Odwrócony kredyt hipoteczny

5 min. czytania

Odwrócony kredyt hipoteczny powstał z myślą przede wszystkim o osobach starszych. Przyjrzyjmy się zatem temu produktowi i przepisom, na bazie których on funkcjonuje.

Odwrócona hipoteka, czyli zasady odwróconego kredytu hipotecznego

Odwrócony kredyt hipoteczny nie jest tak znany i popularny w Polsce, jak w krajach zachodnich. Jest to produkt finansowy przeznaczony dla osób, które posiadają własną nieruchomość. Dzięki odwróconemu kredytowi hipotecznemu mogą one zapewnione dodatkowe pieniądze, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Jaką kwotę otrzymamy w ramach odwróconego kredytu hipotecznego?

W Polsce odwrócony kredyt hipoteczny nie cieszy się jeszcze dużą zbyt popularnością, tak jak ma to miejsce chociażby w Europie Zachodniej. W wielu krajach europejskich decyduje się na niego nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Warto się zatem zastanowić, czy kredyt hipoteczny odwrócony jest w ogóle opłacalny i jaką kwotę możemy faktycznie uzyskać.

Na wstępie podkreślmy, że na pewno nie uzyskamy kredytu, którego kwota zbliżona będzie do wartości nieruchomości, stanowiącej jego zabezpieczenie. Wynika to z tego, że z czasem wartość tej nieruchomości może się obniżyć. Poza tym do kwoty kredytu musimy doliczyć odsetki, prowizje oraz różne koszty związane np. z wyceną nieruchomości. W praktyce możemy liczyć na uzyskanie kwoty, która będzie stanowiła około 50% wartości nieruchomości. Jeśli zaś chodzi o konkretną kwotę, to zależy ona od dokładnej wartości naszego mieszkania lub domu.

Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny?

Wszelkie kwestie związane z odwróconym kredytem hipotecznym mają swoje regulacje w ustawie z 2014 roku. Znajdziemy w niej m.in. informację, że odwrócony kredyt hipoteczny mogą oferować jedynie instytucje podlegające regulacjom KNF.

Odwrócony kredyt hipoteczny to jedna z usług finansowych. Polega na tym, że hipoteka na nieruchomości stanowi zabezpieczenie kredytu, oferowanego przez banki które podlegają nadzorowi publicznemu. Osoba, która zdecyduje się na tego typu kredyt, otrzyma w jego ramach środki w ratach lub w jednorazowej wypłacie. Co istotne, kredytobiorca nie musi spłacać tego kredytu, a mimo to pozostaje właścicielem nieruchomości. Dopiero po śmierci kredytobiorcy kredyt zostaje spłacony.

Warto jednak wiedzieć, że spadkobiercy mogą zachować nieruchomość po śmierci kredytobiorcy, jeśli tylko zdecydują się na spłatę zadłużenia. Jeśli jednak zrezygnują z tej opcji, nieruchomość przejdzie na własność banku. W przypadku, gdy wartość nieruchomości będzie wyższa od należności wobec banku, spadkobiercom zostanie przekazana odpowiednia nadwyżka.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym została opracowana w celu ochrony interesów osób starszych. Zanim została ona uchwalona, mogliśmy skorzystać jedynie z funduszu hipotecznego, który polegał na przekazaniu praw własności nieruchomości, na poczet dożywotniego świadczenia pieniężnego. Takie rozwiązanie stanowiło sprzedażowy model odwróconej hipoteki. Oferowane było przez instytucje finansowe, które nie podlegały kontroli KNF, a wszelkie warunki regulowane były przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kto może skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego?

Z odwróconego kredytu hipotecznego mogą korzystać przede wszystkim osoby starsze, mające status osoby fizycznej, które są właścicielami nieruchomości, współwłaścicielami nieruchomości lub posiadają prawa do tej nieruchomości. Za nieruchomość uznawany jest dom lub spółdzielcze mieszkanie własnościowe oraz działka w użytkowaniu wieczystym.

Kredyt hipoteczny odwrócony może również zostać przyznany małżeństwu lub innym współwłaścicielom danej nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że ten rodzaj kredytu otrzymamy tylko i wyłącznie na niezadłużoną nieruchomość.

Jak zrezygnować z odwróconego kredytu hipotecznego?

Od umowy odwróconego kredytu hipotecznego możemy odstąpić do 30 dni po jej zawarciu. W takim przypadku nie będzie konieczne podanie przyczyn naszej decyzji. W zupełności wystarczy podpisać oświadczenie, które znajdzie się w naszej umowie. Jeśli zdecydujemy się zrezygnować z kredytu w ciągu 30 dni, bank nie naliczy nam żadnych dodatkowych kosztów.

Kredytobiorca musi jednak pokryć koszty, jakie poniósł bank w związku z kwestiami administracji państwowej i sądowej, gdyż nie podlegają one zwrotowi. Poza tym bankowi trzeba będzie oddać nie tylko kwotę kredytu, ale i odsetki, jeśli zrezygnujemy z kredytu po upływie 30 dni od podpisania umowy. Pamiętajmy, że umowę z bankiem możemy rozwiązać w każdej chwili, przy zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego

Przepisy ustawy dotyczącej odwróconego kredytu hipotecznego wymagają, aby bank przekazał osobom zainteresowanym tym rodzajem kredytu, specjalny formularz informacyjny. Musi on zawierać pisemne przedstawienie praw i obowiązków, jakie związane będą z podpisaniem umowy kredytowej.

Z kolei w samej treści umowy muszą pojawić się następujące dane:

  • wszystkie koszty kredytu,
  • termin i sposób wypłaty należności,
  • sposób zapłaty,
  • kwota kredytu.

Jakie obowiązki ciążą na kredytobiorcy?

Podpisując umowę odwróconego kredytu hipotecznego, zobowiązujemy się do:

  • zachowania nieruchomości w nienagannym stanie, w tym do przeprowadzania bieżących napraw i remontów,
  • ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych,
  • terminowego uiszczania opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz płacenia podatków.

Jak wygląda spłata odwróconego kredytu hipotecznego?

Warto również widzieć, że kredytobiorca może w każdej chwili spłacić odwrócony kredyt hipoteczny. Jeśli zdecydujemy się na spłacenie części czy całości kredytu, to bank nie naliczy nam prowizji za jego udzielenie. Natomiast w przypadku śmierci kredytobiorcy, jego spadkobiercy mają 12 miesięcy na spłatę całości zadłużenia. Wówczas uzyskują pełne prawo do takiej nieruchomości.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Odwrócony kredyt hipoteczny powstał z myślą przede wszystkim o osobach starszych. Przyjrzyjmy się zatem temu produktowi i przepisom, na bazie których on funkcjonuje.

Odwrócona hipoteka, czyli zasady odwróconego kredytu hipotecznego

Odwrócony kredyt hipoteczny nie jest tak znany i popularny w Polsce, jak w krajach zachodnich. Jest to produkt finansowy przeznaczony dla osób, które posiadają własną nieruchomość. Dzięki odwróconemu kredytowi hipotecznemu mogą one zapewnione dodatkowe pieniądze, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Jaką kwotę otrzymamy w ramach odwróconego kredytu hipotecznego?

W Polsce odwrócony kredyt hipoteczny nie cieszy się jeszcze dużą zbyt popularnością, tak jak ma to miejsce chociażby w Europie Zachodniej. W wielu krajach europejskich decyduje się na niego nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Warto się zatem zastanowić, czy kredyt hipoteczny odwrócony jest w ogóle opłacalny i jaką kwotę możemy faktycznie uzyskać.

Na wstępie podkreślmy, że na pewno nie uzyskamy kredytu, którego kwota zbliżona będzie do wartości nieruchomości, stanowiącej jego zabezpieczenie. Wynika to z tego, że z czasem wartość tej nieruchomości może się obniżyć. Poza tym do kwoty kredytu musimy doliczyć odsetki, prowizje oraz różne koszty związane np. z wyceną nieruchomości. W praktyce możemy liczyć na uzyskanie kwoty, która będzie stanowiła około 50% wartości nieruchomości. Jeśli zaś chodzi o konkretną kwotę, to zależy ona od dokładnej wartości naszego mieszkania lub domu.

Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny?

Wszelkie kwestie związane z odwróconym kredytem hipotecznym mają swoje regulacje w ustawie z 2014 roku. Znajdziemy w niej m.in. informację, że odwrócony kredyt hipoteczny mogą oferować jedynie instytucje podlegające regulacjom KNF.

Odwrócony kredyt hipoteczny to jedna z usług finansowych. Polega na tym, że hipoteka na nieruchomości stanowi zabezpieczenie kredytu, oferowanego przez banki które podlegają nadzorowi publicznemu. Osoba, która zdecyduje się na tego typu kredyt, otrzyma w jego ramach środki w ratach lub w jednorazowej wypłacie. Co istotne, kredytobiorca nie musi spłacać tego kredytu, a mimo to pozostaje właścicielem nieruchomości. Dopiero po śmierci kredytobiorcy kredyt zostaje spłacony.

Warto jednak wiedzieć, że spadkobiercy mogą zachować nieruchomość po śmierci kredytobiorcy, jeśli tylko zdecydują się na spłatę zadłużenia. Jeśli jednak zrezygnują z tej opcji, nieruchomość przejdzie na własność banku. W przypadku, gdy wartość nieruchomości będzie wyższa od należności wobec banku, spadkobiercom zostanie przekazana odpowiednia nadwyżka.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym została opracowana w celu ochrony interesów osób starszych. Zanim została ona uchwalona, mogliśmy skorzystać jedynie z funduszu hipotecznego, który polegał na przekazaniu praw własności nieruchomości, na poczet dożywotniego świadczenia pieniężnego. Takie rozwiązanie stanowiło sprzedażowy model odwróconej hipoteki. Oferowane było przez instytucje finansowe, które nie podlegały kontroli KNF, a wszelkie warunki regulowane były przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kto może skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego?

Z odwróconego kredytu hipotecznego mogą korzystać przede wszystkim osoby starsze, mające status osoby fizycznej, które są właścicielami nieruchomości, współwłaścicielami nieruchomości lub posiadają prawa do tej nieruchomości. Za nieruchomość uznawany jest dom lub spółdzielcze mieszkanie własnościowe oraz działka w użytkowaniu wieczystym.

Kredyt hipoteczny odwrócony może również zostać przyznany małżeństwu lub innym współwłaścicielom danej nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że ten rodzaj kredytu otrzymamy tylko i wyłącznie na niezadłużoną nieruchomość.

Jak zrezygnować z odwróconego kredytu hipotecznego?

Od umowy odwróconego kredytu hipotecznego możemy odstąpić do 30 dni po jej zawarciu. W takim przypadku nie będzie konieczne podanie przyczyn naszej decyzji. W zupełności wystarczy podpisać oświadczenie, które znajdzie się w naszej umowie. Jeśli zdecydujemy się zrezygnować z kredytu w ciągu 30 dni, bank nie naliczy nam żadnych dodatkowych kosztów.

Kredytobiorca musi jednak pokryć koszty, jakie poniósł bank w związku z kwestiami administracji państwowej i sądowej, gdyż nie podlegają one zwrotowi. Poza tym bankowi trzeba będzie oddać nie tylko kwotę kredytu, ale i odsetki, jeśli zrezygnujemy z kredytu po upływie 30 dni od podpisania umowy. Pamiętajmy, że umowę z bankiem możemy rozwiązać w każdej chwili, przy zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego

Przepisy ustawy dotyczącej odwróconego kredytu hipotecznego wymagają, aby bank przekazał osobom zainteresowanym tym rodzajem kredytu, specjalny formularz informacyjny. Musi on zawierać pisemne przedstawienie praw i obowiązków, jakie związane będą z podpisaniem umowy kredytowej.

Z kolei w samej treści umowy muszą pojawić się następujące dane:

  • wszystkie koszty kredytu,
  • termin i sposób wypłaty należności,
  • sposób zapłaty,
  • kwota kredytu.

Jakie obowiązki ciążą na kredytobiorcy?

Podpisując umowę odwróconego kredytu hipotecznego, zobowiązujemy się do:

  • zachowania nieruchomości w nienagannym stanie, w tym do przeprowadzania bieżących napraw i remontów,
  • ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych,
  • terminowego uiszczania opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz płacenia podatków.

Jak wygląda spłata odwróconego kredytu hipotecznego?

Warto również widzieć, że kredytobiorca może w każdej chwili spłacić odwrócony kredyt hipoteczny. Jeśli zdecydujemy się na spłacenie części czy całości kredytu, to bank nie naliczy nam prowizji za jego udzielenie. Natomiast w przypadku śmierci kredytobiorcy, jego spadkobiercy mają 12 miesięcy na spłatę całości zadłużenia. Wówczas uzyskują pełne prawo do takiej nieruchomości.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: