Poznaj całkowity koszt kredytu zanim podpiszesz umowę

3 min. czytania

Nominalna stopa oprocentowania to jeden z kluczowych wskaźników, który wpływa na ostateczny koszt każdej pożyczki. Umożliwia on wprawdzie obliczenie odsetek bazowych, ale to jeszcze nie wystarcza do określenia całkowitego kosztu kredytu, który będziemy musieli uiścić. Sprawdźmy zatem, czym właściwie jest oprocentowanie nominalne i jakie jeszcze elementy wpływają na rzeczywistą kwotę, którą zapłacimy pożyczkodawcy.

Oprocentowanie nominalne to dopiero początek

Nominalna stopa oprocentowania pozwala obliczyć odsetki bazowe od kapitału, który pożyczamy. W teorii pomaga ona określić całkowitą kwotę, jaką powinniśmy zapłacić, gdy zaciągamy kredyt lub pożyczkę. Nie uwzględnia ona jednak inflacji, którą również musimy wziąć pod uwagę, obliczając koszty kredytu. Przy wyliczaniu kosztu pożyczki, należy ją skorygować, biorąc pod uwagę wysokość inflacji. Oprocentowanie kredytu, które uwzględnia rzeczywistą stopę inflacji, nazywamy realną stopą oprocentowania.

Ogromny wpływ na oprocentowanie kredytu ma wysokość stawki WIBOR, czyli oprocentowania kredytów międzybankowych. Przeciętnego pożyczkobiorcę interesuje przede wszystkim WIBOR 3M, czyli po prostu trzymiesięczna wysokość oprocentowania pożyczek pomiędzy bankami komercyjnymi. To WIBOR 3M stanowi podstawę przy określaniu stawki procentowej kredytu ze zmiennymi odsetkami.

Dlaczego banki kochają oprocentowanie nominalne?

Oprocentowanie nominalne, jako niższe od rzeczywistego, było często podkreślane w materiałach promocyjnych banków. Jednak rzeczywiste koszty kredytu o wiele lepiej określa RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. RRSO uwzględnia oprocentowanie nominalne w skali całego roku, marżę i wszystkie dodatkowe koszty, które ponosimy w związku z udzielonym kredytem. Od 2017 roku polskie prawo wyraźnie określa sposób, w jaki Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania ma być przedstawiana, zarówno w materiałach informacyjnych, jak i reklamowych. W myśl obowiązującej nowelizacji RRSO musi być prezentowana w sposób widzialny i słyszalny, co ma na celu wyeliminowanie częstych praktyk, gdzie rzeczywiste koszty pożyczki czy kredytu były zapisywane tylko w przypisach, ledwo widocznym drukiem.

Sposoby na obniżenie RRSO

Na RRSO składa się kilka elementów. Są to:

– oprocentowanie nominalne kredytu,

– prowizja,

– opłata przygotowawcza,

– koszty administracyjne,

– ewentualne koszty ubezpieczenia pożyczki.

Pola do wszelkich negocjacji ostatecznej kwoty pożyczki można upatrywać właśnie w ramach kosztów dodatkowych innych niż oprocentowanie nominalne. Oferty poszczególnych firm pożyczkowych różnią się między sobą właśnie wysokością prowizji i opłat administracyjnych, co wpływa na ostateczną wartość spłacanej przez nas kwoty.

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów zobowiązania jest szybsza spłata zaciągniętego kredytu. W takim przypadku pożyczkodawca musi oddać nam tę część odsetek, które spłacalibyśmy przez pozostały okres kredytowania. Dodatkowo przysługuje nam zwrot części opłat, które wnieśliśmy przy zawieraniu umowy kredytowej, takich jak proporcjonalny ułamek prowizji czy kosztów ubezpieczenia.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Nominalna stopa oprocentowania to jeden z kluczowych wskaźników, który wpływa na ostateczny koszt każdej pożyczki. Umożliwia on wprawdzie obliczenie odsetek bazowych, ale to jeszcze nie wystarcza do określenia całkowitego kosztu kredytu, który będziemy musieli uiścić. Sprawdźmy zatem, czym właściwie jest oprocentowanie nominalne i jakie jeszcze elementy wpływają na rzeczywistą kwotę, którą zapłacimy pożyczkodawcy.

Oprocentowanie nominalne to dopiero początek

Nominalna stopa oprocentowania pozwala obliczyć odsetki bazowe od kapitału, który pożyczamy. W teorii pomaga ona określić całkowitą kwotę, jaką powinniśmy zapłacić, gdy zaciągamy kredyt lub pożyczkę. Nie uwzględnia ona jednak inflacji, którą również musimy wziąć pod uwagę, obliczając koszty kredytu. Przy wyliczaniu kosztu pożyczki, należy ją skorygować, biorąc pod uwagę wysokość inflacji. Oprocentowanie kredytu, które uwzględnia rzeczywistą stopę inflacji, nazywamy realną stopą oprocentowania.

Ogromny wpływ na oprocentowanie kredytu ma wysokość stawki WIBOR, czyli oprocentowania kredytów międzybankowych. Przeciętnego pożyczkobiorcę interesuje przede wszystkim WIBOR 3M, czyli po prostu trzymiesięczna wysokość oprocentowania pożyczek pomiędzy bankami komercyjnymi. To WIBOR 3M stanowi podstawę przy określaniu stawki procentowej kredytu ze zmiennymi odsetkami.

Dlaczego banki kochają oprocentowanie nominalne?

Oprocentowanie nominalne, jako niższe od rzeczywistego, było często podkreślane w materiałach promocyjnych banków. Jednak rzeczywiste koszty kredytu o wiele lepiej określa RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. RRSO uwzględnia oprocentowanie nominalne w skali całego roku, marżę i wszystkie dodatkowe koszty, które ponosimy w związku z udzielonym kredytem. Od 2017 roku polskie prawo wyraźnie określa sposób, w jaki Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania ma być przedstawiana, zarówno w materiałach informacyjnych, jak i reklamowych. W myśl obowiązującej nowelizacji RRSO musi być prezentowana w sposób widzialny i słyszalny, co ma na celu wyeliminowanie częstych praktyk, gdzie rzeczywiste koszty pożyczki czy kredytu były zapisywane tylko w przypisach, ledwo widocznym drukiem.

Sposoby na obniżenie RRSO

Na RRSO składa się kilka elementów. Są to:

– oprocentowanie nominalne kredytu,

– prowizja,

– opłata przygotowawcza,

– koszty administracyjne,

– ewentualne koszty ubezpieczenia pożyczki.

Pola do wszelkich negocjacji ostatecznej kwoty pożyczki można upatrywać właśnie w ramach kosztów dodatkowych innych niż oprocentowanie nominalne. Oferty poszczególnych firm pożyczkowych różnią się między sobą właśnie wysokością prowizji i opłat administracyjnych, co wpływa na ostateczną wartość spłacanej przez nas kwoty.

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów zobowiązania jest szybsza spłata zaciągniętego kredytu. W takim przypadku pożyczkodawca musi oddać nam tę część odsetek, które spłacalibyśmy przez pozostały okres kredytowania. Dodatkowo przysługuje nam zwrot części opłat, które wnieśliśmy przy zawieraniu umowy kredytowej, takich jak proporcjonalny ułamek prowizji czy kosztów ubezpieczenia.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: