Pożyczka dla firm do 5.000 zł z możliwością umorzenia

2 min. czytania

Tarcza antykryzysowa, która została uchwalona przez rząd jakiś czas temu, w swoich założeniach ma pomóc przedsiębiorcom i pracownikom w czasie wielu obostrzeń spowodowanych panującą pandemią koronawirusa. Jednym z rozwiązań oferowanych przez rząd jest pożyczka w wysokości 5 tysięcy złotych dla przedsiębiorców. Kto może się o nią starać i w jakich przypadkach nie będzie konieczności jej zwracania?

Pożyczka bezzwrotna dla mikroprzedsiębiorców to forma wsparcia w czasie kryzysu spowodowanego pandemią. Pożyczki pozyskanej od Powiatowego Urzędu Pracy nie będą zwracać ci przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić swoją działalność przez kolejne trzy miesiące od chwili otrzymania pożyczki.

Warunki pożyczki

Powiatowe Urzędy Pracy oferują pożyczki na kwotę 5.000 zł, z okresem spłaty, który nie może przekroczyć 12 miesięcy. Spłata następuje dopiero po trzymiesięcznym okresie karencji. Rząd zastrzega sobie, że może wydłużyć okres spłaty oraz okres karencji, w zależności od rozwoju sytuacji i stanu zagrożenia spowodowanego koronawirusem.

Dla kogo wsparcie?

Zgodnie z ustaleniami z tarczy antykryzysowej, pożyczka jest przeznaczona do osób samozatrudnionych od 18 kwietnia, oraz osób zatrudniających do 9 pracowników. Przedsiębiorcy składający wniosek nie muszą okazywać spadku przychodów związanego z kryzysem. Pożyczka ma na celu pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Początkowo w tarczy antykryzysowej pożyczka miała być skierowana tylko dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników, jednak po konsultacjach, do grona pożyczkobiorców zostali dołączone także osoby samozatrudnione. Pożyczka udzielana jest przez PUP (Powiatowe Urzędy Pracy).

Kiedy umorzenie pożyczki?

Warunki umorzenia pożyczki są bardzo łatwe do spełnienia. Początkowo, gdy pożyczka miała być przeznaczona dla osób które zatrudniają pracowników, warunkiem umorzenia było wykazanie przez przedsiębiorstwo tego, że przez okres 3 miesięcy nie zmniejszył się stan zatrudnienia w firmie.

Obecnie, gdy do pożyczkobiorców dołączyły osoby samozatrudnione, umorzenie pożyczki może nastąpić w przypadku, gdy mikroprzedsiębiorstwo będzie dalej prowadzone przez okres 3 miesięcy od otrzymania pożyczki.

Oświadczenie o prowadzeniu działalności będzie zawarte w wniosku o umorzenie pożyczki. Każdy przedsiębiorca, który będzie składał taki wniosek, będzie składał również oświadczenie ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Tarcza antykryzysowa, która została uchwalona przez rząd jakiś czas temu, w swoich założeniach ma pomóc przedsiębiorcom i pracownikom w czasie wielu obostrzeń spowodowanych panującą pandemią koronawirusa. Jednym z rozwiązań oferowanych przez rząd jest pożyczka w wysokości 5 tysięcy złotych dla przedsiębiorców. Kto może się o nią starać i w jakich przypadkach nie będzie konieczności jej zwracania?

Pożyczka bezzwrotna dla mikroprzedsiębiorców to forma wsparcia w czasie kryzysu spowodowanego pandemią. Pożyczki pozyskanej od Powiatowego Urzędu Pracy nie będą zwracać ci przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić swoją działalność przez kolejne trzy miesiące od chwili otrzymania pożyczki.

Warunki pożyczki

Powiatowe Urzędy Pracy oferują pożyczki na kwotę 5.000 zł, z okresem spłaty, który nie może przekroczyć 12 miesięcy. Spłata następuje dopiero po trzymiesięcznym okresie karencji. Rząd zastrzega sobie, że może wydłużyć okres spłaty oraz okres karencji, w zależności od rozwoju sytuacji i stanu zagrożenia spowodowanego koronawirusem.

Dla kogo wsparcie?

Zgodnie z ustaleniami z tarczy antykryzysowej, pożyczka jest przeznaczona do osób samozatrudnionych od 18 kwietnia, oraz osób zatrudniających do 9 pracowników. Przedsiębiorcy składający wniosek nie muszą okazywać spadku przychodów związanego z kryzysem. Pożyczka ma na celu pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Początkowo w tarczy antykryzysowej pożyczka miała być skierowana tylko dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników, jednak po konsultacjach, do grona pożyczkobiorców zostali dołączone także osoby samozatrudnione. Pożyczka udzielana jest przez PUP (Powiatowe Urzędy Pracy).

Kiedy umorzenie pożyczki?

Warunki umorzenia pożyczki są bardzo łatwe do spełnienia. Początkowo, gdy pożyczka miała być przeznaczona dla osób które zatrudniają pracowników, warunkiem umorzenia było wykazanie przez przedsiębiorstwo tego, że przez okres 3 miesięcy nie zmniejszył się stan zatrudnienia w firmie.

Obecnie, gdy do pożyczkobiorców dołączyły osoby samozatrudnione, umorzenie pożyczki może nastąpić w przypadku, gdy mikroprzedsiębiorstwo będzie dalej prowadzone przez okres 3 miesięcy od otrzymania pożyczki.

Oświadczenie o prowadzeniu działalności będzie zawarte w wniosku o umorzenie pożyczki. Każdy przedsiębiorca, który będzie składał taki wniosek, będzie składał również oświadczenie ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

58 − 56 =

error: