzinne

Powszechną sytuacją jest to, że emeryci udzielają pożyczek innym osobom, które mają trudności finansowe. Zwykle jest to członek rodziny lub dobry przyjaciel. Bywa tak, iż taka pomoc budzi duże ryzyko, ponieważ osoba, której próbujemy pomóc, może nie spłacać kolejnej płatności. Jeżeli ktoś prosi nas o pożyczenie pieniędzy, musimy być czujni i nie zgadzać się zbyt szybko. Warto skonsultować się z zaufaną osobą.

Pieniądze na bieżące wydatki

Małe naprawy, wydatki bieżące czy leki – to najczęstsze wskaźniki zaciągania pożyczek przez osoby starsze i stanowią one większość pośród emerytów. W przypadku takiego popytu może zaistnieć potrzeba kupna sprzętu AGD i produktów elektronicznych (takich jak pralka czy telewizor). Często wymagane są koszty leczenia, głównie koszty leczenia prywatnego.

Najdogodniejszą pożyczką na takie potrzeby byłaby niewielka chwilówka, ponieważ emeryci będą mogli spłacić otrzymaną emeryturę w przyszłym miesiącu.

Większe wymagania

Droższy popyt objęty pożyczką to zwłaszcza popyt generowany przez chęć pomocy rodzinie – tak podaje BIK. Seniorzy pożyczają pieniądze na zajęcia rodzinne lub remonty mieszkań. Coraz więcej środków pożyczkowych osoby starsze wykorzystują na podróże.

Większy popyt zwykle pochodzi z kredytów na raty. Czas spłat i stawkę raty można dostosować do osobistego stanu majątkowego. Nie spowoduje to więc zbytniego obciążenia budżetu rodzinnego.

Pożyczki dla emerytów zbierane na poczcie

Większość emerytów to osoby powyżej 55 roku życia. Z ostatnich badań wynika, że ​​blisko 90% seniorów jest w posiadaniu osobistego konta bankowego. Nie znaczy to jednak, że wszyscy umieją korzystać z bankowości internetowej. Aby oddać pokłon tym grupom klientów, niektórzy pożyczkodawcy wprowadzili do swoich ofert pożyczki, które można pobrać w dowolnym oddziale pocztowym albo banku Pocztowym.

Wnioski pożyczkowe można składać przez telefon lub online, a po pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki, uzyskuje się czek GIRO w postaci smsów lub kodów mailowych. Kod jest ważny przez 7 dni. Podczas kontroli pracownicy poczty lub banku pocztowego sprawdzają nasze dane na podstawie dokumentów, a następnie wypłacą pożyczkę.

Pożyczki uzyskane w formie czeków GIRO można spłacić za pomocą wpłat na poczcie.

Niska renta – czy są możliwości do uzyskania pożyczki?

Całkowita renta w naszym kraju wynosi od 900 zł do 1.440 zł, więc można założyć, że 1.000 zł to normalność dla wielu ludzi. Trudno jest przetrwać za takie niskie dochody, a śmiało można powiedzieć, że wręcz niemożliwe. Zazwyczaj osoby na takich emeryturach mają dodatkową pracę, aby uzupełnić swój budżet. Niektórzy ludzie mieszkają z najbliższymi członkami rodziny i dzielą się kosztami gospodarstwa domowego.

Wszystko to sprawia, że ​​we wniosku o pożyczkę kwota będzie uwzględniana w całym cyklu życia wnioskodawcy. Niestety nie można zmienić argumentu, że dochód 1.000 zł to bardzo mało, a otrzymanie kredytu w bankach, które mają tylko takie źródła dochodu, jest wręcz nieprawdopodobne.

Nieco inaczej będzie wyglądała sytuacja firmy pożyczkowej. Emeryci nadal będą pytani o poziom dochodów i wydatków, ale zasady udzielania pożyczek będą bardziej giętkie. Znaczy to, że nawet osoby o niskich, ale stabilnych dochodach, będą miały możliwość uzyskania kredytu.

Pożyczki dla rencistów – podsumowanie

Chociaż emerytury są zwykle niskie, ich największą zaletą jest stabilność. W przypadku rent oznacza, że ​​możemy udowodnić, że mamy stałe źródło dochodu, co dla większości pożyczkodawców jest plusem. Dlatego nawet przy bardzo niskich dochodach pożyczkodawca jest nadal skłonny do udzielania pożyczek ratalnych i bezpłatnych chwilówek dla emerytów.

Foto: Shutterstock
7 min. czytania

Sprawa emerytów na rynku pożyczek jest skomplikowana. Po pierwsze, ich stabilność i stały dochód są bardzo ważne dla pożyczkodawców. Po drugie, ich renty z reguły są niskie, co ma wpływ na ocenę zdolności finansowej. Czego mogą się spodziewać emeryci? Żeby uzyskać kredyt dla emerytów, na jakie kryteria muszą być przygotowani?

Liczba emerytów w naszym kraju przekracza ponad 2 mln osób. Chociaż większość przeciętnych emerytów ma ponad 55 lat, to nie od ich wieku zależy, czy należą do tej kategorii. Emeryci to osoby, które są trwale lub po części niezdolne do pracy, ale do tej grupy zalicza się również osoby pobierające renty rodzinne.

Kiedy kredyt dla emerytów to mądry wybór?

Przed podjęciem decyzji o pożyczce powinniśmy zawsze wziąć pod uwagę dwa aspekty:

 1. Czy możemy spłacić pożyczkę w terminie?
 2. Czy naprawdę potrzebujemy pożyczek?

W idealnym przypadku możemy odpowiedzieć „tak” na oba pytania, ale mamy na uwadze, że mamy do czynienia z różnymi sytuacjami w życiu. Czasem zadłużamy się, aby nabyć rzecz, bez których nie możemy żyć, ale zwyczajnie pragniemy je mieć. Przykładowo możemy nadal znajdować się w sytuacji, w której potrzebujemy pieniędzy na opłacenie bieżących rachunków, ale będziemy mieli trudności ze spłatą kredytu.

Jeżeli rozważamy skorzystanie z kredytu, musimy pomyśleć, która forma jest dla nas najlepsza. Gdy jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie spłacić całość zadłużenia z następnej renty, możemy ubiegać się o pożyczkę. Sprzyjające byłoby wzięcie pożyczki darmowej, które zazwyczaj są dostępne dla nowych klientów.

Gdy potrzebujesz większej pożyczki, firmy pożyczkowe są w stanie udzielić pożyczki ratalnej oraz dostosować okres i kwotę do miesięcznego budżetu.

Jeżeli kwota, którą chcemy pożyczyć jest duża i istnieje spore ryzyko, że nie będziemy w stanie spłacić pożyczki w terminie, to przed pożyczeniem należałoby poważnie się nad tym zastanowić. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy potrafimy prowadzić terminowy nadzór, łatwo wówczas możemy wpaść w cykl zadłużenia. Niestety pozbycie się go zazwyczaj jest dla nas bardzo ciężkie, a czasem wręcz niemożliwe.

Jakie dokumenty musi złożyć emeryt aby otrzymać kredyt?

Aby ubiegać się o kredyt, zwykle konieczne jest wypełnienie wniosku pożyczkowego na stronie internetowej pożyczkodawcy. Będą pytania o główne źródło utrzymania emerytów. W takiej sytuacji wystarczy wskazać, czy emerytura jest głównym źródłem dochodu, czy następnym źródłem dochodu. Emeryci również muszą odpowiedzieć na to pytanie: przez ile lat była wypłacana emerytura i jaka była wypłacana kwota?

Nieliczne instytucje pożyczkowe wymagają od pożyczkobiorcy-emeryta pokazania dokumentów potwierdzających wypłatę świadczenia. Tego typu dokumentem jest zwykle identyfikator emeryta, czyli jego numer i data wystawienia. Instytucja pożyczkowa może również wymagać przedstawienia pokwitowań renty za ostatni miesiąc.

Poza dowodami osobistymi czy oświadczeniami o zasiłkach, emeryci wypełniają także standardowe formularze we wszystkich pozostałych polach. Obejmują źródła dochodów i kosztów, jak również dane osobowe i kontaktowe. Trzeba również podać numer identyfikacyjny i serię dowodu osobistego.

Co ma wpływ na wiarygodność emerytów?

Analogicznie jak inni klienci, na wiarygodność emerytów wpłyną następujące czynniki:

  • wysokość dochodu – ważny aspekt, szczególnie do podanych we wniosku wydatków,
  • stabilny dochód – okres wypłaty emerytury wynosi od jednego do pięciu lat, więc większość instytucji pożyczkowych uzna go za regularny przychód,
  • regularność w spłacaniu poprzednich długów – dla sporej części osób najmocniejszą podstawą do ubiegania się o pożyczkę będzie regularność spłaty poprzednich długów,
  • suma pozostałych zobowiązań – to jeden z powodów, który wpływa na ocenę, zdaniem firmy pożyczkowej, czy jesteśmy w stanie spłacić te zobowiązania.

W BIK są zarejestrowani emeryci – czy mogą liczyć na pożyczkę?

Bank udzielający pożyczki zwykle sprawdza nas w bazie dłużników. Jeżeli znajdują się tam dane o wcześniejszych opóźnieniach kredytowych, może to prowadzić do gorszych warunków udzielania lub odmowy kredytu. Jednak wszystko zależy od ilości i wagi naszych opóźnień. Firma pożyczkowa rozpatruje każdy wniosek oddzielnie.

Oznacza to, że samo wejście do BIK lub BIG nie wyeliminuje automatycznie naszej szansy na uzyskanie pożyczki. Jeśli wiemy, że nasza historia kredytowa jest uboga, na rynku możemy znaleźć instytucje, które nie rozpatrują tego czynnika przy udzielaniu kredytów.

Jakie są potrzeby emerytów, decydujących się na pożyczkę?

Statystyki dostarczone przez BIK pokazują, że średni dług finansowy osób starszych wynosi około 10.000 zł. W przypadku chwilówek zazwyczaj potrzeba 1.000 zł, aby zaspokoić mniejszy bieżący popyt. Pośród kredytów ma raty przeważają kredyty o wartości kilku tysięcy złotych. Z czego najczęściej korzystają emeryci do zaciągania pożyczek? Jakie są priorytety emerytów, chcących wziąć pożyczkę?

Długi rodzinne

Powszechną sytuacją jest to, że emeryci udzielają pożyczek innym osobom, które mają trudności finansowe. Zwykle jest to członek rodziny lub dobry przyjaciel. Bywa tak, iż taka pomoc budzi duże ryzyko, ponieważ osoba, której próbujemy pomóc, może nie spłacać kolejnej płatności. Jeżeli ktoś prosi nas o pożyczenie pieniędzy, musimy być czujni i nie zgadzać się zbyt szybko. Warto skonsultować się z zaufaną osobą.

Pieniądze na bieżące wydatki

Małe naprawy, wydatki bieżące czy leki – to najczęstsze wskaźniki zaciągania pożyczek przez osoby starsze i stanowią one większość pośród emerytów. W przypadku takiego popytu może zaistnieć potrzeba kupna sprzętu AGD i produktów elektronicznych (takich jak pralka czy telewizor). Często wymagane są koszty leczenia, głównie koszty leczenia prywatnego.

Najdogodniejszą pożyczką na takie potrzeby byłaby niewielka chwilówka, ponieważ emeryci będą mogli spłacić otrzymaną emeryturę w przyszłym miesiącu.

Większe wymagania

Droższy popyt objęty pożyczką to zwłaszcza popyt generowany przez chęć pomocy rodzinie – tak podaje BIK. Seniorzy pożyczają pieniądze na zajęcia rodzinne lub remonty mieszkań. Coraz więcej środków pożyczkowych osoby starsze wykorzystują na podróże.

Większy popyt zwykle pochodzi z kredytów na raty. Czas spłat i stawkę raty można dostosować do osobistego stanu majątkowego. Nie spowoduje to więc zbytniego obciążenia budżetu rodzinnego.

Pożyczki dla emerytów zbierane na poczcie

Większość emerytów to osoby powyżej 55 roku życia. Z ostatnich badań wynika, że ​​blisko 90% seniorów jest w posiadaniu osobistego konta bankowego. Nie znaczy to jednak, że wszyscy umieją korzystać z bankowości internetowej. Aby oddać pokłon tym grupom klientów, niektórzy pożyczkodawcy wprowadzili do swoich ofert pożyczki, które można pobrać w dowolnym oddziale pocztowym albo banku Pocztowym.

Wnioski pożyczkowe można składać przez telefon lub online, a po pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki, uzyskuje się czek GIRO w postaci smsów lub kodów mailowych. Kod jest ważny przez 7 dni. Podczas kontroli pracownicy poczty lub banku pocztowego sprawdzają nasze dane na podstawie dokumentów, a następnie wypłacą pożyczkę.

Pożyczki uzyskane w formie czeków GIRO można spłacić za pomocą wpłat na poczcie.

Niska renta – czy są możliwości do uzyskania pożyczki?

Całkowita renta w naszym kraju wynosi od 900 zł do 1.440 zł, więc można założyć, że 1.000 zł to normalność dla wielu ludzi. Trudno jest przetrwać za takie niskie dochody, a śmiało można powiedzieć, że wręcz niemożliwe. Zazwyczaj osoby na takich emeryturach mają dodatkową pracę, aby uzupełnić swój budżet. Niektórzy ludzie mieszkają z najbliższymi członkami rodziny i dzielą się kosztami gospodarstwa domowego.

Wszystko to sprawia, że ​​we wniosku o pożyczkę kwota będzie uwzględniana w całym cyklu życia wnioskodawcy. Niestety nie można zmienić argumentu, że dochód 1.000 zł to bardzo mało, a otrzymanie kredytu w bankach, które mają tylko takie źródła dochodu, jest wręcz nieprawdopodobne.

Nieco inaczej będzie wyglądała sytuacja firmy pożyczkowej. Emeryci nadal będą pytani o poziom dochodów i wydatków, ale zasady udzielania pożyczek będą bardziej giętkie. Znaczy to, że nawet osoby o niskich, ale stabilnych dochodach, będą miały możliwość uzyskania kredytu.

Pożyczki dla rencistów – podsumowanie

Chociaż emerytury są zwykle niskie, ich największą zaletą jest stabilność. W przypadku rent oznacza, że ​​możemy udowodnić, że mamy stałe źródło dochodu, co dla większości pożyczkodawców jest plusem. Dlatego nawet przy bardzo niskich dochodach pożyczkodawca jest nadal skłonny do udzielania pożyczek ratalnych i bezpłatnych chwilówek dla emerytów.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

45 − = 39

error: