Na czym polega kredyt obrotowy dla firm?

2 min. czytania

Jako konsument znasz dwa rodzaje kredytu: kredyt konsumencki oraz kredyt hipoteczny. Jako przedsiębiorca kojarzysz zapewne kredyt obrotowy, czyli jeden z podstawowych rodzajów finansowania obcego dla firm.

Czym jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy przypomina pod pewnymi względami kredyt konsumencki. Jedyną różnicą jest fakt, że ten pierwszy przeznaczony jest tylko dla przedsiębiorców. Kredyt obrotowy służy przede wszystkim do pokrywania kosztów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności firmy, dzięki czemu w przedsiębiorstwie możemy utrzymać płynność finansową.

Środki uzyskane w ramach kredytu obrotowego przeznaczane są najczęściej na pokrycie kosztów związanych z administracją, zatrudnianiem pracowników, zakupem wyposażenia, podzespołów czy elementów produkcyjnych. Poza tym kredyt obrotowy sprawdza się, gdy nasi kontrahenci spóźniają się z opłaceniem faktury za towar czy wykonaną usługę.

Wówczas nasza firma ma szansę na zachowanie płynności finansowej i terminowe wywiązywanie się z własnych zobowiązań, do momentu, w którym kontrahent wykona zaległy przelew.

Kredyt obrotowy ma przeważnie krótkotrwały charakter i udzielany jest na jeden rok. Zdarzają się jednak przypadki, w których taki kredyt zostaje przyznany na dłuższy okres. Co ważne, kredyt obrotowy nie posiada określonego harmonogramu spłaty. Przedsiębiorca musi po prostu zwrócić całość zobowiązania przed upływem terminu, na jaki zawarta została umowa kredytowa.

Takie szczegóły należy jednak ustalić z kredytodawcą jeszcze przed podpisaniem umowy o kredyt obrotowy, gdyż niektóre banki wymagają spłaty ustalonej kwoty minimalnej np. co kwartał.

Kredyt na rachunku bieżącym czy kredytowym?

Banki oferują przedsiębiorcom kredyt obrotowy na rachunku bieżącym oraz kredytowym. W przypadku kredytu obrotowego na rachunku bieżącym jest on udzielany w ramach firmowego konta bankowego na ogół na stosunkowo krótki okres. W takim przypadku bank przyznaje przedsiębiorcy określony limit zadłużenia, z którego może on w każdej chwili skorzystać.

Decydując się na kredyt obrotowy na rachunku kredytowym, przedsiębiorca musi przedstawić plan, w którym opisany został cel oraz sposób wykorzystania przyznanych przez bank środków. Poza tym umowa z bankiem będzie zawierała dokładne zasady i termin spłaty zaciągniętego zadłużenia.

Z drugiej strony, ten rodzaj kredytu wiąże się z dostępem do większych środków i dłuższym okresem spłaty.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Jako konsument znasz dwa rodzaje kredytu: kredyt konsumencki oraz kredyt hipoteczny. Jako przedsiębiorca kojarzysz zapewne kredyt obrotowy, czyli jeden z podstawowych rodzajów finansowania obcego dla firm.

Czym jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy przypomina pod pewnymi względami kredyt konsumencki. Jedyną różnicą jest fakt, że ten pierwszy przeznaczony jest tylko dla przedsiębiorców. Kredyt obrotowy służy przede wszystkim do pokrywania kosztów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności firmy, dzięki czemu w przedsiębiorstwie możemy utrzymać płynność finansową.

Środki uzyskane w ramach kredytu obrotowego przeznaczane są najczęściej na pokrycie kosztów związanych z administracją, zatrudnianiem pracowników, zakupem wyposażenia, podzespołów czy elementów produkcyjnych. Poza tym kredyt obrotowy sprawdza się, gdy nasi kontrahenci spóźniają się z opłaceniem faktury za towar czy wykonaną usługę.

Wówczas nasza firma ma szansę na zachowanie płynności finansowej i terminowe wywiązywanie się z własnych zobowiązań, do momentu, w którym kontrahent wykona zaległy przelew.

Kredyt obrotowy ma przeważnie krótkotrwały charakter i udzielany jest na jeden rok. Zdarzają się jednak przypadki, w których taki kredyt zostaje przyznany na dłuższy okres. Co ważne, kredyt obrotowy nie posiada określonego harmonogramu spłaty. Przedsiębiorca musi po prostu zwrócić całość zobowiązania przed upływem terminu, na jaki zawarta została umowa kredytowa.

Takie szczegóły należy jednak ustalić z kredytodawcą jeszcze przed podpisaniem umowy o kredyt obrotowy, gdyż niektóre banki wymagają spłaty ustalonej kwoty minimalnej np. co kwartał.

Kredyt na rachunku bieżącym czy kredytowym?

Banki oferują przedsiębiorcom kredyt obrotowy na rachunku bieżącym oraz kredytowym. W przypadku kredytu obrotowego na rachunku bieżącym jest on udzielany w ramach firmowego konta bankowego na ogół na stosunkowo krótki okres. W takim przypadku bank przyznaje przedsiębiorcy określony limit zadłużenia, z którego może on w każdej chwili skorzystać.

Decydując się na kredyt obrotowy na rachunku kredytowym, przedsiębiorca musi przedstawić plan, w którym opisany został cel oraz sposób wykorzystania przyznanych przez bank środków. Poza tym umowa z bankiem będzie zawierała dokładne zasady i termin spłaty zaciągniętego zadłużenia.

Z drugiej strony, ten rodzaj kredytu wiąże się z dostępem do większych środków i dłuższym okresem spłaty.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 49 = 50

error: