Numer NRB – do czego służy w zleceniu przelewu?

3 min. czytania

NRB to Numer Rachunku Bankowego, który przypisany jest do każdego konta w banku. Pełni on funkcję adresu, dzięki któremu system bankowy „wie”, na czyim koncie ma zaksięgować dany przelew. W ten sposób wypłata za naszą pracę trafia na nasze konto, a przelew za zakupy trafia do właściciela danego sklepu.

Większość z nas nie przywiązuje dużej wagi do numeru NRB. Po prostu przepisujemy go mechanicznie, nie zwracając szczególnej uwagi na to, czy czasem nie popełniamy jakiegoś błędu. A niestety podanie niewłaściwego numeru konta może mieć nieciekawe konsekwencje.

Sprawdź numer konta przed wykonaniem przelewu

Na Numer Rachunku Bankowego składają się aż 26 cyfry. Przez to bardzo łatwo o pomyłkę, przy wprowadzaniu ich w dyspozycji przelewu. Z tego względu zawsze kilkukrotnie upewnijmy się, czy na pewno wpisaliśmy właściwe cyfry, we właściwej kolejności.

Co oznaczają poszczególne sekwencje cyfr, które składają się na numer NRB. Otóż:

  • pierwsze 2 cyfry to numer kontrolny całego numeru konta,
  • kolejne 8 cyfr to numer rozliczeniowy banku lub oddziału bankowego, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja banku. Każda instytucja ma swój własny, unikalny numer, nadany przez NBP.
  • pozostałe 16 cyfr to numer rachunku osoby, która jest właścicielem konta.

Dokładne sprawdzanie poprawności konta odbiorcy za każdym razem, gdy zlecamy przelew, na pewno bywa żmudne. Jednak jest to jedyny sposób na uniknięcie pomyłki, która może nas dużo kosztować.

Dlaczego numer NRB jest tak ważny?

Poprawne podanie numeru konta odbiorcy na zleceniu przelewu jest niezwykle ważne. Z punktu widzenia systemu bankowego nieistotne są rubryki „tytuł”, czy „dane odbiorcy”, bo to na podstawie numeru NRB pieniądze trafiają do osoby lub instytucji, do której przesyłamy środki. Jeśli się pomylimy, nasz przelew może trafić do kogoś zupełnie innego.

Nieprawdą jest również przekonanie, że bank automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzonych przez nas danych do przelewu. Bank nie porównuje w żaden sposób numeru konta odbiorcy z danymi adresata przelewu. Nie ma zatem możliwości zatrzymania przelewu, jeśli podany przez nas numer konta nie należy do osoby, której dane podaliśmy w rubryce „odbiorca”.

Przelew o błędnym numerze NRB zawsze zostanie zrealizowany, chyba że nie istnieje konto z nim powiązane. Jeśli jednak w wyniku pomyłki wpisaliśmy w formularzu przelewu numer konta przypadkowej osoby, dostanie ona nasze pieniądze, a ich odzyskanie nie będzie ani łatwe, ani szybkie.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

NRB to Numer Rachunku Bankowego, który przypisany jest do każdego konta w banku. Pełni on funkcję adresu, dzięki któremu system bankowy „wie”, na czyim koncie ma zaksięgować dany przelew. W ten sposób wypłata za naszą pracę trafia na nasze konto, a przelew za zakupy trafia do właściciela danego sklepu.

Większość z nas nie przywiązuje dużej wagi do numeru NRB. Po prostu przepisujemy go mechanicznie, nie zwracając szczególnej uwagi na to, czy czasem nie popełniamy jakiegoś błędu. A niestety podanie niewłaściwego numeru konta może mieć nieciekawe konsekwencje.

Sprawdź numer konta przed wykonaniem przelewu

Na Numer Rachunku Bankowego składają się aż 26 cyfry. Przez to bardzo łatwo o pomyłkę, przy wprowadzaniu ich w dyspozycji przelewu. Z tego względu zawsze kilkukrotnie upewnijmy się, czy na pewno wpisaliśmy właściwe cyfry, we właściwej kolejności.

Co oznaczają poszczególne sekwencje cyfr, które składają się na numer NRB. Otóż:

  • pierwsze 2 cyfry to numer kontrolny całego numeru konta,
  • kolejne 8 cyfr to numer rozliczeniowy banku lub oddziału bankowego, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja banku. Każda instytucja ma swój własny, unikalny numer, nadany przez NBP.
  • pozostałe 16 cyfr to numer rachunku osoby, która jest właścicielem konta.

Dokładne sprawdzanie poprawności konta odbiorcy za każdym razem, gdy zlecamy przelew, na pewno bywa żmudne. Jednak jest to jedyny sposób na uniknięcie pomyłki, która może nas dużo kosztować.

Dlaczego numer NRB jest tak ważny?

Poprawne podanie numeru konta odbiorcy na zleceniu przelewu jest niezwykle ważne. Z punktu widzenia systemu bankowego nieistotne są rubryki „tytuł”, czy „dane odbiorcy”, bo to na podstawie numeru NRB pieniądze trafiają do osoby lub instytucji, do której przesyłamy środki. Jeśli się pomylimy, nasz przelew może trafić do kogoś zupełnie innego.

Nieprawdą jest również przekonanie, że bank automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzonych przez nas danych do przelewu. Bank nie porównuje w żaden sposób numeru konta odbiorcy z danymi adresata przelewu. Nie ma zatem możliwości zatrzymania przelewu, jeśli podany przez nas numer konta nie należy do osoby, której dane podaliśmy w rubryce „odbiorca”.

Przelew o błędnym numerze NRB zawsze zostanie zrealizowany, chyba że nie istnieje konto z nim powiązane. Jeśli jednak w wyniku pomyłki wpisaliśmy w formularzu przelewu numer konta przypadkowej osoby, dostanie ona nasze pieniądze, a ich odzyskanie nie będzie ani łatwe, ani szybkie.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 1 = 9

error: