Otrzymujemy pismo z e–sądu lub od komornika co dalej?

3 min. czytania

Coraz więcej osób dowiaduje się na swojej skórze jak szybko i sprawnie działa e-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze. Niestety postępowanie to nie jest pozbawione wad, często też dochodzi do rozmaitych nieprawidłowości i nadużyć. Dlatego też, jeżeli otrzymamy pismo z e-sądu nie powinniśmy panikować, tylko po pierwsze zastanowić się czy gdzie nie zdarzyło nam się nie zapłacić mandatu za jazdę na gapę, lub też za niewłaściwe parkowanie.

Być może również nie zapłaciliśmy jakieś faktury za usługi telefoniczne, parę lat temu. Jednakże nie należy się załamywać. Owszem, ktoś powie: łatwo powiedzieć, a trudniej zrobić, zwłaszcza jeżeli do tej pory nie mieliśmy do czynienia z komornikami, lub sądami. Ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę nikt po otrzymaniu pisma nie przyjedzie zająć nam nasz majątek.

W pierwszym kroku powinniśmy się odwołać, a w przypadku akcji od komornika trzeba wnieść zażalenie o nadanie klauzuli wykonalności.

Postępowanie przed e–sądem

Warto pamiętać, że w przypadku postępowaniu przed sądem elektronicznym, każdy z nas ma trzy sposoby postępowania.

  1. Po pierwsze możemy wnieść sprzeciw do e–sądu. W tym momencie nakaz zapłaty przestaje być ważny, a pozew trafia do zwykłego, rejonowego sądu. Warto pamiętać, że złożenie takiego protestu nie wymaga przedłożenia żadnych dodatkowych dokumentów, ani dowodów. Nie potrzeba nawet pomocy prawnika. Złożenie sprzeciwu jest prostym pismem, do napisania którego nie potrzeba nawet znać prawa.
  2. W sprzeciwie trzeba przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty trzeba o nich powiadomić zanim dojdzie do sporu sądowego. Wzory pism do sądu można znaleźć w Internecie. Sprzeciw można złożyć zarówno online, przez Internet, jak i drogą tradycyjną – poprzez wysłanie listu do sądu. Mamy na to 2 tygodnie od otrzymania pozwu.
  3. Kolejnym sposobem na postępowanie przed e–sądem jest zapłacenie wskazanej w pozwie kwoty. To kończy całe postępowanie.
  4. Ostatnim sposobem na postępowanie przed e–sądem jest zignorowanie pozwu. Niestety ma to również swoje przykre konsekwencje – po 14 dniach sąd nadaje nakazowi klauzulę wykonalności. Potem zaś sprawa trafia do komornika, który z kolei może wszcząć egzekucję.

Tak więc jak widać, najlepszym sposobem na postępowanie przed e–sądem, jest wniesienie protestu. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy przekonani o tym, czy rzeczywiście sprawa nie jest pomyłką i że płatność nas dotyczy. Podobnie rzecz się ma w przypadku spraw przedawnionych.

Tu również powinniśmy złożyć sprzeciw. W innym przypadku, kiedy pozostaniemy bezczynni, do naszych drzwi wcześniej, czy później może odwiedzić nas komornik.

Co zrobić, kiedy otrzymamy zawiadomienie od komornika?

Po pierwsze powinniśmy zastanowić się, czy otrzymaliśmy nakaz zapłaty i kiedy to było. Jednakże warto pamiętać, że po pierwszym zawiadomieniu mamy 7 dni na złożenie zażalenia na opatrzenie nakazu zapłaty bądź wyroku zaocznego z adnotacją wykonalności. Zażalenie można tyko gdy nigdy nie dostało się pisma z sądu, np. spowodowane zmianą miejsca pobytu stałego.

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do sądu o dostarczenie dokumentu nakazu o zapłatę, na aktualny adres zamieszkania, a potem złożyć sprzeciw. Mamy na to 2 tygodnie od otrzymania nakazu. Jednakże jeżeli z jakiejś przyczyny nie odebraliśmy pisma, to powinniśmy złożyć pismo o nowy termin, razem z nim możemy złożyć również sprzeciw.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Coraz więcej osób dowiaduje się na swojej skórze jak szybko i sprawnie działa e-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze. Niestety postępowanie to nie jest pozbawione wad, często też dochodzi do rozmaitych nieprawidłowości i nadużyć. Dlatego też, jeżeli otrzymamy pismo z e-sądu nie powinniśmy panikować, tylko po pierwsze zastanowić się czy gdzie nie zdarzyło nam się nie zapłacić mandatu za jazdę na gapę, lub też za niewłaściwe parkowanie.

Być może również nie zapłaciliśmy jakieś faktury za usługi telefoniczne, parę lat temu. Jednakże nie należy się załamywać. Owszem, ktoś powie: łatwo powiedzieć, a trudniej zrobić, zwłaszcza jeżeli do tej pory nie mieliśmy do czynienia z komornikami, lub sądami. Ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę nikt po otrzymaniu pisma nie przyjedzie zająć nam nasz majątek.

W pierwszym kroku powinniśmy się odwołać, a w przypadku akcji od komornika trzeba wnieść zażalenie o nadanie klauzuli wykonalności.

Postępowanie przed e–sądem

Warto pamiętać, że w przypadku postępowaniu przed sądem elektronicznym, każdy z nas ma trzy sposoby postępowania.

  1. Po pierwsze możemy wnieść sprzeciw do e–sądu. W tym momencie nakaz zapłaty przestaje być ważny, a pozew trafia do zwykłego, rejonowego sądu. Warto pamiętać, że złożenie takiego protestu nie wymaga przedłożenia żadnych dodatkowych dokumentów, ani dowodów. Nie potrzeba nawet pomocy prawnika. Złożenie sprzeciwu jest prostym pismem, do napisania którego nie potrzeba nawet znać prawa.
  2. W sprzeciwie trzeba przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty trzeba o nich powiadomić zanim dojdzie do sporu sądowego. Wzory pism do sądu można znaleźć w Internecie. Sprzeciw można złożyć zarówno online, przez Internet, jak i drogą tradycyjną – poprzez wysłanie listu do sądu. Mamy na to 2 tygodnie od otrzymania pozwu.
  3. Kolejnym sposobem na postępowanie przed e–sądem jest zapłacenie wskazanej w pozwie kwoty. To kończy całe postępowanie.
  4. Ostatnim sposobem na postępowanie przed e–sądem jest zignorowanie pozwu. Niestety ma to również swoje przykre konsekwencje – po 14 dniach sąd nadaje nakazowi klauzulę wykonalności. Potem zaś sprawa trafia do komornika, który z kolei może wszcząć egzekucję.

Tak więc jak widać, najlepszym sposobem na postępowanie przed e–sądem, jest wniesienie protestu. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy przekonani o tym, czy rzeczywiście sprawa nie jest pomyłką i że płatność nas dotyczy. Podobnie rzecz się ma w przypadku spraw przedawnionych.

Tu również powinniśmy złożyć sprzeciw. W innym przypadku, kiedy pozostaniemy bezczynni, do naszych drzwi wcześniej, czy później może odwiedzić nas komornik.

Co zrobić, kiedy otrzymamy zawiadomienie od komornika?

Po pierwsze powinniśmy zastanowić się, czy otrzymaliśmy nakaz zapłaty i kiedy to było. Jednakże warto pamiętać, że po pierwszym zawiadomieniu mamy 7 dni na złożenie zażalenia na opatrzenie nakazu zapłaty bądź wyroku zaocznego z adnotacją wykonalności. Zażalenie można tyko gdy nigdy nie dostało się pisma z sądu, np. spowodowane zmianą miejsca pobytu stałego.

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do sądu o dostarczenie dokumentu nakazu o zapłatę, na aktualny adres zamieszkania, a potem złożyć sprzeciw. Mamy na to 2 tygodnie od otrzymania nakazu. Jednakże jeżeli z jakiejś przyczyny nie odebraliśmy pisma, to powinniśmy złożyć pismo o nowy termin, razem z nim możemy złożyć również sprzeciw.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

6 + 2 =

error: