Opóźnienie w płatności – odsetki ustawowe w 2019

5 min. czytania

Wszyscy wiedzą, że za niedotrzymanie warunków umowy niesie za sobą konsekwencje, jakimi są odsetki ustawowe. Sprawdź, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w 2019 roku.

Bez względu na to czy sięgniemy po kredyt, podpiszemy umowę o świadczenie usług czy zdecydujemy się na krok, jakim jest pożyczka przez Internet, musimy liczyć się z tym, że z nimi wszystkimi wiążą się odsetki ustawowe. Odsetki ustawowe to nic innego jak prawnie regulowana rekompensata dla wierzyciela za niedotrzymanie warunków umowy przez jedną ze stron.

Wysokość naliczanych odsetek nie jest jednak dowolna, bowiem odsetki ustawowe – jak sama nazwa wskazuje – są regulowane ustawą określającą ich wysokość. Czytaj dalej i dowiedz się, ile wynoszą odsetki ustawowe w 2019 roku za niedotrzymanie terminu płatności.

Nieterminowa spłata należności finansowej

Zdawałoby się, że odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności zmieniają się każdego roku. Jednak nie jest to prawda, sytuacja wygląda nieco inaczej. Otóż wysokość ustawowych odsetek jest określona przez daną ustawę i obowiązuje ona do czasu, do którego nie zostanie ona uchylona przez kolejny, zawierający nowe postanowienia dotyczące odsetek dokument.

Ile wynoszą obecnie odsetki ustawowe?

Obecnie obowiązujące odsetki ustawowe utrzymują się już od kilku lat i wynoszą one 7% wysokości należności w skali rocznej. Przy czym nie należy zapominać, że zgodnie z obecnie obowiązującym w Polsce prawem wierzyciel może naliczyć odsetki za opóźnienie aż do 14% rocznie. Jeśli natomiast pożyczkodawca nie określił w umowie wysokości odsetek ustawowych, zgodnie z prawem dłużnikowi z automatu nalicza się wyżej wspomniane 7% kwoty należności w skali roku.

Kiedy są naliczane odsetki ustawowe?

Obiegowa opinia mówi, że ustawowe odsetki naliczane są dopiero po dłuższym czasie od niespłacenia należności finansowej w terminie. Niestety to błędne przekonanie wyrządza więcej szkód niż pożytku. W końcu każdy pożyczkobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że odsetki ustawowe naliczane są już pierwszego dnia po ostatecznym terminie płatności a ich wysokość jest proporcjonalna do ilości dni spóźnienia. Dla przykładu, 14% kwoty zadłużenia będziemy musieli zapłacić wtedy, kiedy opóźnienie w płatności wynosić będzie 365 dni kalendarzowych.

Czy ustawowe odsetki to jedyne czego powinniśmy się obawiać?

Obecnie obowiązujące prawo nie pozostawia wątpliwości, wierzyciel może – lecz nie musi – zdecydować się na naliczenie nam tak zwanych odsetek kapitałowych. Oznacza to, że pożyczkodawca ma prawo do żądania wynagrodzenia za udzielenie możliwości do korzystania przez pożyczkobiorcę udzielonego przez siebie kapitału. Na szczęście ich wysokość także jest prawnie regulowana.

Obecnie wysokość odsetek kapitałowych wynosi 3,5% przy czym zostają one powiększone o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Podpisując umowę warto mieć na uwadze także fakt, że maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może przekraczać 10% kwoty należności rocznie. Jeśli chcemy wiedzieć, gdzie można pożyczyć pieniądze na dogodnych dla nas warunkach, w pierwszej kolejności powinniśmy skorzystać z opcji, jaką są sprawdzone porównywarki pożyczek.

Odsetki ustawowe za opóźnienie – czy można je umorzyć?

Wbrew pozorom umorzenie w świetle prawa jest możliwe. Co prawda, prawo wierzyciela do naliczania odsetek jest niezbywalne, jednak on sam może zdecydować się na dobrowolne umorzenie odsetek. Jeśli zdecydowaliśmy się na pożyczenie pieniędzy przez Internet i okazało się, że nie jesteśmy w stanie spłacić należności w terminie, wówczas warto skontaktować się z firmą pożyczkową i poprosić o przełożenie terminu płatności lub rozłożenia pożyczki na raty.

Nie należy jednak zapominać o tym, że za przysłowiowe pójście nam na rękę firmy pożyczkowe mogą zażądać dodatkowej opłaty. Na szczęście te nieczęsto okazują się być wysokie i w wielu przypadkach ten krok okazuje się być o wiele bardziej opłacalny, niż ustawowe odsetki za opóźnienie w płatności.

Kiedy trzeba zapłacić odsetki ustawowe?

Kodeks cywilny jasno wskazuje, że wierzyciel może żądać pieniężnej rekompensaty za nieuiszczenie płatności w określonym w umowie czasie. Dotyczy to zarówno niewpłaconej na czas należności za usługi abonamentowe, jak i opóźnienia w spłacie czynszu czy raty kredytu. Co więcej, przepisy te znajdują zastosowanie także w przypadku, w którym pożyczymy pieniądze od osób fizycznych i nie oddamy ich w umówionym czasie.

Informacja o odsetkach

Nie zapominajmy, że przy podpisywaniu umowy należy sprawdzić, czy znajduje się w niej zapis mówiący o naliczaniu odsetek za ewentualne opóźnienie w płatności. Jest to bardzo istotne bowiem prawo jasno mówi, że w obowiązku wierzyciela leży poinformowanie dłużnika o trybie naliczania i wysokości odsetek.

Darmowe pożyczki

Niektórzy błędnie sądzą, że darmowe pożyczki z RRSO 0% nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Nic bardziej mylnego! Najczęściej RRSO chwilówki wynosi 0% tylko wtedy, jeśli spłaty należnych rat dokonamy w terminie. Jeżeli natomiast nie dokonamy płatności w terminie, będziemy musieli liczyć się nie tylko z ustawowymi odsetkami, lecz również z naliczeniem przez pożyczkodawcę standardowych opłat pożyczkowych.

Opóźnienie niewynikające z naszej winy

Wiele osób uważa, że odsetki ominą ich wówczas, kiedy opóźnienie w płatności nie będzie wynikać z ich bezpośredniej winy. Niestety ten sposób myślenia niejednego dłużnika sprowadził na manowce. Współcześnie obowiązujące prawo jasno mówi, że naliczanie odsetek za opóźnienie w płatności jest niezbywalnym prawem wierzyciela. Oznacza to, że nawet jeśli nasza wina w nieterminowej spłacie raty nie była bezpośrednia, ustawowe odsetki nas nie ominą.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Wszyscy wiedzą, że za niedotrzymanie warunków umowy niesie za sobą konsekwencje, jakimi są odsetki ustawowe. Sprawdź, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w 2019 roku.

Bez względu na to czy sięgniemy po kredyt, podpiszemy umowę o świadczenie usług czy zdecydujemy się na krok, jakim jest pożyczka przez Internet, musimy liczyć się z tym, że z nimi wszystkimi wiążą się odsetki ustawowe. Odsetki ustawowe to nic innego jak prawnie regulowana rekompensata dla wierzyciela za niedotrzymanie warunków umowy przez jedną ze stron.

Wysokość naliczanych odsetek nie jest jednak dowolna, bowiem odsetki ustawowe – jak sama nazwa wskazuje – są regulowane ustawą określającą ich wysokość. Czytaj dalej i dowiedz się, ile wynoszą odsetki ustawowe w 2019 roku za niedotrzymanie terminu płatności.

Nieterminowa spłata należności finansowej

Zdawałoby się, że odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności zmieniają się każdego roku. Jednak nie jest to prawda, sytuacja wygląda nieco inaczej. Otóż wysokość ustawowych odsetek jest określona przez daną ustawę i obowiązuje ona do czasu, do którego nie zostanie ona uchylona przez kolejny, zawierający nowe postanowienia dotyczące odsetek dokument.

Ile wynoszą obecnie odsetki ustawowe?

Obecnie obowiązujące odsetki ustawowe utrzymują się już od kilku lat i wynoszą one 7% wysokości należności w skali rocznej. Przy czym nie należy zapominać, że zgodnie z obecnie obowiązującym w Polsce prawem wierzyciel może naliczyć odsetki za opóźnienie aż do 14% rocznie. Jeśli natomiast pożyczkodawca nie określił w umowie wysokości odsetek ustawowych, zgodnie z prawem dłużnikowi z automatu nalicza się wyżej wspomniane 7% kwoty należności w skali roku.

Kiedy są naliczane odsetki ustawowe?

Obiegowa opinia mówi, że ustawowe odsetki naliczane są dopiero po dłuższym czasie od niespłacenia należności finansowej w terminie. Niestety to błędne przekonanie wyrządza więcej szkód niż pożytku. W końcu każdy pożyczkobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że odsetki ustawowe naliczane są już pierwszego dnia po ostatecznym terminie płatności a ich wysokość jest proporcjonalna do ilości dni spóźnienia. Dla przykładu, 14% kwoty zadłużenia będziemy musieli zapłacić wtedy, kiedy opóźnienie w płatności wynosić będzie 365 dni kalendarzowych.

Czy ustawowe odsetki to jedyne czego powinniśmy się obawiać?

Obecnie obowiązujące prawo nie pozostawia wątpliwości, wierzyciel może – lecz nie musi – zdecydować się na naliczenie nam tak zwanych odsetek kapitałowych. Oznacza to, że pożyczkodawca ma prawo do żądania wynagrodzenia za udzielenie możliwości do korzystania przez pożyczkobiorcę udzielonego przez siebie kapitału. Na szczęście ich wysokość także jest prawnie regulowana.

Obecnie wysokość odsetek kapitałowych wynosi 3,5% przy czym zostają one powiększone o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Podpisując umowę warto mieć na uwadze także fakt, że maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może przekraczać 10% kwoty należności rocznie. Jeśli chcemy wiedzieć, gdzie można pożyczyć pieniądze na dogodnych dla nas warunkach, w pierwszej kolejności powinniśmy skorzystać z opcji, jaką są sprawdzone porównywarki pożyczek.

Odsetki ustawowe za opóźnienie – czy można je umorzyć?

Wbrew pozorom umorzenie w świetle prawa jest możliwe. Co prawda, prawo wierzyciela do naliczania odsetek jest niezbywalne, jednak on sam może zdecydować się na dobrowolne umorzenie odsetek. Jeśli zdecydowaliśmy się na pożyczenie pieniędzy przez Internet i okazało się, że nie jesteśmy w stanie spłacić należności w terminie, wówczas warto skontaktować się z firmą pożyczkową i poprosić o przełożenie terminu płatności lub rozłożenia pożyczki na raty.

Nie należy jednak zapominać o tym, że za przysłowiowe pójście nam na rękę firmy pożyczkowe mogą zażądać dodatkowej opłaty. Na szczęście te nieczęsto okazują się być wysokie i w wielu przypadkach ten krok okazuje się być o wiele bardziej opłacalny, niż ustawowe odsetki za opóźnienie w płatności.

Kiedy trzeba zapłacić odsetki ustawowe?

Kodeks cywilny jasno wskazuje, że wierzyciel może żądać pieniężnej rekompensaty za nieuiszczenie płatności w określonym w umowie czasie. Dotyczy to zarówno niewpłaconej na czas należności za usługi abonamentowe, jak i opóźnienia w spłacie czynszu czy raty kredytu. Co więcej, przepisy te znajdują zastosowanie także w przypadku, w którym pożyczymy pieniądze od osób fizycznych i nie oddamy ich w umówionym czasie.

Informacja o odsetkach

Nie zapominajmy, że przy podpisywaniu umowy należy sprawdzić, czy znajduje się w niej zapis mówiący o naliczaniu odsetek za ewentualne opóźnienie w płatności. Jest to bardzo istotne bowiem prawo jasno mówi, że w obowiązku wierzyciela leży poinformowanie dłużnika o trybie naliczania i wysokości odsetek.

Darmowe pożyczki

Niektórzy błędnie sądzą, że darmowe pożyczki z RRSO 0% nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Nic bardziej mylnego! Najczęściej RRSO chwilówki wynosi 0% tylko wtedy, jeśli spłaty należnych rat dokonamy w terminie. Jeżeli natomiast nie dokonamy płatności w terminie, będziemy musieli liczyć się nie tylko z ustawowymi odsetkami, lecz również z naliczeniem przez pożyczkodawcę standardowych opłat pożyczkowych.

Opóźnienie niewynikające z naszej winy

Wiele osób uważa, że odsetki ominą ich wówczas, kiedy opóźnienie w płatności nie będzie wynikać z ich bezpośredniej winy. Niestety ten sposób myślenia niejednego dłużnika sprowadził na manowce. Współcześnie obowiązujące prawo jasno mówi, że naliczanie odsetek za opóźnienie w płatności jest niezbywalnym prawem wierzyciela. Oznacza to, że nawet jeśli nasza wina w nieterminowej spłacie raty nie była bezpośrednia, ustawowe odsetki nas nie ominą.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

53 − = 52

error: