Odpowiedni kandydat na poręczyciela kredytu

4 min. czytania

Gdy samodzielnie nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie zdolności kredytowej, jakiej bank od nas wymaga, wówczas musimy skorzystać z pomocy poręczyciela kredytu. Wbrew pozorom to wcale nie jest taka prosta sprawa, ponieważ poręczyciel bierze na siebie całkiem sporą odpowiedzialność i ryzyko. To właśnie on będzie musiał spłacić nasze zobowiązanie, w przypadku, gdy my nie podołamy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę poszukując właściwego poręczyciela?

Nasza zdolność kredytowa

Z pewnością najkorzystniej dla nas będzie, jeżeli ta osoba sprawi, że nasza zdolność kredytowa wzrośnie. Może to być osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, oczywiście dochodową, może wykonywać wolny zawód, może być zatrudniona na kontrakcie.

Powinna mieć stałe źródło dochodu potwierdzone umową o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, a jeżeli na czas określony, to na tyle długi, żeby został zaakceptowany przez bank. Emeryci i renciści również mogą poręczyć nasz kredyt, jednak w ich przypadku w grę wchodzi dodatkowo ograniczenie wiekowe.

Stały dochód i brak negatywnej historii kredytowej

Jak się okazuje nasz poręczyciel powinien mieć określony dochód, który to będzie musiał potwierdzić odpowiednimi dokumentami, uwzględnionymi w umowie kredytowej, zazwyczaj będzie to zaświadczenie o dochodach za ostatnie trzy miesiące, wystawione przez pracodawcę. Nasz poręczyciel będzie sprawdzony przez bank, tak samo jak my – kredytobiorcy.

Tak samo będzie badana jego zdolność kredytowa, jego wcześniejsze zobowiązania czy poręczenia. Gdy okaże się, że wybrana przez nas osoba ma już negatywną historię kredytową, toczą się przeciwko niej postępowania sądowe, administracyjne czy zajęcia komornicze bądź windykacja, jej kandydatura zostanie odrzucona przez bank.

Wszelkie dotychczasowe obciążenia działają na jego niekorzyść.

Wiek poręczyciela też ma znaczenie

Gdy chcemy zaciągnąć kredyt z dłuższym okresem spłaty tj. kilka czy kilkadziesiąt lat, wówczas wiek poręczyciela kredytu dla banku będzie miał ogromne znaczenie. Poręczenie przez starszą osobę takiego kredytu nie będzie wystarczającym zabezpieczeniem dla banku. Zazwyczaj banki ustalają sztywną granicę wieku poręczyciela i może to być na przykład 60 lat.

Owszem – bank wyrazi zgodę na zabezpieczenie kredytu przez starszą osobę, jednak pod warunkiem skrócenia okresu spłaty. Podobnie sprawy się mają w przypadku osób dużo młodszych.

Gdy nasz wytypowany poręczyciel dopiero, co rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, jest dopiero co po szkole, albo jeszcze się uczy i podejmuje się kilku zajęć, zatrudniony tu i tam na umowę zlecenie, bądź na pół etatu, będzie tak samo mało wiarygodnym zabezpieczeniem dla banku jak siedemdziesięcioletnia stryjenka.

Stateczny mąż i ojciec, czy singiel?

I ten wątek nie jest bez znaczenia. Sytuacja rodzinna naszego poręczyciela jest bardzo istotna. Gdy jest w związku małżeńskim i nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej, wówczas jego współmałżonek będzie musiał wyrazić zgodę na podżyrowanie kredytu.

Gdy dodatkowo posiada dzieci, zastanówmy się czy w razie naszej niemożności spłaty zobowiązania, chcielibyśmy obciążyć jego rodzinę, naszymi długami. Wymarzonym kandydatem będzie dobrze zarabiający, bezdzietny kawaler. Tylko gdzie szukać takiego?

Wiadomo, że znaleźć odpowiedniego poręczyciela, który będzie chciał nas wspomóc, nie jest prostą sprawą. W obecnych, tak mało stabilnych czasach, gdzie nie jesteśmy pewni „jutra”, rzadko, kto chce podjąć bezinteresownie takie ryzyko. Gdy ktoś bez chwili zastanowienia wyraża zgodę na naszą prośbę, również powinien wzbudzić naszą czujność.

Najlepszym rozwiązaniem jest szukać kandydatów wśród najbliższych – rodziny czy przyjaciół

Osoba taka robi nam ogromna przysługę. Powinniśmy z nimi szczerze przedyskutować naszą sytuację i nasze plany, ale także wziąć pod uwagę ewentualne jego plany i nie wymuszać na nim poręczenia w sytuacji, gdy sam planował podobne przedsięwzięcie.

Z przychylną nam osobą dużo łatwiej będzie nam się porozumieć w przypadku jakichkolwiek kłopotów ze spłatą kredytu, unikając w ten sposób nieprzyjemnych procesów sądowych.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Gdy samodzielnie nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie zdolności kredytowej, jakiej bank od nas wymaga, wówczas musimy skorzystać z pomocy poręczyciela kredytu. Wbrew pozorom to wcale nie jest taka prosta sprawa, ponieważ poręczyciel bierze na siebie całkiem sporą odpowiedzialność i ryzyko. To właśnie on będzie musiał spłacić nasze zobowiązanie, w przypadku, gdy my nie podołamy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę poszukując właściwego poręczyciela?

Nasza zdolność kredytowa

Z pewnością najkorzystniej dla nas będzie, jeżeli ta osoba sprawi, że nasza zdolność kredytowa wzrośnie. Może to być osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, oczywiście dochodową, może wykonywać wolny zawód, może być zatrudniona na kontrakcie.

Powinna mieć stałe źródło dochodu potwierdzone umową o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, a jeżeli na czas określony, to na tyle długi, żeby został zaakceptowany przez bank. Emeryci i renciści również mogą poręczyć nasz kredyt, jednak w ich przypadku w grę wchodzi dodatkowo ograniczenie wiekowe.

Stały dochód i brak negatywnej historii kredytowej

Jak się okazuje nasz poręczyciel powinien mieć określony dochód, który to będzie musiał potwierdzić odpowiednimi dokumentami, uwzględnionymi w umowie kredytowej, zazwyczaj będzie to zaświadczenie o dochodach za ostatnie trzy miesiące, wystawione przez pracodawcę. Nasz poręczyciel będzie sprawdzony przez bank, tak samo jak my – kredytobiorcy.

Tak samo będzie badana jego zdolność kredytowa, jego wcześniejsze zobowiązania czy poręczenia. Gdy okaże się, że wybrana przez nas osoba ma już negatywną historię kredytową, toczą się przeciwko niej postępowania sądowe, administracyjne czy zajęcia komornicze bądź windykacja, jej kandydatura zostanie odrzucona przez bank.

Wszelkie dotychczasowe obciążenia działają na jego niekorzyść.

Wiek poręczyciela też ma znaczenie

Gdy chcemy zaciągnąć kredyt z dłuższym okresem spłaty tj. kilka czy kilkadziesiąt lat, wówczas wiek poręczyciela kredytu dla banku będzie miał ogromne znaczenie. Poręczenie przez starszą osobę takiego kredytu nie będzie wystarczającym zabezpieczeniem dla banku. Zazwyczaj banki ustalają sztywną granicę wieku poręczyciela i może to być na przykład 60 lat.

Owszem – bank wyrazi zgodę na zabezpieczenie kredytu przez starszą osobę, jednak pod warunkiem skrócenia okresu spłaty. Podobnie sprawy się mają w przypadku osób dużo młodszych.

Gdy nasz wytypowany poręczyciel dopiero, co rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, jest dopiero co po szkole, albo jeszcze się uczy i podejmuje się kilku zajęć, zatrudniony tu i tam na umowę zlecenie, bądź na pół etatu, będzie tak samo mało wiarygodnym zabezpieczeniem dla banku jak siedemdziesięcioletnia stryjenka.

Stateczny mąż i ojciec, czy singiel?

I ten wątek nie jest bez znaczenia. Sytuacja rodzinna naszego poręczyciela jest bardzo istotna. Gdy jest w związku małżeńskim i nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej, wówczas jego współmałżonek będzie musiał wyrazić zgodę na podżyrowanie kredytu.

Gdy dodatkowo posiada dzieci, zastanówmy się czy w razie naszej niemożności spłaty zobowiązania, chcielibyśmy obciążyć jego rodzinę, naszymi długami. Wymarzonym kandydatem będzie dobrze zarabiający, bezdzietny kawaler. Tylko gdzie szukać takiego?

Wiadomo, że znaleźć odpowiedniego poręczyciela, który będzie chciał nas wspomóc, nie jest prostą sprawą. W obecnych, tak mało stabilnych czasach, gdzie nie jesteśmy pewni „jutra”, rzadko, kto chce podjąć bezinteresownie takie ryzyko. Gdy ktoś bez chwili zastanowienia wyraża zgodę na naszą prośbę, również powinien wzbudzić naszą czujność.

Najlepszym rozwiązaniem jest szukać kandydatów wśród najbliższych – rodziny czy przyjaciół

Osoba taka robi nam ogromna przysługę. Powinniśmy z nimi szczerze przedyskutować naszą sytuację i nasze plany, ale także wziąć pod uwagę ewentualne jego plany i nie wymuszać na nim poręczenia w sytuacji, gdy sam planował podobne przedsięwzięcie.

Z przychylną nam osobą dużo łatwiej będzie nam się porozumieć w przypadku jakichkolwiek kłopotów ze spłatą kredytu, unikając w ten sposób nieprzyjemnych procesów sądowych.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: