Na co pozwala upoważnienie do konta bankowego?

5 min. czytania

Upoważnienie do konta bankowego to bardzo przydatny dokument. Dzięki niemu możemy zlecić przelew lub wypłacić pieniądze z konta osoby, która nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie. Oczywiście dokument ten ma swoje ograniczenia. Nie pozwala chociażby na zaciągnięcie pożyczki na konto, do którego mamy pełnomocnictwo. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób możemy upoważnić kogoś do takiego konta lub samemu otrzymać pełnomocnictwo.

Czym różni się pełnomocnictwo od upoważnienia do konta bankowego?

Zacznijmy jednak od terminologii. Jeśli chodzi o dostęp do rachunku osób trzecich, zazwyczaj mówimy o upoważnieniu lub pełnomocnictwie do konta bankowego. I choć oba te terminy często stosujemy zamiennie, to są między nimi pewne różnice.

Dzięki pełnomocnictwu uzyskujemy możliwości bardzo podobne do tych, jakie posiada sam właściciel konta, choć istnieją pewne ograniczenia co do czynności, które nam przysługują. Pełnomocnictwo do konta bankowego może zostać ustanowione na stałe lub na czas określony.

Z kolei posiadając upoważnienie do konta bankowego, będziemy w stanie wykonać różne czynności związane z rachunkiem w zastępstwie osoby, która takiego upoważnienia nam udzieliła. Z upoważnienia możemy skorzystać chociażby w celu odbioru korespondencji czy wystawienia weksla in blanco.

Pamiętajmy jednak, że ani pełnomocnictwo, ani upoważnienie do rachunku bankowego nie pozwalają na zaciągnięcie pożyczki online na poczet konta osoby trzeciej. Taką czynność może wykonać jedynie sam właściciel danego konta bankowego.

Czego nie może zrobić pełnomocnik konta bankowego?

Posiadając pełnomocnictwo do konta bankowego, możemy dokonać wielu różnych czynności w imieniu właściciela rachunku. Jednak jak wspomnieliśmy wcześniej, istnieją w tej kwestii pewne ograniczenia. Jednym z nich jest zamknięcie rachunku bankowego. Taka operacja może zostać wykonana jedynie przez właściciela konta.

Warto zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę istnieje kilka rodzajów pełnomocnictw. Jeśli zależy nam na posiadaniu niemalże wszystkich praw do konta, jakie posiada jego właściciel, powinniśmy uzyskać pełnomocnictwo ogólne. Jednak i ono nie upoważnia nas do wszystkiego.

Nawet posiadając pełnomocnictwo ogólne, nie będziemy mogli:

  • rozwiązać umowy z bankiem,
  • składać i odwoływać dyspozycji w przypadku śmierci,
  • udzielać i odwoływać pełnomocnictw,
  • zmieniać postanowień zawartych w umowie z bankiem.

Posiadanie pełnomocnictwa do czyjegoś konta nie oznacza również, że dotyczą nas takie kwestie, jak wypowiedzenie umowy pożyczki, która jest przypisana do tego konta. Pożyczkę może wziąć tylko i wyłącznie osoba, która jest właścicielem danego rachunku.

Oznacza to również, że tylko właściciel konta odpowiada za sytuację, w której nie będzie na nim wystarczających środków na spłatę pożyczki. Oczywiście w przypadku pożyczek bez konta bankowego, w których dofinansowanie wypłacane jest dzięki czekom GIRO, właściciel rachunku nie musi zapewniać na nim pieniędzy, które mają posłużyć do spłaty raty czy całości pożyczki.

Jak sporządzić upoważnienie do konta bankowego?

Przy upoważnianiu osób trzecich do konta bankowego obowiązują pewne zasady i procedury. Przede wszystkim prawa do dysponowania naszym kontem przysługuje tylko osobom pełnoletnim, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pełnomocnictwo może uzyskać osoba, która ukończyła 13. rok życia, o ile we wszelkich czynnościach związanych z kontem pomagać jej będą rodzice. Upoważnienie do konta możemy również przekazać obcokrajowcowi, jeśli posiada on status rezydenta.

Upoważnienie do konta bankowego musimy sporządzić w formie pisemnej. Taki dokument możemy dostarczyć do osobiście lub listownie. Na dokumencie upoważniającym osobę trzecią do naszego konta muszą znaleźć się dwa podpisy osoby upoważniającej i osoby upoważnianej.

Poza tym w treści upoważnienia powinny znaleźć się następujące informacje:

  • dane osobowe właściciela konta bankowego i pełnomocnika,
  • zakres udzielonego pełnomocnictwa,
  • podpis właściciela konta i pełnomocnika.

Co ważne, takich dokumentów nie musimy sporządzać samodzielnie. Większość banków posiada gotowe wzory upoważnienia czy pełnomocnictwa, którymi możemy się posłużyć.

Czy upoważnienie do konta bankowego obowiązuje po śmierci właściciela rachunku?

Przepisy obowiązujące w polskim prawie zakładają, że pieniądze, znajdujące się na koncie bankowym osoby, która zmarła, muszą zostać rozdzielone pomiędzy jej spadkobiercami. Jednak, jeśli jakaś osoba posiada do takiego konta upoważnienie, można tej procedury uniknąć. Jeśli pieniądze zostaną z takiego konta wypłacone, nie stają się częścią spadku.

Upoważnienie do konta, które obowiązuje po śmierci właściciela konta, może dotyczyć tylko najbliższej rodziny, tj. małżonka, rodziców, rodzeństwa, dzieci, wnuków, dziadków.

Poza tym, z pieniędzmi, które mogą w ten sposób otrzymać nasi krewni, wiążą się określone limity. Zakładają one, że maksymalna kwota nie może być wyższa niż wysokość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego w sektorze przedsiębiorstw.

Czy pełnomocnik może odpowiadać za długi właściciela konta?

A co w sytuacji, gdy właściciel konta, do którego mamy upoważnienie, popadnie w długi? Na szczęście w takim przypadku jesteśmy bezpieczni. Pełnomocnictwo do konta nie sprawi, że cudze zadłużenie spadnie na nas. Nawet jeśli dojdzie do egzekucji komorniczej, konto własne pełnomocnika i jego majątek są bezpieczne.

Musimy sobie również zdawać sprawę, że upoważnienie do konta nie oznacza, że stajemy się właścicielami środków, które są na nim zdeponowane. Oznacza to, że gdy osoba upoważniona do konta wpadnie w długi, środki właściciela tego konta są również bezpieczne. Również kwestia przedawnienia długów zawsze dotyczy tylko i wyłącznie właściciela danego konta.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Upoważnienie do konta bankowego to bardzo przydatny dokument. Dzięki niemu możemy zlecić przelew lub wypłacić pieniądze z konta osoby, która nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie. Oczywiście dokument ten ma swoje ograniczenia. Nie pozwala chociażby na zaciągnięcie pożyczki na konto, do którego mamy pełnomocnictwo. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób możemy upoważnić kogoś do takiego konta lub samemu otrzymać pełnomocnictwo.

Czym różni się pełnomocnictwo od upoważnienia do konta bankowego?

Zacznijmy jednak od terminologii. Jeśli chodzi o dostęp do rachunku osób trzecich, zazwyczaj mówimy o upoważnieniu lub pełnomocnictwie do konta bankowego. I choć oba te terminy często stosujemy zamiennie, to są między nimi pewne różnice.

Dzięki pełnomocnictwu uzyskujemy możliwości bardzo podobne do tych, jakie posiada sam właściciel konta, choć istnieją pewne ograniczenia co do czynności, które nam przysługują. Pełnomocnictwo do konta bankowego może zostać ustanowione na stałe lub na czas określony.

Z kolei posiadając upoważnienie do konta bankowego, będziemy w stanie wykonać różne czynności związane z rachunkiem w zastępstwie osoby, która takiego upoważnienia nam udzieliła. Z upoważnienia możemy skorzystać chociażby w celu odbioru korespondencji czy wystawienia weksla in blanco.

Pamiętajmy jednak, że ani pełnomocnictwo, ani upoważnienie do rachunku bankowego nie pozwalają na zaciągnięcie pożyczki online na poczet konta osoby trzeciej. Taką czynność może wykonać jedynie sam właściciel danego konta bankowego.

Czego nie może zrobić pełnomocnik konta bankowego?

Posiadając pełnomocnictwo do konta bankowego, możemy dokonać wielu różnych czynności w imieniu właściciela rachunku. Jednak jak wspomnieliśmy wcześniej, istnieją w tej kwestii pewne ograniczenia. Jednym z nich jest zamknięcie rachunku bankowego. Taka operacja może zostać wykonana jedynie przez właściciela konta.

Warto zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę istnieje kilka rodzajów pełnomocnictw. Jeśli zależy nam na posiadaniu niemalże wszystkich praw do konta, jakie posiada jego właściciel, powinniśmy uzyskać pełnomocnictwo ogólne. Jednak i ono nie upoważnia nas do wszystkiego.

Nawet posiadając pełnomocnictwo ogólne, nie będziemy mogli:

  • rozwiązać umowy z bankiem,
  • składać i odwoływać dyspozycji w przypadku śmierci,
  • udzielać i odwoływać pełnomocnictw,
  • zmieniać postanowień zawartych w umowie z bankiem.

Posiadanie pełnomocnictwa do czyjegoś konta nie oznacza również, że dotyczą nas takie kwestie, jak wypowiedzenie umowy pożyczki, która jest przypisana do tego konta. Pożyczkę może wziąć tylko i wyłącznie osoba, która jest właścicielem danego rachunku.

Oznacza to również, że tylko właściciel konta odpowiada za sytuację, w której nie będzie na nim wystarczających środków na spłatę pożyczki. Oczywiście w przypadku pożyczek bez konta bankowego, w których dofinansowanie wypłacane jest dzięki czekom GIRO, właściciel rachunku nie musi zapewniać na nim pieniędzy, które mają posłużyć do spłaty raty czy całości pożyczki.

Jak sporządzić upoważnienie do konta bankowego?

Przy upoważnianiu osób trzecich do konta bankowego obowiązują pewne zasady i procedury. Przede wszystkim prawa do dysponowania naszym kontem przysługuje tylko osobom pełnoletnim, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pełnomocnictwo może uzyskać osoba, która ukończyła 13. rok życia, o ile we wszelkich czynnościach związanych z kontem pomagać jej będą rodzice. Upoważnienie do konta możemy również przekazać obcokrajowcowi, jeśli posiada on status rezydenta.

Upoważnienie do konta bankowego musimy sporządzić w formie pisemnej. Taki dokument możemy dostarczyć do osobiście lub listownie. Na dokumencie upoważniającym osobę trzecią do naszego konta muszą znaleźć się dwa podpisy osoby upoważniającej i osoby upoważnianej.

Poza tym w treści upoważnienia powinny znaleźć się następujące informacje:

  • dane osobowe właściciela konta bankowego i pełnomocnika,
  • zakres udzielonego pełnomocnictwa,
  • podpis właściciela konta i pełnomocnika.

Co ważne, takich dokumentów nie musimy sporządzać samodzielnie. Większość banków posiada gotowe wzory upoważnienia czy pełnomocnictwa, którymi możemy się posłużyć.

Czy upoważnienie do konta bankowego obowiązuje po śmierci właściciela rachunku?

Przepisy obowiązujące w polskim prawie zakładają, że pieniądze, znajdujące się na koncie bankowym osoby, która zmarła, muszą zostać rozdzielone pomiędzy jej spadkobiercami. Jednak, jeśli jakaś osoba posiada do takiego konta upoważnienie, można tej procedury uniknąć. Jeśli pieniądze zostaną z takiego konta wypłacone, nie stają się częścią spadku.

Upoważnienie do konta, które obowiązuje po śmierci właściciela konta, może dotyczyć tylko najbliższej rodziny, tj. małżonka, rodziców, rodzeństwa, dzieci, wnuków, dziadków.

Poza tym, z pieniędzmi, które mogą w ten sposób otrzymać nasi krewni, wiążą się określone limity. Zakładają one, że maksymalna kwota nie może być wyższa niż wysokość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego w sektorze przedsiębiorstw.

Czy pełnomocnik może odpowiadać za długi właściciela konta?

A co w sytuacji, gdy właściciel konta, do którego mamy upoważnienie, popadnie w długi? Na szczęście w takim przypadku jesteśmy bezpieczni. Pełnomocnictwo do konta nie sprawi, że cudze zadłużenie spadnie na nas. Nawet jeśli dojdzie do egzekucji komorniczej, konto własne pełnomocnika i jego majątek są bezpieczne.

Musimy sobie również zdawać sprawę, że upoważnienie do konta nie oznacza, że stajemy się właścicielami środków, które są na nim zdeponowane. Oznacza to, że gdy osoba upoważniona do konta wpadnie w długi, środki właściciela tego konta są również bezpieczne. Również kwestia przedawnienia długów zawsze dotyczy tylko i wyłącznie właściciela danego konta.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: