Podwyżki składek dla przedsiębiorców w ZUS w 2020 roku

3 min. czytania

Niedawno zaprezentowany został plan finansowy polskiego rządu na przyszły rok. Wynika z niego, że zmienią się stawki składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to jedno. Będzie drożej, co odczują przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz niewielkie firmy o niskich obrotach w skali miesiąca.

Firmy na „Małym ZUS-ie”

Choć powyższe zmiany z pewnością uderzą w wielu przedsiębiorców, to skorzystają na nich osoby, które od stycznia 2019 korzystają z programu „Mały ZUS”. Został on wprowadzony z myślą o firmach, których całkowity obrót z działalności gospodarczej za rok poprzedni był niższy niż 30-krotność wynagrodzenia minimalnego, czyli 63.000 zł. Dzięki planowanym zmianom kwota ta wzrośnie w 2020 roku do 73.500 zł w skali roku, co przekłada się na miesięczny obrót wynoszący 6.125 zł.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy na „Małym ZUS-ie” będą mogli generować w skali miesiąca obroty nawet o 1.000 zł wyższe niż dotychczas i w dalszym ciągu korzystać z mniejszej składki na ZUS.

Rosną kwoty składek do ZUS

Zaglądając do projektu budżetu na 2020 rok możemy zauważyć, że średnie wynagrodzenie wzrośnie z 4.765 zł do 5.227 zł brutto. A właśnie ta kwota stanowi podstawę do obliczania wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. I stąd wynika prognozowany wzrost składek ZUS.

Jak dokładnie wyglądają wyliczenia?

Otóż na początku wyliczamy 60% z kwoty średniego wynagrodzenia brutto, czyli 5.227 zł. Daje nam to podstawę wynoszącą 3.136,20 zł. Dzięki temu uzyskujemy stawki poszczególnych składek ZUS:  emerytalna – 612,19 zł, chorobowa – 76,84 zł, rentowa – 250,90 zł, wypadkowa – 53,37 zł, na fundusz pracy – 76,84 zł.

Jak widać na podstawie powyższych obliczeń, w 2020 roku składka na ubezpieczenia społeczna będzie wyższa o około 100 zł w porównaniu z rokiem 2019. Obecnie wynosi ona 975 zł, a od stycznia będzie to 1.069 zł.

Koszt składki zdrowotnej

Jednak jak na razie nie jesteśmy w stanie podać jej wysokości, gdyż bazę do jej wyliczenia poznamy dopiero w styczniu 2020 roku. Biorąc jednak pod uwagę zmiany, jakie zaszły w poprzednich latach, gdy składka zdrowotna zwiększyła się o 22 zł do poziomu 342,32 zł, możemy przyjąć, że od 2020 roku z tego tytułu odprowadzimy około 370 zł. Oznaczałoby to, że od nowego roku składki ZUS wzrosną o około 130 zł w porównaniu do 2019 roku. Obecnie przedsiębiorcy płacą składki w wysokości 1.316,97 zł.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Niedawno zaprezentowany został plan finansowy polskiego rządu na przyszły rok. Wynika z niego, że zmienią się stawki składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to jedno. Będzie drożej, co odczują przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz niewielkie firmy o niskich obrotach w skali miesiąca.

Firmy na „Małym ZUS-ie”

Choć powyższe zmiany z pewnością uderzą w wielu przedsiębiorców, to skorzystają na nich osoby, które od stycznia 2019 korzystają z programu „Mały ZUS”. Został on wprowadzony z myślą o firmach, których całkowity obrót z działalności gospodarczej za rok poprzedni był niższy niż 30-krotność wynagrodzenia minimalnego, czyli 63.000 zł. Dzięki planowanym zmianom kwota ta wzrośnie w 2020 roku do 73.500 zł w skali roku, co przekłada się na miesięczny obrót wynoszący 6.125 zł.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy na „Małym ZUS-ie” będą mogli generować w skali miesiąca obroty nawet o 1.000 zł wyższe niż dotychczas i w dalszym ciągu korzystać z mniejszej składki na ZUS.

Rosną kwoty składek do ZUS

Zaglądając do projektu budżetu na 2020 rok możemy zauważyć, że średnie wynagrodzenie wzrośnie z 4.765 zł do 5.227 zł brutto. A właśnie ta kwota stanowi podstawę do obliczania wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. I stąd wynika prognozowany wzrost składek ZUS.

Jak dokładnie wyglądają wyliczenia?

Otóż na początku wyliczamy 60% z kwoty średniego wynagrodzenia brutto, czyli 5.227 zł. Daje nam to podstawę wynoszącą 3.136,20 zł. Dzięki temu uzyskujemy stawki poszczególnych składek ZUS:  emerytalna – 612,19 zł, chorobowa – 76,84 zł, rentowa – 250,90 zł, wypadkowa – 53,37 zł, na fundusz pracy – 76,84 zł.

Jak widać na podstawie powyższych obliczeń, w 2020 roku składka na ubezpieczenia społeczna będzie wyższa o około 100 zł w porównaniu z rokiem 2019. Obecnie wynosi ona 975 zł, a od stycznia będzie to 1.069 zł.

Koszt składki zdrowotnej

Jednak jak na razie nie jesteśmy w stanie podać jej wysokości, gdyż bazę do jej wyliczenia poznamy dopiero w styczniu 2020 roku. Biorąc jednak pod uwagę zmiany, jakie zaszły w poprzednich latach, gdy składka zdrowotna zwiększyła się o 22 zł do poziomu 342,32 zł, możemy przyjąć, że od 2020 roku z tego tytułu odprowadzimy około 370 zł. Oznaczałoby to, że od nowego roku składki ZUS wzrosną o około 130 zł w porównaniu do 2019 roku. Obecnie przedsiębiorcy płacą składki w wysokości 1.316,97 zł.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: