Czym jest prolongata kredytu, wakacje kredytowe i karencja kredytu?

6 min. czytania

Biorąc kredyt, musimy liczyć się z pewnym ryzykiem, jaki się z nim wiąże. Nigdy nie możemy mieć pewności, że nagle nie znajdziemy się w sytuacji, w której comiesięczna rata okaże się niemożliwa do spłacenia. Pożyczkodawcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i oferują różnego rodzaju narzędzia, którą pomogą nam poradzić sobie w takim przypadku. Jednym z nich będzie prolongata kredytu. Na czym polega to rozwiązanie i kiedy możemy z niego skorzystać? Temu zagadnieniu poświęcamy dzisiejszy artykuł.

Na czym polega odroczenie spłaty kredytu?

Jeśli nieprzewidziane okoliczności sprawiły, że nie jesteśmy w stanie spłacić raty kredytu w danym miesiącu, możemy skorzystać z kilku rozwiązań oferowanych przez banki.

Do najpopularniejszych z nich należą:

  • wakacje kredytowe,
  • karencja kredytu,
  • prolongata kredytu.

Wszystkie te opcje sprawiają, że mamy czas na przywrócenie naszej płynności finansowej, bez popadania w dodatkowe kłopoty za niespłacone raty kredytu. Dzięki nim spłata naszego kredytu zostaje odroczona. Choć wszystkie te rozwiązania są do siebie podobne, to jednak występują pomiędzy nimi pewne różnice.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe polegają na czasowym zaprzestaniu spłaty całej raty. Jeśli zdecydujemy się na taką opcję, to przez ustalony przez bank okres nie będziemy musieli w ogóle spłacać kredytu. Długość wakacji kredytowych zależy od indywidualnych ustaleń z kredytodawcą. Zazwyczaj okres takich wakacji wynosi od 1 miesiąca do aż 1 roku.

Największe szanse na najdłuższe wakacje mają kredytobiorcy, którzy przez co najmniej rok spłacali terminowo kolejne raty kredytu. Dodatkowo liczy się sposób, w jaki umotywujemy naszą prośbę o przyznanie wakacji kredytowych. Musimy również pamiętać, że najczęściej z opcji wakacji kredytowych będziemy mogli skorzystać tylko jeden raz w ciągu całego okresu finansowania.

Choć i od tej zasady zdarzają się wyjątki, przez co niektóre banki oferują wakacje kredytowe raz do roku. Wszystko zależy od rodzaju kredytu, jaki posiadamy. Kredyt hipoteczny zazwyczaj wiąże się na ogół z kilkukrotną możliwością skorzystania z wakacji kredytowych, podczas gdy niewielki kredyt gotówkowy w ogóle nie przewiduje takiego rozwiązania.

Karencja kredytu

Z karencją kredytu mamy do czynienia, gdy odroczeniu ulega spłata części kapitałowej naszego zobowiązania. W przypadku takiego rozwiązania co miesiąc w dalszym ciągu będziemy musieli spłacać odsetki od naszego kredytu. Oznacza to, że zawieszeniu ulega jedyna właściwa część kredytu, czyli pieniądze, które faktycznie pożyczyliśmy od banku czy firmy pozabankowej.

Przyznanie wakacji kredytowych i karencji odbywa się na tych samych zasadach, choć to drugie rozwiązanie jest łatwiej dostępne. Wynika to z tego, że w przypadku karencji zawieszamy spłatę tylko części raty, a dla banku takie rozwiązanie jest mniej ryzykowne.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że skorzystanie z karencji kredytowej nie zawsze się nam opłaci. Na taką opcję powinniśmy się zdecydować tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy przekroczymy połowę okresu kredytowania. Pamiętajmy, że gdy zaczynamy spłacać kredyt, to największą część raty stanowią właśnie odsetki, a kapitał stanowi tylko jej niewielki ułamek.

Z czasem się to zmienia. Na wysokość raty składa się przede wszystkim kapitał, a część odsetkowa maleje. I dopiero w takiej sytuacji karencja kredytowa ma sens. Jeśli zbyt wcześnie skorzystamy z takiego rozwiązania, w dalszym ciągu będziemy oddawać do banku sporą sumę, a kwota zadłużenia wcale nie będzie maleć.

Drugą opcję, w której warto skorzystać z karencji kredytowej, jest kredyt z malejącymi ratami. W takim przypadku spłata odsetek następuje wcześniej, a z czasem zaczynamy spłacać coraz większą część kapitału.

Prolongata kredytu

Prolongata kredytu odnosi się do dwóch różnych zmian związanych ze spłatą kredytu. Są nimi wydłużenie okresu spłaty zobowiązania oraz zawieszenie raty. Prolongata jako przedłużenie okresu kredytowania oznacza w praktyce, że zwiększamy liczbę rat kredytu w zamian za zmniejszenie ich wysokości.

Takie rozwiązanie sprawi, że co miesiąc oddamy do banku mniejszą kwotę, która nie będzie aż takim obciążeniem dla domowego budżetu. Z drugiej strony cały kredyt będziemy spłacać dłużej, niż pierwotnie planowaliśmy. Z tej opcji powinny skorzystać osoby, które źle oceniły swoje możliwości w spłacie kredytu, którym nagle doszyły dodatkowe wydatki lub zmniejszyły się przychody.

Dzięki mniejszej racie będą one w stanie regularnie spłacać swój kredyt.

W przypadku prolongaty jako zawieszenia rat przez jakiś czas nie będziemy musieli w ogóle spłacać kredytu. Z jednej strony da nam to szanse na poprawienie własnej sytuacji finansowej, ale z drugiej strony ponosimy w związku z tym dodatkowe koszty. Wynika to z tego, że okres spłaty kredytu siłą rzeczy się wydłuży, a co za tym idzie, wzrosną odsetki od kredytu.

W przypadku tego rozwiązania mamy do wyboru dwie opcje. Są to wspomniane wcześniej wakacje kredytowe oraz karencja kredytu.

Ile kosztuje odroczenie spłaty kredytu?

Skorzystanie z prolongaty kredytu bywa bardzo korzystne, szczególnie gdy nagle znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji finansowej. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że z tym rozwiązaniem wiążą się również dodatkowe koszty. Wynikają one z odsetek za przedłużony okres spłaty kredytu, a także za opłatę za przyznanie prolongaty przez bank.

Ile dokładnie wyniosą nasz takie koszty? To zależy od następujących czynników:

  • stałe raty przy wydłużonym okresie spłaty kredytu,
  • wyższe raty przy tym samym okresie spłaty,
  • dodatkowa rata na koniec okresu spłaty, którą spłacamy pozostałe zaległości.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o prolongacie kredytu, zawsze dokładnie przeanalizujmy związane z tym koszty. Nie możemy bowiem dopuścić, aby były one ostatecznie wyższe od środków, jakie co miesiąc możemy przeznaczyć na spłatę kredytu.

Zalety i wady prolongaty kredytu

Podsumujmy jeszcze zalety i wady odroczenia spłaty kredytu. Do zalet tego rozwiązania należą na pewno możliwość odbudowania płynności finansowej oraz zabezpieczenie się w okresie trudności życiowych.

Natomiast po stronie wad musimy wymienić wydłużenie okresu kredytowania, dodatkowe koszty kredytu, problemy w uzyskaniu przedłużenia kredytu, ewentualne większe raty po zakończeniu wakacji kredytowych.

Z tego względu warto dokładnie przemyśleć decyzję o prolongacie kredytu. Czasem jest ona jedynym rozwiązaniem, przez co ewentualne wady musimy potraktować jako dodatkowy koszt, gdy znajdziemy się w ciężkiej sytuacji. Jeśli dzięki odroczeniu spłaty kredytu na jakiś czas unikniemy jeszcze większych kłopotów, to na pewno warto skorzystać z takiego rozwiązania.

W jakiej sytuacji warto starać się o przedłużenie kredytu?

Choć prolongata kredytu wydaje się ciekawym rozwiązaniem, powinniśmy z niej korzystać jedynie w nagłych i kryzysowych sytuacjach. Zresztą ostateczną zgodę na wykorzystanie tej opcji musi wydać bank lub firma pożyczkowa. Oznacza to, że nie wszystkie banki posiadają taką ofertę, jak również, że nie jest ona dostępna dla wszystkich klientów.

O prolongatę kredytową możemy starać się w następujących przypadkach:

  • konieczność większych zakupów,
  • duży remont,
  • nagła utrata płynności finansowe,
  • utraty pracy,
  • poważna choroba,
  • urodzenie się dziecka,
  • inna nagła potrzeba.
Foto: Shutterstock
6 min. czytania

Biorąc kredyt, musimy liczyć się z pewnym ryzykiem, jaki się z nim wiąże. Nigdy nie możemy mieć pewności, że nagle nie znajdziemy się w sytuacji, w której comiesięczna rata okaże się niemożliwa do spłacenia. Pożyczkodawcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i oferują różnego rodzaju narzędzia, którą pomogą nam poradzić sobie w takim przypadku. Jednym z nich będzie prolongata kredytu. Na czym polega to rozwiązanie i kiedy możemy z niego skorzystać? Temu zagadnieniu poświęcamy dzisiejszy artykuł.

Na czym polega odroczenie spłaty kredytu?

Jeśli nieprzewidziane okoliczności sprawiły, że nie jesteśmy w stanie spłacić raty kredytu w danym miesiącu, możemy skorzystać z kilku rozwiązań oferowanych przez banki.

Do najpopularniejszych z nich należą:

  • wakacje kredytowe,
  • karencja kredytu,
  • prolongata kredytu.

Wszystkie te opcje sprawiają, że mamy czas na przywrócenie naszej płynności finansowej, bez popadania w dodatkowe kłopoty za niespłacone raty kredytu. Dzięki nim spłata naszego kredytu zostaje odroczona. Choć wszystkie te rozwiązania są do siebie podobne, to jednak występują pomiędzy nimi pewne różnice.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe polegają na czasowym zaprzestaniu spłaty całej raty. Jeśli zdecydujemy się na taką opcję, to przez ustalony przez bank okres nie będziemy musieli w ogóle spłacać kredytu. Długość wakacji kredytowych zależy od indywidualnych ustaleń z kredytodawcą. Zazwyczaj okres takich wakacji wynosi od 1 miesiąca do aż 1 roku.

Największe szanse na najdłuższe wakacje mają kredytobiorcy, którzy przez co najmniej rok spłacali terminowo kolejne raty kredytu. Dodatkowo liczy się sposób, w jaki umotywujemy naszą prośbę o przyznanie wakacji kredytowych. Musimy również pamiętać, że najczęściej z opcji wakacji kredytowych będziemy mogli skorzystać tylko jeden raz w ciągu całego okresu finansowania.

Choć i od tej zasady zdarzają się wyjątki, przez co niektóre banki oferują wakacje kredytowe raz do roku. Wszystko zależy od rodzaju kredytu, jaki posiadamy. Kredyt hipoteczny zazwyczaj wiąże się na ogół z kilkukrotną możliwością skorzystania z wakacji kredytowych, podczas gdy niewielki kredyt gotówkowy w ogóle nie przewiduje takiego rozwiązania.

Karencja kredytu

Z karencją kredytu mamy do czynienia, gdy odroczeniu ulega spłata części kapitałowej naszego zobowiązania. W przypadku takiego rozwiązania co miesiąc w dalszym ciągu będziemy musieli spłacać odsetki od naszego kredytu. Oznacza to, że zawieszeniu ulega jedyna właściwa część kredytu, czyli pieniądze, które faktycznie pożyczyliśmy od banku czy firmy pozabankowej.

Przyznanie wakacji kredytowych i karencji odbywa się na tych samych zasadach, choć to drugie rozwiązanie jest łatwiej dostępne. Wynika to z tego, że w przypadku karencji zawieszamy spłatę tylko części raty, a dla banku takie rozwiązanie jest mniej ryzykowne.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że skorzystanie z karencji kredytowej nie zawsze się nam opłaci. Na taką opcję powinniśmy się zdecydować tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy przekroczymy połowę okresu kredytowania. Pamiętajmy, że gdy zaczynamy spłacać kredyt, to największą część raty stanowią właśnie odsetki, a kapitał stanowi tylko jej niewielki ułamek.

Z czasem się to zmienia. Na wysokość raty składa się przede wszystkim kapitał, a część odsetkowa maleje. I dopiero w takiej sytuacji karencja kredytowa ma sens. Jeśli zbyt wcześnie skorzystamy z takiego rozwiązania, w dalszym ciągu będziemy oddawać do banku sporą sumę, a kwota zadłużenia wcale nie będzie maleć.

Drugą opcję, w której warto skorzystać z karencji kredytowej, jest kredyt z malejącymi ratami. W takim przypadku spłata odsetek następuje wcześniej, a z czasem zaczynamy spłacać coraz większą część kapitału.

Prolongata kredytu

Prolongata kredytu odnosi się do dwóch różnych zmian związanych ze spłatą kredytu. Są nimi wydłużenie okresu spłaty zobowiązania oraz zawieszenie raty. Prolongata jako przedłużenie okresu kredytowania oznacza w praktyce, że zwiększamy liczbę rat kredytu w zamian za zmniejszenie ich wysokości.

Takie rozwiązanie sprawi, że co miesiąc oddamy do banku mniejszą kwotę, która nie będzie aż takim obciążeniem dla domowego budżetu. Z drugiej strony cały kredyt będziemy spłacać dłużej, niż pierwotnie planowaliśmy. Z tej opcji powinny skorzystać osoby, które źle oceniły swoje możliwości w spłacie kredytu, którym nagle doszyły dodatkowe wydatki lub zmniejszyły się przychody.

Dzięki mniejszej racie będą one w stanie regularnie spłacać swój kredyt.

W przypadku prolongaty jako zawieszenia rat przez jakiś czas nie będziemy musieli w ogóle spłacać kredytu. Z jednej strony da nam to szanse na poprawienie własnej sytuacji finansowej, ale z drugiej strony ponosimy w związku z tym dodatkowe koszty. Wynika to z tego, że okres spłaty kredytu siłą rzeczy się wydłuży, a co za tym idzie, wzrosną odsetki od kredytu.

W przypadku tego rozwiązania mamy do wyboru dwie opcje. Są to wspomniane wcześniej wakacje kredytowe oraz karencja kredytu.

Ile kosztuje odroczenie spłaty kredytu?

Skorzystanie z prolongaty kredytu bywa bardzo korzystne, szczególnie gdy nagle znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji finansowej. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że z tym rozwiązaniem wiążą się również dodatkowe koszty. Wynikają one z odsetek za przedłużony okres spłaty kredytu, a także za opłatę za przyznanie prolongaty przez bank.

Ile dokładnie wyniosą nasz takie koszty? To zależy od następujących czynników:

  • stałe raty przy wydłużonym okresie spłaty kredytu,
  • wyższe raty przy tym samym okresie spłaty,
  • dodatkowa rata na koniec okresu spłaty, którą spłacamy pozostałe zaległości.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o prolongacie kredytu, zawsze dokładnie przeanalizujmy związane z tym koszty. Nie możemy bowiem dopuścić, aby były one ostatecznie wyższe od środków, jakie co miesiąc możemy przeznaczyć na spłatę kredytu.

Zalety i wady prolongaty kredytu

Podsumujmy jeszcze zalety i wady odroczenia spłaty kredytu. Do zalet tego rozwiązania należą na pewno możliwość odbudowania płynności finansowej oraz zabezpieczenie się w okresie trudności życiowych.

Natomiast po stronie wad musimy wymienić wydłużenie okresu kredytowania, dodatkowe koszty kredytu, problemy w uzyskaniu przedłużenia kredytu, ewentualne większe raty po zakończeniu wakacji kredytowych.

Z tego względu warto dokładnie przemyśleć decyzję o prolongacie kredytu. Czasem jest ona jedynym rozwiązaniem, przez co ewentualne wady musimy potraktować jako dodatkowy koszt, gdy znajdziemy się w ciężkiej sytuacji. Jeśli dzięki odroczeniu spłaty kredytu na jakiś czas unikniemy jeszcze większych kłopotów, to na pewno warto skorzystać z takiego rozwiązania.

W jakiej sytuacji warto starać się o przedłużenie kredytu?

Choć prolongata kredytu wydaje się ciekawym rozwiązaniem, powinniśmy z niej korzystać jedynie w nagłych i kryzysowych sytuacjach. Zresztą ostateczną zgodę na wykorzystanie tej opcji musi wydać bank lub firma pożyczkowa. Oznacza to, że nie wszystkie banki posiadają taką ofertę, jak również, że nie jest ona dostępna dla wszystkich klientów.

O prolongatę kredytową możemy starać się w następujących przypadkach:

  • konieczność większych zakupów,
  • duży remont,
  • nagła utrata płynności finansowe,
  • utraty pracy,
  • poważna choroba,
  • urodzenie się dziecka,
  • inna nagła potrzeba.
Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 59 = 66

error: