Podatki firmy jednoosobowej – samozatrudnienie

4 min. czytania

Podatki, które musi płacić firma jednoosobowa czyli osoba samozatrudniona, w wielu przypadkach są zależne od właściciela firmy i tego, w jaki sposób chce on prowadzić działalność. Właściciel ma naprawdę bardzo dużo możliwości do wyboru, jeśli chodzi o wybór w tym temacie. To, że można wybrać formę płacenia podatków, to jedna z większych zalet, które wiążą się z samozatrudnieniem.

Przy zakładaniu swojej działalności warto jest dobrze zoptymalizować koszty – dlatego też sprawdź dokładnie, jakie są obowiązki podatkowe przedsiębiorcy w poniższym tekście. Z pewnością te informacje pomogą ci w początkach biznesu.

Podatki w firmie jednoosobowej

Prowadząc własną działalność gospodarczą, przedsiębiorca rozlicza się bardzo podobnie, jak osoby które są zatrudnione na etacie. Formy opodatkowania które można wybrać to:

  • skala podatkowa – zasady ogólne (stawka w wysokości 17% i 32% kiedy firma przekroczy dochód ponad 85.528 zł)
  • podatek liniowy (stawka 19% bez względu na generowany dochód działalności)
  • ryczał od przychodów ewidencjonowanych (od 2 do 20%, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności)
  • karta podatkowa (kwotę podatku na rok z góry ustala urzędnik Urzędu Skarbowego, zależnie od rodzaju prowadzonej firmy, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców w miejscu, gdzie działa firma)

Warto jednak pamiętać o tym, że nie w każdej sytuacji przedsiębiorca ma możliwość wyboru formy podatku. W przypadku niektórych działalności forma podatku jest narzucona z góry. W trakcie prowadzenia firmy istnieje można zmieniać formę płacenia podatków, posiadając własną firmę można być również płatnikiem podatku VAT.

Skala podatkowa, czyli zasady ogólne

W tym przypadku, zaliczki podatkowe opłacane są w każdym miesiącu, lub co kwartał. Wymagane jest prowadzenie księgi podatkowej przychodów i rozchodów (po przekroczeniu dochodu 2 mln euro netto należy prowadzić księgi rachunkowe). Składki ZUS obniżają podstawę płaconego opodatkowania.

Samozatrudniony ma też możliwość zmniejszenia podatku poprzez wykazanie kosztów pozyskiwania dochodów.

Podatek liniowy

Podatek przedsiębiorca płaci każdego miesiąca, lub co kwartał. Również w tym przypadku wymagane jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej. W przypadku podatku liniowego, składki zapłacone na ZUS zmniejszają podstawę płaconego podatku. Wydatki ponoszone na prowadzenie działalności można wrzucić w koszty.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tej formie podatkowej nie ma pobieranych zaliczek na poczet podatku, podatek płaci się ryczałtowo każdego miesiąca. Wymagane jest prowadzenie ewidencji przychodów. Składki ZUS również i w tym przypadku zmniejszają opodatkowany przychód. Koszty ponoszone na prowadzenie działalności nie wpływają na pomniejszenie podatku, nie ma możliwości wrzucenia w koszty wydatków firmy.

Karta podatkowa

Taki rodzaj rozliczania podatku jest przypisany tylko niektórym działalnościom, które są ściśle określone w prawie. Podatek opłaca się każdego miesiąca, nie ma w tym przypadku żadnych zaliczek podatkowych. Nie ma też obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej, jedyny obowiązek to przechowywanie dokumentów sprzedaży przez okres 5 lat.

W tej formie podatkowej nie ma możliwości odliczania składek ubezpieczenia społecznego, oraz kosztów firmy.

Zwroty podatku w firmie jednoosobowej

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy jednoosobowe obowiązują takie same zasady jak wszystkie inne osoby, które składają roczne deklaracje PIT. Jeśli z składanej deklaracji wynika że płatnik posiada nadpłatę podatku dochodowego, to urząd skarbowy oddaje całą nadpłaconą kwotę.

Termin zwrotu nadpłaty w przypadku deklaracji podatkowej złożonej za pośrednictwem internetu, wynosi 45 dni. Z kolei jeśli deklaracja jest złożona w formie papierowej bezpośrednio w urzędzie, termin ten wynosi 3 miesiące.

Co może odliczyć od podatku działalność jednoosobowa

Podatek odprowadzany do państwa w wielu formach rozliczeń można znacznie zmniejszyć o koszty, które firma ponosi w związku ze swoim funkcjonowaniem. Do kosztów bezpośrednich, które odliczyć może właściciel firmy jest np. zakup towarów używanych podczas wykonywanej pracy, natomiast do pośrednich – między innymi wydatki na telefon, internet, czy paliwo do samochodu firmowego.

Możliwości odliczenia kosztów jest oczywiście o wiele więcej i są one związane z typem prowadzonej działalności. Każdy odliczany koszt musi być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i musi być on udowodniony, zazwyczaj odpowiednią dokumentacją.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Podatki, które musi płacić firma jednoosobowa czyli osoba samozatrudniona, w wielu przypadkach są zależne od właściciela firmy i tego, w jaki sposób chce on prowadzić działalność. Właściciel ma naprawdę bardzo dużo możliwości do wyboru, jeśli chodzi o wybór w tym temacie. To, że można wybrać formę płacenia podatków, to jedna z większych zalet, które wiążą się z samozatrudnieniem.

Przy zakładaniu swojej działalności warto jest dobrze zoptymalizować koszty – dlatego też sprawdź dokładnie, jakie są obowiązki podatkowe przedsiębiorcy w poniższym tekście. Z pewnością te informacje pomogą ci w początkach biznesu.

Podatki w firmie jednoosobowej

Prowadząc własną działalność gospodarczą, przedsiębiorca rozlicza się bardzo podobnie, jak osoby które są zatrudnione na etacie. Formy opodatkowania które można wybrać to:

  • skala podatkowa – zasady ogólne (stawka w wysokości 17% i 32% kiedy firma przekroczy dochód ponad 85.528 zł)
  • podatek liniowy (stawka 19% bez względu na generowany dochód działalności)
  • ryczał od przychodów ewidencjonowanych (od 2 do 20%, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności)
  • karta podatkowa (kwotę podatku na rok z góry ustala urzędnik Urzędu Skarbowego, zależnie od rodzaju prowadzonej firmy, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców w miejscu, gdzie działa firma)

Warto jednak pamiętać o tym, że nie w każdej sytuacji przedsiębiorca ma możliwość wyboru formy podatku. W przypadku niektórych działalności forma podatku jest narzucona z góry. W trakcie prowadzenia firmy istnieje można zmieniać formę płacenia podatków, posiadając własną firmę można być również płatnikiem podatku VAT.

Skala podatkowa, czyli zasady ogólne

W tym przypadku, zaliczki podatkowe opłacane są w każdym miesiącu, lub co kwartał. Wymagane jest prowadzenie księgi podatkowej przychodów i rozchodów (po przekroczeniu dochodu 2 mln euro netto należy prowadzić księgi rachunkowe). Składki ZUS obniżają podstawę płaconego opodatkowania.

Samozatrudniony ma też możliwość zmniejszenia podatku poprzez wykazanie kosztów pozyskiwania dochodów.

Podatek liniowy

Podatek przedsiębiorca płaci każdego miesiąca, lub co kwartał. Również w tym przypadku wymagane jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej. W przypadku podatku liniowego, składki zapłacone na ZUS zmniejszają podstawę płaconego podatku. Wydatki ponoszone na prowadzenie działalności można wrzucić w koszty.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tej formie podatkowej nie ma pobieranych zaliczek na poczet podatku, podatek płaci się ryczałtowo każdego miesiąca. Wymagane jest prowadzenie ewidencji przychodów. Składki ZUS również i w tym przypadku zmniejszają opodatkowany przychód. Koszty ponoszone na prowadzenie działalności nie wpływają na pomniejszenie podatku, nie ma możliwości wrzucenia w koszty wydatków firmy.

Karta podatkowa

Taki rodzaj rozliczania podatku jest przypisany tylko niektórym działalnościom, które są ściśle określone w prawie. Podatek opłaca się każdego miesiąca, nie ma w tym przypadku żadnych zaliczek podatkowych. Nie ma też obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej, jedyny obowiązek to przechowywanie dokumentów sprzedaży przez okres 5 lat.

W tej formie podatkowej nie ma możliwości odliczania składek ubezpieczenia społecznego, oraz kosztów firmy.

Zwroty podatku w firmie jednoosobowej

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy jednoosobowe obowiązują takie same zasady jak wszystkie inne osoby, które składają roczne deklaracje PIT. Jeśli z składanej deklaracji wynika że płatnik posiada nadpłatę podatku dochodowego, to urząd skarbowy oddaje całą nadpłaconą kwotę.

Termin zwrotu nadpłaty w przypadku deklaracji podatkowej złożonej za pośrednictwem internetu, wynosi 45 dni. Z kolei jeśli deklaracja jest złożona w formie papierowej bezpośrednio w urzędzie, termin ten wynosi 3 miesiące.

Co może odliczyć od podatku działalność jednoosobowa

Podatek odprowadzany do państwa w wielu formach rozliczeń można znacznie zmniejszyć o koszty, które firma ponosi w związku ze swoim funkcjonowaniem. Do kosztów bezpośrednich, które odliczyć może właściciel firmy jest np. zakup towarów używanych podczas wykonywanej pracy, natomiast do pośrednich – między innymi wydatki na telefon, internet, czy paliwo do samochodu firmowego.

Możliwości odliczenia kosztów jest oczywiście o wiele więcej i są one związane z typem prowadzonej działalności. Każdy odliczany koszt musi być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i musi być on udowodniony, zazwyczaj odpowiednią dokumentacją.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

13 − 8 =

error: