Obowiązki firm pożyczkowych wobec pożyczkobiorców

3 min. czytania

Czy wiesz, że Ustawa o Kredycie Konsumenckim, tak samo, jak i ustawa antylichwiarska dotyczy nie tylko banków, ale i firm pożyczkowych? Ma to gwarantować, że pożyczki z sektora pozabankowego będą tak samo bezpieczne, jak kredyty bankowe. Niestety, zdarzają się firmy pożyczkowe, które nie do końca postępują uczciwie wobec swoich klientów. Z tego względu warto znać obowiązki, jakie prawo nakłada na pożyczkodawców względem pożyczkobiorców.

Rzetelna informacja o szczegółach pożyczki

Jednym z najważniejszych obowiązków, jakie ustawa narzuca firmom pożyczkowym, jest rzetelne i wyczerpujące informowanie potencjalnego pożyczkobiorcy o wszelkich warunkach udzielanej pożyczki. Informacje te ponadto muszą być przekazane pożyczkobiorcy w sposób czytelny, w formie formularza informacyjnego.

Do najważniejszych informacji, jakie mają się w nim znaleźć, należą:

  • informacja o całkowitej kwocie, jaką pożyczkobiorca musi zwrócić,
  • termin wypłaty pożyczki,
  • warunki spłaty zadłużenia,
  • informacje o kosztach pożyczki, w szczególności: wysokość prowizji i innych kosztów, wysokość stopy procentowej, RRSO,
  • informacje o konsekwencjach terminowego zwrotu pożyczki,
  • informacja o prawie odstąpienia od umowy pożyczki,
  • informacja o prawie do wcześniejszej spłaty pożyczki.

Ponadto taki formularz musi zawierać nasze dane oraz termin, do którego powyższe informacje będą obowiązywały przy zawieraniu umowy pożyczkowej.

Zanim zdecydujemy się na ostateczne podpisanie umowy, dokładnie ją przeczytajmy i sprawdźmy, czy informacje w niej zawarte na pewno pokrywają się z tymi, umieszczonymi w formularzu informacyjnym. Musimy też pamiętać, że w przypadku pożyczek udzielanych przez telefon lub Internet, również mamy prawo, aby poznać dokładne warunki umowy, przed jej podpisaniem. Wystarczy, że firma pożyczkowa udostępni nam je np. mailem. Poza tym do umowy pożyczkowej powinien być dołączony wzór odstąpienia od umowy.

Zdolność kredytowa

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale ocena zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, to jeden z obowiązków firm pożyczkowych. To, czy dana osoba otrzyma pożyczkę, zależy od informacji, na podstawie których oceniane są możliwości jej spłaty. Z tego względu pożyczkodawca zapyta nas o wysokość dochodów, warunki zatrudnienia, czy jaka jest liczba osób na utrzymaniu. To jednak nie wszystko.

Większość firm pożyczkowych sprawdzi również informacje znajdujące się w rejestrach BIK, a także we własnych bazach danych, jeśli wcześniej korzystaliśmy z jej usług. Taka weryfikacja zdolności kredytowej pozwala na idealne dopasowanie kwoty pożyczki i okresu jej spłaty nie tylko do naszych potrzeb, ale i możliwości finansowych.

Nawet jeśli niektórzy pożyczkodawcy nie przeprowadzają dokładanej weryfikacji podanych przez nas informacji, nie warto nimi manipulować, np. poprzez zawyżanie uzyskiwanych dochodów lub zaniżanie zobowiązań finansowych. Każdą pożyczkę, tak czy siak, trzeba będzie oddać, nawet jeśli nagle okaże się, że miesięczna rata w znacznym stopniu obciąża domowy budżet.

I na koniec jeszcze jedna uwaga. To, że firmy pożyczkowe, mają wobec nas określone obowiązki, nie oznacza, że wszelkie umowy możemy podpisywać w ciemno, bez wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. Jako pożyczkobiorcy również mamy określone przez prawo obowiązki, a jednym z nich jest spłata zaciągniętej pożyczki na warunkach, na jakie zgodziliśmy się, składając podpis na druku umowy lub akceptując ją online.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Czy wiesz, że Ustawa o Kredycie Konsumenckim, tak samo, jak i ustawa antylichwiarska dotyczy nie tylko banków, ale i firm pożyczkowych? Ma to gwarantować, że pożyczki z sektora pozabankowego będą tak samo bezpieczne, jak kredyty bankowe. Niestety, zdarzają się firmy pożyczkowe, które nie do końca postępują uczciwie wobec swoich klientów. Z tego względu warto znać obowiązki, jakie prawo nakłada na pożyczkodawców względem pożyczkobiorców.

Rzetelna informacja o szczegółach pożyczki

Jednym z najważniejszych obowiązków, jakie ustawa narzuca firmom pożyczkowym, jest rzetelne i wyczerpujące informowanie potencjalnego pożyczkobiorcy o wszelkich warunkach udzielanej pożyczki. Informacje te ponadto muszą być przekazane pożyczkobiorcy w sposób czytelny, w formie formularza informacyjnego.

Do najważniejszych informacji, jakie mają się w nim znaleźć, należą:

  • informacja o całkowitej kwocie, jaką pożyczkobiorca musi zwrócić,
  • termin wypłaty pożyczki,
  • warunki spłaty zadłużenia,
  • informacje o kosztach pożyczki, w szczególności: wysokość prowizji i innych kosztów, wysokość stopy procentowej, RRSO,
  • informacje o konsekwencjach terminowego zwrotu pożyczki,
  • informacja o prawie odstąpienia od umowy pożyczki,
  • informacja o prawie do wcześniejszej spłaty pożyczki.

Ponadto taki formularz musi zawierać nasze dane oraz termin, do którego powyższe informacje będą obowiązywały przy zawieraniu umowy pożyczkowej.

Zanim zdecydujemy się na ostateczne podpisanie umowy, dokładnie ją przeczytajmy i sprawdźmy, czy informacje w niej zawarte na pewno pokrywają się z tymi, umieszczonymi w formularzu informacyjnym. Musimy też pamiętać, że w przypadku pożyczek udzielanych przez telefon lub Internet, również mamy prawo, aby poznać dokładne warunki umowy, przed jej podpisaniem. Wystarczy, że firma pożyczkowa udostępni nam je np. mailem. Poza tym do umowy pożyczkowej powinien być dołączony wzór odstąpienia od umowy.

Zdolność kredytowa

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale ocena zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, to jeden z obowiązków firm pożyczkowych. To, czy dana osoba otrzyma pożyczkę, zależy od informacji, na podstawie których oceniane są możliwości jej spłaty. Z tego względu pożyczkodawca zapyta nas o wysokość dochodów, warunki zatrudnienia, czy jaka jest liczba osób na utrzymaniu. To jednak nie wszystko.

Większość firm pożyczkowych sprawdzi również informacje znajdujące się w rejestrach BIK, a także we własnych bazach danych, jeśli wcześniej korzystaliśmy z jej usług. Taka weryfikacja zdolności kredytowej pozwala na idealne dopasowanie kwoty pożyczki i okresu jej spłaty nie tylko do naszych potrzeb, ale i możliwości finansowych.

Nawet jeśli niektórzy pożyczkodawcy nie przeprowadzają dokładanej weryfikacji podanych przez nas informacji, nie warto nimi manipulować, np. poprzez zawyżanie uzyskiwanych dochodów lub zaniżanie zobowiązań finansowych. Każdą pożyczkę, tak czy siak, trzeba będzie oddać, nawet jeśli nagle okaże się, że miesięczna rata w znacznym stopniu obciąża domowy budżet.

I na koniec jeszcze jedna uwaga. To, że firmy pożyczkowe, mają wobec nas określone obowiązki, nie oznacza, że wszelkie umowy możemy podpisywać w ciemno, bez wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. Jako pożyczkobiorcy również mamy określone przez prawo obowiązki, a jednym z nich jest spłata zaciągniętej pożyczki na warunkach, na jakie zgodziliśmy się, składając podpis na druku umowy lub akceptując ją online.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

36 − = 28

error: