Pełnomocnictwo i upoważnienie – różnice

3 min. czytania

Czym się różni pełnomocnictwo od upoważnienia? Czy używając tych pojęć zamiennie, popełniamy poważny błąd? Patrząc na kwestię terminów pełnomocnictwo i upoważnienie pod względem praktycznym, różnica pomiędzy nimi nie ma wielkiego znaczenia. Z definicji pełnomocnictwo ma na celu upoważnienie innej osoby do prowadzenia określonych czynności w imieniu oraz na rzecz osoby, która tego pełnomocnictwa udzieliła.

Jeszcze innym określeniem na osobę udzielającą pełnomocnictwa jest mocodawca. W takim przypadku mówimy, że pełnomocnik, który dysponuje pełnomocnictwem, poprzez własne oświadczenie woli jest w stanie wyrazić wolę mocodawcy. W następstwie tego ta czynność niesie za sobą skutki dla mocodawcy, który reprezentowany jest przez pełnomocnika. Zgodnie z kodeksem cywilnym, wiele czynności prawnych może być dokonywanych właśnie przez przedstawiciela. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, które związane są z przepisami ustawy i właściwościami czynności prawnych.

Czym jest pełnomocnictwo?

Warto wiedzieć, że pojęcie pełnomocnictwo ma dwa znaczenia. Zgodnie z pierwszym, w przypadku pełnomocnictwa dochodzi do umocowania danej osoby do tego, aby dokonywała ona czynności prawnych w imieniu osoby, którą reprezentuje. W przypadku drugiego znaczenia chodzi o czynność prawną, na której to umocowanie nastąpiło.

Aby przekazać pełnomocnictwo drugiej osobie, musi zajść jednostronna czynność prawna, którą w tym przypadku jest oświadczenie woli mocodawcy. Co istotne, pełnomocnik, czyli osoba, na rzecz której pełnomocnictwo jest przekazywane, nie musi wydawać specjalnego oświadczenia, w którym owo pełnomocnictwo przyjmuje.

Pełnomocnictwo a upoważnienie to jest to samo

Warto podkreślić, że pełnomocnictwo i upoważnienie to dwa różne pojęcia. Jako że powiedzieliśmy już, czym jest pełnomocnictwo, to przyszedł czas na upoważnienie. Pod tym terminem kryje się oficjalne uprawnienie danego podmiotu, który jest upoważniony do tego, aby występować w imieniu innych podmiotów.

Wynika z tego, że różnica pomiędzy pełnomocnictwem a upoważnieniem związana jest po prostu z nazewnictwem. Rozpatrując tę kwestię pod względem praktycznym, powinniśmy zwracać uwagę na rodzaj pełnomocnictwa. Odwołując się do obowiązujących przepisów, możemy wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne, rodzajowe.

Pełnomocnictwo ogólne

Po pierwsze pełnomocnictwo ogólne musi mieć formę pisemną. Ten rodzaj pełnomocnictwa włącza umocowanie do czynności zwykłego zarządu.

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczegółowe nadawane jest w celu wykonania wskazanej i konkretnej czynności prawnej. Jeśli chodzi o formę tego rodzaju pełnomocnictwa, to obowiązują tu te same przepisy, co w przypadku pełnomocnictwa rodzajowego.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Z kolei pełnomocnictwo rodzajowe koncentruje się na określonych czynnościach prawnych. Obowiązujące przepisy nie określają formy, w jakiej formie ten rodzaj pełnomocnictwa musi być udzielony. Wynika to natomiast z konkretnych czynności prawnych, które wymagają takiej, a nie innej formy pełnomocnictwa. Oznacza to, że jeśli określona czynność prawna wymaga pisemnej formy pełnomocnictwa, to właśnie tylko takie będzie ważne.

Jakie informacje umieścić w pełnomocnictwie i upoważnieniu?

By pełnomocnictwo czy upoważnienie były ważne, muszą się w nich znaleźć odpowiednie informacje. Dotyczą one osoby pełnomocnika, mocodawcy oraz zakresu czynności, jakie może wykonać pełnomocnik w imieniu mocodawcy. W takim przypadku mamy do czynienia z najwęższym rodzajem pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo i upoważnienie można stosować zamiennie. Ważne jest jednak, aby przy udzielaniu pełnomocnictwa wziąć pod uwagę jego zakres, aby posiadało ono skuteczność prawną.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Czym się różni pełnomocnictwo od upoważnienia? Czy używając tych pojęć zamiennie, popełniamy poważny błąd? Patrząc na kwestię terminów pełnomocnictwo i upoważnienie pod względem praktycznym, różnica pomiędzy nimi nie ma wielkiego znaczenia. Z definicji pełnomocnictwo ma na celu upoważnienie innej osoby do prowadzenia określonych czynności w imieniu oraz na rzecz osoby, która tego pełnomocnictwa udzieliła.

Jeszcze innym określeniem na osobę udzielającą pełnomocnictwa jest mocodawca. W takim przypadku mówimy, że pełnomocnik, który dysponuje pełnomocnictwem, poprzez własne oświadczenie woli jest w stanie wyrazić wolę mocodawcy. W następstwie tego ta czynność niesie za sobą skutki dla mocodawcy, który reprezentowany jest przez pełnomocnika. Zgodnie z kodeksem cywilnym, wiele czynności prawnych może być dokonywanych właśnie przez przedstawiciela. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, które związane są z przepisami ustawy i właściwościami czynności prawnych.

Czym jest pełnomocnictwo?

Warto wiedzieć, że pojęcie pełnomocnictwo ma dwa znaczenia. Zgodnie z pierwszym, w przypadku pełnomocnictwa dochodzi do umocowania danej osoby do tego, aby dokonywała ona czynności prawnych w imieniu osoby, którą reprezentuje. W przypadku drugiego znaczenia chodzi o czynność prawną, na której to umocowanie nastąpiło.

Aby przekazać pełnomocnictwo drugiej osobie, musi zajść jednostronna czynność prawna, którą w tym przypadku jest oświadczenie woli mocodawcy. Co istotne, pełnomocnik, czyli osoba, na rzecz której pełnomocnictwo jest przekazywane, nie musi wydawać specjalnego oświadczenia, w którym owo pełnomocnictwo przyjmuje.

Pełnomocnictwo a upoważnienie to jest to samo

Warto podkreślić, że pełnomocnictwo i upoważnienie to dwa różne pojęcia. Jako że powiedzieliśmy już, czym jest pełnomocnictwo, to przyszedł czas na upoważnienie. Pod tym terminem kryje się oficjalne uprawnienie danego podmiotu, który jest upoważniony do tego, aby występować w imieniu innych podmiotów.

Wynika z tego, że różnica pomiędzy pełnomocnictwem a upoważnieniem związana jest po prostu z nazewnictwem. Rozpatrując tę kwestię pod względem praktycznym, powinniśmy zwracać uwagę na rodzaj pełnomocnictwa. Odwołując się do obowiązujących przepisów, możemy wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne, rodzajowe.

Pełnomocnictwo ogólne

Po pierwsze pełnomocnictwo ogólne musi mieć formę pisemną. Ten rodzaj pełnomocnictwa włącza umocowanie do czynności zwykłego zarządu.

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczegółowe nadawane jest w celu wykonania wskazanej i konkretnej czynności prawnej. Jeśli chodzi o formę tego rodzaju pełnomocnictwa, to obowiązują tu te same przepisy, co w przypadku pełnomocnictwa rodzajowego.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Z kolei pełnomocnictwo rodzajowe koncentruje się na określonych czynnościach prawnych. Obowiązujące przepisy nie określają formy, w jakiej formie ten rodzaj pełnomocnictwa musi być udzielony. Wynika to natomiast z konkretnych czynności prawnych, które wymagają takiej, a nie innej formy pełnomocnictwa. Oznacza to, że jeśli określona czynność prawna wymaga pisemnej formy pełnomocnictwa, to właśnie tylko takie będzie ważne.

Jakie informacje umieścić w pełnomocnictwie i upoważnieniu?

By pełnomocnictwo czy upoważnienie były ważne, muszą się w nich znaleźć odpowiednie informacje. Dotyczą one osoby pełnomocnika, mocodawcy oraz zakresu czynności, jakie może wykonać pełnomocnik w imieniu mocodawcy. W takim przypadku mamy do czynienia z najwęższym rodzajem pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo i upoważnienie można stosować zamiennie. Ważne jest jednak, aby przy udzielaniu pełnomocnictwa wziąć pod uwagę jego zakres, aby posiadało ono skuteczność prawną.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

41 + = 45

error: